Nr. 3 - DcH Horsens

dch.horsens.dk

Nr. 3 - DcH Horsens

Horsens DCH

Medlemsblad

Nr. 3 2011 - 38. årgang


2

Lund Dyreklinik

Dyrlæge Lars Preisler

Silkeborgvej 156, Lund

Tlf. 75 65 46 40

e-post: lasu@post11.tele.dk

www.lund-dyreklinik.dk

Kirurgisk og medicinsk

behandling af mindre husdyr

Røntgendiagnostik

Ultralydsscanning drægtighedsdiagnostik

Hjerteundersøgelse/EKG

Udvidet laboratoriediagnostik/progesteronbestemmelse

for korrekt parringstidspunkt

Konsultation

man. - tirs. - tors. 9-10 og 16-17

ons. 9-10 og 19-20


Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer .................. 4

Æresmedlem ................................. 7

Nyheder fra den anden side ........ 8

Problemer omkring klubhuset .. 12

Til kalenderen ............................. 14

DcH Horsens

Tlf. klubhus 75 61 15 95

www.dch-horsens.dk

Redaktionelt

Indlæg afleveres inden deadline,

som for 2011 er:

Deadline Udgivelse

04.11.2011 Ultimo November

Aktivitetskalender 2010 ............ 15

Udvalg ......................................... 16

Hjemmesiden .............................. 17

Trænerliste .................................. 18

Indlæg modtages såvel håndskrevet som

maskinskrevet, men gerne på diskette

eller mail til

gittebodholdt@stofanet.dk

Medlemsbladet udsendes 4 gange om

året til medlemmer, annoncører og

andre interesserede.

Layout og produktion: DGI Print

3


Formanden orienterer

Konkurrencesæsonen er nu ved at være

ovre, enkelte konkurrencer er tilbage, så

det er vel naturligt at se tilbage på året,

om vi fik vore mål opfyldt.

Hvis vi tager antal deltagere til landskonkurrencen

som udtryk for, om vore

mål er nået, må vi jo nok konstatere, at

det kunne have været bedre.

Vi skal dog have fanen af sted, da agilityafdelingen

har fire hunde repræsenteret.

Tillykke med det.

Lydighedsafdelingen derimod har i skrivende

stund ikke placeret sig til deltagelse

ved dette års DM. Det er en skam.

Der er godt nok en konkurrence endnu,

der tæller, men jeg tror, jeg vil lade pessimismen

sejre. Der skal godt nok held i

sprøjten, hvis det skal lykkedes.

Ser vi derimod tilbage på året med henblik

på, at vi ville styrke holdene, ja så

mener jeg, det ser lidt anderledes ud.

B-klassen er efter hånden en stærk klasse,

vi vil komme til at høre mere til. En

enkelt er på nuværende tidspunkt rykket

op til A-klassen ved årsskiftet, og her er

sandsynligheden større, for at en enkelt

eller to følger trop.

Ved årets start var det vores mål at styrke

især C-klassen. Jeg mener ikke, vi har

nået vores mål, men vi er godt på vej. Enkelte

hundeførere har klaret sig særdeles

godt, og jeg tror på, at flere vil komme til.

For lydighedsafdelingens vedkommende

er onsdag den 28.09.11 sidste gang, vi

træner om aftenen i år, og lørdag den

08.10.11 er første lørdag, vi skal mødes

til start på vinterhalvåret. Klokkeslettet

for de enkelte holds mødetid vil blive

4

meddelt fra de enkelte trænere.

Agilityafdelingen derimod fortsætter

mig bekendt ufortrødent, da de bare på

et tidspunkt flytter tilbage til kostalden.

Køkkenet har i en kort periode været

truet af lukning. I den anledning vil jeg

bede om de enkelte medlemmers opmærksomhed

et øjeblik.

Ansvaret for køkkenets drift påhviler

Doris Jensen. Tom er indsat fra bestyrelsens

side til at klare den daglige drift.

Tom gør et utroligt stort stykke arbejde

i den forbindelse. Han går fra Fugholm

tre gange i ugen til den officielle træning.

Er der konkurrence eller kvartalsmøde,

så tager han lige en tur til. Han handler

undervejs, uanset om det regner eller

sner. Kaffen er altid, klar når vi kommer.

