Kirkeblad juni 2010 - Brændkjærkirken

braendkjaerkirken.dk

Kirkeblad juni 2010 - Brændkjærkirken

30. årgang nr. 3 • juni juli august 2010

BRÆNDKJÆR

SOGN

K i r k e b l a d


KIRKEN HAR MANGE RUM

Ikke I har udvalgt mig ...

Der sidder to unge piger på øverste bænk i

kirken. Jeg kender dem. De er medlemmer af

kirkens ungdomskor. Om lidt skal de synge

for os. Gad vide, hvad de vil synge i dag? Måske

én af kirkens gamle salmer. Eller én af

de nye? Jeg kan mærke, at jeg er lidt spændt

på, hvad det bliver, men det er kun, når jeg

tænker på det, for i virkeligheden betyder det

ikke ret meget. Jeg har oplevet deres sang før.

Det er bare så dejligt. Både at de kommer. Så

jeg kan se dem og hilse på dem. Men også at

de synger for os. Og jeg tænker: Hvad skulle

vi gøre uden dem?

På samme bænk sidder to ældre damer. De kunne

være bedstemødre til de to andre. Men det er de

2

af sognepræst Leif Nielsen

nu ikke. De er damer fra det nærliggende plejehjem.

Og de kommer så ofte, de kan. For at være

med ved gudstjenesten. Opleve salmesangen.

Glæde sig over begivenheden, når et barn bliver

døbt. Være med ved nadveren. Det betyder noget

for dem at komme. Det er deres måde at holde

søndag på. Jeg kan godt gribe mig i at beundre

dem for denne faste vedholdenhed i deres trofasthed.

Men i virkeligheden kan de ikke lade være.

Sålænge helbreddet er til det. Og vejret. Så skal de

afsted. Og hvor er det godt!

Jeg elsker vort kirkerum, når det er fuldt af mennesker.

Og jo mere forskellige de er, jo større er

glæden. Jeg kan ikke komme fra den tanke, at

vi har brug for hinanden. Også selvom vi i det

Foto: Leif Nielsen


daglige kan give det indtryk af, at der er nogen,

vi kan undvære. Men det kan vi ikke. For vi hører

allesammen med. Ligesom blomsterne i en

fi n buket. For det er måske den mest uanseelige

af alle bukettens blomster, der gør, at vi ikke kan

tage øjnene fra den. Lige den, der sørger for at

farverne er i balance. Lige den, der sørger for at

helheden bliver så fl ot.

Ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt

jer! siger Jesus.

Jeg synes lige nu, hvor jeg tænker over det, at det

er det allermest glædelige udsagn i hele bibelen.

Jo, for jeg ved jo, hvordan det er med os. Jeg ved,

hvor let vi kommer til at dømme hinanden ude.

Sommetider tænker jeg, hvordan det ville gå med

Jesus. Om han fi k lov at være med, hvis det var os,

der skulle bestemme? Det er et stort spørgsmål!

Og det kan vi så tænke lidt over, mens vi sunder

os lidt over det, han siger. For der er noget, vi skal

være fuldstændig klar over, når vi har med Jesus

at gøre. Han er Guds direkte stemme i vort liv. Og

ingen går forgæves til ham!

Sommergudstjeneste

Søndag 20. juni kl. 10.30

Denne søndag fejrer vi, at sommeren er på sit højeste, og at alt det, vi har glædet os til at opleve

i naturen står frisk, grønt og blomstrende foran os. Årstidskorset er pyntet, Gospelkoret

Lusangi medvirker og gudstjenesten dufter af liv og glæde. Velkommen til endnu engang at

tage glæden over livets under med ind i gudstjenesten.

3

KIRKEN HAR MANGE RUM


KIRKEN HAR MANGE RUM

Bodils hjerte banker for børn i Indien

4

interview af Iben Munkgaard Davids

Det er torsdag eftermiddag, og jeg er på vej

hen ad Brændkjærgade. Jeg skal besøge Bodil

og hendes mand Bernd. Bodil er et kendt

ansigt i Brændkjærkirken, og hun er netop

hjemvendt fra en uforglemmelig rejse til Indien.

