TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

TEMA

...tema-artikel!

Virkeligheden set fra Odense

Den 19. SIKON konference om Autisme Spektrum Forstyrrelser havde

rekorddeltagelse, og der var fl ere forældre med end nogensinde.

| Eva Isager, journalist |

De er her alle sammen.

Forældrene, fagfolkene

og nogle af dem, det hele

handler om – de unge. I

to dage har de lyttet og

diskuteret og hyggesnakket, en hel del af

dem har været på, og de ser ud som om, de

kunne blive ved længe endnu. Stablerne af

brugte kaff ekopper i H. C. Andersen Hotellets

køkken må være uendelige. Men alting har en

ende, siger landsformand Morten Carlsson fra

talerstolen.

Et par timer tidligere sidder næsten 1200

mennesker med blikket rettet mod et billede

af to køer, der ligger på en mark og glor.

»Forskellen på et menneske og en ko er, at

mennesket har en virkelighedsopfattelse,

som gør, at vi kan danne os forestillinger om

fremtiden, og som driver os fremad,« siger

Peter Lund Madsen fra scenen. »Koen,« tilføjer

han med et lille grin, »er blottet for visioner

eller forestillingsevner.«

Køer kan se ubeskriveligt dumme ud, og

salen har fuldstændig overgivet sig til Danmarks

mest morsomme hjerneforsker. Hans

indslag er perfekt timet i programmet. I to

Lattermusklerne blev fl ittigt brugt under Peter Lund Madsens indlæg og var et forfriskende pust efter to dages læring.

dage har Odense været værtsby for den 19.

nationale SIKON konference om Autisme

Spektrum Forstyrrelser. Emnet er indkredset

fra mange vinkler i 70 workshops, fem fokusgrupper

og i plenum. Det har været koncentreret

og ofte alvorligt.

Ved at lære at fl irte

Men der bliver også grinet meget i de forskellige

forsamlinger, hvoraf mange af pladshensyn

er lagt ud i byen. Tag nu workshop

nr. 56 om dramapædagogik og livsglæde,

som tilfældigvis ruller sig ud i et lokale på

hotellet. 13 mennesker står ret op og ned og

skraldgriner. De er kommet på mini-latterkursus

og skal lære at bruge deres egen krop

som redskab til at udvikle det autistiske barns

harmoni og løse konfl ikter. Underviseren,

dramapædagog Betina Baden, vil gerne gøre

op med myterne om autistiske børn. De kan

f.eks. sagtens være harmoniske.

Der er brede, medfølende smil fremme hos

tilhørerne under et af tilløbsstykkerne i

plenum. Trine Uhrskov fra Aspergers Ressource

Center har sammen med 23-årige Teit

Bang Heerup og 24-årige Tobias Ussing et

indlæg om den svære forståelse af egne ressourcer

hos unge med diagnosen Aspergers

syndrom. Både Teit og Tobias har diagnosen

og kender til udfordringer i hverdagen med

familie, venner, job, kærester osv. Alligevel

sætter de sig hele tiden nye mål – og når

dem. Sådan som Peter Lund Madsen netop

bagefter fortæller, at mennesket er. Lige nu er

Tobias ved at lære at fl irte med pigerne, men

han lægger ikke skjul på, at det er stressende.

»Det er en udfordring at være ung og have

autisme, og samtidig er man en udfordring

for de voksne,« siger Tobias. Trine Uhrskov slår

fast, at der er mange ting, de unge ikke kan

gennemskue og overskue, og at vi skal blive

Den store

konferencesal

var fyldt til

bristepunktet,

men storskærmene

gav alle

deltagere fornemmelsen

af,

at være tæt på.

Dramapædagogik

og

latteren som

værktøj var

grænseoverskridende

for fl ere af

deltagerne.

Peter Lund

Madsen satte

publikums forestillingsevner


prøve, da han

fortalte om koen

og dens forestillingsevner.

Teit og Tobias

fortalte om udfordringerne

ved

at være ung og

have atuisme.

TEMA

| 6 | Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 7 |

More magazines by this user
Similar magazines