TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

| Medlemsbladet udgives af

Landsforeningen Autisme |

Ansvarshavende redaktør:

Morten Carlsson,

formand@autismeforening.dk

Redaktion: Elisabeth Sandell

redaktion@autismeforening.dk

Layout: Annette Lund Dreyer

Tryk: Als Offset ApS

Oplag: 5.000 stk.

ISSN: 1600-2504

E-mail: kontor@autismeforening.dk

Internet: www.autismeforening.dk

Bladet sendes gratis til Landsforeningen

Autismes medlemmer

| Bestyrelse |

Formand:

Morten Carlsson ...................Tlf. 70 20 40 82

(fast træffetid tirsdag fra kl. 16.00-19.00)

Næstformand,

Lars Grønlund ........................Tlf. 31 20 16 93

Næstformand:

Winnie Skjødt ........................Tlf. 31 26 86 81

Aage Sinkbæk .......................Tlf. 46 32 31 67

Bernd Weibeck ......................Tlf. 98 38 94 62

Heidi Lassen

Karen Prætorius ....................Tlf. 56 96 10 58

Mads Christensen ................Tlf. 86 20 11 90

Pernille Saxtrup ....................Tlf. 26 74 01 74

Peter K. Nielsen .....................Tlf. 86 65 97 12

Tine Heerup ...........................Tlf. 33 11 46 71

| Sekretariat |

Elisabeth Sandell

Kiplings Allé 42, 1. sal

2860 Søborg

Tlf. 70 25 30 65

Fax 70 25 30 70

E-mail: kontor@autismeforening.dk

| Bestilling af informationsmateriale |

Gitte Jespersen, Tlf. 70 20 42 85

E-mail: info@autismeforening.dk

| SIKON Landsforeningen

Autismes Kurser og Konference |

Ulla Møller-Christensen, Tlf. 70 20 40 62

E-mail: sikon@autismeforening.dk

| SIKON Projektmedarbejder |

Allan Jensen, Tlf. 70 25 30 67

Email: projekt@autismeforening.dk

| Telefonrådgivning

v/foreningens socialrådgiver |

Ulla Kjer, Tlf. 70 25 30 68

E-mail: social@autismeforening.dk

| Fælles telefontider |

Mandag og fredag kl. 9.00-12.00 samt

tirsdag kl. 16.00-19.00

Center for Autisme ..............Tlf. 44 98 23 55

Videnscenter for Autisme .Tlf. 45 11 41 91

| Udgivelsesdatoer for de kommende

blade i 2007 |

Nr. 6 udkommer i uge 35

Sidste frist for indsendelse af artikler

m.m. er tirsdag den 10. juli 2007.

Nr. 7 udkommer i uge 39 – Temanummer.

Sidste frist for indsendelse af artikler

m.m. er tirsdag den 7. august 2007.

Kvalitetsreformen:

Kejserens nye klæder

– version 2007

| Morten Carlsson, formand LA |

Regeringen og en række ministre har opfundet

en ny reform, som skal dække over

virkeligheden i jernindustrien!

De sidste par regeringer i dette lille, men

meget rige land, har haft større og større

vanskeligheder med at bevare pessimismen. Det er tilsyneladende

nødvendigt konstant, at skabe skræk-scenarier

om nationens kommende sammenbrud, hvis ikke de svage

grupper herunder handicappede holder igen på økonomien.

Det er tilsyneladende in, at undlade at fastholde sine retskrav

på uddannelse, hjælp til beskæftigelse, en bolig og rimelig

økonomisk kompensation.

Nu er det de færreste politikere, som tør tage ansvar for noget

som helst, derfor heller ikke for nedskæringer eller forringelser.

Disse ord erstattes af med ord som strukturelle tilpasninger,

behov for dokumentation og inddragelse af rationaler.

Vi får i Landsforeningen daglige dokumentationer på kommunernes

brud på god forvaltningsskik. Kommunerne undskylder

sig med, at de ikke får penge nok af regering og folketing

og deres politiske kollegaer i folketinget skyder bolden

tilbage. Ingen, ingen tager ansvar.

For at dække over dette tåbelige spil, har regeringen opfundet

den såkaldte kvalitetsreform.

Først brydes der ned, skabes forvirring, udsultes og kontrolleres.

