KOMPIS - University College Sjælland

ucsj.dk

KOMPIS - University College Sjælland

Den grå kasse repræsenterer, så personens matematiske kompetence. Der ligger som ved alle modeller en fare i at overtolke den tegnede model, da størrelsen af rumfanget ikke umiddelbart giver graden af den samlede matematiske kompetence! Inden vi kom frem til modeller for vurdering af elevernes matematiske kompetencer, har vi i fællesskab arbejdet med en forståelse af de tre dimensioner. Dækningsgrad Dækningsgraden angiver de områder af kompetencen, som eleven kan bringe i spil, samt den grad af selvstændighed, hvormed dette kan gøres. Illustrationen herunder viser dækningsgrader i den matematiske modelleringsproces. Modellen viser også modelleringskompetencens duale karakter. Højre side af modellen viser den konstruktive del af kompetencen mens venstre side viser den kritiske side af kompetencen. Det gælder for alle de otte kompetencer, at de kan beskrives med en konstruktiv og en kritisk del (KOM rapporten side 64). Kritisk modellering Procesevaluering g g 51 Efter (Jensen, T.H. 2009 – Blomhøj/Jensen) De grå kasser i modellen er de produkter eller genstande, der arbejdes hen imod. De kan også beskrives som delresultater af modelleringsprocessen. Pilene repræsenterer processen, som er de aspekter, der især skal evalueres i forhold til elevernes beherskelse af modelleringsprocessen. Motiveringen skal forstås som de indre eller ydre motiver, der kan detekteres i forhold til at gå i gang med processen. For elever i en undervisningssituation vil en del af motiveringen kommer fra læreren, men valg af område eller emne vælger eleverne i nogen grad selv. g Handlingserkendelse Undersøgelsesområde Fortolkning Erfaringer/ resultater Matematisk analyse Oplevet virkelighed s s Matematisk system g s Motivering Systematisering System s bb Matematisering Konstruktiv modellering

More magazines by this user
Similar magazines