Klubhuset er altid åbent og rent, når vi

skal bruge det. Han gør det frivilligt, og

han betaler sit kontingent for at få lov til

at gøre det. Og han træner ikke med sin

hund.

Tom følger bestyrelsens anvisninger. Er

man utilfreds med dem, bør man henvende

sig til bestyrelsen.

Bestyrelsen har ladet opsætte en meddelelse

der anmoder de enkelte medlemmer

om ikke at færdes i køkkenet. Ved

henvendelse til Tom vil man få udleveret

de ønskede varer. Dette bedes respekteret.

Ingen har ærinde i køkkenet, når

køkkenpersonalet er til stede. Ingen. Er

man utilfreds med det, bør man henvende

sig til Doris eller undertegnede.

Lad være at ævle jer ind på Tom. Han

følger som sagt bestyrelsens anvisninger.


Så kan I spørge hvorfor nu det ???. Det

er klassikeren de få der ødelægger det

for flertallet. Det er de mest mærkelige

ting, der forsvinder, men da det er sket

et par gange, at der er færre penge i kassen,

når jeg tager den med hjem, end når

jeg kommer med den, må det være slut.

Der er jo ingen grund til at gøre grin med

Tom og hans arbejde.

Kæden er hængt op igen, og den skal respekteres.

Til slut vil jeg ønske held og lykke til dem

der skal med til DM og håbe at de får en

uforglemmelig dag. Og husk, alene det at

blive udtaget er en præstation i sig selv,

og fanen er forrest.

Ove

5


6

TVINGSTRUP DYREKLINIK

Medicinsk og kirurgisk behandling af hund og kat.

Konsultation efter aftale.

Åbent for salg af foder, plejemidler m.v. dagl. kl. 7.00 - 16.30

BYGHOLM DYREHOSPITAL

DYREKLINIKKEN SUNDVEJ

Islandsvej 18, 8700 Horsens

Konsultation efter aftale. Godkendt af Den Danske Dyrlægeforening

Dyrlæger: G. Valentiner-Branth,

Åbent for salg af foder, plejemidler P.M. Kirk og m.v. Helle hverdage Johansen kl. 13 - 17

lørdage kl. 10 - 12

Tlf. 75 61 14 44

TLF. 75 66 72 00


Æresmedlem 2011

Igen i år har vi den fornøjelse at have et

æresmedlem. I år er det 25 år siden Henrik

Lorentzen og Bjørn stod her for første

gang. Bjørn var en gul labrador, og med

den fik Henrik sine første erfaringer ud i

den verden, det at træne hund.

Gennem årene har vi nydt godt af Henriks

gode kammeratskab, hans altid gode

humør, samarbejdsvilje og kundskaber

som også har medvirket til, at han gennem

de år, der er gået, er blevet respekteret

af de hundeførere der har nydt godt

af og være på hold ved ham.

Gennem årene har han skiftet hunderace.

Det har de sidste par gange været

noget med Curly Coated Retrievere.

Curly Coated Retrievere er ikke verdens

nemmeste hunderace at træne med eller

stave til, men Henrik har valgt at tage

opgaven op, så det skal nok lykkedes for

ham at få Baloo med på skammelen.

Henrik er ikke så gammel endnu. Gennem

årene er han blevet en afholdt sporlægger,

og vi håber at have ham i blandt

os mange år endnu, så vi kan fejre hans

næste jubilæum om 25 år.

Ove

7


Nyheder fra den

”anden side” af vejen ….. (agility-afdelingen)

Vi er et nystartet agility-udvalg, og vi

skal alle lige finde os til rette igen, men

det vi gerne vil arbejde rigtig meget på,

er at få en super positiv ”ånd” ind i afdelingen

igen, så vi alle synes, at det er

fedt at komme til træning, lokal konkurrence

mm.

Vi har et stort ønske om at tage den

”gamle idé” op igen med at trække nogle

”kendisser” til HcH for at afholde kurser,

sådan at vi alle kan blive endnu dygtigere

på banen.

I skal alle være mere end velkommen til

at komme med nye ideer/tiltag til, hvad

vi kan/skal finde på, for derefter at få det

stablet på benene.