Den skal jeg høre om. Jeg glæder mig,

for jeg er også bidt af Indien.

På bordet står dejlige rosinboller og kaffe

parat, og i DVD’en ligger filmen fra Bodils

rejse. Med et enkelt tryk kommer Indien ind

til os i stuen.

Bodil fortæller:

”Min datter ville have mig med derud. Jeg protesterede

ellers i 2 år, da jeg syntes pengene for

sådan en rejse til Indien, var meget bedre givet

ud, hvis jeg sendte dem til børnehjemmet. Men

Lillian blev ved (Bodil og Bernd’s datter, red.). Så

måtte jeg gi’ mig, og det har jeg bestemt ikke fortrudt.

At se hvordan en lille smule af vores overflod

kan gøre underværker dernede. Det koster

1000 kr. om ugen at drive hjemmet for de 10 børn

og personale, med alt. Alle donationer, der gives

til børnehjemmet, går ubeskåret direkte dertil.

Børnene er så glade. Flere af dem skulle have været

solgt til prostitution, men ved hjælp af dette

børnehjem Wonderkids, så er deres liv et helt andet

nu.”

Det er tydeligt at mærke på Bodil, at hendes hjerte

banker for disse børn. Hun får så meget glæde i

blikket, når hun taler om dem.

”Det der er min dreng”, siger Bodil, og den sødeste

dreng toner frem på fjernsynsskærmen. Hans

øjne funkler, og han ser ud til at stortrives. ”De

skal ikke kun gå i skole. Disse børn skal også lege

og være børn. Det gør børnehjemmet også meget

ud af”, fortæller Bodil. ” Jeg havde taget gaver

med til dem: Dukker til pigerne, og armbåndsure

til drengene. Jeg havde pakket det hele i håndbagagen,

så der ikke skete noget med gaverne.”

Jeg spørger Bodil, hvordan hun i det hele taget


klarede Indien. Det er jo ikke det letteste land at

rejse i, og så meget forskelligt fra lille Danmark.

”Jo, fortæller Bodil, der var larm og skidt og støj.

Det var herligt. Det er Indien. Fantastisk. Da vi

trådte ud af lufthavnen efter den lange flyvetur

derned, så var der bare mennesker overalt. Jeg

spurgte Lillian: ”Hvad sker der her?”. Hun svarede:

”Du er i Indien!” Der var mennesker i farvestrålende

tøj overalt og 28 grader – dejligt for os,

men koldt for inderne. Vi boede privat ved nogle

fra kirken, og vi spiste indisk mad hver dag. Jeg

kunne godt lide det, selvom det var lidt ensformig

kost. Jeg havde ingen problemer med at tåle maden.

Det var bare fantastisk, at opleve børnene på børnehjemmet

og se hvor stor en forskel det gør, at de

får hjælp. I øjeblikket lejer de det hus, hvor børnehjemmet

er. Men de håber på en dag at kunne

købe deres eget sted. Det koster bare 180.000 kr.

at bygge et hus dernede. Og bestyreren af hjemmet

bor der jo også. Så det ville være fantastisk,

hvis det kunne lykkes for organisationen, at få deres

helt eget.”

Indskrivning af konfirmander

På mit spørgsmål til Bodil, om hun skal af sted til

Indien igen en dag, svarer hun prompte: ”Ja, så

vidt jeg kan”. Det var alle tiders tur. Vi fløj over

England hjem, da vores datter og svigersøn bor

der. Og min datter fik mig overtalt til at holde

en lille tale i deres kirke om besøget i Indien. Vi

havde begge indisk tøj på, og det var en stor oplevelse,

også at kunne fortælle folkene i kirken om

min oplevelse med de kære børn”.

Børnehjemmet Wonderkids blev stiftet

i Vellore i Indien for 4 år siden, af

Bernd og Bodils svigersøn Arno Steen

Andreasen og datter Lillian Andreasen,

udfra deres kirke New Horizons,

i Hemel Hempstead, UK.

