Helhedsorienteret risikostyring

projektfinansiering.landscentret.dk

Helhedsorienteret risikostyring

Mødedato 20. juli 2010

Helhedsorienteret risikostyring Deltagere:

I 2009 var der følgende forhold:

* Besparelser inden for avlsmaterialet

* Utilfredsstillende priser på afgrøder

* Dyr gødningspris

Nr. Risikofaktorer

Væsen

tligt

Produktion: Svin

1. Besparelse på indkøb af

avlsmateriale / nye polte

Beskrivelse Risikoafdækning

V Det er vigtigt at avlsmaterialet løbende er i top.

Indtægtsgrundlaget er afhængigt af gode, friske og

unge søer.

2. Ugedrift frem for 14 dages drift Det passer bedst med ugedrift pga. arbejdets fordeling

og temperament. 14 dages drift er måske mere

rationelt, men mere tidsbelastende i perioder.

3. UK produktionen Der fås pt. en merpris på 20 kr. pr smågris.

For at bevare UK tillægget skal produktionen leve op til

kravene.

UK produktionen er væsentligt men ikke i risikozonen.

4. Fokus på flere levende smågrise V Der har været problemer med at skaffe ammesøer nok

som følge af udpint avlsmateriale.

5. Sygdom i ny besætning Udefra kommende sygdomme. Det er vigtigt område,

men ikke væsentligt

Den 21. juli 2010

Læg en fast indkøbsstrategi med

fast leverandør.

Samtidig udfases gamle søer.

Der er styr på sundhedsstatus og

afgangsvægt.

Kontrol i april 2011.

Fokus på flere ammesøer samtidig

med flere flyt af smågrise mellem

diegivende søer.

Der er ingen afdækning, hvis

tilfældet opstår.

Prioritering

v/x

1

2


6. Løsdriftssystem Løsdriftssystemet kører fint. De drægtige søer går i

storstier á 10 søer pr. sti.

Søer og andre grise forbliver i samme grupper/stier fra

fødsel til død for at mindske slåskampe.

Der er ingen problemer med tab af fostre.

7. Leverandør V Væsentligt at leverandør kan levere gode dyr fra

løsdriftssystem.

8. Teknikken: varme, ventilation og

overbrusning

9. Foderanlæg og vandingsanlæg i

stalde

Flere omløbere, da grisene har svært ved at tage i mod

sæden som følge af sommervarmen.

Dyserne i overbrusning tilstoppes af kalk

Alarm på ventilation, temperatur

V Problemer med nedslidning af anlæg, men ingen

foderspild – dog med vandspild.

Problemet er primært i fare- og løbestald.

Hvis højere belægning skal systemet fungere.

Drægtighedsstald og klimastalde fungerer godt.

10. Foderindkøb V Det er bytteprisen mellem korn og foder som er

afgørende. Der sælges korn svarende til den

fodermængde, der er behov for samtidig med

indkøbet af foder.

Købe polte fra leverandør med

løsdriftssystem, så grisene på

forhånd er vant til systemet.

Dermed undgås magtkampe.

Polte købes i dag hos XX, hvilket

fungerer rigtig godt. Nye dyr er af

samme status som x’s.

Ventilationen er netop blevet

tjekket og indstillet af ekspert.

Større opmærksomhed på

teknikkens betydning for

effektiviteten

Der alarmer, men de er ikke

tilsluttet telefonen.

Der er nødstrømsanlæg, som åbner

alle ventilationer.

Renovering over en periode. Pris

(slag på tasken) 200.000 kr.

Priserne følges via medierne. Der

indhentes tilbud fra DLG og Danish

Agro og drøftes med svinekonsulent

xx

På grund af prognose med stigende

kornpriser forsøges der at hentes en

6

3

5


Foderstoffen har afkortet kredittiden.

Mark

11. Salg af afgrøder Salg sker jævnt fordelt over året

lang kontrakt hjem. Foderstoffen er

dog tilbøjelig til kun at lave ½ årlige

kontrakter.

Den 5/10 er der nervøsitet på

prisens udvikling og der overveje pt.

kun månedlige kontrakter.

Ønsker at skabe finansiel frihed.

12. Priser på gødning og kemi Pris på gødning og kemi er vigtigt. Mangler finansiel frihed til at kunne

købe på optimale tidspunkter.

Overvejer at få tilbud fra

indkøbsforening.

13. Mandskab V Mangler arbejdskraft. Har trukket på 80 år gammel far,

ægtefælle (arbejder på xx) og børn (ældste søn skal på

landbrugsskole)

14. Diverse Passer marken med far. Rettighed forsøges overholdt

Bruger xx

Deltager i erfa-gruppe.

Jorden er lavtliggende med risiko for våde marker

Finansiering

15. Låneportefølje Profil er i dag 100 % rentetilpasningslån på 25 mio. kr.

Personlige forhold

Der forventes at rente forholder sig lav over lang tid,

som følge af bankpakker mv.

For at sikre indtægtsgrundlaget skal

der ansættes en fuldtidsansat når

produktionen opfylder målene.

Jævnlig kontakt med xx Kommune

for rensning af grøfter, hvilket ikke

sker tilfredsstillende.

Der er tegnet en swop med Jyske

Bank på 7 mio. kr.

Der ønskes fastforrentede lån idet

omfang at kurserne er fordelagtige

på 4% med 50% af gælden og evt.

3% lån med resten af gælden ex

swop.

4


16. Private forsikringer Der er tegnet forsikringer mht. mistet arbejdsevne,

ulykke, kritiske sygdomme.

Der er mangler afdækning i form af

sundhedsforsikring, testamenter og dødsdækning

gruppeliv.

xx er medlem af arbejdsløshedskasse.

17. x Arbejder fuldtid og mere til hos xx. Hjælper til i Stalden

på hjemmedagene.

18. Børn

Ældste søn på 18 år ønsker at være landmand og skal

begynde på xx Landbrugsskole efter sommerferien.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

x kontakter landboforeningen vedr.

etablering af gruppeliv.

More magazines by this user
Similar magazines