Aktiv Nyt - KlostergadeCentret

klostergade.dk

Aktiv Nyt - KlostergadeCentret

1. halvår 2009 37. årgang

Aktiv NytAktivitetsprogram

for seniorer i Århus

KLOSTERGADECENTRET HERRE I EGET HUS


LEDER

Herre i eget hus

Kan du huske første gang, du fik dit eget hjem og

kunne indrette dig efter dit eget hoved – selv bestemme,

hvor skabet skulle stå?

At være ”herre i eget hus” er ikke blot en frydefuld

fornemmelse. Det er en væsentlig forudsætning for

at have det godt - både hjemme og ude i det fælles

hus: samfundet.

Klostergadecentret er et rummeligt fælleshus i Århus,

som satser på sundhedsfremme, både fysisk

og mentalt.

Sundhedsfremme sætter fokus på, hvordan vi holder

os raske frem for det, vi bliver syge af. Sundhedsfremme

fokuserer på ressourcer frem for risici.

Sundhed er, som vi ser det, at vi hver især oplever

sammenhæng og mening i livet, så vi trives og kan

håndtere udfordringer.

Målet med Klostergadecentret er at være et frodigt

væksthus fyldt med tilbud om aktiviteter, der kan

berige, give livsglæde og styrke din handlekraft.

I Klostergadecentret kan du opdage og udforske

nye talenter. Du kan genoptage gamle interesser.

Udgiver: Klostergadecentret

Redaktion: Inger Danielsen, Aase Klitte Holmgren,

Lise Legarth, Knud Molbæk,

Ellen Margrethe Sørensen (ansvarshavende)

Layout og tryk: Silkeborg Bogtryk

Oplag: 8.000

Få ny inspiration og viden. Møde mennesker med

vidt forskellig baggrund, livssyn og interesser.

Der er fire indgange til Klostergadecentrets mere

end 150 forskellige aktiviteter:

1. Tag et kursus

2. Bliv medlem af en forening eller klub

3. Kom med forslag til en ny aktivitet

4. Bliv frivillig (læs mere på side 9)

Som aktiv bruger kan du være med til at bestemme

indhold og retning for Klostergadecentrets fremtid.

Klostergadecentret

Klostergade 37

8000 Århus C

Tlf. 86 19 25 30 / 86 13 13 55

Telefonisk henvendelse

hver dag kl. 8.30 – 14.00

Personlig henvendelse

man. – tors. kl. 10.00 – 13.00

Koordinator:

Lise Legarth

Mail: ll@klostergade.dk

Kurser og foredrag:

Ellen Margrethe Sørensen

Mail: ems@klostergade.dk

www.klostergade.dk

Byggeriet på forsiden var en del af Århus Festugen 2008, opført af Bureau

Detours på græsarealet mellem Århus Kunstbygning og Åboulevarden. Hensigten

var at afprøve grænser for kunst i det offentlige rum, sprænge rammerne for

skulptur og arkitektur og skabe debat i det danske kunst- og arkitekturmiljø.

Indhold

4 – 5

MEDLEMSFORDELE & MEDLEMSKAB

6 – 7

HELE MENNESKER I KLOSTERGADECENTRET

8 – 9

GENERALFORSAMLINGER,

FRIVILLIGT ARBEJDE

10 – 17

KLUBBER OG FORENINGER

Kreativt

Kost & Bevægelse

Sang, Dans & Musik

Spilleklubber

Medier

Etniske klubber

Patientforeninger

Andre klubber

18 – 19

SENIORHØJSKOLER - SOMMERHØJSKOLE

Hjemmeplejen

Århus Kommune

ALTID I NÆRHEDEN

Hjemmeplejen Århus Kommune tilbyder dig

kompetent og omsorgsfuld hjælp. På dine

præmisser. Vi holder til på dit lokalcenter

og er altid i nærheden.

Menneskeligt nærvær betyder meget for os

ansatte. Vi har valgt at arbejde for Hjemmeplejen

Århus Kommune, fordi her er

gode og trygge rammer. Det kommer dig til

gode. Lægger du vægt på personlig og tryg

hjemmehjælp, er du i gode hænder hos os.

20 – 28

KURSER

Sprog

Kunst & Litteratur

Historie & Samfundsfag

It & Teknik

Kost & Bevægelse

Sang, Dans & Musik

Kreative fag

29

REJSER

Esbjerg, Cirkusrevy, Karen Blixen og Polen

30

NYTÅRSKONCERT

”VI BLIVER IKKE YNGRE - FAT DET!”

31 – 35

FOREDRAG

Tre giganter i fransk maleri

Hvad siger Søren Kierkegaard os i vores tid

”Kan du vente længe nok, kan du blive

konge af Sverige!”

+ flere

Vi arbejder i teams. Når din hjemmehjælper

har fri, er der altid en kollega, der kender

din situation, til at tage over.

I Hjemmeplejen Århus Kommune er vi mange

faggrupper, som samarbejder for at give

dig den bedste hjælp. Din hjemmehjælper

kan altid spørge vore sygeplejersker, terapeuter

og øvrige ansatte til råds på dine vegne.

Vi kender dit lokalcenter og kommunens tilbud

og fortæller gerne om dine muligheder.

MED VENLIG HILSEN

PERSONALET PÅ LOKALCENTRENE

2 Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 3


Information

4

Tre gratis foredrag

for medlemmer

18. februar

Om at følge med tiden

v/ statsbibliotekar Lars Otto Kristensen

”Tiden” er jo bare gennemsnit af, hvad alle de andre

tænker. Hvorfor så ikke tænke selv og dermed

ændre ”tiden” en smule? At ”følge med tiden” er jo

bare at løbe i flok. Hvad sker der, når mennesker

løber i flok? Et muntert causeri bl.a. om erfaringer

fra 35 års omgang med folk, der let tror, det er dem,

man taler om, når man siger ”intellektuelle”.

4. marts

Om fremtidens Århus

v/ stadsarkitekt Gøsta Knudsen

Hvilke planer er der på tegnebrættet for fremtidens

Århus? Med eksempler fra Danmark og Europa

gives et bud på, hvordan der skabes liv i de nye

byområder.

18. marts

Århus Havn, Bugserbåden Jacob

og Aarhus Søfartsmuseum

v/ Karl Nøhr Sørensen, daglig leder af søfartsmuseet

Foredraget handler om arbejdet som tidligere lods

ved Århus Havn, om bugserbåden Jacob og om

Aarhus Søfartsmuseum. Karl Nøhr Sørensen vil

også komme ind på de seneste års udvikling af

Århus Havn og skibsfarten, der har ændret sig.

Tilmelding på Klostergadecentrets kontor. Alle foredrag

holdes fra kl. 14.00 - 16.00 i Blå sal.

Kaffen koster 20 kr. pr. mødegang - 50 kr. for alle

tre mødegange. Kaffen betales ved tilmelding.

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Medlemskab

Der er følgende fordele ved at være

medlem af Århus Pensionistsamråd:

• Gratis adgang til 6 foredrag om året

• Kursusprogrammet ”Aktiv Nyt” tilsendt

2 gange årligt

• Rejser og udflugter

• Adgang og stemmeret til generalforsamlingen

(mod forevisning af medlemskort)

• Adgang til husets mange faciliteter

Som medlem støtter du også Klostergadecentrets

fortsatte eksistens.

Medlemskab koster 100 kr. om året.

Der er to måder at ny- eller gentegne

medlemskab på:

• Ved personlig henvendelse i Klostergadecentret:

Klostergadecentret

Klostergade 37

8000 Århus C

Kontoret er åbent:

mandag – torsdag, kl. 10.00 – 13.00

• Ved indbetaling af 100 kr. i Nordea Bank,

reg. nr. 2251, kontonr. 7420 031 801

Husk at skrive navn + ”medlem 2009”

OBS!

Der sendes ikke girokort ud til fornyelse af medlemskab

ved nytårstid, så du skal selv huske at

gentegne medlemskab ved årets afslutning.

Kurser & foredrag

og andre aktiviteter

Sådan tilmelder du dig

Indskrivningsdagen

Du kan møde op personligt og tilmelde dig

på indskrivningsdagen:

Tirsdag den 13. januar kl. 10.00 – 12.00

Det foregår i Grøn sal.

Vi åbner dørene kl. 9.00 – og gi’r en kop kaffe.

Tilmelding efter indskrivningen

Der er 3 måder at tilmelde sig på og betale:

1. Ved personlig henvendelse på kontoret fra

onsdag den 14. januar.

Kontortid: man. – tors. fra kl. 10.00 – 13.00.

2. Betaling via check

Betaling via netbank eller med girokort.

Bank: Nordea 2251 0306569910

Giro: Danske Bank 9570-1015435

Husk at oplyse:

Hold-nr., navn, fødselsdato, adresse og tlf. nr.

Disse tilmeldinger vil blive registreret

efter den 14. jan.

Du kan også tilmelde dig via vores hjemmeside

www.klostergade.dk

Prisgrupper og rabat

1. Standardpris

2. Rabat til pensionister, efterlønsmodtagere,

arbejdsledige, handicappede og studerende

bosiddende i Århus Kommune

3. Rabat til medlemmer af Århus Pensionistsamråd

4. Rabat til pensionister, efterlønsmodtagere,

arbejdsledige, handicappede og studerende,

som er medlemmer af Århus Pensionistsamråd

og bosiddende i Århus Kommune

For deltagere bosat uden for Århus Kommune

gælder prisgrupperne 1 og 3. Klostergadecentret

er efter folkeoplysningsloven forpligtet til at

videregive deltagernes cpr.-nr. til både Århus

Kommune og hjemkommunen.

Du kan få pengene retur, hvis du fortryder din

tilmelding – bare du giver os besked senest 10

dage før kursusstart. Framelding koster 50 kr. i

administrationsgebyr.

Vær opmærksom på, at holdene har vinterferie i

uge 7, hvis intet andet er oplyst.

Alle kan deltage i Klostergadecentrets

kurser og foredrag.

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 5


Information

6

Hele mennesker

i Klostergadecentret

Klostergadecentret satser på sundhedsfremme, både fysisk og mentalt - for det hele

menneske. Vi arbejder for at skabe et sundt liv fyldt med livsglæde og handlekraft.

Klostergadecentrets aktivitetstilbud giver mulighed for både at bruge hovedet og

styrke kroppen. Klostergadecentrets mål er at virke som en inspirerende platform

for et aktivt og sundt seniorliv i Århus

Klubber & Foreninger

Klostergadecentret står til rådighed for det frivillige

foreningsliv i Århus. Klubber og foreninger kan frit

få stillet lokaler til rådighed og benytte Klostergadecentrets

mange faciliteter: konsulentbistand,

AV-udstyr, kaffeordning mv.

Nye grupper er velkomne i Klostergadecentret.

Kontakt koordinator Lise Legarth, hvis din klub eller

forening er interesseret. Det gælder også, hvis enkeltpersoner

eller grupper ønsker at drøfte muligheden

for at oprette en ny klub eller forening.

Kurser

Kursusprogrammet er bredt og varieret – både hvis

du trænger til at få rørt kroppen og gerne vil holde

hjernen aktiv. Der er over 50 kurser, såvel korte som

lange forløb, at vælge imellem. Af nyheder i forårets

kursusprogram kan nævnes: sprogkursus i spansk,

ny underviser i tysk samt dublering af flere populære

aktiviteter – som f.eks. linedance.

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Foredrag

Klostergadecentret byder også i forårssæsonen på

en række foredrag, både som enkeltarrangementer

og foredragsrækker. Der er foredrag inden for emner

som filosofi, religion, samfundsfag, arkitektur og

mange andre. Foredrag giver mulighed for fordybelse.

Du kan få ny viden og indsigt inden for en

interesse, du allerede har. Foredrag åbner også mulighed

for at gå på opdagelse på nye områder, som

du måske længe har haft lyst til at vide mere om.

Undervisning

Både undervisere og foredragsholdere er specialister

inden for deres fagområder. Alle har erfaring

i at formidle deres stof på et fagligt højt og på

samme tid let tilgængeligt niveau.

Faciliteter

Klostergadecentret råder over 2200 m 2 og rummer

foruden flere store mødesale og en del mindre

grupperum også: hobbykælder, træværksted,

malerværksted, it-værksted og medieafdeling med

tv, radio- og videoudstyr.

Koordinator:

Lise Legarth

Tlf. 86 19 25 30 / 86 13 13 55

Mail: ll@klostergade.dk

Kurser og foredrag:

Ellen Margrethe Sørensen

Tlf. 86 19 25 30 / 86 13 13 55

Mail: ems@klostergade.dk

Klostergadecentret er tilknyttet Omsorgsorganisationernes

Samråd (OS), som er en landsdækkende

frivillig social organisation med en

vision om, at det enkelte menneske bør have

indflydelse på egne vilkår.

Klostergadecentret er medlem

af Dansk Oplysnings Forbund.