Det nye agility-udvalg består af:

•Bente Thomsen

•Stine Madsen

•Mette Gabel Gregersen

Der vil snarest komme en liste op i klubhusene,

sådan at I alle kan se, hvem af

os tre i skal have fat i vedr. jeres ønske

fx mht. træning, kurser, drikkevarer, forhindringerne,

klubbladet mm.

Familien Kew er tilbage i folden

Anne, Natalie og Emily er alle tilbage i

HcH igen, efter en kort afstikker til DcH

Vejle. Vi er alle glade for, at der igen står

”HcH på ryggen” af jer.

Og ikke mindst at I alle 3 nu har startet

et nyt fælleshold op. Holdet er startet

op, og det startede med et infomøde i

klubhuset i parken. Det var en rigtig god

aften, hvor trekløveret fortalte om deres

forventninger til hundeførerne, og alle

8

fik også rig mulighed for at fortælle om,

hvad deres forventninger var, og hvilken

specielle ting de meget gerne ville

omkring i træningen. Trekløverets egen

mantra blev udleveret til alle, og det er

rigtig sigende:

Man løber ikke agility for at motionere

sin hund, man motionerer sin hund for

at løbe agility.

De var træneraspiranter – nu er de

trænere…

Et stort tillykke til Bente Thomsen og

Anna Görlitz med, at de nu med rette

kan kalde sig trænere i HcH med speciale

i agility.

De starter en helt ny type agilityhold op

om tirsdagen. Og det bliver et hold vi

fremover kalder ”forhindringslære”, dvs.

at vi på dette hold starter helt fra bunden

af med at lære en forhindring ad gangen,

og der derfor ikke vil blive løbet hele baner.

Hundene, der starter på dette hold,

skal være fyldt ½ år.

Tirsdags-holdet er lukket

Nicolai Sørensen, som var træner på dette

hold, har valgt at stoppe som træner

i HCH, og derfor er holdet blevet lukket

ned, og de hundeførere, der var på hans

hold, er blevet flyttet til andre hold. En

stor tak til Nicolai for den tid du var træner

hos os. Du ønskes god vind på banerne

med dit eget håb – Hope.


Lokal-konkurrencer

De 3 sammenlagte er nu afviklet, og vi

mangler kun Klubmesterskabet, som bliver

afviklet den 9. oktober 2011 på Sannes

Hundecenter i Hedensted.

Grunden, til at vi har valgt at afholde det

der, er, at vi så er fuldstændig uafhængige

af vejret, så vi ikke ryger ind i de problemer

,vi har haft de sidste par år med,

at Dyrskuepladsen har været oversvømmet,

eller at vejrguderne bare har gjort

det umuligt for os at gennemføre vores

konkurrence.

Resultaterne kan ses på vores hjemmeside

www.dch-horsens.dk og på facebookgruppen.

Vi vil på et kommende AGU møde drøfte,

om der skal fremsættes et nyt forslag til

bestyrelsen mht. afviklingen af vores lo-

kal-konkurrencer, da det hele pt. er meget

presset for de førere der løber med

mere end en hund, når man selvfølgelig

både skal op- og nedvarme hundene for

at undgå skader.

Opvisning - Dyrskuet 2011

Der blev i 11. time lavet lidt om på dette

arrangement, og pludselig stod vi med to

opvisninger, en om fredagen og en om

lørdagen. Men et langt stykke hen ad

vejen gik det rigtig godt, og vi har også

ytret vores ønske til LRØ, om hvordan vi

kunne tænke os, det skulle være næste

år.

Vi vil meget gerne have planlagt et samarbejde/opvisning

med Dansk Miniature

Forening.

Den første opvisning om fredagen lavede

vi selv, dog med et lille festlig indslag til

9


sidst - løb hund mod hest. To piger fra

Dansk Miniature forening kom og ville

tage kampen op mod os, med deres ”mini-heste”.

Det var rigtig sjovt….

Michael Houmann fandt i hvert fald også

ud af, at det var dumt at ”spille smart”

overfor dem, for det hele endte med, at

en af pigerne løb et fejlfrit løb med hans

hund, hvor hun derefter gav ham sin

hest, og så måtte han jo bevise, at han

også kunne løbe med den… Her tror jeg

lige, vi lader være med at fortælle, hvordan

det gik, men sjovt så det ud.

