TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

Repræsentantskabsmøde

den 14. april 2007

| Elisabeth Sandell,

sekretariatsmedarbejder |

50 medlemmer var lørdag

den 14. april samlet i Middelfart

til foreningens årlige

repræsentantskabsmøde,

hvor linjerne for de kommende års arbejde

blev lagt.

Langt de fleste af deltagerne var delegerede

og var allerede aftenen før samlet til et fagligt

oplæg af Landsforeningens advokat Lene

Diemer omkring de lovmæssige krav til oprettelse

af botilbud til vores unge med ASF.

Lene Diemer var også dirigent på repræsentantskabsmødet

og ledte således deltagerne

igennem dagsordenens mange punkter. Det

var et møde, som var præget af en varm, saglig

tone i debatten og hvor samtlige beslutninger

blev vedtaget enstemmigt.

Formanden redegjorde for arbejdet i 2006,

hvilket affødte enkelte spørgsmål vedr. sager

som blev omtalt i den mundtlige beretning.

Regnskaberne godkendtes uden diskussion

og der var ros fra både de eksterne og interne

revisorer til opfyldelsen af de bemærkninger,

som blev fremsat ved sidste års repræsentantskabsmøde.

Jørgen Ahler (tv) og Knud Lauridsen blev takket for deres mange års engagement i Landsforeningen Autisme.

På vegne af den afgående hovedbestyrelse

fremlagde formanden en ambitiøs treårsplan,

som repræsentantskabet tilsluttede sig.

De to justeringer af vedtægterne vedr. formålsparagraffen

og kassererfunktionen blev

begge vedtaget. Det betyder at Landsforeningens

formålsparagraf nu er følgende:

Landsforeningens formål er at skabe de bedst

mulige vilkår for mennesker med Autisme

Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder infantil

autisme og Aspergers syndrom. Landsforeningens

aktiviteter og politik tager ikke udgangspunkt

i enkelte behandlingsformer.

Formanden beklagede den seneste tids

stormvejr på baggrund af formandskabets

meddelelse om at trække sig fra tillidsposterne.

Opbakningen fra tillidsvalgte og menige

medlemmer havde lunet og meddelelsen på

repræsentantskabsmødet om at formandskabet

fortsætter blev mødt med klapsalver.

De indstillede kandidater blev alle valgt og

hovedbestyrelsen i 2007 ser ud som følger:

Formand:

Morten Carlsson, kredsforening

Storkøbenhavn

Næstformænd:

Lars Grønlund, kredsforening Storstrøm

Winnie Skjødt, kredsforening Vejle

Medlemmer:

Bernd Weibeck, kredsforening Nordjylland

Mads Christensen, kredsforening Århus

Pernille Saxtrup, kredsforening Fyn

Aage Sinkbæk, Aspergerforeningen

Heidi Lassen, kredsforening

København – Frederiksberg

Tine Heerup, kredsforening

København – Frederiksberg

Peter K. Nielsen, kredsforening Viborg

Karen Prætorius, kredsforening Bornholm

Men mødet var også et farvel til to gamle

kæmpere, som med 12 hhv. 18 år i hovedbestyrelsen,

har sat sit præg på foreningen:

Knud Lauridsen og Jørgen Ahler. Vi skylder

dem et stort tak for deres lange og tålmodige

indsats – mange aftener og weekends i

foreningens tjeneste gør også at vi bør rette

en stor tak til deres koner, som har måttet

undvære dem i en god sags tjeneste.

Ingen af de to herrer forlader dog helt

foreningens aktive liv, da Knud fortsætter

i Ejendomsfondens bestyrelse og Jørgen

i bestyrelserne for kredsforening Herning,

Ejendomsfonden samt Langvadbjerg.

Herefter var det kun at lukke mødet med

kredsforening Storkøbenhavns delegerede

Torben Riis-Nielsens ord: »Dette er nok det

mindst autistiske møde i Landsforeningen jeg

har deltaget i«.

Ferielukket på sekretariatet

Landsforeningens sekretariat holder

ferielukket i uge 29 + 30 – mandag den 16. juli til

fredag den 27. juli 2007, begge dage inkl.

Dog vil telefonrådgivningen

ved socialrådgiverUlla Kjer være åben.

| 4 | Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 5 |

More magazines by this user
Similar magazines