Aflastning af

pårørende til demente

Mange pårørende har svært ved at få et

velfortjent pusterum

Vi ved at pårørende slides op før andre, når de vælger

at passe deres demente ægtefælle derhjemme.

De skal nemlig både være barnepige, hjemmehjælper

og sygeplejerske og samtidig opleve sorgen i at

se den, de er gift med, forvandle sig til en, de knap

nok kan kende. Og det tager så hårdt på kræfterne,

at aflastning er nødvendig, men der mangler

aflastere.

I Århus kommune er vi nogle frivillige foreninger,

som samarbejder om aflastning af pårørende til

demente. Vi har stærkt brug for flere aflastere.

Kunne du tænke dig at gå ind i et stykke socialhumanitært

arbejde som frivillig demensaflaster

sammen med os, kan du få yderligere

oplysninger ved at kontakte os på telefon nr.

86 13 09 26 / 86 28 32 06. Mail: arejo@mail.dk

eller midt@aeldresagen-aarhus.dk.

De venligste hilsner

Arne Enghøj

koordinator

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 7


Information

8

Indkaldelse

Generalforsamlinger

Der er generalforsamlinger i Århus Pensionistsamråd

og Kursusvirksomheden i april.

Århus Pensionistsamråd:

Torsdag den 2. april 2009 kl. 19.00

i Klostergadecentret, Blå sal

Adgang og stemmeret mod fremvisning

af gyldigt medlemskort for 2009.

Kursusvirksomheden:

Onsdag den 1. april 2009 kl. 19.00

i Klostergadecentret, Grøn sal

Valg af deltagerrepræsentant

til Kursusvirksomhedens bestyrelse:

Tirsdag den 14. april 2009 kl. 15.00

i Klostergadecentret, Rød sal. Tilmelding skal ske til

Klostergadecentrets kontor senest den 3. april.

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Dagsordener offentliggøres senere ved opslag i

Klostergadecentret og på hjemmesiden:

www.klostergade.dk

Evt. forslag til dagsordener indsendes til den pågældende

bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens

afholdelse.

Frivilligt arbejde

Det frivillige arbejde er en vigtig del af grundtanken

bag Klostergadecentret. Nemlig at styrke, inspirere

og åbne muligheden for at bruge sig selv på nye måder.

Det frivillige arbejde er en platform, hvorfra mennesker,

som har lagt arbejdsmarkedet bag sig, fortsat

kan bruge deres evner, både fagligt og socialt.

I Klostergadecentret er det frivillige, sociale arbejde

et vigtigt omdrejningspunkt i bestræbelsen på at

lave netværksskabende aktiviteter.

Mange frivillige yder en stor og værdifuld indsats

såvel i klubber og foreninger som praktisk i huset.

En gruppe sørger for, at køkkenet fungerer. Et andet

hold frivillige hjælper til i Hobbykælderen. Nogle

underviser i it-værkstedet, mens andre er pedeller,

som tager sig af løbende vedligehold. Der er også

frivillige, som varetager administrative opgaver.

Frivilligt arbejde er en indsats, du yder ud fra egen fri

vilje, lyst og engagement. Det er dig, der bestemmer,

hvor megen energi og tid, du har lyst til at bruge.

”CITATER

Frivilligt arbejde er en vekselvirkning mellem at give

og få ny erfaringer og oplevelser. Du får mulighed

for at bruge ressourcer, som du måske ikke har

anvendt, mens du var i arbejde. Samtidig er det en

chance for at opdage og udforske nye talenter – til

egen og andres gavn.

Frivilligt arbejde er at være en del af et fællesskab.

Det øger selvværd og livskvalitet og giver nye facetter

til identiteten.

Vil du vide mere om det frivillige arbejde i Klostergadecentret,

så kontakt koordinator, Lise Legarth.

Koordinator Lise Legarth

Tlf. 86 19 25 30 / 86 13 13 55

mail: ll@klostergade.dk

Bente Martinsen - administrerer telefonkæderne og assisterer på kontoret

”Jeg gør det af lyst, ikke af pligt. Jeg har arbejdet med børn i 40 år og synes i dag,

det er spændende af have med voksne at gøre. Jeg er fri for det store, overordnede

ansvar og nyder arbejdsfællesskabet med andre frivillige”.

Karen Petersen - bogholder og regnskabsassistent

”Jeg kan specielt godt lide, at der er brug for mig. Her kan jeg bidrage med min

faglighed til, at der er orden i regnskaberne. Sammenholdet er også en vigtig grund

til, at jeg er frivillig”.

Flemming Nielsen - vicevært

”Jeg har det godt med at bruge hænderne, og jeg kan kun opfordre andre

håndværkere til at gi’ en hånd med i Klostergadecentret”.

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 9


Klubber & Foreninger

10

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Kreativt

Acryl 2006

Acrylmaling. Medlemmerne inspirerer hinanden.

Der er plads til flere i gruppen.

Mødetid: Onsdage kl. 13.00 – 16.00

Mødested: Hobbykælderen

Kontakt: Anna Nissen, tlf. 29 27 25 04

Mail: annanissaen@hotmail.com

www.foreningsbutikken.dk/acryl2006

Acrylmaling.

Malebøtten

Mødetid: Mandage kl. 12.30 – 16.30

Mødested: Hobbykælderen

Kontakt: Leni Lindfors, tlf. 86 23 05 64

Mail: lindfors@mail.dk

Blomsterpresseklubben

Kom og vær med på et meget hyggeligt hold, hvor

vi godt kan være lidt flere. Vi inspirerer hinanden til

at lave postkort med pressede blomster m.m. Ring

og hør nærmere eller mød op og se, hvad vi laver.

Mødetid: Mandage kl. 9.30 – 12.00

Mødested: Klostergade 37, gul etage

Kontakt: Formand Birgit Jessen,

tlf. 86 17 52 14

Knipleklubben ”Langenæs”

Knipling for øvede.

Der er ingen undervisning, men hvis du kan kniple i

forvejen, er du velkommen i klubben.

Mødetid: Mandage kl. 9.00 – 12.00

Mødested: Klostergade 37, rød etage, lokale 6

Kontakt: Marie Bang Termansen,

tlf. 86 12 74 71

Træsnitter-klubben

Husflid. Fremstilling af små individuelle trævarer.

Interesserede er velkomne.

Mødetid: Tirsdage kl. 13.00 – 15.20

Mødested: Værkstedet

Kontakt: Jørgen Jespersen, tlf. 86 16 00 88

Mail: jjespersen@mail.tele.dk

Kost & Bevægelse

Herremad

Klostergadecentrets herremadklub er for mænd,

der kan lide at tilberede et herremåltid i godt selskab.

Der kræves ingen særlige forudsætninger.

Der er plads til otte mænd på holdet. Bortset fra

medlemskab af Århus Pensionistsamråd og udgifter

til mad er det gratis at deltage.

Mødetid: Mandage i ulige uger

kl. 9.30 – ca. 13.00

Kontakt: Koordinator Lise Legarth,

Klostergadecentret, tlf. 86 19 25 30

Mail: ll@klostergade.dk

Frivillige Motionsvenner i Århus

Har til formål at give primært hjemmeboende ældre,

som ikke kan deltage i den etablerede ældreidræt,

et tilbud om individuel motion for derigennem at

øge deltagernes fysiske og psykiske velbefindende.

Et formål er også at styrke det sociale netværk.

Kontakt: Koordinator Grethe Heidemann,

tlf. 87 41 06 09

Mail: gfogedh@kabelmail.dk

Koordinator: Anni Vedholm,

tlf. 86 72 21 30

Mail: lenora@webspeed.dk

eller formand Tom Jul Petersen,

tlf. 86 99 12 78

Mail: tomjulp@gmail.com

www.motionsvenneraarhus.dk

Bliv ven med din skridttæller

Fysisk aktive mennesker lever længere og har det

bedre – og måske også sjovere? Det anbefales at

vi går 10.000 skridt om dagen. Har du lyst til at gå

dem sammen med andre glade seniormotionister,

så er du velkommen i gruppen. Gratis skridttællere

til de første 25 deltagere.

Kontakt: Koordinator Lise Legarth,

tlf. 86 19 25 30

Mail: ll@klostergade.dk

Indendørs Petanque

Pensionister og efterlønsmodtagere mødes til

indendørs petanque. Petanquespillet er kombineret

med hygge og afslapning – samt konkurrence. Mød

op, selvom du ikke kender eller har prøvet at spille

før. Vi har petanqueinstruktører.

Mødetid: Tirsdage kl. 13.00 – 15.00

Mødested: Klostergade 37, rød etage, Rød sal

Kontakt: Bent Kjær, tlf. 22 53 90 45

Stavgang 2006

Vi mødes hver mandag kl. 14 på Lokalcenter Abildgården.

Vi motionerer og hygger os efterfølgende.

Kontakt: Aase Klitte Holmgren, tlf. 21 28 60 05

Mail: holmgren@oncable.dk

Ud at gå med oplevelser

Turene foregår i et tempo, så alle kan være med. Vi

stopper op, ser, oplever og fordyber os i naturen.

Temaerne på turene vil være historier, der ligger

gemt i områderne og naturen lige nu. Vi vil koncentrere

os om områderne, hvor Århus Sporveje

kan benyttes inden for zone 4. På turene skal vi i

skoven, se på byens parker, besøge både de gamle

kendte og de nye søer. En tur langs vores dejlige

kyststrækning både nord og syd for byen.

Vi skal også en tur ud i Marselisborghavnen og

se på blomster og kunst. Interesserede er altid

velkomne.

Mødetid: Mandage i lige uger, kl. 9 - 9.30

Mødested: Klostergade 37, Grøn sal

Kontakt: Bent Kjær, tlf. 22 53 90 45

Aase Nielsen, tlf. 86 13 62 85

Sang, Dans & Musik

Byens revy

Bliv opdaget som senior-teater-talent!

Det kan både være i rampelyset og bag scenen.

Vi er en gruppe mennesker, som gerne vil lave revy,

hvor alle kan deltage uanset alder. Vores mål er

at opføre en årlig revy. Hvis du er interesseret i at

deltage i et godt socialt samvær, og har du nogle

gemte talenter, som trænger til at blive brugt så

kontakt undertegnede. Det gælder og talent for at

løse praktiske opgaver.

Mødetid: Tirsdage kl. 19 – 21.30

Mødested: Klostergade 37, Blå sal

Kontakt: Joan Børlum, tlf. 86 10 16 08

Mail: boerglum@funmail.dk

Aktiv Nyt 2. halvår 2008

11


Klubber & Foreninger

12

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Juno-Oktaven

4-stemmigt mandssangkor med 24 medlemmer.

Vi synger hovedsageligt danske sange ved arrangementer

på lokalcentre. Kan du lide at synge,

så kom og prøv at synge med os. Nodekendskab

ingen forudsætning.

Mødetid: Mandage kl. 19.00 – 22.00

Mødested: Klostergade 37, rød etage, Rød sal

Kontakt: Dan Erik Rasmussen, tlf. 23 66 14 75

Mail: derik@stofanet.dk

Malernes sangkor

Sangkor af pensionerede malere.

Mødetid: Onsdage kl. 19.00 – 22.00

Mødested: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Kontakt: Erik Pedersen, tlf. 86 24 22 35

Swingbandet

Swingbandet består af ca. 20 glade musikanter.

Vores besætning er trompet, klarinet, saxofon,

trombone, klaver, trommer, bas og congas. Vi spiller

til underholdning og dans. Vort repertoire spænder

fra lettere jazz over dansktop til dansemusik.

Fra vort repertoire kan nævnes numre som: Just a

Gigolo, New York, New York, I left my Heart in San

Francisco, Jutlandia, Den knaldrøde gummibåd,

Susanne, Birgitte og Hanne, Eviva Espana, Aldrig

om søndagen, Something stupid, Avenuen, Forelsket

i København og mange, mange flere. Dørene

er åbne, så hvis man har lyst til at overvære en

øvedag eller vil prøve at spille med, er man velkommen.

Se yderligere informationer på vores hjemmeside:

www.swingbandet.com

Mødetid: Mandage kl. 16.00 – 19.15

Mødested: Klostergade 37, blå etage, Blå sal

Kontakt: Else Juul Grøn, tlf. 86 29 21 24

Mail: elsejuul@oncable.dk

Dirigent: Ole Leibøl Jensen, tlf. 86 21 10 44

Mail: olejensen49@hotmail.com

Århus Bagerlaugs Sangkor

Vi er Danmarks ældste laugskor, som består af

bagermestre. Koret blev oprettet i 1884 af fire bagermestre,

og koret består i dag af 24 bagere, som

synger 4-stemmigt. Vores dirigent har været hos os

i 43 år. Korets ældste medlem er 90 år og har været

med siden 1951. 95% af medlemmerne har haft 25

års jubilæum.