Vi lavede en aftale med dem om, at vi

skulle tage en ”omkamp” med dem den

første weekend i august i år, hvor de alligevel

var på Dyrskuepladsen, men dette

måtte desværre aflyses, da de skulle have

en ekstraordinær generalforsamling i

stedet for.

DGI – ”For-Sjov-Agility” stævner

1 etape i denne turnering er blevet afholdt

i DCH Give, og der var desværre

ingen ekvipager med fra HCH. Vi har

tidligere afviklet en etape i denne turnering,

og dette synes jeg da bestemt, at vi

skulle vælge at gøre igen. Vi havde alle

en rigtig god dag hos DCH Give, hvor vi

sluttede af med et ”tunnel-kuller-løb”,

hvor vi løb alle mod alle.

DGI – ”For-Sjov-Rally” stævne

Give Hundeklub afholder sådan et stævne

søndag den 2. oktober 2011, afviklingen

m.m. vil blive præcis som ””For-

Sjov-Agility” stævnerne. Det primære

til begge slags ”For-Sjov-Stævner” er at

få nogle nye ekvipager på banerne. Det

10

hele bliver afviklet på en lidt mere uformel

måde.

Årets ”agility-begynder-duo” i HcH

Sædvanen tro skal vi jo til klubfesten

have overrakt vores store pokal, og hvis

der er nogen, der har gode forslag til,

hvem denne pokal skal gå til i år, skal I

give Mette GG besked.

Her lige en kort opsummering af hvem

der har haft den:

•2007: Birgitte Thaisen & Lucky

•2008: Alice Sønniksen & Blackie

•2009: Stine Madsen & Sussi

•2010: Ikke uddelt

•2011: Anna Görlitz & Karla Malone

Til pokalen hører en ”guld-bog” hvori

talerne, der er blevet holdt til klubfesten,

sidder, og disse vil snarest komme

på hjemmesiden sammen med et billede

af duo’en.

Landsdækkende 2-dags agilitystævne

på Dyrskuepladsen

Der skal lyde et KÆMPE stort tak til alle

jer, der var hjælpere til vores stævne.

Uden jeres hjælp havde vi aldrig kunnet

gennemføre dette. Vi har fået mange

”roser” fra både dommere og udøvere til

vores stævne, og vi har også lavet et rigtig

pænt overskud til klubben. Vi har haft

en masse gode sponsorer, og til dem skal

der selvfølgelig også lyde en stor tak. Der

vil på hjemmesiden komme en menu der

hedder sponsorer, og herpå vil der komme

et link til alle vore sponsorer, sådan

at alle kan se, hvem ”der støtter HcH”.


Odder – Here we come….

Det er jo rigtig dejligt at vi allerede nu

kan ”prale” af, at de første hundefører/

hunde fra HcH er udtaget til DCH’s DM

i Odder. I ønskes alle tillykke med udtagelsen,

og vi krydser fingre for, at I vil

give konkurrenter baghjul.

• Anne Kew & Sir Hektor Jensen

(Lille – Jack Russel Terrier)

• Anne Kew & Teidi

(Stor – Border Collie)

• Emily Kew & Dreamy

(Mellem – Shetland Sheepdog (Sheltie)

• Anna Görlitz & Karla Malone

(Mellem – Blandings hund)

I skrivende stund er der stadig en enkelt

eller to hunde/hundeførere der kan nå

det endnu, så det bliver rigtig spændende

at se, hvor mange ekvipager vi når at

få udtaget her i 2011.

Disk-mesterskabet i HCH

Anna Görlitz har påtaget sig opgaven at

holde styr på hvor mange ”disk” de enkelte

hundeførere, der stiller op for HcH,

modtager til de enkelte konkurrencer,

både på loka-l, kreds- og landsplan.

Resultatet af dette kan ses på opslagstavlen

i klubhuset på Dyrskuepladsen,

Facebook gruppen og på www.dch-horsens.dk

Gaven til vinderen er sponsoreret

af Belugas.

Jysk Mesterskab 2011 – Agility

Så skete det endelig igen, det Jyske Mesterskab

kom til HcH. Anne Kew tog mesterskabet

med hjem sammen med Sir

Hektor Jensen. Super godt løbet af dem

begge!