Der er 10 børn på børnehjemmet, men

plads til 15. Børnehjemmet er tilknyttet

en New Horizons kirke i Indien, og

støttes af donationer.

(www.nhcf.org.uk )

Unge, der ønsker at følge konfirmationsundervisningen i Brændkjær sogn efter sommerferien,

kan indskrive sig til ”præst” ved at henvende sig på kordegnekontoret, Agtrupvej 114. Medbring

dit personnummer.

Jytte Meyer Madsen

Foto: Leif Nielsen

5

KIRKEN HAR MANGE RUM


KIRKEN HAR MANGE RUM

Kolding Natkirke - en anden form for kirkegang

6

v/ sognepræst Iben Munkgaard Davids

Kolding Natkirke er en anderledes måde at

gå i kirke på. I Natkirken er der en særlig

stemning. Udenfor er der aften og mørke -

indenfor er kirken fuld af levende lys. Stille

musik fylder rummet, der denne aften giver

plads til ro og fordybelse, til at bede en stille

bøn eller skrive en bøn.

Natkirke er gudstjeneste med bibelske læsninger,

salmesang, taizésang, musikindslag, refleksion,

nadver, bøn og velsignelse.

Tænd et lys som en tavs bøn eller som et udtryk for

håb. Nedfæld dit klageråb til Gud og “spid smer-

Emnet for efterårets kirkehøjskole er:

De Herrens kvinder

– kvindeliv i troens land

Dagene sætter fokus på så forskellige personer

som: Karen Brahe, Elisabeth Dons Christensen,

Eline Bojsen, bibelens kvindeskikkelser og Hildegard

af Bingen. Kurset omfatter også en udflugt

til Odense.

Tag et program i kirkens forhal og læs meget mere

om denne spændende foredragsrække.

Tilmelding til Sankt Nicolai sogns kordegnekontor,

tlf. 7552 0247

ten” på sømmet i Jobs hjørne. Tag et bibelvers i

bibel krukken. Læs i bibelen, Salmebogen eller i

den samling af litteratur, der ligger fremme. Tal

med et andet menneske. I cafeen kan du i løbet af

aftenen drikke en kop gratis kaffe eller te.

Kolding Natkirke er et alternativ og supplement

til den traditionelle søndagshøjmesse. Natkirken

er opbygget som en lidt løsere gudstjenesteform,

som du kan gå ind og ud af, når som helst i åbningstiden.

Natkirken er åben den sidste fredag i hver

måned kl. 20 - 24 i Sankt Nicolai kirke i Kolding.

Undtagen i august måned hvor der i

Kulturnatten i Kolding fredag d. 20. august 2010,

også er åbent i Natkirken kl. 20 - 24. Der vil denne

aften været et særligt program. Gå ikke glip af

denne oplevelse.

Kolding Natkirke er et samarbejde i Kolding

Provsti.

Kolding Kirkehøjskole efterår 2010

11. september - 2. oktober - 6. november

v/ kordegn Jytte Meyer Madsen


Indsamlinger i Brændkjærkirken

Resultater og kommende indsamlinger.

af sognepræst Iben Munkgaard Davids

I sidste kvartal blev resultatet af indsamlinger i Brændkjærkirken flg.:

Det Danske Bibelselskab: 110 kr.

Danmission: 1401 kr.

Folkekirkens Nødhjælp: 1150 kr. + 30.596 kr. ved sogneindsamlingen

KFUM og KFUK i Danmark: 1786 kr

Særlige indsamlinger ved børnegudstjenester og konfirmationer, Børneprojekter under Dammission: 2004,25 kr.

Kommende indsamlinger:

I juni og juli:

Sorggruppen for børn og unge i Kolding Provsti

I Kolding findes en sorggruppe for børn og unge, der har mistet nære pårørende. Der er ikke tale om terapi

eller behandling i sorggruppen, men om samvær og erfaringsudveksling, hvor nøgleordene er omsorg og

nærvær. Hovedansvarlige for gruppen er sognepræsterne Maria Frederiksen og Birgit Fur. Gruppen mødes

hver anden tirsdag mellem 17 og 20 i Brændkjærkirkens lokaler.