Mødetid: Onsdage kl. 17.15 – 20.30

Mødested: Klostergade 37, blå etage, Blå sal

Kontakt: Eilif Askjær, tlf. 86 24 69 44

Aarhus Folkekor

Vi er et blandet kor for voksne, der lægger stor

vægt på et godt socialt samvær. Vi ledes af en ung

kyndig dirigent. Vi kan også tilbyde korkoncerter,

kurser og sangstævner. Kom og syng med en aften

– måske er det noget for dig.

Mødetid: Onsdage kl. 19.15 – 22.00

Mødested: Klostergade 37, rød etage, Rød sal

Kontakt: Børge Halkjær, tlf. 86 17 95 61

Mail: Boergehalkjaer@mail.dk

Århus Koncertkor

Århus Koncertkor er et semi-professionelt kor, der

hovedsageligt indøver og opfører større korværker.

I løbet af et år laver vi typisk en større koncert i eget

regi, medvirker ved en af Aarhus Symfoniorkesters

koncerter og opfører nogle få a capella koncerter.

Det er altafgørende, at koret råder over en stor

gruppe dygtige sangere. Koret har hvert år en korweekend

eller en koncertturne til udlandet, som

ryster medlemmerne godt sammen. Til udlandsturneerne

indstuderes der en mængde musik. På

vores hjemmeside www.aarhus-koncertkor.dk kan

du bl.a. se, hvor og hvornår vi giver koncerter og

finde oplysninger om, hvordan du bliver medlem.

Mødetid: Mandag kl. 19.15 - 21.30

Mødested: Klostergade 37, blå etage, Blå sal

Kontakt: Kurt Martinsen, tlf. 86 26 10 33

Mail: kurt.martinsen@stofanet.dk

Seniordansen er god motion

for hjerte, hjerne, humør og

helbred. De øvede ta’r hånd

om de nye. Fejltrin tages med

et smil. Sammenholdet gør

det naturligt, at der følges op

på fravær. Der er store stævner

to gange om året med

flere hundrede deltagere.

Århus Promenadeorkester

Århus Promenadeorkester består af ca. 35 musikere

fordelt på violin, cello og bas, fløjte og klarinet,

trompet og basun samt klaver og slagtøj. Repertoiret

omfatter lødig og folkelig underholdningsmusik

af f.eks. H. C. Lumbye, Johann Strauss og Robert

Stoltz. Vi prioriterer både et godt musikalsk resultat

og et kammeratligt samvær højt. Indstuderingen

foregår i perioden fra august til juni og er under

kyndig vejledning af vores dirigent Max Kielgast.

Orkestret giver 5-6 koncerter om året, bl.a. i Musikhuset

Århus, på lokalcentre i Århusområdet og

i Klostergadecentret. Vi optager gerne nye medlemmer,

der behersker deres instrument ud over

begynderniveau og besidder et vist nodekendskab.

Der afholdes ikke optagelsesprøve, men man får

lov til at prøve, om man kan følge med.

Se yderligere informationer på vores hjemmeside:

www.aarhusprom.dk

Mødetid: Tirsdage kl. 10.00 – 12.00

Mødested: Klostergade 37, blå etage, Blå sal

Kontakt: Svend Aage Nielsen, tlf. 86 21 24 33

Mail: promenadeorkesteret@webspeed.dk

www.aarhusprom.dk

Aarhuskoret

Kom og syng med Århuskoret. Vi er ca. 20 kvinder

på +40 år. Vi har det hyggeligt sammen. Vi synger

et alsidigt repertoire: klassisk, rytmisk, musical,

danske og udenlandske sange.

Mødetid: Torsdage kl. 19.00 – 21.30

Mødested.: Klostergade 37, rød etage, Rød sal

Kontakt: Birgitte Fly,

tlf. 86 29 90 00 / 21 84 11 23

Mail: info@aarhuskoret.dk

www.aarhuskoret.dk

De glade Seniordansere

Seniordans er en forenkling af square dance, line

dance, folkedans og moderne dans. Alle kan deltage

med eller uden partner og uanset alder.

Mødetid: Torsdage kl. 10.00 – 12.00

Mødested: Klostergade 37, blå etage, Blå sal

Kontakt: Birthe Bisgaard, tlf. 86 29 16 21

eller mobil 60 92 64 66

Mail: birthe.bisgaard@sol.dk

www.foreningsbutikken.dk/degladeseniordansere

Spilleklubber

Mandagshygge

Banko og hyggelig sammenkomst for medlemmer.

Mødetid: 2. mandag i måneden kl. 13.00 – 17.00

Mødested: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Kontakt: Inge Kristensen, tlf. 86 11 62 60

Mail: ingekr@stofanet.dk

Spilleklubben Onsdag

Turneringsbridge for pensionister. Klubben søger

suppleanter.

Mødetid: Onsdage kl. 13.00 – 17.00

Mødested: Klostergade 37, Pejsestuen

Kontakt: Lis Laustsen, tlf. 86 22 22 26

Klør 5 (bridge)

Turneringsbridge for seniorer. Nærmere information

hos kontaktperson.

Mødetid: Mandage kl. 13.00 – 17.00

Mødested: Klostergade 37, rød etage, Pejsestuen

Kontakt: Kiss Broch-Lips, tlf. 86 27 16 20

Seniorklubben Mejlen

Whist, kaffe og hyggeligt samvær. 1. tirsdag i hver

måned spiller vi også banko. Alle pensionister er

velkomne til at deltage.

Mødetid: Tirsdage og fredage kl. 12.30 – 17.00

Mødested: Klostergade 37, rød etage,

Pejsestuen (tirsdage) Grøn sal (fredage)

Kontakt: Vagn Mortensen, tlf. 50 52 30 54

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 13


Klubber & Foreninger

14

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Scrabble Klubben

Scrabble er et krydsordsspil for 2, 3 eller 4 spillere.

Når man scrabbler, udfordres man på sproglighed,

koncentration og kreativitet. Samtidig er scrabble

(modsat krydsord) et socialt spil, som man spiller

med og mod hinanden. Alle er velkomne.

Scrabble Klubben genåbner den 1. april.

Mødetid: Onsdage kl. 14.00 – 16.30

Mødested: Klostergade 37, rød etage, lokale 6

Kontakt: Helle Snell

Mail: hellesnell@hotmail.com

Medier

It-værkstedet Klostergade

På it-værkstedet underviser vi efterlønnere og pensionister

i brugen af computer. Vi lærer dig tekstbehandling

og billedbehandling i programmet Word.

Du kan lære om internettet, hvordan man ’surfer’

(søger information) på nettet og om at sende mail

med eller uden vedhæftede billeder. Vores hold er

på 6-7 elever med god tid til hver enkelt deltager.

Vi får også tid til en kop kaffe og en snak. Undervisningen

varetages af 5 frivillige undervisere.

Kontakt: Denis Nissen, tlf. 86 27 48 42

Mail: denissen@tdcadsl.dk

eller hos Lise Legarth,

Klostergadecentret.

Mail: ll@klostergade.dk

Digital billedbehandling

Lær at bearbejde dine fotos - beskære, ændre

farver, fritlægge og arbejde med flere lag i billedet.

Vi anvender programmet Photoshop.

Kontakt: Kirsten Rousing, tlf. 41 28 44 19

Mødetid: Tirsdage 9 – 12

Mødested: Klostergadecentret,

grøn etage, it-værkstedet

Digitale fotos

Den digitale fotoklub er for dig, der kan lide at arbejde

med et digitalkamera, lære om dets anvendelse

og tage gode, digitale billeder. Der er vejledning

fra frivillige undervisere bl.a. også i, hvordan du

arbejder med billederne i din computer. Du kan her

lære, hvordan du redigerer dine billeder i forskellige

fotoredigerings-programmer, ligesom du kan lære

Dame fjernet med kloningsværktøj

Redigering af billede i Adobe Photoshop.

Damer er dog velkomne i Video 2000.

at lave flotte papirbilleder i fin indramning. Digital

fotoklub er en del af ”Video 2000”.

Mødetid: Mandage kl. 9.30 – 12.00

Mødested: Video 2000s mødelokale på rød etage

Kontakt: Poul Erik Justesen, tlf. 86 25 03 80

www.video2000.dk

Fototræfpunkt

Ny afdeling i Klostergadecenteret

’Fototræfpunkt’ har gennem nogle år været en

senioraktivitet på Sabro Lokalcenter med fokus

på digitalfoto og -billedbehandling. I slutningen af

februar 2009 vil der blive afholdt stiftende generalforsamling

for Århus-afd. af Fototræfpunkt. I Århusafd.

vil der være møde den første og sidste tirsdag i

måneden, og ligesom i Sabro vil der blive lagt vægt

på hyggeligt samvær sammen med fotofællesskabet.

Har du lyst til at være sammen med andre

seniorer om at digitalfotografere m.m? Så mød op

til vores opstartmøde i Århus-afd. for Fototræfpunkt

den 27. januar kl. 13.00 i Klostergadecenteret.

Du kan tilmelde dig til leder af Fototræfpunkt,

Kontakt: Gert Keller Jensen, tlf. 48 41 34 90

Mail: aarhus@fototraefpunkt.dk

På vores hjemmeside www.fototraefpunkt.dk kan

du følge med i udviklingen af Århus-afdelingen.

Video 2000

Vi arbejder på at forbedre kvaliteten i kameraføring

og indhold i vores videofilm. Vi redigerer filmene,

både digitale og analoge, kopierer og fører smalfilm

og dias over på videobånd og DVD. Af og til stiller

vi kamerahold til rådighed, hvis nogen ønsker en

optagelse. 2-3 klubaktiviteter foregår ude i naturen.

Du er altid velkommen til at kigge ind. Vi har altid

kaffe på kanden og tid til en snak.

Mødetid: Onsdage kl. 9.00 – 12.30

Mødested: Klostergade 37, 1.sal

Kontakt: Elo Bøttern Nielsen, tlf. 86 12 18 66

Mail: elotove@yahoo.dk

www.video2000.dk

Video Klubben Klostergade

Synes du, video er spændende? Hvis svaret er ja,

skulle du prøve at se ind i vores klub i Klostergadecentret.

Vi mødes hver torsdag, hvor vi snakker pc

og hjælper hinanden med at lave film på computer,

så f.eks. vore rejse- og familiefilm bliver attraktive

for venner og bekendte at se på. Vi har det hyggeligt

og rart med hinanden og tager sommetider på

udflugt med vore ledsagere. Kik ind. Måske får du

lyst til at være med i klubben.

Mødetid: Torsdage kl. 12.30 – 17.00

Mødested: Klostergade 37, rød etage,

Rød sal og videolokalet

Kontakt: Hans Chr. Rasmussen,

tlf. 86 55 80 83, mobil 23 66 23 19

Mail: paradis22@gmail.com

www.videoaarhus.dk

Slægtsforskning

Slægtsforskning på internettet. Formålet er at udvikle

teknik og få oplysninger ang. slægtsforskning.

Mødetid: Fredage kl. 12.30 – 15.00

Mødested: it-værkstedet, Klostergade 37

Kontakt: Bent Aagaard Hansen, tlf. 86 25 81 40

Mail: seniahas@gmail.com

Århus Senior Radio

En radiostation, der laver vedkommende radio for

seniorer af seniorer. Århus Senior Radio er interesseret

i at få flere kolleger, så har du lyst til at være

en del af et hyggeligt team, er du velkommen til at

kontakte os for nærmere oplysninger. Der kræves

ingen særlige forudsætninger. Vore udsendelser

kan høres hver fredag kl. 10.00 –11.00, genudsendelse

hver mandag kl. 16.00 – 17.00 på følgende

frekvenser. 98,7 MHz, Stofanet: 94,8 MHz og Tele

Danmark: 96,5 MHz.

Mødetid: Onsdag kl. 10.00 – 13.00

Sted: Klostergade 37, radiolokalet på 4.sal.

Kontakt: Herbert Meinke,

tlf. 30 82 56 26

eller 30 25 60 67

(telefonsvarer, som tager mod besked).

eller koordinator

Lise Legarth, tlf. 86 19 25 30

Mail: ll@klostergade.dk

aarhusseniorradio@klostergade37.dk

www.foreningsbutikken.dk/aarhusseniorradio

Århus Senior TV

Århus Senior TV har sendt lokal TV hver uge gennem

mere end 6 år. Senior TV kan ses hver søndag

fra kl. 11.00 – 11.30 på SBS-N Østjylland, som

modtages på almindelig UHF 23, eller på TDC

kabelnet ”YouSee”. En del af vore programmer

sendes også i TV2 Østjyllands middagsmagasin,

torsdage kl. 11.00. Programmerne fremstilles

udelukkende af frivillige seniorer til seniorer - bl.a. til

støtte, glæde og adspredelse for medborgere, der

pga. alder eller sygdom er forhindret i at deltage i

byens liv. Stationen, som har til huse i Klostergadecentret,

er udstyret med den fornødne teknik til at

lave kvalitets-tv. Skulle du selv have lyst til at prøve

kræfter med tv-mediet, er du velkommen til at kigge

indenfor, når redaktionen har sit ugentlige møde

hver tirsdag kl. 10.00 i Klostergadecentret.