Der skal nævnes her, at de blandt andet

slog Lillian Rose med Mille fra DcH Vejle,

som er udtaget til det danske landshold.

De skal løbe til både NM og VM.

Lillian og Mille er netop hjemvendt fra

Finland med en sølv- og en bronze medalje.

Og inden længe tager de til VM i

Frankrig.

Klubhuset på Dyrskuepladsen og

”kostalden”

Vi har en ganske lille bøn til jer alle: Forlad

venligst vores faciliteter, som I gerne

selv vil modtage dem igen. Det er rigtig

træls, at det igen er ”Tordenskjolds soldater”,

der skal rydde op efter jer. Hvis

man brygger en kande kaffe, så smider

man selvfølgelig det brugte filter i skraldespanden,

sætter de tomme flasker på

plads i kasserne m.m. Vi skal alle sammen

kunne være her, og der er ikke nogen,

der er ansat som ”rengøringskone/

mand”…..

Husk:

Din klub bliver kun så god – som du

selv gør den til….

Ønsker for jer alle at I må få en masse

gode træningstimer her i efteråret, og at

vi sammen må få et super godt sammenhold,

og en masse gode grin.

/Mette GG

11


Problemer omkring klubhuset:

Efter nogle uheldige episoder med

”kolonihavefolket” indskærpes det

endnu en gang, at man ikke må køre

ned til klubhuset. Kun de mennesker,

der har tilladelse, må køre ned, og det

vil i praksis sige: Dem der skal hente

foder, bestyrelsen, køkkenpersonale og

gangbesværede. Sidstnævnte kan hente

en køretilladelse Konsultation hos efter Tom i aftale. køkkenet.

At bestyrelsen og køkkenpersonale må

køre ned, tillades, fordi der som regel

er en masse ting, der skal fragtes til

klubhuset.

I sommer var der en periode på fire

uger, hvor der ikke blev afhentet renovationsække.

Da bestyrelsen rettede

henvendelse til kommunen, viste det

sig, at det var fordi, der holdt biler parkeret

på stien, så Meldgård ikke kunne

komme forbi, med deres renovations-

12

vogn. Disse biler tilhørte folk i kolonihaverne,

MEN deres argument var, at når

vi kunne køre ned, så kunne de også!

TVINGSTRUP DYREKLINIK

Efterfølgende er der så nogen der synes

det er for dårligt, at formanden i kolonihaverne

ikke kan styre sine medlemmer!

Så må jeg spørge – kan vi styre

vores ??

Medicinsk og kirurgisk behandling af hund og kat.

Åbent for salg af foder, plejemidler Jeg m.v. synes, dagl. det er kl. rigtig 7.00 træls, - 16.30 at dette

emne skal tages op igen og igen. Der

var ikke noget bestyrelsen hellere ville

DYREKLINIKKEN end at kunne SUNDVEJ tilbyde sine medlemmer

Det er IKKE tilladt at holde ude på at køre ned, så man havde sin hund i

”trekanten”. At der er nogle fra ha- bilen, når den ikke blev trænet, men det

Konsultation efter aftale.

verne der gør det, kommer ikke os ved! kan ikke lade sig gøre. Kommunen har

Kommunen har understreget, at der er udstukket de retningslinjer, der skal

parkering forbudt!

følges, og dem holder de fast i.

Åbent for salg af foder, plejemidler m.v. hverdage kl. 13 - 17

lørdage kl. 10 - 12

Jeg undrer mig også over, at man er så

meget på nakken af bestyrelsen, hvad

angår føromtalte kørsel til klubhuset.

Mig bekendt er der ikke nogen i den

siddende bestyrelse, der har haft noget

at gøre med klubhusets beliggenhed i

parken.

TLF. 75 66 72 00


Til gengæld ved jeg, at der blev tilbudt

flere andre arealer, da der i sin tid skulle

findes en plads til det nye klubhus!!!

Da skulle man måske have tænkt anderledes.

Til sidst en lille opfordring omkring

afbinding af jeres hunde.

Jeg har et par gange set at man binder

sin hund af ved en af bænkene. Det

kan der selvfølgelig være flere grunde

til, men en usikker hund/hvalp, der

sidder lige i ”skudlinjen”, når folk, går

forbi med deres hunde, kan nemt føle

sig mere presset end godt er. Omvendt

kan en hund med selvtilliden i orden,

sør`me også få pudset sit ego af, når

den har held til at skræmme livet af

dem, der går forbi.