Læs mere på: www.koldingsorggruppe.dk

I august:

KFUM´s sociale arbejde – Folkekøkkenet

på Haderslevvej.

Folkekøkkenet er et omsorgstilbud

rettet mod byens socialt truede, som

f.eks. udstødte, ensomme, langvarige

kontanthjælpsmodtagere eller førtidspensionister

og hjemløse, som har et

misbrug af alkohol, hash eller piller.

Formålet er at hjælpe den enkelte til at

få et bedre liv, og hjælpen gives ud fra

den enkeltes egne ønsker og behov.

Sogneindsamling 2010

Sogneindsamling

Ved sogneindsamlingen 7. marts blev der samlet 30.596 kr. ind i Brændkjær sogn.

Der er grund til at sige tak til sognets beboere, fordi de hvert år tager så godt imod vore indsamlere;

og der er grund til at sige tak til alle, der på den ene eller anden måde hjælper til med afviklingen

af sogneindsamlingen. Temaet for årets sogneindsamling var: Slut sult nu.

Jytte Meyer Madsen

7

KIRKEKLUMMEN


KIRKEN HAR MANGE RUM

Glimt af liv

Små og store begivenheder fra kirkens hverdag skildret i ord og billeder

Der er eftermiddagsmøde i kirken. Endnu et velbesøgt møde. Stemningen er høj. Det er dejligt at komme

afsted. Det er dejligt at komme ud mellem andre. Nogle gange er der alvorlige emner på tapetet. Andre

gange får man rørt lattermusklerne. De indbudte talere gør det rigtig godt, og man får altid noget med sig

hjem. En kop kaffe bliver det altid til. Brændkjærkirkens eftermiddagsmøder foregår hveranden fredag kl.

14.30 bortset fra i sommermånederne. Det er et rigtig godt tilbud!

Kirkens ansatte og menighedsrådets medlemmer var samlet til inspirationsdag en hel lørdag i februar

måned. Det handlede blandt andet om kirkens åbenhed. 4 indbudte gæster udfordrede deltagerne. Det

afstedkom en hel del debat, men der blev dog heldigvis også plads til smil undervejs.

8

Foto: Leif Nielsen

Foto: Leif Nielsen


Foto: Leif Nielsen

Det kan se forvirrende ud, når konfirmander arbejder. Men det er det sådan set ikke. De ved, hvad de gør.

Det gjorde de også den torsdag, hvor de fik besøg af unge fra Folkekirkens Nødhjælp. De fortalte om at

være fattig i verden. De lyttede til det, der blev sagt og de gik i gang med arbejdet .. lidt på kryds og tværs

godt nok .. men alligevel .. opmærksomt og seriøst.

Foto: Leif Nielsen

Så blev døren endelig åbnet til kirkens nye kontorfløj. En dygtig arkitekt og hans håndgangne mænd

havde slidt med det henover vinteren. Og sommetider så det ærlig talt noget vanskeligt ud med arbejdet,

vind og vejr taget i betragtning. Men det lykkedes. Og endelig kunne herlighederne tages i øjesyn ved en

reception, hvor omkring 100 havde taget imod indbydelsen.

9

KIRKEN HAR MANGE RUM


DEt’ foR BøRN v/ SoGNEMEDHjæLpER ANNE MEttE MEyER

Børnekor for 3.-6. klasse

Sangglade børn i 3.-6. klasse kan gå til kor onsdag fra 14-15, hvor

vi synger alverdens forskellige sange og salmer. Vi vægter at udvikle

sunde sangstemmer, synge flerstemmigt, have et godt fællesskab

og synge til gudstjenester ca. 4 gange om året. Det er sangpædagog

Anne Mette Meyer og organist Theis Lyng Reinvang, der underviser

koret sammen.

Kontakt Anne Mette for information eller tilmelding.

Børnekoret starter onsdag d. 25. august kl. 14-15

10

Vi fortsætter vores gode samarbejde med Brændkjær SFO og tilbyder igen i år 1. og 2. klasserne

korsang, dans og bevægelse i Brændkjærkirken mandage fra 13-14.