Kontakt: Bent Nielsen, tlf. 40 27 88 94

www.astv.dk

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 15


Klubber & Foreninger

16

Etniske Klubber

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Århus Aleví Forening

Venskabsforening for herboende tyrkere over 40

år. Foreningen laver kulturelle og sociale aktiviteter

hver weekend.

Mødetid: weekend

Mødested: Klostergade 37, rød etage, Rød sal

Kontakt: Sati Ball, tlf. 29 20 84 67

Mail: bal11@ofir.dk

Chinese Karaoke Aarhus – CKAA

En musik- og sangglad forening med mange

genrer og karaoke sing-along interesserede. Vi er

åbne over for samarbejde med andre foreninger

og deltager gerne i tværkulturelle arrangementer

med fejring af højtider og festlige begivenheder.

Alle er velkomne i vores forening, hvis man har lyst

til at lære nye kulturer at kende og har interesse i

karaoke sing-along.

Kontakt: Victor Lee, tlf. 40 19 08 79

Mail: info@ckaa.dk

www.ckaa.dk

Den Kinesiske Venskabsforening Århus

(DKVFA) har som hovedformål at styrke kontakten

mellem kinesiske familier i Danmark samt at udbrede

viden om Kina. Åbenhed er vigtig i venskabsforeningen,

som optager alle uanset nationalitet

og religion. De store årlige fællesarrangementer

er kinesisk nytårsfest, månefest, karaokefest m.fl.

Hver uge er der bl.a.: træning i løvedans, pigedans,

voksendans, børne- og voksenkungfu, tai-chi,

badminton, syning, madlavning osv. Børn mellem

7 og 17 år bliver undervist i kinesisk kultur, sprog

og historie. På vores hjemmeside www.dkvfa.dk

kan du læse mere om vores forening samt finde de

kontaktpersoner, bestyrelse, trænere m.fl., som står

for de forskellige funktioner.

Kontakt: Tam Tran, tlf. 20 88 74 00

Mail: tranfamily@city.dk

Patientforeninger

Høreforeningen

Høreforeningen har arrangementer den 3. lørdag

i måneden, hvor vi udelukkende har foredrag og

anden underholdning samt besøg af høreapparatfirmaer,

som fortæller om de sidste nye hjælpemidler

til hørehæmmede. DBA klubben, som er en lokalafdeling,

har arrangementer som hygge og spilleaften,

bankospil og foredrag den 2. og 4. torsdag i

måneden fra september til april.

Mødested: Klostergade 37, blå etage, Blå sal

Mødetid: Høreforeningen 3. lørdag kl. 14.00

Kontakt: Bent Jensen, tlf. 86 98 05 96

Mail: bent-jensen@stofanet.dk

Gigtforeningen, Lokalgruppen i Centrum

Gigtgruppe, gensidig erfaringsudveksling, drøftelse

af diverse emner vedrørende kroniske gigtsygdomme

og livet med en kronisk sygdom samt hygge.

Mødetid: 1. mandag i hver måned

kl. 15.00 – 17.00

Mødested: Klostergade 37, rød etage, Rød sal

Kontakt: Janne Drøge, tlf. 86 11 98 66

Mail: jdroege@webspeed.dk eller

Kontakt: Susanne Rasmussen, tlf. 86 29 99 60

Mail: susanne.rasmussen@webspeed.dk

Andre klubber

(hyggeklubber, fagklubber)

Allé Klubben

Allé Klubben har eksisteret i 37 år.

Det vigtigste er det sociale netværk og de venskaber,

der bliver knyttet. Hygge er et dansk

begreb, som et svær at oversætte til andre

sprog; men i Allé Klubben er de aldrig i tvivl

om, hvad det dækker.

Allé Klubben er en hyggeklub med et afvekslende

program med film, foredrag, udflugter m.m. Alle er

hjertelig velkomne.

Mødetid: Torsdage kl. 14.00 – 17.00

Mødested: Klostergade 37, blå etage, Blå sal

Kontakt: Inger Danielsen, tlf: 86 15 91 58

Mail: ibda@stofanet.dk

Rejseklubben Senior Single i Klostergade

Klubbens formål er at gennemføre rejser, endagsture

og weekendophold, hvor medlemmerne:

• kan rejse sammen og få fælles oplevelser

• har indflydelse på rejsemål, indhold, kvalitet og pris

• gennem foredrag, erfaringsudveksling og lignende

selv kan være med til at forberede rejsen

Mødetid: Onsdage kl. 14.00 – 16.00

Mødested: Klostergade 37, grøn etage, Gul stue

Kontakt: Maria Lisberg, tlf. 86 94 94 29

eller 28 78 62 78

Stationsbetjentenes Seniorklub, Aarhus

Vi er en faglig klub for pensionerede portører,

overportører, stationsbetjente, formænd, mestre,

rutebilchauffører samt personale fra HHJ.

Mødetid: 2. onsdag i hver måned

fra september til maj kl. 13.00 – 17.00

Mødested: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Kontakt: Flemming B. Nielsen,

tlf. 86 29 02 18 eller 24 61 27 11

Mail: fbakman@webspeed.dk

www.123hjemmeside.dk/stationsbetjentene

Gå i Byen Klubben

Mangler du nogen at opleve en biograftur eller teatertur

med, eller synes du også, det er hyggeligere

at tage på skovtur eller rejse sammen med andre?

Så er Gå i Byen Klubben noget for dig!

Mødetid: Mandage kl. 19.00

Mødested: Klostergade 37, Pejsestuen

Kontakt: Rita Mollerup, tlf. 86 17 30 83

Togpersonalets seniorklub, Århus

Hyggeligt samvær, foredrag og meget andet.

Mødetid: 1. onsdag i hver måned

kl. 12.30 – 17.00

Mødested: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Kontakt: Svend Aage Severinsen, tlf. 86 80 47 84

Mail: saas@mail.dk

Lokomotivførernes seniorklub

Klubbens medlemmer - alle tidligere lokomotivførere

- mødes, til tider med ægtefæller, til foredrag,

film, udflugter o.l.

Mødetid: 1. og 3. tirsdag i hver måned

fra september til marts kl. 13.00 – 17.00

Mødested: Klostergade 37, blå etage, Blå sal

Kontakt: H. Strunk, tlf. 86 25 63 45

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 17


Information

18

Seniorhøjskoler forår 2009

Undervisning, foredrag, debat, ekskursioner, oplevelser og samvær.

Hver mandag og fredag fra kl. 9.30 – 14.10. I alt 24 undervisningsdage.

Historie & Samfundsfag

Hold 1000

12 uger - Start mandag den 26. januar

Hovedtemaet i Seniorhøjskolen i foråret er

Europas minoriteter. I historie indledes forårets

forløb med at se på ”udviklingsspring” i den nyere

europæiske historie. Herefter vil vi kigge nærmere

på mindretallenes forhold i forskellige hjørner af

Europa. Vi vil bl.a. komme ind på forholdene for

laplændinge i det nordlige Skandinavien, befolkningen

i Nordirland, situationen omkring den dansktyske

grænse og den jødiske befolknings svære

vilkår gennem tiderne.

Samfundsfagsundervisningen vil tage udgangspunkt

i dagsaktuelle emner og inden for litteraturen

vil man se på Søren Kierkegaard, Martin Andersen

Nexø og gå i dybden med Iliaden og Odysseen.

Der vil også være undervisning i musikforståelse,

højskolesang, kunst, arkitektur og meget mere.

Ekstra udgift må påregnes til fotokopier og andre

materialer.

Seniorhøjskolen har forskellige tilrettelæggelsesformer

og mange forskellige undervisere og oplægsholdere.

26. januar – 15. maj

Pris: 2260,-/ 1395,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 2160,-/ 1295,-

Informationsmøde:

Mandag den 19. januar kl. 10.00

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Kunst & Kreativitet

Hold 1100

12 uger - Start mandag den 2. februar

Seniorhøjskole med hovedvægten på kunst og

kreativitet, hvor du har mulighed for selv at være

udøvende med billedkunst og forskellige tekstile

emner. Du kommer til at male og udfolde dig på andre

kreative måder, og der veksles undervejs mellem

praktisk undervisning og teoretiske oplæg, således

du får afprøvet dine kreative evner på flere måder.

Du har kunsthistorie og ser f. eks. med udgangspunkt

i Michael Kviums malerier på menneskets

afbildning igennem forskellige tider i kunsten, og

du hører om forskellige kunstneres inspiration og

arbejdsmetoder og kommer på galleri- og udstillingsbesøg.

Derudover vil Seniorhøjskolen beskæftige sig med

arkitektur, almene fag og højskolesang.

Ekstra udgift må påregnes til fotokopier og andre

materialer.

Seniorhøjskolen har forskellige tilrettelæggelsesformer

og mange forskellige undervisere og oplægsholdere.

2. februar – 18. maj

Pris: 2260,-/ 1395,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 2160,-/ 1295,-

Informationsmøde:

Mandag den 19. januar kl. 13.00

Detaljerede programmer kan ses på www.klostergade.dk

eller hentes på kontoret fra 5. januar 2009

9. juni

kl. 10.00 – 12.00 ”Den gode historie” v/ Ivar Rønsholt

kl. 12.00 – 12.45 Frokost

kl. 12.45 – 14.45 Carl Nielsen v/ Gunna Knudsen

10. juni

kl. 10.00 – 12.00 Michel Angelo, Det Sixtinske Kapel

Dommedagsmusik Verdis Reguim v/Janne Kalkar

kl. 12.00 – 12.45 Frokost

kl. 12.45 – 14.45 PH - et nutidigt lys

PHs betydning som samfundsrevser og kunstner v/Jørgen Clausen

16. juni

kl. 10.00 – 12.00 Dan Turèll

- langt mere end sorte negle og en provokerende gavflab v/Henrik Oest

kl. 12.00 – 14.45 Frokost

kl. 12.45 – 14.45 ”Musikken har ordet”

Danske underholdningskomponister v/Lars Boye Jensen

17. juni

kl. 10.00 – 12.00 Naturfredning i Østjylland v/Torben Gang Rasmussen

kl. 12.00 – 12.45 Frokost

kl. 12.45 – 14.45 Franciska Clausen og Richard Mortensen v/Grethe Bay

23. juni

kl. 10.00 – 12.00 ”Den hvide by ved havet”

Landsudstillingen i Århus i 1909 v/Ivan Steen Hansen

kl. 12.00 – 12.45 Frokost

kl. 12.45 – 14.45 ”Guldhornene” v/ Hans Ole Mathiesen

24. juni

Sommerhøjskole 2009

kl. 9.00 – ca. 18.00 Heldagsudflugt til Kolding, hvor vi blandt andet

skal se værker af Franciska Clausen og Richard Mortensen på

Trapholt Museum samt besøge Koldinghus

Sommerhøjskolen er for medlemmer af Århus Pensionistsamråd. Pris: 975,- kr.

Tilmelding på kontoret senest 20. maj. Afmeldingsgebyr: 50,- kr.

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 19


Kurser

20

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Sprog

Engelsk

Let øvede

Lær at forstå og blive forstået! Vi tager livtag med

det engelske sprog i en hyggelig og afslappet

atmosfære. Du har haft et par sæsoner på aftenskole,

måske for lang tid siden. Vi arbejder med

lette tekster, billedmateriale, lydbånd, sange, spil og

par-arbejde. Vi arbejder med at opbygge et basisordforråd,

der kan bruges i dagligdags situationer.

Hold 1

Underviser: Lærer Viv Raundorf

Fredage kl. 10.00 – 11.50

Klostergade 37, gul etage, lokale 2

24 lektioner. Start 16. januar

Pris: 750,-/535,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 725,-/510,-

Øvede

Du forstår en del, men det kniber med at udtrykke

dig. Vi øver dagligdags situationer og udbygger ordforrådet.

Der er stadig fokus på at blive forstået og

at kunne klare sig. Vi læser en bog og arbejder med

sproget gennem sange, spil, små øvelser og pararbejde.

Vi hygger os og tager den tid, der skal til.

Hold 2

Underviser: Lærer Viv Raundorf

Torsdage kl. 9.30 – 11.20

Klostergade 37, gul etage, lokale 2

24 lektioner. Start 15. januar

Pris: 750,-/535,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 725,-/510,-

Meget øvede

Du er i stand til at udtrykke dig om dit liv og dine

meninger uden alt for stort besvær. Vi snakker

om alt mellem himmel og jord og arbejder med at

udvide det aktive ordforråd. Vi arbejder med en

smuk udtale og et præcist sprog. Vi ser på traditioner

og levevis i engelsktalende lande. Kurset er for

dig, der kan ”klare sig”, men vil mere end det på en

hyggelig måde.