Hvis i vælger at jeres hund skal være på

terrassen, så få en til at være ved den.

Det andet er noget skidt.

Bortset fra det, så skinner solen, vi har

vores allerbedste venner ved vores side,

-her tænkes ikke på mand/kone – men

på de hunde, der gør, at vi har vores

gang i klubben. Lad os nyde det, for de

er nemlig ligeglade med, hvordan vi

ser ud, de elsker os som vi er. Kan man

ønske mere

Og så til allersidst, husk nu vores klubfest

d. 19-11-11. Vi er mange, der vil gøre

vores til, at det bliver et brag af en fest

Musikken er bestilt. De samme som

sidste år, menuen bestemt og personale,

”indfanget”. Det er også de samme som

sidste år

13


Til kalenderen:

Torsdag d. 29-09-11 kl. 19,00 afholdes

der dyrlægeaften på Bygholm Dyrehospital.

Dyrlægearrangementet:

Som nævnt andetsteds i bladet, har bestyrelsen

arrangeret en aften på Bygholm

Dyrehospital, torsdag d. 29-09-11

kl. 19,00.

Gustaf Valentiner-Branth vil, assisteret

af en af deres veterinærsygeplejersker,

fortælle om water walkerens store

betydning ved genoptræning af led og

muskler, efter operation eller evt. skade.

Water-walkeren vil selvfølgelig blive demonstreret

i praksis!

Water walkeren kan også være et rigtig

godt supplement til en slankekur, hvis

hunden/katten skal tabe nogle kilo.

Jeg har selv haft glæde af at kunne få

genoptrænet to af mine hunde i waterwalkeren.

Min gamle hund gik der til

genoptræning efter at være opereret for

en ledmus – faktisk var hun en af de

første, der startede op.Hun har efterfølgende

fået lagt guld i den skadede has,

og også der har hun haft glæde af at få

nogle ture i water-walkeren.

Også Smokie, min toller nr. to har haft

meget glæde af genoptræning i waterwalkeren.

Hun har fået nye korsbånd i

begge bagben med et halv års mellemrum,

og så snart trådene var taget, startede

hun med genoptræning i water-walkeren,

hvilket begge gange har resulteret

i, at hun efter knap to måneder har været

fit for fight.

Lige nu går hun der for at slanke sig på

grund af slidgigt. Det synes hun måske

14

ikke er særlig spændende, for da skal der

arbejdes, men det virker. Foreløbig har

hun tabt knap tre kilo

Min hund nr. tre har, indtil videre, ikke

haft brug for water-walkeren

To af ”pigerne” fra Dyrehospitalet har

været i Sverige for at lære fysioterapi for

dyr. Dette vil der også blive fortalt om,

så det bliver en rigtig spændende aften,

som jeg håber, rigtig mange af jer har

lyst til at deltage i.

Til slut vil jeg, for egen regning tilføje,

at jeg håber, at vi med tiden får held til

at få lusket massage ind af bagdøren på

Dyrehospitalet, men der er Gustaf og jeg

ikke helt enige

Dette arrangement er åben for alle interesserede.

På bestyrelsens vegne,

Doris Jensen.

Bankospil

Mandag 3/10-11 afholdes bankospil i

klubhuset. Familie, venner og bekendte

er velkomne – Kom og vær med til en

hyggelig aften! Hvis man ligger inde

med et eller andet, der kan bruges

som gevinst, og som man vil donere til

klubben, vil dette blive modtaget med

stor glæde. Dog vil vi gøre opmærksom

på, at der er et udvalg, der sørger for at

indhente gevinster hos dyrlæger, butikker

etc., Derfor er det kun gevinster

fra gemmerne, vi vil sætte pris på, at I

kommer med. Nærmere information om

aftenen følger. Så hold øje med opslag i

klubhuset!

Natløb

Fat hundesnoren og støvlerne! Fredag

4/11-11 afholdes et spændende natløb/


gåtur, hvor alle kan deltage uanset

alder, højde og drøjde! Så tag fat i

svigermor, partneren eller sønnike og

kom med til et forrygende natløb/gåtur.