Børnene bliver fulgt frem og tilbage af SFO’ens personale.

Vi synger nye og gamle salmer, børnesange, kanons, remser, rapper og danser. Det er sjovt at gå til

kor, og vi optræder ca. 4 gange om året i kirken og i Brændkjær SFO. Man kan godt gå til kor, selvom

man ikke går i SFO eller går på en

anden skole. Så skal man bare selv

kunne komme hen til kirken.

Der kommer tilmeldingsblanket

ud i klasserne på Brændkjærskolen

i løbet af august. Man kan også

kontakte Anne Mette for nærmere

information og tilmelding.

Spirekoret starter

mandag d. 6. september.

Anne Mette Meyer

tlf. 51 16 91 01

annemette@braendkjaerkirken.dk

Minikonfirmander

Børn i 3. klasse kan i efteråret komme og være minikonfirmand her i kirken. Opleve hvad der foregår

her, høre nogle fantastiske historier og beretninger, høre noget om hvad kristendom er, og hvordan den

påvirker vores kultur og måde at være sammen på. Og vi hygger os gevaldigt med det. Der er et sundt

mellemmåltid hver gang og tid til at synge, snakke og lege.

Der kommer tilmelding ud i klasserne på Brændkjærskolen og Anne Mette kan også kontaktes for information

og tilmelding.

Minikonfirmanderne starter torsdag d. 9. september lige efter skole.

Spirekor for 1. og 2. klasse

Foto: Leif Nielsen


Babyrytmik med fokus på salmer

Mors og fars stemme er noget af det dejligste det lille barn kender. Det kan man opleve på et af Bændkjærkirkens

hold i babyrytmik. Her synger og danser vi til kendte og nye børnesange, salmer og remser.

Jeg bruger forskellige instrumenter i undervisningen, som er med til at styrke det lille barns udvikling og

møde med verden. Undervisningen foregår i kirkerummet, er målrettet børn i alderen 3-9 måneder og vil

være et forløb over ca. 12 gange. Det koster ikke noget at være med, men tilmelding er nødvendig på tlf.

51 16 91 01 eller annemette@braendkjaerkirken.dk

Babyrytmikken starter torsdag d. 2. september kl. 11.00

Ungdomskor fra 7. klasse

Vi har brug for flere sangere i Ungdomskoret. Koret øver onsdag fra 15.15 - 16.15.

Koret synger forskellig slags musik.

Koret medvirker ved koncerter og gudstjenester 3-5 gange om året.

Koret ledes og undervises af organisten, og sangerne får løn for at være med.

Hvis du har lyst til at synge i Ungdomskoret skal du henvende dig til Theis.

theis@braendkjaerkirken.dk. Tlf: 3118 8873

Foto: Leif Nielsen

11

DEt’ foR BøRN v/ SoGNEMEDHjæLpER ANNE MEttE MEyER


ARRANGEMENtER

om at blive morfar

Så skete det også for mig, det som alle i min

alder taler om, nemlig at få et barnebarn –

sådan bare værsgo.

Rollen er mig ikke helt ubekendt, min kone har

seks styk af slagsen, og de betragter mig alle som

en bedstefar. Men der er noget specielt ved at se,

ens egen slægt blive videreført.

I august 2006 døde min mor Martha, i en alder

af 90 år. Man kan ikke sige det er sorg, men mest

et savn man står tilbage med.

Der var vi så tre søskende tilbage, hvoraf kun min

søster havde opnået den flotte status at kunne kalde

sig bedste… til en pige og en dreng.

I marts 09, ved min fødselsdag, fik jeg at vide, at

min datter var blevet gravid. I mit inderste tænkte

jeg, at det også var på tide, hun var da 28 år, men

ligesom mange andre i den alder, skulle uddannelsen

først være overstået, inden der kunne blive

tale om børn.

12

af Poul Wienberg

Sidste år i november kom så den lille ”nye” til

verden. En yndig lille pige, som man elsker ved

allerførste øjekast. Sikke en fornemmelse.

