Vinduer

bsf.dk

Vinduer

Problemer med vinduer og

termoruder


Vinduer

Kravet om totaløkonomi i det støttede

byggeri medfører ønske om lave

vedligeholdelsesudgifter

Hvordan håndterer rådgivere og

entreprenører opgaven ??


Træ/alu, plast, hårdttræsvinduer

• Træ-alu vinduer:

• Plast:

- dimensionering, ønske om spinkle rammer

- drænforhold i karme og rammer

- tætning af hjørnesamlinger i alurammer

- fugning ved karm

- beslag, funktion og levetid

- design, udseende medfører begrænsninger i anvendelsen

• Hårdtræsvinduer:

- dimensionering, ønske om spinkle rammer

- trækvalitet, vridning

- vedligeholdelsesfri ??


Træ/alu vinduer

• Spinkle rammer

• Drænsystem i alurammerne

• Tætning i alurammernes

samlinger


Specialfuge i hjørnesamlinger


Opstuvning af

vand i profilerne


3-4 mm opkant.

Meget vand i profilet,

før drænhullet virker

Drænhuller

•Vandet må ikke kunne presses ind

•De skal have den rigtige placering og

størrelse (Tekniske bestemmelser).

•De skal holdes vedlige, renses med

jævne mellemrum. Hvordan gør man

det ?


Trækonstruktionen

inde bag ved har

kort levetid


Store sidehængte

vinduer-dreje/kip

• Stiller store krav

til beslagene –

levetid ?

• Kræver hyppig

justering – øget

drift


Hårdttræsvinduer og -døre


Elementer af jatobatræ:

• etagehøje elementer

• spinkle rammer og karme

• beslag, dimensionering og type

• trætype – og kvalitet

Vinduesproducenten var medlem

af DVC kontrolordningen, men

Vinduesindustriens Tekniske

Bestemmelser er ikke overholdt

med hensyn til:

vinduesrammers areal og

kantlængde med den valgte

rammedimension, beslåning,

hængselfunktion og antal af

lukkepunkter


Oplukkelige rammer:

Max areal 1,7 m²

Største kantlængde 1,5 m


DVC-certification:

•Kontrolbesøg 2 gange om året

•Producenten forpligter sig til at overholde

de tekniske bestemmelser

•Producentens egenkontrol checkes

•Bygherre og producent kan få besøg af

DVC – mod betaling

Systemleverance:

Producenten projekterer, men oplysninger

som

•krav til beliggenhed,

•vindlast,

•vedligeholdelse og andet,

som har betydning for prisen, skal være til

stede, og ansvaret skal placeres ved

udbuddet.


Drift og vedligeholdelse

Oliering af jatobatræ vil

hjælpe til at bevare den

”varme” glød, men det kan

også stå ubehandlet.

VinduesindustriensTekniske

bestemmelser:

Overfladen skal være

vandafvisende og det betyde

oliebehandling efter et ½ år

og derefter med 1-2 års

intervaller. Producentens

anvisninger er gældende.


Utilstrækkelig beslåning


Aluminiumslister monteret i

driftsperioden for at forhindre

vridning og krumning.

Glaslister af jatobatræ meget

nedbrudte.


Hvor stor betydning har den

manglende

overfladebehandling for revner

og flækker i træet ?

Er jatoba en velegnet

træsort til

vinduesfremstilling ?


Oliebehandling – havde

det hjulpet ?


Tekniske

bestemmelser:

Max. Fiberhældning

1:10

Fiberhældning 4:10

Forkert valg af træsort

til den aktuelle

anvendelse

eller

Rådgiver

mangelfuld sortering og

udvælgelse af træet

- eller manglende

vedligeholdelse

Vinduesproducent

(DVC godkendt)


Skadesag – kunne den have været undgået ?

• 1-års eftersyn: påpeger spinkel konstruktion,

funktionsproblemer ved de topstyrede, udadgående

rammer, som kun er fastholdt i top og bund. Det er

konstateret, at rammerne krummer pga højden og den

valgte træsort, som erfaringsmæssig ikke er særlig

formstabil.

• 5-års eftersyn: ingen skader på træet

• Særlig undersøgelse: En række svigt, samt skader på

træet i form af svindrevner, brud ved sømhuller, vridning,

krumning. Restlevetiden væsentligt nedsat.


• Manglende hensyntagen til udsat placering

• Spinkle, etagehøje rammer og karme

• Relativt ukendt træsort. Er den velegnet til

vinduer? Vinduesproducenten skal levere en

deklaration med oplysninger om bla. træsort og

densitet.

Vinduesindustriens Tekniske

Bestemmelser,

www.vinduesindustrien.dk


Store termoruder

• Dimensionering af rammer og karme

• Dimensionering af ruder

• Afstivning af rammer og karme (DVC)

• Opklodsning af termoruder

• Monteringsskader

• Termiske revner

• Levetid/totaløkonomi


A/B V-Huset, Ørestaden


BYG-ERFA blad SfB (31) 980325:

Termisk brud indtræffer bla., når

der er stor temperatur-forskel

mellem glassets midterfelt og

randfelt f.eks. som følge af skarpt

afgrænsede slagskygger

(>100mm ind på glasset).

Syd- eller vestvendte ruder mest

udsat


Termiske brud starter i

glaskantens svageste punkt,

f.eks hvor der er kantskader


Mangelfuld opklodsning af

termoruden


Mangelfuld fastgørelse

af karme kan medføre

deformationer, som

belaster ruderne.

Hvem har ansvaret for

fastgørelsen ?

Vinduesproducenten,

termorudemontøren

eller

stabilitetsingeniøren ?


Karmene i de

øverste etager

er ikke

tilstrækkeligt

afstivet


Udadgående rammer

stiller store krav til

beslåning - stormsikring


Levetidsberegning

V-huset, Ørestaden

More magazines by this user
Similar magazines