TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

TEMA

Barnet flytter hjemmefra

Oskar Plougmand og Preben Frederiksen har tilrettelagt

deres sidste SIKON-konference.

| Eva Isager, journalist |

For 19. og sidste gang har Oskar Plougmand

og Preben Frederiksen falkeblikket på til en

SIKON konference om Autisme Spektrum

Forstyrrelser. De giver tilrettelæggelsen af det

store arrangement videre til Landsforeningen

og dermed trekvart års forarbejde med hver

konference.

Det var Oskar Plougmand, der som konsulent

i socialministeriet fi k øje på behovet for mere

viden om autisme hos personalet, der tog sig

af autistiske børn, og sammen med kollegaen

Preben Frederiksen, organiserede den første

konference. Der deltog kun 75 mennesker,

men succesen var så stor, at konferencerne

måtte gentages hvert år. I starten kun for fagfolk,

men med tiden for stadigt fl ere forældre,

og hele tiden med nyt indhold.

»Det er vemodigt at stoppe, men jeg er jo

nødt til at give slip, og det gør det lidt lettere

for mig, at der er kommet så mange nye mennesker

med. I starten kendte jeg alle. Det har

været en fornøjelse at rejse rundt og fi nde

oplægsholdere, og også fagligt har jeg fået

mange store oplevelser,« siger Oskar Plougmand,

der blev pensioneret for fem år siden.

Nye hovedkræfter

Preben Frederiksen, som især har været

logistikeren i konferencerne, skal pensioneres

inden så længe, så tidspunktet for at sige stop

er også naturligt for ham.

»Konferencen, vores hjertebarn, skal fl ytte

hjemmefra og stå på egne ben. Det har været

spændende, men også givet meget arbejde,

og det er vigtigt, at der er tilstrækkelige

ressourcer til formålet. Tingene skal være i orden,

for deltagerne betaler for at være med.«

Ulla Møller-Christensen fra SIKON og Allan

Jensen fra Landsforeningens sekretariat

bliver de nye praktiske hovedkræfter. Ulla

Møller-Christensen, som allerede i to år har

haft et tæt samarbejde med de to veteraner,

glæder sig:

»Det er sjovt at få tingene til at lykkes og

være med til at udvikle konferencen. Man kan

virkelig mærke, at den har betydning for folk.

Så selv om vi ikke er så mange i sekretariatet,

vil vi gerne gøre et ordentligt stykke arbejde.

En god forberedelse giver en god konference.«

Preben Frederiksen:

»Konferencen, vores hjertebarn, skal fl ytte

hjemmefra og stå på egne ben. Det har været

spændende, men også givet meget arbejde, og

det er vigtigt, at der er tilstrækkelige ressourcer

til formålet.«

Oskar Plougmand:

»Det er vemodigt at stoppe, men jeg

er jo nødt til at give slip, og det gør

det lidt lettere for mig, at der er kommet

så mange nye mennesker med.

TEMA

| 10 | Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 11 |

More magazines by this user
Similar magazines