I februar i år blev hun så døbt, og stor var glæden,

da vi fik at vide, at navnet var Martha.

Min tvillingsøster gik straks i gang med at finde

ting fra vores mor´s barndom.

Det blev til mange billeder, og sågar udklip fra

familiens slægtsbog. I dåbsgave var der en flot

sølvske fra min mors konfirmation i 1929.

Det er en fantastisk fornemmelse at se, hvordan

fortid og fremtid flettes sammen ved fødslen af

den lille pige.

Igennem det hele fornemmer man Guds storhed,

og fyldes af en stor taknemmelighed til livet ved

disse lejligheder.


Kvindeløbet i Geografisk Have

onsdag 16. juni kl. 19.00

Anne Mette Meyer & Jytte Meyer Madsen

”Hvad har det med kirken at gøre?” spørger du måske.

Vi er en lille gruppe ”piger” med tilknytning til Brændkjærkirken,

der har besluttet os for at bruge kvindeløbet

i Geografisk Have til at gøre opmærksom på vores aktive

kirke. Når dette blad udkommer, er fristen for tilmelding

til selve løbet næsten overskredet, men alle kan

møde op og heppe på kirkens løbere. Hvis man tager

en kaffekurv med, kan det helt sikkert blive en hyggelig

aften i de smukke omgivelser. Hvis der er interesse for

det, kan vi måske til næste år stille med et decideret

firmahold.

Menighedsrådet har sponsoreret nogle fine løbetrøjer.

Indenlandsk

Sømandsmission

Møderne afholdes torsdage kl. 14.30 hos Anne

Lise Poulsen, Gormsvej 22.

3. juni

5. august

2. september

Besøgstjenesten

Besøgsven eller besøgsvært?

Har du overskud til at være besøgsven, eller kender

du nogen, der gerne vil have et besøg, så ring

til: Karen Margrethe Hansen 7552 99 19

Menighedsrådsmøder

Møderne er offentlige og afholdes i kirkens Sidehus

kl. 19.00 på følgende dage:

15. juni og 10. august

familietræf

Alle familier og enlige er velkomne i kirkens sidehus

kl. 18.00 onsdage i ulige uger.

Kontaktpersoner:

Knud Arne Hjort 75 56 18 41

Ulla Kildegaard 75 50 21 77

Hanne Christensen 75 50 72 37

Kirsten Müller 75 52 96 70

Sæsonstart: 18. august

værestedet

Hver torsdag i Sidehuset fra kl. 10.00-11.30

Mød op og få dig en snak, en kop kaffe. Vær med

til at klippe papirklip, dekorere glas, lave postkort

mv. Hvis du har lyst til det. Men først og fremmest

drejer det sig om at være sammen med andre

mennesker.

Én gang om måneden får vi besøg udefra. Værestedet

har åbent hele sommerperioden.

Kontaktperson: Grethe Clemensen 75 53 36 86

13

ARRANGEMENtER


ARRANGEMENtER

14

Gospelkor hylder dirigent

med svedende sommergospel

Brændkjærkirken har det privilegium,

at Gospelkoret Lusangi

øver i kirkerummet hver

torsdag. Som kulmination på

en spændende gospelsæson

inviterer koret til Sommer-

GospelKoncert d. 10. juni.

Desuden er det muligheden

for at holde fest, fordi korets

dirigent har ti års jubilæum.

Måske er det også en anledning

til at ”tjekke koret ud”

for at se, om du skal være med

fra start, når den nye sæson

bliver skudt i gang igen 12.

august.

Går du med en gospelsanger i maven … eller på stemmebåndet, eller har du bare lyst til at høre en

livsbekræftende koncert fyldt med energi og glæde, som man ikke lige ryster af sig, så sørger Gospelkoret

Lusangi for en uforglemmelig koncert-oplevelse af nærhed og livsglæde i Brændkjærkirken

torsdag d. 10. juni kl. 19.30.