Hold 3

Underviser: Lærer Viv Raundorf

Torsdage kl. 11.30 – 13.20

Klostergade 37, gul etage, lokale 2

24 lektioner. Start 15. januar

Pris: 750,-/535,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 725,-/510,-

Tysk

På dette kursus fokuserer vi på det talte sprog,

som det bliver brugt i dag i Tyskland, således at du

f.eks. kan klare dig på rejser derned. Grammatikken

står ikke i fokus, men bliver inddraget, når der

er behov for det. Du interesserer dig for Tyskland

og den tysksprogede kultur? Du vil gerne opfriske

dine tyskkundskaber og ønsker at forbedre dine

mundtlige sprogfærdigheder?

Hold 5

Underviser: Cand.mag. Diana Maak

Mandage kl. 10.00 – 11.50

Klostergade 37, rød etage, lokale 5

18 lektioner. Start 26. januar

Pris: 660,-/500,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 640,-/480,-

Spansk for begyndere

Vil du gerne rejse i Spanien eller spansktalende

lande og kunne begå dig på spansk, kan du starte

her. På dette kursus lægger vi vægt på almindelige

hverdagssituationer og det daglige sprog, så

du kan lære at føre en enkel samtale. Vi vil også

arbejde lidt med basisgrammatikken og få et indblik

i den spændende spanske kultur. Vi går frem i et

roligt tempo.

Hold 7

Underviser: Cand.mag. Laura Lemvig Krag

Mandage kl. 13.00 – 14.40

Klostergade 37, rød etage, lokale 6

18 lektioner. Start 26. januar

Pris: 660,-/500,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 640,-/480,-

Kunst & Litteratur

Det moderne Gennembrud

- fra impressionisme til ekspressionisme

Malerkunst og musik

Kurset sammenstiller værker af beslægtede malere

og komponister med den hensigt at lade de to

kunstarter gensidigt belyse og forklare hinanden.

Herved udvides og beriges fantasiens rum, hvilket

bereder en fornyet oplevelse af musik og malerkunst

i moderne tider.

Van Goghs besjælede landskaber og portrætter

uddybes af Mahlers sammenbrudsmusik. Med

Rimskij-Korsakovs eksotiske toneeventyr, Sheherazade,

følges Gauguin på rejsen til det fjerne

Oceanien. Noldes farvestorme finder modsvar i

Brahms’ dybsindige musik. Munchs konfliktfyldte

sjæleskildringer forstærkes af Schönbergs ekspressive

”Pierrot Lunaire”.

Hold 10

Underviser: Højskolelærer Janne Kalkar

Tirsdage kl. 10.15 – 12.05

Klostergade 37, grøn etage, Grøn Sal

8 lektioner. 20. jan., 27. jan., 3. feb. og 10. feb.

Pris: 280,-/210,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 270,-/200,-

Litteraturlæsekreds

Efterårets litteraturlæsekreds har to hold: Hold 15

og 16. Vi finder i fællesskab frem til de bøger, vi vil

læse og samtale om. Det kan være klassikere, helt

nye bøger, romaner, biografier og lyrik. På begge

hold vil der blive udleveret bøger ved første lektion.

Hold 15

Underviser: Lærer Myrna Wøhlk Vilbæk,

tlf. 86 19 26 72

Onsdage kl. 10.00 – 11.50

Klostergade 37, rød etage, lokale 6

24 lektioner. Start 21. januar

Pris: 750,-/535,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 725,-/510,-

Hold 16

Underviser: Lærer Myrna Wøhlk Vilbæk,

tlf. 86 19 26 72

Torsdage kl. 10.15 – 12.05

Viby Sognegård, Grundtvigsvej 4, Viby

24 lektioner. Start 22. januar

Pris: 750,-/535,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 725,-/510,-

LIFE Magazine 1942

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 21


Kurser

22

Historie & Samfundsfag

Få kendskab til slægtsforskning

Læsning af gotisk skrift for begyndere

Kendskab til gotisk skrift er en nødvendig forudsætning

for slægtsforskning og tilsvarende undersøgelser.

Dette kursus henvender sig til begyndere.

Grundbegreberne vil blive lært ved hjælp af tekster,

der ikke er for svære.

Hold 20

Underviser: Lic. phil. Jens B. Skriver, tlf. 86 24 54 19

Onsdage kl. 9.30 – 11.20

Klostergade 37, rød etage, lokale 5

24 lektioner. Start 21. januar

Pris: 870,-/655,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 845,-/630,-

Læsning af gotisk skrift for øvede

Et godt kendskab til gotisk skrift er en forudsætning

for at komme videre med slægtsforskning og tidligere

tiders historie. På kurset vil vi læse en række

lidt svære og noget svære tekster fra 1700- og

1800 tallet, gerne efter deltagernes valg. Vi vil også

drøfte deltagernes problemer med den individuelle

slægtsforskning.

Hold 21

Underviser: Lic. phil. Jens B. Skriver, tlf. 86 24 54 19

Mandage kl. 9.30 – 11.20

Klostergade 37, rød etage, lokale 6

24 lektioner. Start 19. januar

Pris: 870,-/655,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 845,-/630,-

Forskningstur til Landsarkivet i Viborg

Deltagerne vil få hjælp til egne undersøgelser på

Landsarkivet. Rundvisning i arkivets magasiner kan

købes af landsarkivet efter forudbestilling. Kørsel i

egne biler arrangeres.

Introduktionsmøde: Den 9. marts kl. 12.00,

Klostergade 37, grøn etage, Gul Stue

På introduktionsmødet præsenteres landsarkivets

læsesal. Bindende tilmelding senest den 9. marts.

Hold 22

Underviser: Lic. phil. Jens B. Skriver, tlf. 86 24 54 19

Tirsdag den 24. marts, kl. 7.30 – ca. 17.00

4 lektioner. Pris: 170,-/135,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 165,-/100,-

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Samfundsfag

Vi belyser såvel lokale, nationale, regionale som

globale temaer i et dagsaktuelt perspektiv med

vægt på indsigt og forståelse. Vi går bag om emner,

som berører vores hverdag. Du bliver medinddraget

i valg af temaer. Kom og vær med! Nye deltagere er

velkomne.

Hold 25

Underviser: Lærer Bent Dahl

Onsdage kl. 12.15 – 14.05

Klostergade 37, gul etage, lokale 2

20 lektioner. Start 21. januar

Pris: 630,-/450,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 610,-/430,-

Hold 26

Underviser: Lærer Bent Dahl

Torsdage kl. 10.00 – 11.45

Klostergade 37, rød etage, lokale 6

20 lektioner. Start 22. januar

Pris: 630,-/450,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 610,-/430,-

Samfundsfag - et evigt aktuelt emne

I samfundsfag beskæftiger vi os med emner inden

for områderne økonomi, politik og sociologi. Der

lægges vægt på, at dagsaktuelle begivenheder kan

inddrages i gennemgang og diskussioner, så undervisningen

bliver nærværende og aktuel. Desuden vil

der være udadrettede aktiviteter som virksomheds-

og institutionsbesøg m.v.

Hold 30

Underviser: Lektor Hans Jørgen Andersen

Onsdage kl. 12.30 – 14.20

Klostergade 37, Hobbykælderen

12 lektioner. Start 7. januar (lige uger)

Pris: 390,-/280,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 380,-/270,-

Hold 31

Underviser: Lektor Hans Jørgen Andersen

Tirsdage kl. 12.00 – 13.50

Klostergade 37, gul etage, lokale 2

12 lektioner. Start 6. januar (lige uger)

Pris: 390,-/280,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 380,-/270,-

Hold 32

Underviser: Lektor Hans Jørgen Andersen

Tirsdage kl. 12.00 – 13.50

Klostergade 37, gul etage, lokale 2

12 lektioner. Start 13. januar (ulige uger)

Pris: 390,-/280,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 380,-/270,-

Hold 33

Underviser: Lektor Hans Jørgen Andersen

Tirsdage kl. 10.00 – 11.50

Klostergade 37, gul etage, lokale 2

12 lektioner. Start 6. januar (lige uger)

Pris: 390,-/280,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 380,-/270,-

IT & Teknik

Mobiltelefon

Lær din mobiltelefon bedre at kende

Du får indsigt i de mest anvendelige funktioner

i mobiltelefonen. Hvordan sender man en sms?

Hvordan fungerer telefonbogen osv. Kurset henvender

sig til seniorer, som har anskaffet en mobiltelefon,

men som ikke rigtig er dus med den og derfor

kunne tænke sig at lære telefonen bedre at kende.

Kursisterne skal medbringe deres egen mobiltelefon,

manual og kode. Ved tilmelding opgives telefonens

navn og modelnr. (ikke telefonnr.) Medbring

pukkode og pinkode.

Begyndere

Kurset går ud på at skabe fortrolighed med mobiltelefonen.

Vi vil stille og roligt tage hul på det at

sende og modtage en sms (tekstbesked), og vi vil

øve os i at ringe og modtage opkald på mobilen.

Max 8 deltagere.

Hold 40

Underviser: Underviser Supaya Liv Willumsen

Mandage kl. 12.15 – 14.05

Klostergade 37, rød etage, lokale 5

12 lektioner. Start 26. januar

Pris: 555,-/450,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 545,-/440,-

Let øvede

Vi fortsætter med at træne de ting, vi lærte på det

første kursus, og føjer mere til hen ad vejen.

Max 8 deltagere.

Hold 41

Underviser: Underviser Supaya Liv Willumsen

Mandage kl. 12.15 – 14.05

Klostergade 37, rød etage, lokale 5

12 lektioner. Start 16. marts

Pris: 555,-/450,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 545,-/440,-

IT

Absolut nybegyndere

Computerkursus for seniorer, der aldrig har turdet

kaste sig ud i at anvende en computer. Vi skal

skabe fortrolighed med at bruge en computer og

øve os i at turde. Selvom du tænker ”det lærer jeg

aldrig”, så er det faktisk muligt for dig også. Undervisningen

tilpasses, så alle kan være med og få

deres behov dækket. Max 8 deltagere.

Hold 45

Underviser: Underviser Supaya Liv Willumsen

Torsdage kl. 12.15 – 14.05

Klostergade 37, grøn etage, it-værkstedet

12 lektioner. Start 26. januar

Pris: 555,-/450,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 545,-/440,-

Grundlæggende tekstbehandling

Grundlæggende tekstbehandling i Word. Vi begynder

kurset med at lære nogle vigtige Windows-funktioner,

så man føler sig dus med computeren. Derefter

gennemgår vi tekstbehandling med følgende hovedpunkter:

Brugerfladen og opgaveruderne, åbne og

gemme dokumenter, kopiere, klippe ud og indsætte

tekst, skrive ud, indsætte et billede eller ClipArt, lave

vandmærke. Max 8 deltagere.

Hold 46

Underviser: Underviser Kirsten Rousing

Mandage kl. 9.00 – 11.45

Klostergade 37, grøn etage, it-værkstedet

24 lektioner. Start 26. januar

Pris: 1075,-/860,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 1050,-/835,-

Videre med IT

Vi fortsætter med Word og filhåndtering. Derudover

orienterer vi os på Internettet og kigger ind i de

øvrige programmer i Microsoft Officepakken.

Max 8 deltagere.

Hold 47

Underviser: Underviser Kirsten Rousing

Mandage kl. 9.00 – 11.45

Klostergade 37, grøn etage, it-værkstedet

24 lektioner. Start 30. marts

Pris: 1075,-/860,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd:

1050,-/835,-

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 23


Kurser

24

Kost & Bevægelse

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Appetit på livet!

Skal vi være så fedtforskrækkede?

Får du vitaminer og mineraler nok?

Ved du nok om, hvad sund kost er?

Dine nye sunde tiltag i køkkenet – kursus i enkel og

sund madlavning!

Kurset vil blive opbygget over kursisternes behov,

samtidig med at du på en enkel og lettilgængelig

måde lærer om kostens betydning for vægt, velvære

og sundhed. Du vil blive introduceret til enkle,

lækre og sunde måltider, bestående af en hovedret

samt en forret eller dessert.

Hold 50

Underviser: Kostvejleder Kirsten Vange Kjær

Mandage kl. 10.00 – 13.00 (lige uger minus uge 8)

Klostergade 37, blå etage, køkken

20 lektioner – 5 gange. Start 19. januar

Pris: 730,-/550,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 710,-/530,-

+ udgifter til madvarer - afregnes hver gang

med underviseren.

Motionsgymnastik

for efterlønnere og pensionister

Seniorer i bevægelse

Bevægelse for ældre hvor der fokuseres på balance,

styrke af kroppen og hyggeligt samvær. Der

arbejdes målrettet med at gøre kroppen stærkere,

styrke muskler og led og på at forbedre kredsløbet.

I undervisningen bliver der taget hensyn til aldersbetingede

skader, og undervisningen tilpasses til

deltagerne, så alle kan være med, uden at træningen

bliver mindre effektiv af den grund.

