TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

TEMA-ARTIKLER: FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

TEMA TEMA

ved med at være der for dem. Men det skal

være på de unges egne præmisser. Bifaldet

brager ned over trekløveret.

Gode aftaler i land

Konferencen har anslået tiltrukket 60 procent

fagfolk og 40 procent forældre. Begge grupper

netværker det bedste, de har lært i hver

eneste pause. Fagfolk fi nder fagfolk, forældre

fi nder forældre, eller også snakker man sammen

på kryds og tværs. Blikkene fi nder mere

eller mindre diskret ned i navlehøjde på de

omkringstående, for her hænger plastikskiltene

med navn og titel.

»Det er en god lejlighed til at møde kolleger

og fi nde ud af, hvad der sker på området, og

jeg har snakket med mange forskellige og

fået fl ere gode aftaler i land,« siger lederen af

Videnscenter for Autisme, Jannik Beyer. »Jeg

prøver at koordinere med Charlotte (projekt-

og udviklingskonsulent i videnscentret, red.),

så vi ikke taler med de samme.«

Mange benyttede lejlighederne i pauserne til at få råd og vejledning

af Landsforeningens socialrådgiver Ulla Kjer

Jannik Beyer:

Det er en god lejlighed til

at møde kolleger og fi nde ud af,

hvad der sker på området.

Jannik Beyer har kun nået en enkelt workshop,

for han har også skullet nå at tale med

så mange forældre som muligt: »Det er fi nt

at få tilbagemeldinger fra dem på vores

arbejde.«

Behov for fl ere fagfolk

Lis Lindskov fra Pårup Skoles Centerafdeling

går rundt og bladrer i nogle af de mange

pjecer, der er lagt frem i forhallen.

Hun er til konferencen for 10. gang og kan se,

at andelen af forældre med tiden er vokset.

»Jeg snakker med mange forældre, og det er

udviklende for mig som fagperson.

Landsforeningens bod var velbesøgt og

der blev uddelt en masse foldere.

Lis Lindskov:

Jeg snakker med mange forældre,

og det er udviklende for mig som

fagperson.

Jeg snakker bevidst også med lærere, jeg ikke

kender,« siger Lis Lindskov, som i det store

program fremhæver foredragene af personer

med en diagnose eller pårørende.

Trine Uhrskov har stået for to workshops ud

over foredraget i salen, men nåede at snakke

med kolleger især mandag aften. Hun synes,

Trine Uhrskov:

Det sociale er en vigtig del af

konferencen, men det vigtigste er, at

skabe et fælles ståsted for forældre

og fagfolk.

at det sociale er en vigtig del af konferencen.

»Men der er noget, som er vigtigere. Det er at

skabe et fælles ståsted for forældre og fagfolk

sådan, at vi kan forstå hinanden. Til det formål

har vi manglet et fagligt oplæg, som kunne

trække endnu fl ere fagfolk til i plenum.«

Morten Carlsson:

Brug evalueringsskemaerne.

Når I udfylder skemaerne kan

I være med til at gøre

konferencen endnu bedre.

»Brug evalueringsskemaerne,« opfordrer

Morten Carlsson i sin afslutning og erkender,

at konferencen ikke kan blive større, hverken

med hensyn til antal deltagere eller indlæg.

I forhallen bliver der uddelt knus til højre og

venstre, inden folk spredes ud i solskinnet.

Halfdans bog »Kære Gabriel« gik som varmt brød.

I pausen kunne man få bogen signeret.

| 8 | Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 5 – Maj 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 9 |

More magazines by this user
Similar magazines