Aftenen vil slutte af med lidt spise i

klubhuset. Så hold datoen ledig! Nærmere

information følger.

Fælles gåtur

Søndag 8/1-12 arrangeres fælles gåtur.

Nærmere opslag med tid og sted følger

senere. Så hold øje med opslag i klubhuset!

Ideer, Ideer og Ideer

Hvis en eller flere sidder og brænder

inde med ideer til arrangementer i klubben

er den/de meget velkomne til at

kontakte Aktivitetsudvalget. Alle ideer

er velkomne! Det samme glæder, hvis

der sidder en ildsjæl derude, som gerne

vil deltage i udvalget. Aktivitetsudvalget

står blandt andet for sommerafslutning,

fælles gåture og andre sociale arrangementer

i klubben. Så er du/I friske, så

kontakt aktivitetsudvalget.

Aktivitetskalender Horsens DCH 2011

September

01.09.11 Torsdag 3.sammenlagte i AG

04.09.11 Søndag Landsdækkende C,B,A,E i Århus

11.09.11 Søndag Kredskonkurrence C,B,A,E i Hadsten

(Sidste chance for udtagelse

til DM)

18.09.11 Søndag Kredskonkurrence AG i Grenaa

24- Lør/Søndag Landskonkurrence C,B,A,E, IPO og

25.09.11

AG afholdt i Odder

28.09.11

Oktober

Onsdag Sidste aftentræning i

lydighed.

08.10.11 Lørdag Lørdagstræning starter

15.10.11 Lørdag Klubben er vært ved Træningslederuddannelse, modul

træningleder grunduddannelsen

10 spor arrangeret i Horsens.

22.10.11

November

Lørdag Klubmesterskab lydighed

03.11.11 Torsdag Kvartalsmøde kl. 19.00

19.11.11 Lørdag Klubfest

29.11.11

December

Tirsdag Generalforsamling

03.12.11 Lørdag Sidste træning før jul

10.12.11 Lørdag Fælles juleafslutning for

alle,MGG arrangerer

15


16

Ansvars-områder:

Navn Kontakt

Agility Mette Gregersen 7589 0219

Uddannelse Doris Jensen 7564 5715

PR Mette Gregersen og

Martin Høgh-Nielsen

Aktiviter Torben Næss Schmidt 7564 2153

Materialer Torben N.S. og

Jørgen Hartvig

7589 0219

75665772/ 25393838

7564 2153

7565 8082

Arealer Torben Næss Schmidt 7564 2153

Hus-/pladsudvalg Martin Høgh-Nielsen 75665772/ 25393838

Reservation af grill Doris Jensen 7564 5715

Reservation af klubhus Doris Jensen 7564 5715

Ajourføring af kalenderen

Doris Jensen 7564 5715

Kontakt til kantinen Mona Hoe 75 68 10 46

Papirarbejde – konkurrenceudvalg

Gudrun Rothkegel 75 65 43 12

Hjemmeside Jan Trend 7562 6069 - 20291069

webmaster@dch-horsens.dk

jantrend@vip.cybercity.dk

Tilmeldings telefon

Tilmelding til lydighedskonk.

Tilmelding til agility

konkurrencer

Ulla Karlsson (lydighed)

Mette GG (agility)

21861409

7589 0219

Ove Porsgaard 7564 0182

Michael Houmann

(Kun DCH-konkurrencer)

7567 4061

Udvalg

Kantinen Gitte Bodholdt 7561 6779

Doris Jensen (Best repr.) 7564 5715 / 2012 4030

Tom Hansen 24207219

Aktivitets-udvalg

Dorthe Stollig 7567 6504

Charlotte Stollig 2562 0389


Elva Jeppesen 86849068

Camilla Bækkelund 26 28 07 13

Hus-/pladsudvalg Nyt udvalg sammensættes (Ove Porsgaard)