Hold 55

Underviser: Supaya Liv Willumsen

Torsdage kl. 9.00 – 9.55

Klostergade 37, rød etage, Rød sal

14 lektioner. Start 29. januar

Pris: 285,-

Hold 56

Underviser: Supaya Liv Willumsen

Torsdage kl. 10.00 – 10.55

Klostergade 37, rød etage, Rød sal

14 lektioner. Start 29. januar

Pris: 285,-

Hold 57

Underviser: Supaya Liv Willumsen

Torsdage kl. 11.00 – 11.55

Klostergade 37, rød etage, Rød sal

14 lektioner. Start 29. januar

Pris: 285,-

Hold 60

Herrer

Underviser: Henriette Jacobsen, tlf. 86 16 64 94

Onsdage kl. 9.00 – 9.55

Klostergade 37, rød etage, Rød sal

14 lektioner. Start 7. januar

Pris: 285,-

Hold 61

Underviser: Henriette Jacobsen, tlf. 86 16 64 94

Onsdage kl. 10.00 – 10.55

Klostergade 37, rød etage, Rød sal

14 lektioner. Start 7. januar

Pris: 285,-

Hold 62

Underviser: Henriette Jacobsen,

tlf. 86 16 64 94

Onsdage kl. 11.00 – 11.55

Klostergade 37, rød etage, Rød sal

14 lektioner. Start 7. januar

Pris: 285,-

Hold 63

Underviser: Birgit Kejser, tlf. 86 14 34 27

Onsdage kl. 10.30 – 11.25

Langenæshus, Augustenborggade 21, 8000 Århus C

14 lektioner. Start 7. januar

Pris: 285,-

Motionssvømning for pensionister

I undervisningen bliver vandets støtte udnyttet til at

tage hensyn til aldersbetingede skader. Der undervises

på sådan en måde, at muskler og led styrkes

og kredsløbet forbedres.

Hold 65

Underviser: Henriette Jacobsen, tlf. 86 16 64 94

Torsdage kl. 15.00 – 15.55

Gammelgårdsskolen, Carit Etlars Vej 31,

8230 Åbyhøj

14 lektioner. Start 8. januar

Pris: 285,-

Hold 66

Underviser: Henriette Jacobsen, tlf. 86 16 64 94

Torsdage kl. 16.00 – 16.55

Gammelgårdsskolen, Carit Etlars Vej 31,

8230 Åbyhøj

14 lektioner. Start 8. januar

Pris: 285,-

Hold 67

Underviser: Jens Hedegaard, tlf. 86 28 62 64

Fredage kl. 15.00 – 15.55

Tovshøjskolen, Janesvej 2, 8220 Brabrand

14 lektioner. Start 9. januar

Pris: 285,-

Hold 68

Underviser: Jens Hedegaard, tlf. 86 28 62 64

Torsdage kl. 9.00 – 9.50

Lyseng Svømmebad, Lysengvej 4, 8270 Højbjerg

14 lektioner. Start 8. januar

Pris: 285,-

Yoga med afspænding

Det er aldrig for sent at gøre noget ved sit velvære

og begynde med yoga. På kurset laver vi hver gang

et harmonisk program af fysiske øvelser, som træner

styrke, balance og smidighed og holder fordøjelsen

og blodomløbet i orden. Åndedrætsøvelserne

giver både ro og energi. Enkle såvel som mere dybe

afspændinger lader dig op, fornyr din livsglæde og

giver et godt velbefindende i det daglige.

Vi går ganske roligt frem med øvelserne, som afpasses

efter deltagernes formåen.

Hold 75

Underviser: Lærer Laxmi Makinen, tlf. 86 19 40 33

Tirsdage kl. 9.30 – 11.20

Vestergade 45, 8000 Århus C

24 lektioner. Start 13. januar

Pris: 750,-/535,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 725,-/510,-

Hold 76

Underviser: Lærer Laxmi Makinen, tlf. 86 19 40 33

Onsdage kl. 9.00 – 10.50

Vestergade 45, 8000 Århus C

24 lektioner. Start 14. januar

Pris: 750,-/535,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 725,-/510,-

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 25


Kurser

26

Sang, Dans & Musik

Sang skaber livsglæde

Vi synger efter højskolesangbogen og andre sangbøger

og hører lidt om digtere og komponister.

Hold 80

Underviser: Lærer Birgit Kjær

Onsdage kl. 10.30 – 12.20

Klostergade 37, rød etage, Pejsestuen

26 lektioner. Start 14. januar

Pris: 810,-/575,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 785,-/550,-

Hold 81

Underviser: Lærer Birgit Kjær

Fredage kl. 10.15 – 12.05

Klostergade 37, rød etage, Pejsestuen

26 lektioner. Start 9. januar

Pris: 810,-/575,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 785,-/550,-

Find din sangglæde frem

Hold 82

Sang giver glæde og fornyet energi.

Kurset veksler mellem viser, evergreens, højskolesange

osv. Kom og vær med! Alle kan deltage. Vi

lægger vægt på fællesskabet og sangglæden.

Underviser: Lærer Bjarne Jensen

Torsdage kl. 10.00 – 11.50

Klostergade 37, rød etage, lokale 5

26 lektioner. Start 15. januar

Pris: 810,-/575,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 785,-/550,-

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Korsang

Hold 85

Onsdagskoret er et damekor med et bredt og festligt

repertoire. Vi har plads til flere. Nye deltagere vil

blive taget godt imod! Spørgsmål vedrørende koret

besvares af dirigenten, Kirsten Berg, på telefon

86 72 10 29.

Underviser: Korleder Kirsten Münster Berg

Onsdage kl. 9.30 – 11.20

Gellerup Lokalcenter, Gudruns Vej 80,

8220 Brabrand

30 lektioner. Start 7. januar

Pris: 930,-/660,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 900,-/630,-

Orkester

Har du lyst til ”noget ved musikken?”

Der indstuderes underholdningsmusik, spillemandsmusik,

viser, slagere etc. Deltagerne kan selv

komme med forslag til repertoire og være med til at

udarbejde arrangementerne.

Vi tager ud og spiller for andre pensionister ca. fire

gange om året. Man medbringer selv instrument.

Få mere at vide hos underviser

Poul B. Christensen, tlf. 87 43 02 17

Orkester for lidt øvede (få pladser)

Onsdagsorkesteret.

Hold 87

Underviser: Leder Poul B. Christensen

Onsdage kl. 12.15 – 14.05

Klostergade 37, rød etage, Rød sal

38 lektioner. Start 7. januar

Pris: 1170,-/830,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 1130,-/790,-

Orkester for øvede (få pladser)

Hold 88

Underviser: Leder Poul B. Christensen

Onsdage kl. 9.30 – 11.50

Klostergade 37, blå etage, Blå sal

47,5 lektioner. Start 7. januar

Pris: 1455,-/1030,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 1410,-/985,-

Violinundervisning

Violinundervisning for begyndere

3 elever på holdet. 1 lektion pr. gang.

Vi starter stille og roligt med at lære at holde på

violin og bue. Ret hurtigt vil vi begynde at spille

små melodier og samtidig arbejde med buestrøg

og andre tekniske færdigheder. Få mere at vide hos

underviser Poul B. Christensen, tlf. 87 43 02 17.

Hold 90

Underviser: Leder Poul B. Christensen

Torsdage kl. 9.30 – 10.25

Klostergade 37, blå etage, lokale 3

18 gange á 1 lektion. Start 8. januar

Pris: 1020,-/860,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 1000,-/840,-

Violinundervisning for lidt øvede

3 elever på holdet. 1 lektioner pr. gang.

Du har spillet lidt - måske for mange år siden?

Du har lyst til at videreudvikle/genopfriske violinspillet

for måske senere at kunne spille i et orkester?

Få mere at vide hos underviser Poul B. Christensen,

tlf. 87 43 02 17.

Hold 91

Underviser: Leder Poul B. Christensen

Torsdage kl. 10.30 – 11.25

Klostergade 37, blå etage, lokale 3

18 gange á 1 lektion. Start 8. januar

Pris: 1020,-/860,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 1000,-/840,-

Violinundervisning for øvede

3 elever på holdet. 1 lektion pr. gang.

Du har spillet i nogle år og synes, at du kan de mest

elementære ting ved violinspillet, men vil nu gerne

videre. Få mere at vide hos underviser

Poul B. Christensen, tlf. 87 43 02 17.

Hold 92

Underviser: Leder Poul B. Christensen

Torsdage kl. 12.30 – 13.25

Klostergade 37, blå etage, lokale 3

18 gange á 1 lektion. Start 8. januar

Pris: 1020,-/860,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 1000,-/840,-

Holme Spillemændene

Kan du spille på et instrument, og har du lyst til at

spille i et orkester, som spiller dansk spillemandsmusik

– ja så har du muligheden her. Vi skal spille

polkaer, valse, hopsaer etc. og prøve at få musikken

til at swinge godt. Få mere at vide hos underviser

Poul B. Christensen, tlf. 87 43 02 17.

Hold 93

Underviser: Leder Poul B. Christensen

Tirsdage kl. 12.20 – 14.40

Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, Højbjerg

47,5 lektioner. Start 6. januar

Pris: 1080,-/765,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 1045,-/730,-

Linedance

Linedance er lige til at stille op til. Du behøver

hverken partner, cowboyhat eller støvler. Det

eneste, du skal møde op med er lyst til dans

og samvær. Rytme i kroppen er naturligvis en

fordel. Grundtrinene lærer du hurtigt.

Linedance er en danseform, som har bredt sig

hurtigt inden for de sidste par år. Der er tale om

lette og korte danse på linier/rækker – uden partner.

Dansene foregår til inspirerende countrytoner eller

anden god musik. Dansen henvender sig til folk i

alle aldre. Vi skal have god motion og som det vigtigste

hygge os og have et godt grin sammen.

Spørgsmål kan rettes til

Hanne Eland Jensen, tlf.: 21 17 04 26.

Hold 95

Underviser: Instruktør Hanne Eland Jensen

Mandage kl. 11.30 – 13.00

Klostergade 37, blå etage, Blå sal

20 lektioner. Start 19. januar

Pris: 630,-/450,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 610,-/430,-

Hold 96

Underviser: Instruktør Hanne Eland Jensen

Mandage kl. 13.10 – 14.40

Klostergade 37, blå etage, Blå sal

20 lektioner. Start 19. januar

Pris: 630,-/450,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 610,-/430,-

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 27


Kurser

28

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Kreative fag

Porcelæns- og glasmaling

Er du begynder eller øvet, er du ung eller ældre,

har du lyst til at male porcelæn og glas?

Så er dette kursus noget for dig. Der gennemgås

klassiske og nye teknikker inden for moderne porcelænsmaling.

Tegnetalent er ingen betingelse, blot

du har lyst til at skabe ting til dig selv eller andre.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til

Anna-Lise Juul, tlf. 86 11 95 11.

Hold 100

Underviser: Lærer Anna-Lise Juul, tlf. 86 11 95 11

Torsdage kl. 10.00 – 12.45

Hømosevej 19, Viby

36 lektioner. Start 15. januar

Pris: 1110,-/785,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 1075,-/750,-

Maleri og Akvarel

Dette kursus henvender sig til både begyndere og

let øvede. Materialerne er akrylfarve og akvarel,

som du selv medbringer. Du kan male ud fra naturinspiration,

egne ideer eller deltage i et fællestema.

Gennem øvelser i farveblandinger og komposition

ser vi på farvernes virkning, og hvad der kan

skabe sammenhæng i maleriet. Prøv at overføre et

foto/avisbillede på billedfladen og arbejd videre på

det. Hvad kan danne motiv i et billede, og hvordan

kan man abstrahere over det?

Spørgsmål om kursets indhold kan rettes til billedkunstner

Ann-Dorte Nielsen, tlf. 86 13 94 37.

Hold 102

Underviser: Billedkunstner Ann-Dorthe Nielsen

Mandage kl. 9.15 – 12.00

Lokalcenter Holme, Nygårdsvej 34, Højbjerg

30 lektioner. Start 19. januar

Pris: 930,-/660,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 900,-/630,-

Blomsterbinding

Naturens materialer sammensat på en

kreativ måde!

Det er let at købe røde roser og sætte dem i en

krystalvase, men det kræver ingen fantasi. Når

vi laver dekorationer med blomster, er det med

materialer fra skoven, fra stranden, langs stier og

med oplevelser for sanserne: At samle, at plukke og

forme noget smukt til en dekoration, en krans eller

buket. Forskellige teknikker vil blive gennemgået

– tørrede blomster, friske blomster, opbygning af

dekorationer.

Der kræves ingen forkundskaber, så alle kan deltage.

Inden kursusstart får deltagerne besked om,

hvad der skal medbringes den første gang.

Hold 108

Underviser:

Lærer Ruth Zachariasen, tlf. 86 29 51 25

Onsdag kl. 9.30 – 12.15 (lige uger)

Sted: Lokale 3 - Lokalcenter Abildgården,

Skovvangsvej 99, 8200 Århus N.