Derefter stilles der krav til kvalitetsmåling, en glimrende

mulighed for at lægge røgslør ud, forsinke nødvendige

initiativer (til efter næste valg) og med fi ne ord at fralægge sig

ansvaret.

På samme måde som ingen forventer, at der kommer noget

fornuftigt ud af undervisningsministerens hysteriske jagt på

test og kontrol på alle uddannelser. Det skal gennemføres

med alle midler og hurtigt. Ingen hensyntagen til handicappede

eller andre med særlige behov. De bliver endnu engang

hægtet af – det er jo kun en mindre gruppe.

I stedet burde undervisningsministeriet koncentrere

sig om deres egne opgaver. Hvorfor

kan det tage mere end 1 år at beskrive og få

vedtaget et forslag til ungdomsuddannelse

(for unge med særlige behov) når alle folketingets

partier går ind for forslaget.

Hvorfor er ministeriets svartider helt uacceptable.

Det værste eksempel er Klagenævnet

for vidtgående specialundervisning, hvor

møder afl yses og sager udsættes. Børn og

forældre, som venter på et specialtilbud, får

nu tidligst deres sager behandlet den 11. juni

lige inden sommerferie.

Undervisning og viden er det danske samfunds

bedste aktiv. Derfor bør området

prioriteres og der bør tages fat på førskoleundervisning,

faglig opgradering af lærere

til handicap-området, en aktiv inklusionsstrate

gi og meget mere.

Hr. undervisningsministeren har før følt sig

stødt over min kritik af smøl i ministeriet. Det

ville klæde ham i stedet, at begynde at lytte

efter og komme i gang.

Hvor gik VISO hen da den gik ud?

Det spørgsmål rejser mange af vores medlemmer

i denne tid. Da amterne skulle lukkes,

var svaret på alle bønner om specialrådgivning

og vidensdeling VISO. Nu er der gået 5

måneder og det virker ikke som om VISO selv

har fået fat i arbejdsområde og brugerne er

hensat i venteposition.

Der er i denne sammenhæng al mulig grund

til at understrege, at alle professionelle

videnspersoner skal kende deres besøgstid.

Faglige ambitioner og misforstået ledelses

loyalitet må ikke overskygge, at vi som

pårørende både har viden til og krav på

medbestemmelse, overfor indsatsen i forhold

til vores børn, unge og voksne med Autisme

Spektrum Forstyrrelser.

Man skal ikke lade sig spænde for en populisisk

vogn og udelukkende rette sin indsats

mod det populære (læs: de højtfungerende)

eller til glæde for sig selv eller sin ledelse.

Samfundet har på den ene side en forpligtigelse

overfor sine borgere med særlige

behov men forvaltes denne hjælp klogt giver

det både rationale, udvikling og optimal

livskvalitet.

Sidste nyt – om

ungdomsuddannelsen

Ved redaktionens afslutning, har der lige

været et langt åbent samråd med undervisningsministeren,

på baggrund af en række

spørgsmål til lovforslag 196 (ungdomsuddannelse

til unge med særlige behov).

Undervisningsminister Bertel Haarder slog

fast:

• At der indføres et retskrav for alle unge

til en ungdomsuddannelse (altså ingen

restgruppe).

• At kommunerne har ansvaret og at staten

refunderer udgifterne via satspuljemidlerne.

• Kommunerne kan ikke med henvisning

til den økonomiske situation undlade

at iværksætte ungdomsuddannelsen.

Hvis der kommer til at mangle penge, vil

folketingets partier fi nde fl ere satspuljemidler

frem.

• At der kan oprettes særlige kommunale

eller selvejende institutioner som gennemfører

ungdomsuddannelsen.

• At der kan indgå elementer af andre

uddannelser (fra produktionsskoler m.fl .).

Hvis den unge har førtidspension er dette

uden udgift for kommunen. Hvis den

unge er på kontanthjælp skal kommunen

betale taksten for det statslige tilbud.

• Der er ingen entydig løsning på forsørgelsesgrundlaget

for de unge. Det kan

være alle former, men ikke SU.

• Loven forventes vedtaget inden folketinget

går på ferie den 1. juni og den træder

i kraft den 1. august 2007.

| 2 | Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 3 |

More magazines by this user
Similar magazines