Sponsoraftaler Mette Gregersen

7589 0219

Bente Thomsen

22 89 47 18

Træningslederudvalg Ove Porsgaard (Best. repr.) 7564 0182

Søren Agerskov 25215236

Peter Unnerup 7565 7227

Martin Høgh Nielsen 25393838

Redaktion Sanne Boye 75656481

Betina Hansen 21174050

Gitte Bodholdt 7561 6779

gittebodholdt@stofanet.dk

Agility Mette Gregersen(Best. repr.) 7589 0219/61697589

Bente Thomsen 22894718

Stine Madsen 28702090

Konkurrenceudvalg Torben Næss-Schmidt (Best.repr.) 7564 2153

Birgit Knudsen 75667254

Gudrun Rothkegel 75654312

Uddannelse Doris Jensen (Best. repr.) 7564 5715/20124030

Betina Hansen 29378088

Hjemmesiden

Da DcH´s landsforening har ønsket at

forsiden på klubbernes hjemmesider

skal have et udseende, der gør, at man,

uanset hvilken kreds man logger ind på,

ikke er i tvivl om at det er DcH, man har

”ramt”, er der, i samråd med Jan Trend,

som er webmaster, besluttet at nedsætte

et , der får til opgave, at give hjemmesiden

en ansigtsløftning, samtidig med at

man efterlever landsforeningens ønsker

om ensartethed0

Dette udvalg består af: Camilla Bækkelund

Nielsen, Anna Gørlitz, Jan Trend og

Doris Jensen. Sidstnævnte som bestyrelsens

repræsentant.

Bestyrelsen forestiller sig i første omgang,

at det bliver et midlertidigt udvalg,

men det er selvfølgelig ikke noget, der

lige er ordnet ”med venstre hånd”. Så

det vil i vid udstrækning være udvalget

selv, der bestemmer, hvor lang tid der er

brug for.

Dette udvalg modtager meget gerne

gode ideer fra jer medlemmer. Så hvis I

har noget på hjerte, så send en mail til

vores webmaster:

webmaster@dch-horsens.dk

17


Bestyrelsen

Revisor suppleant

Trænerliste

Gudrun Rothkegel 75654312

Lydihedstrænere:

Agility- trænere:

Dorthe Stollig 75 67 65 04

Grethe Scwartz 61 79 09 77

Peter Underup 75 65 72 27

Ulla Karlsson 21 86 14 09

Charlotte Stollig 25 62 03 89

Ingelise Gjødvad 75 64 20 62

Henrik Lorentzen 75 65 67 23

Søren Agerskov 25 21 52 36

Birgit Knudsen 75 66 72 54

Martin Nielsen 75 66 57 72

Ove Porsgaard 75 64 01 82

Torben Næss Schmidt 75 64 21 53

Carsten Andersen 40 26 78 35

Sanne Boye 22 82 33 09

Christian Bøje 72 55 49 57

18

Navn Kontakt

Formand Ove Porsgaard 7564 0182

Fam-porsgaard@mail.dk

Næstformand Martin Høgh Nielsen 75 66 57 72 / 25 39 38 38

hinnerupglas@mail.dk

Kasserer Mona Hoe 7568 1046

homsh@profibermail.dk

Sekretær Jørgen Hartvig 7565 8082

Joergen.hartvig@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem Mette Gregersen 75 89 02 19 /61 69 75 89

mettegg@hafnet.dk

Bestyrelsesmedlem Doris Jensen 7564 5715

Kennel-rusty-daylights@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem Torben Næss-Schmidt 75642153

Torben-schmidt@stofanet.dk

Suppleant Betina Hansen 21174050

Suppleant Tom Hansen 24207219

Revisor Sanne Boye 7565 6481

Revisor Jan Trend 75626069

Jan Trend 75 62 60 69

20 29 10 69

Anna Görlitz 26 35 04 00

Bente Thomsen 22 89 47 18

Anna Kew 26 15 31 56

Natalie Kew 26 13 56 83

Emily Kew 31 51 54 14

Michael Houmanntlf 28 43 40 61

Per Ulrik Hansentlf 87 55 41 18


YGHOLM DYREHOSPITAL

Islandsvej 18, 8700 Horsens

Godkendt af Den Danske Dyrlægeforening

Dyrlæger: G. Valentiner-Branth,

P.M. Kirk og Helle Johansen

Tlf. 75 61 14 44

Beliggende på Priorsløkkevej

Henvendelse til

Doris og Knud Jensen - tlf. 75 64 57 15

Kristian Dokkedahl - tlf. 75 62 68 27

19


DCH Horsens

More magazines by this user
Similar magazines