18 lektioner. Start 21. januar

Pris: 570,-/410,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 550,-/390,-

Hold 109

Underviser:

Lærer Ruth Zachariasen, tlf. 86 29 51 25

Torsdage kl. 9.30 – 12.15 (lige uger)

Klostergade 37, Værkstedet

18 lektioner. Start 22. januar

Pris: 570,-/410,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 550,-/390,-

Hobbykælderen

I et hyggeligt værkstedsmiljø kan du komme og

arbejde med mange forskellige hobbyaktiviteter.

Du kan medbringe dine egne materialer, eller du

kan købe nogle hos os. Der arbejdes f.eks. med

patchwork, broderi, strikning, hækling, skindsyning,

smykkefremstilling, decoupage, akvarel, nålefiltning,

og der sys tasker, bamser, trolde, nisser osv.

Der er mange dygtige frivillige hjælpere i Hobbykælderen.

Hver tirsdag formiddag kan du få hjælp til knipling,

og hver torsdag formiddag kan du lave pergamano.

Kom og få nogle hyggelige timer med rig mulighed

for udveksling af ideer.

Når du er tilmeldt et af holdene i Hobbykælderen,

kan du bruge værkstedets faciliteter i nedenstående

åbningstider.

Hobbykælderen er tilrettelagt som aktiviteter i forbindelse

med undervisning.

Rekvirer specialprogram for kurserne i

Hobbykælderen.

Hold 500, 501, 502, 503 og 504

Tid: Mandag – torsdag kl. 9.00 – 11.45

+ tirsdag og torsdag kl. 12.15 – 15.00

Dato: 12. januar – 11. juni

Sted: Klostergade 37, Hobbykælderen

Pris: 400,-/ 200,-

Rejs ud med Klostergadecentret

Tilbud til alle medlemmer af Klostergadecentret

Endagstur til Esbjerg

22. maj 2009

550 kr.

Afgang fra Musikhuset kl. 8.00. Første stop Ølgod

Kirke, som vi skal ind og se, hvis der ikke er kirkelig

tjeneste. Herfra videre til Kunstpavillonen i Esbjerg,

hvor der er middag. Dernæst 1 times besøg på Esbjerg

Kunstmuseum. Til slut besøger vi Fiskeri- og

Søfartsmuseet. Vi er hjemme i Århus kl. 19.00.

Prisen inkluderer:

Bustur, middag inkl. 1 genstand, entreer og kaffe

m/ lagkage

Turen koster 550 kr. pr. person ved

minimum 45 personer

Tilmelding:

Århus Pensionistsamråd,

Klostergade 37, 8000 Århus C

Tlf. 86 19 25 30

Først til mølle princippet

Rejsen arrangeres i samarbejde med

de graa busser.

Cirkusrevy og Karen Blixen

6.–7. juli 2009

1.895 kr.

2 dage til København – Nordsjælland – Bakken m.

Cirkusrevy – Karen Blixen Museet i Rungstedlund.

Tilmelding senest d. 29. februar 2009

Klostergadecentret

Klostergade 37, 8000 Århus C. Tlf. 86 19 25 30

Først til mølle princippet, max. 50 deltagere.

Prisen inkluderer:

Bustur, hotelophold med helpension fra aftensmad

første dags aften til og med frokost tag-selv-bord

sidste dag. Ophold på Bakken, billet til Cirkusrevyen.

Enkeltværelsestillæg: 200.- kr.

Sommerrejse til Polen

26.–31. august 2009

3.995 kr.

6-dages tur til den gamle kongeby, Torun, fra det

11. århundrede, smukt beliggende i det vestlige

Polen ved Wislas bred. Dejlig sejltur på Polens

største sø. Grillaften og folklore-underholdning. På

hjemvejen overnatter vi i det livlige Berlin og spiser

aftensmad i det 368 m høje fjernsynstårn på Alexanderplatz.

På sidstedagen besøger vi Schwerin,

der til sommer er vært for den stor have- og blomsterudstilling

BUGA.

Prisen inkluderer:

Bustransport, 5 overnatninger i dobbeltværelse,

3 x middag. Rejseleder: Jens Chr. Andersen.

Rejsen arrangeres i samarbejde med

Grenaa Rejser.

Få brochure og tilmeldingsblanket i:

Klostergadecentret

Klostergade 37, 8000 Århus C

Tlf. 86 19 25 30

Tilmelding skal ske hos:

Grenaa Rejser,

Rolighedsvej 2A, 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 59 13

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 29


Nytårskoncert

Århus Folkekor, Onsdagskoret & Seniororkesteret

Hold 900

Succesen gentages – Klostergadecentret indbyder atter til en fejende flot nytårskoncert.

De to kor vil hver synge udvalgte numre fra årets koncertprogrammer og Seniororkesteret spiller smægtende

wienermusik og andet godt og akkompagnerer de to kor, når de i finalen samles til et stort kor.

Øl og vin kan købes undervejs, og koncerten rundes af med et dejligt kaffebord.

Vel mødt til en festlig eftermiddag!

Tid: Lørdag den 24. januar kl. 14.00

Sted: Klostergade 37, blå etage, Blå sal

Pris: 50,- kr. (inkl. kaffe)

Debatarrangement

Hold 901

Vi bliver ikke yngre - fat det!

Oplægsholder:

Journalist og forfatter Lone Kühlmann

Hold på hat og briller, når Lone Kühlmann går i gang med

sin fyndige, muntre og inspirerende opsang til alle os, der

vakler mellem kirurgi og terapi for at håndtere alderdomstegnene.

Foredraget er baseret på forfatterens bestseller

af samme navn og handler om emner som: Desperation er

uklædelig, begejstring idiotisk. Respekt får man kun, hvis

man respekterer sig selv. Er man single, når man er enke?

Tid: Fredag den 27. marts kl. 12.30

Sted: Klostergade 37, blå etage, Blå sal

Pris: 75,- kr. (inkl. kaffe)

Foredrag

Sveriges natur

Hold 903

Ved ornitolog Allan Janniche

Foredragsrækken om Sveriges natur er resultatet af

mere end 30 års fugle- og naturrejser gennem vort

store broderland fra Falsterbo i Skåne til Torneälven

i Lappland på grænserne til Finland og Norge. De 4

udvalgte landskabsområder rummer noget af den

mest spændende natur og har mange interessante

kulturspor.

Öland - Den 160 km lange og 4 – 15 km brede ø i

Østersøen byder på 500 mill. år gamle geologiske

dannelser med masser af fossiler, mere end 30

større eller mindre forhistoriske borge, en undergrund

af kalk som giver mere end 40 arter orkideer

og en mængde andre særlige planter de mest

ideelle vækstbetingelser. For ikke at tale om det

fugleparadis af områder som Ottenbylund, Knissa

Mosse og Horns Kungsgård udgør en del af.

Omkring Vänern og Vättern - Mellem søerne ligger

Skara med den gamle domkirke og udgangspunkt

for fortællingen om korsridderen Arn. Det er kun

15 km fra den berømte Hornborgssjön, hvortil i

10.000-vis af fugleinteresserede ankommer om foråret

i april for at se tranerne danse. På østsiden af

Vättern ligger den anden berømte fuglesø, Tåkern,

mindre end 25 km fra klosteret i Vadstena, som den

Hellige Birgitta oprettede.

Uppland - Den gamle kongeby Uppsala i Uppland

län nord for Stockholm er rig på historiske fortællinger.

Men landskabet er også et enestående

gammelt bondelandskab med masser af vild natur,

der er beskyttet som små og større naturreservater.

På ”ugleruten” besøger vi Panserudden og Ekdalen

og fortsætter via den enestående Fiby Urskog til

Färnebofjärdens Nationalpark i Dalälvens delta.

Lappland - De sydligste samiske områder med

rendrift finder vi i Härjedalen, hvor fjeldplateauet

Flatruet er særdeles tilgængeligt. Vi lægger vejen

forbi Sveriges sydligste gletsjer, Helags, inden

vi fortsætter gennem Jämtland til det egentlige

Lappland. Her bestiger vi fjelde og møder fjeldblomster

og -fugle, vandrer gennem nationalparker

med taiga (nåleskove og moser) for at slutte ved et

par af de store älve, hvor der særligt ved Tornälven

stadig fiskes efter sik (laksefisken helt) på gammel,

traditionel vis.

Tid: Fredage kl. 10.00

Dato: 30. jan., 6., 20. og 27. feb.

Sted: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Pris: 390,-/280,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 370,-/260,-

30 Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 31


Foredrag

32

Slavernes Kyst

– og det moderne Ghana

Hold 904

Ved cand.mag. Steen Ivan Hansen

Slavehandelens historie er gruopvækkende, men

samtidig dramatisk og spændende. Gennem næsten

200 år var Danmark til stede på Guldkysten,

der indgik som en del af den såkaldte Trekanthandel.

Vi hører om Slavernes Kyst samt om den

danske trekanthandel.

I det andet foredrag beskæftiger vi os med det

moderne Ghana, som er et fredeligt land, præget af

problemer, men også af en vis fremgang.

Foredragene ledsages af dugfriske billeder fra

Ghana.

Tid: Torsdage kl. 10.15

Dato: 22. og 29. jan.

Sted: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Pris: 200,-/145,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 190,-/135,-

Budapest – byen ved Donau

Hold 905

Ved foredragsholder Lena Pedersen

Den gamle, historiske bydel Buda med Borghøjen,

Fiskerbastionen og Matthias-kirken kædes via

mange broer sammen med den mere cityprægede

Pest-del. Her ligger butikker, konditorier, musikhuse,

mange museer, kirker og parlamentet. Vi

lærer om Tokay-vin og ungarsk mad. Besøg byparken

Varosliget og Heltepladsen, hør om berømte

termalbade og udødelige komponister.

Tid: Fredag kl. 10.15

Dato: 27. feb.

Sted: Klostergade 37, rød etage, Rød sal

Pris: 100,-/75,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 95,-/70,-

Tre giganter i fransk maleri

Edouard Manet, Auguste Renoir, Claude Monet

Hold 906

Ved lektor Grethe Bay

Udover at være blændende malere udmærker

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

Edouard Manet, Auguste Renoir og Claude Monet

sig ved at være banebrydende inden for det nye

maleri i Frankrig i slutningen af det 19. århundrede.

Realismen med dens skildringer af hverdagslivet

her og nu havde fået fodfæste efter perioden med

romantikkens idealskildringer og dyrkelse af fjerne

tider og steder.

Med Edouard Manet fik den moderne tid sin plads

i maleriets motivverden. Byen og dens mennesker

blev hovedmotiver i et moderne mere skitseagtigt

formsprog. Auguste Renoir og Claude Monet fortsatte

denne linje men med fokus lagt på skildringen

af øjeblikket og lysets påvirkning af farven. Friluftsmaleriet

blev dyrket især af Claude Monet, og

det gav rig anledning til at studere, hvordan farven

ændrer sig med lysets skiften dagen igennem.

Deres maleri har resulteret i en perlerække af vidunderlige

billeder, hvor lyset og farven funkler, og hvor

landskabet og parisernes fritidsliv folder sig ud. I

tre lysbilledforedrag gennemgår Grethe Bay disse

malere, deres liv, motivverden og malemåde.

Tid: Tirsdage kl. 12.15

Dato: 24. feb., 3. og 10. marts

Sted: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Pris: 300,-/220,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 285,-/205,-

Mennesket i kunsten

”Kvinde med for stor Røv”

eller Frugtbarhedsgudinde

Hold 907

Ved lektor Annamarie Bjerkø

”Kvinde med for stor røv” er titlen på et af Michael

Kviums malerier. Med vores 2008-øjne ser vi på

Kviums malerier og sammenligner med menneskeskildringer

fra hele kunsthistorien: kvinden,

manden, barnet og familien. I tidligere samfund var

en fyldig kvinde skøn at skue, et tegn på jagtlykke,

rigdom og overflod - se bare Venus fra Willendorf

og Rubens kvindeskildringer. Manden skulle være

atlet eller kriger. Barnet var ofte en lille voksen og

familien et lykkeligt ideal. Men samtidskunsten,

bl.a. Kvium, tager også fat på de sorte sider af

menneskelivet.

Tid: Mandag kl. 10.15

Dato: 23. marts

Sted: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Pris: 100,-/75,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 95,-/70,-

Iliaden og Odysséen

Hold 908

Ved fhv. studielektor Finn Jacobi

I Iliaden og Odysséen finder vi nogle af vores

vigtigste kulturelle rødder. Hvad der her fortælles,

kaster lys over, hvordan vi er blevet dem, vi nu er.

Op gennem hele Europas historie er disse mægtige

digterværker blevet reciteret og læst, udforsket på

originalsproget og oversat til alle de europæiske

sprog og således været med til at slå bro mellem

nationerne. Begge foreligger nu i Steen Dues nye

danske oversættelse. Både som fortællekunst og

som vidnesbyrd om en gammel kultur er Iliaden og

Odysséen enestående. Vi vil derfor gennemgå dem

både som litteratur og som kulturhistoriske kilder.

