Bilag 4 - Udledning og... - Masterpiece 5.0

masterpiece.dk

Bilag 4 - Udledning og... - Masterpiece 5.0

PROJEKT Udledning og fortynding af forurenet vand

Deponi for havnesediment i Måde

Projekt nr. 207960

Version 5

Dokument nr. 127514426

Udarbejdet af LMR/COJ

Kontrolleret af KSCH

Godkendt af RHO

NIRAS A/S

Birkemoseallé 27-29, 1. sal

6000 Kolding

Kystdirektoratet

CVR-nr. 37295728

Tilsluttet FRI

www.niras.dk

T: +45 7660 2600

F: +45 7630 0130

E: niras@niras.dk

More magazines by this user
Similar magazines