Tid: Fredage kl. 10.15

Dato: 6., 13. og 20. marts

Sted: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Pris: 300,-/220,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 285,-/205,-

Martin Andersen Nexø & Pelle Erobreren

Hold 909

Ved højskoleforstander Lillian Hjort-Westh

Dobbeltforedrag

Om formiddagen handler foredraget om den danske

forfatter Martin Andersen Nexø, som står som

den centrale skikkelse i dansk litteraturs ”sociale

gennembrud”, og om eftermiddagen handler det

specielt om Martin Andersen Nexøs hovedværk

Pelle Erobreren, hvorved han opnåede international

berømmelse. Romanens gruopvækkende skildring

af fattigdom om bundløs social uretfærdighed er

stærke billeder af det danske samfund omkring år

1900. Hele Andersen Nexøs forfatterskab er båret

af en dyb indignation over de dårligst stilledes

vilkår. Hans samfundskritik ledsages samtidig af

en ukuelig optimisme og en stærk tro på, at de

revolutionære kræfter i mennesket til sidst vil sejre

og skabe en ny, utopisk virkelighed.

Der er mulighed for køb af smørrebrød, øl og vand

i frokostpausen.

Tid: Fredag kl. 10.15 og 12.30

Dato: 30. jan.

Sted: Klostergade 37, rød etage, Rød sal

Pris: 200,-/145,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 190,-/135,-

Hvad siger Søren Kierkegaard os

i vores tid

Hold 910

Ved dr.phil. Eva Nordentoft

Søren Kierkegaard er en lidenskabelig tænker, som

påpeger, at kristendommen udfordrer hele vores

liv. Han har skrevet meget og er ikke ”let bare at

gå til”. Men han er spændende, stiller spørgsmål,

som også foruroliger i dag, og derudover er han

meget vittig. Hans udgangspunkt er, at det at være

kristen forpligter og ikke bare er en sovepude for en

behagelig tilværelse. Hos Kierkegaard kan man ikke

forvente, at hvis man giver Vor Herre en lillefinger,

så tager han hele armen; nej, hos Kierkegaard tager

han hele menneskelivet.

Foredraget vil lægge op til, at man kan stille spørgsmål

og tale om vigtige udsagn af Søren Kierkegaard

i forhold til livet i den moderne verden.

Tid: Mandag kl. 10.15

Dato: 16. marts

Sted: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Pris: 100,-/75,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 95,-/70,-

Europa 1945 – 1990

Hold 911

Ved lektor Ebbe Juul-Heider

Et bombet, forarmet og sultende Europa afgav sin

globale førsteplads til USA i 1945. Et delt Europa

var ikke længere herre i eget hus, og under fremmede

magters vinger udviklede Øst og Vest sig

i forskellige retninger. Charles de Gaulle og Willy

Brandt søgte at gå en slags enegang. Her i 20-året

for Berlin-murens fald er der grund til at gøre status:

Hvilke kræfter bevirkede Murens nedlæggelse

og dermed tysk genforening? - Er Europa blevet én

verdensdel?

Tid: Onsdage kl. 12.45

Dato: 21., 28. jan. og 4. feb.

Sted: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Pris: 300,-/220,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 285,-/205,-

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

33


Foredrag

34

Sven Estridsen og hans sønner

Hold 912

Ved lektor Hans Bjørn

Sven Estridsen blev konge i Danmark efter Knud

den Stores gyldne tidsalder – engang i 1040’erne.

Han er en meget spændende personlighed i den

danske historie. Født i England af Estrid, som var

søster til selveste Knud den Store. Hans far var en

angelsaksisk stormand med navnet Ulf, men Sven

er alligevel, og ganske mærkeligt, blevet benævnt

efter sin moder med tilnavnet Estridsen. Dette er

ret usædvanligt i den danske kongerække og vil

svare til, at vor nuværende kronprins skulle kaldes

Frederik Margrethesøn. Sven er den første konge i

Danmark, som vi ved med sikkerhed kunne læse og

skrive, fordi han blev opdraget og uddannet i et engelsk

kloster. Han blev den konge, som førte Danmark

fra vikingetid og ind i middelalderen. Han blev

den konge, som oprettede de danske bispedømmer

og knyttede den meget primitive danske kirke

til den romersk-katolske europæiske kristenhed. På

trods af at pave Gregor den syvende skosede ham

for hans mange koner og mange erotiske eskapader.

Ingen anden dansk konge er blevet efterfulgt af

i alt 5 sønner på tronen: Harald Hen, Knud den Hellige,

Erik Hunger, Erik Ejegod og Niels den Gamle

– alle interessante personligheder i en tid, hvor det

danske rige omdannes fra et hedensk vikingesamfund

til et ret så moderne europæisk land.

Tid: Torsdage kl. 10.30

Dato: 19., 26. feb., 5., 12., 19. marts og 2. april

Sted: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Pris: 595,-/430,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 565,-/400,-

Studietur til Skåne

Ved lektor Hans Bjørn

Lørdag den 4. til torsdag den 9. april

Program fås ved henvendelse til Hans Bjørn på

holdet eller på 86 15 65 28

Aktiv Nyt 1. halvår 2009

De slesvigske konger i Sverige

Hold 913

Ved lic.phil. Jens B. Skriver

I 1700-tallets Sverige vekslede adelsvælde, enevælde

og folkelig medbestemmelse: Gottorperne

fra Slesvig kom på Sveriges trone som et farverigt

islæt. Den første Adolf Frederik betød ikke så meget.

Rigsdagen indførte et stempel med hans navn

til brug, hvis han ikke skrev under. For Gustav den

III var alt iscenesat. For ham var livet teater. Han var

frimurer og kunstelsker; understøttede troubadouren

Bellmann. Genindførelsen af enevælden førte til, at

han blev myrdet i teatret. Sønnen Gustav IV Adolf

hadede Napoleon, men blev afsat, da han mistede

Finland til Rusland. Sine mange år i landflygtighed

brugte han til at agitere mod Frankrig. Flere forsøg

på at vælge ny tronfølger førte til ordsproget: ”Kan

du vente længe nok, kan du blive konge af Sverige!”

Tid: Torsdag kl. 10.15

Dato: 26. marts

Sted: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Pris: 100,-/75,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 95,-/70,-

Landsudstillingen i 1909

fejrer 100-års fødselsdag

Hold 914

Ved studielektor, cand. mag. Johan Bender

Landsudstillingen i Århus i 1909 var en kæmpebegivenhed

fra maj til oktober på området mellem

Skansen og Marselisborgskovene. De nyeste

opfindelser udstilledes: elektricitet, dieselmotorer,

biler, og en flyver fløj over byen. Baggrunden for

en sådan verdensudstilling, der trak gæster helt fra

USA, fortælles, ligesom udstillingens betydning for

Århus påvises. Foredraget illustreres med nogle af

de ca. 500 billeder i Johan Benders nye bog,

”Hurra for Århus! Landsudstillingen 1909 – vejene

til og sporene fra”.

Tid: Mandag kl. 12.30

Dato: 2. marts

Sted: Klostergade 37, rød etage, Rød sal

Pris: 100,-/75,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 95,-/70,-

Fire påskeliljer – forårets sange og viser

Hold 915

Sangeftermiddag ved lærer, cand. pæd.

Bjarne Haahr

Bjarne Haahr er kendt i folkelige kredse fra sangaftener

landet over og er rigt repræsenteret i vore

sangbøger fra Højskolesangbogen til ”Lystige viser”

med nutidige melodier med folkelig dybde. Melodierne

er i nøje overensstemmelse med digtene

– udsprunget af deres sprog og stil. Bjarne Haahr

modtog den folkelige sangpris i 1999.

Ud over at synge fra højskolesangbogen synges

der fra Bjarne Haahrs egen sangbog ”I de grønne

skove”. En sangeftermiddag med Bjarne Haahr er

lige så velkomponeret som en god koncertaften, og

for de, som interesserer sig for sangens akkompagnement,

er der noget at lytte til. Det er en erfaren og

opfindsom mand, der sidder bag flygelet.

Tid: Fredag kl. 12.30

Dato: 13. marts

Sted: Klostergade 37, rød etage, Pejsestuen

Pris: 100,-/75,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd 95,-/70,-

Historien i Musikken

eller Musik i Historien

Hold 916

Ved lektor Bjarne Eskildsen

Kan og skal musik fortælle en egentlig historie?

Der er mange eksempler på titler, der leder lytteren i

en bestemt retning og ofte med god grund. Lytteren

danner sig ofte billeder under lytning til musik, men

kan disse billeder være entydige, og behøver man

at danne sig billeder. Absolut lytning er også

en mulighed.

Foredragene fokuserer på, hvad der ligger bag

bl.a. Vivaldi: De fire Årstider, Mozart: Keglebanetrio,

Tjaikovskij: 1812 Ouverture, Smetana: Moldau,

Honegger: Pacific 231, Lumby: Københavns Jernbanedampgalop,

Gorecki: 3.symfoni, Nørgård: Wie

ein Kind.

Tid: Mandage kl. 10.15

Dato: 16., 23. feb. og 2. marts

Sted: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Pris: 300,-/220,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 285,-/205,-

Beethoven

- mut, indadvendt og ufriseret...

Hold 917

Ved højskolelærer Janne Kalkar

At frembringe udødelig musik, skrevet under evighedens

synsvinkel, til det menneskelige broderskabs

befrielse og glæde var Beethovens selvvalgte

og pålagte livsopgave og hans ultimative vision

som kunstner.

I samtidens øjne tog han sig ofte mislykket ud,

egenartet og aparte; men etisk-kunstnerisk viste

Beethovens bestræbelser sig på alle felter epokegørende

i musikhistorien. Med sine storladne

symfonier, klaverkoncerter og korværker, indtrængende

lieder, dybtborende klaversonater og sublime

strygekvartetter etablerede han en ny, original

musikæstetik. I dønningerne fra Den franske Revolution

indledte Beethoven således egenhændigt

en ny tidsalder, ligesom han åndeligt talt fulgte hele

1800-tallet til dørs.

Gennemgangen af Beethovens liv og værk vil

centrere sig om nøglebegreber i hans tilværelsesforståelse,

genspejlet i hans musik: Prometheus og

Eroica, Leonore og Egmont - tilværelsens tyngde

og lethed, hjertets dybe afkroge og håbets ufattelige

grænseløshed.

Tid: Tirsdage kl. 10.15

Dato: 17. februar – 21. april

Sted: Klostergade 37, grøn etage, Grøn sal

Pris: 840,-/ 600,-

Medlem af Århus Pensionistsamråd: 795,-/555,-

Aktiv Nyt 1. halvår 2009 35


Klubber & Foreninger

Bestyrelser & praktisk info

Århus Pensionistsamråd

Formand:

Inger Danielsen ................ 86 15 91 58 ibda@stofanet.dk

Næstformand:

Thomas Andersen ........... 86 15 59 53 th.th.andersen@stofanet.dk

Kasserer:

Else Juul Grøn ................. 86 29 21 24 elsejuul@oncable.dk

Aase Klitte Holmgren ....... 21 28 60 05 holmgren@oncable.dk

Ingrid Jensen ................... 86 25 36 01 ingrid-j@live.dk

Jytte Rasmussen ............. 86 13 82 24

Hanne Dalgaard Damm ... 86 25 94 55

Lene Sau Therkelsen ....... 86 21 01 38 lst@kisath.dk

Bent Kjær ........................ 22 53 90 45 bentkjaer@stofanet.dk

Jytte Momme .................. 23 42 65 62

Kursusvirksomheden

Formand:

Inger Danielsen ................ 86 15 91 58 ibda@stofanet.dk

Næstformand:

Else Juul Grøn ................. 86 29 21 24 elsejuul@oncable.dk

Lene Sau Therkelsen ....... 86 21 01 38 lst@kisath.dk

Hanne Dalgaard Damm ... 86 25 94 55

Jens B. Skriver ................ 86 24 54 19 boegstedskriver@stofanet.dk

Bjarne Juul Jensen .......... 86 93 00 30

Grethe Strange ................ 86 27 24 80 grethe-strange@privat.dk

Jytte Momme .................. 23 42 65 62

Klostergadecentret

Klostergade 37, 8000 Århus C

Telefon 86 19 25 30 eller 86 13 13 55

www.klostergade.dk

Kontorets åbningstid:

mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 8.30 - 14.00

Personlig henvendelse:

mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 13.00

Koordinator:

Lise Legarth. Mail: ll@klostergade.dk

Kurser og foredrag:

Ellen Margrethe Sørensen. Mail: ems@klostergade.dk

PP

DANMARK

Returneres ved varig adresseændring

AFSENDER: Århus Pensionistsamråd, Klostergade 37, 8000 Århus C

More magazines by this user
Similar magazines