- Gospelkoret får lov til at strække ud i svedende amerikanske gospelnumre, hvor fødderne bare

ubønhørligt vil rokke med, lover korets dirigent Henrik Engelbrekt Refshauge. Koncerten er noget

helt specielt for ham, fordi han for 10. år i træk står som dirigent for Gospelkoret Lusangi.

- Og så glæder vi os til at synge de stille sange, som kan få publikum til at gynge med på gospelmusikkens

intense stemning, og samtidigt give følelserne frit løb.

- Gospel gør noget ved os, som vi ikke oplever andre steder i livet. Gospel er jo ikke bare glad musik,

men også en masse livsnære og relevante tekster om en Gud, der er langt større end os, og som

bekymrer sig om alt, hvad vi udfordres af, slutter Henrik Engelbrekt Refshauge, der vil guide alle

gennem en befriende aften.

Kom og oplev en energisk og livsbekræftende aften, hvor man bliver helt

høj. Billetprisen er 100,-/person - børn under 12 år kr. 50,-. Prisen er

inkl. kaffe/the, saftevand og kage efter koncerten. Billetter kan forudbestilles

på tlf. 2177 6036 eller mail ydejette@hotmail.com.

Yderligere info: www.lusangi.dk


Adresser m.m.

Brændkjærkirken

Agtrupvej 114, 6000 Kolding.

www.braendkjaerkirken.dk

Kirken er åben for besøgende alle

hverdage mellem kl. 10.00 – 16.00.

Sognepræst Leif Nielsen

Tlf. 24 49 20 10

Træffes efter aftale.

E-mail: leif@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst

Iben Munkgaard Davids

Tlf. 29 33 62 03

Træffes efter aftale.

E-mail: iben@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst Birgit Fur

Tlf. 23 34 28 53

Sognepræst

Lars Peter Melchiorsen

Tlf. 74 83 05 70

Kordegnekontoret

Kordegn Jytte Meyer Madsen

Agtrupvej 114, 6000 Kolding.

Tlf. 75 53 00 73

E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk

Mandag – fredag 09.30 - 13.00,

torsdag tillige 15.30-18.00.

Kirketjener

Kaj Thomasen

Tlf. 42 36 54 28

E-mail: kirketjener@braendkjaerkirken.dk

Organist

Theis Lyng Reinvang

Tlf. 31 18 88 73

E-mail: theis@braendkjaerkirken.dk

Menighedsrådsformand:

Henry Lund Pedersen

Søbakken 8, 6000 Kolding

Tlf. 75 52 55 44

E-mail: henry@kananga.dk

Sognemedhjælper

Anne Mette Meyer

Tlf. 51 16 91 01

E-mail: annemette@braendkjaerkirken.dk

forsidebilledet

Se dig rundt i din kirke.

Nyd den fra alle vinkler.

Der gemmer sig mange

små oplevelser der. Og

pludselig ser du måske

noget – og tænker, hvad er

dog det?

LN

Kirkebladet

udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.

Redaktionsudvalg: Leif Nielsen (ansvh.) Christine Engelbrekt

Refshauge, Henrik Engelbrekt Refshauge,

Bent Bach Nielsen, Iben Munkgaard Davids, Marianne

Kromann og Jytte Meyer Madsen.

Kirkebladet udkommer ca. 1 uge før december, marts,

juni og september; og deadline for afl evering af stof er

den 20. okt., 20. jan., 20. apr. og 20. juni.

Sats, montage og tryk: From Grafi sk as,

Fabriksvej 7-9, Kolding. Tlf. 75 52 77 11

15

ADRESSER


Gudstjenester i Brændkjærkirken

jUNI

Søndag d. 6. Kl. 10.30 1. s. e. trin Grådighed Leif Nielsen

Søndag d. 13. Kl. 10.30 2. s. e. trin Jesu discipel Birgit Fur

Søndag d. 20. Kl. 10.30 3. s. e. trin Sommergudstjeneste Tryghed Leif Nielsen

Søndag d. 27. Kl. 10.30 4. s. e. trin Fuldkommenhed Iben M. Davids

jULI

Søndag d. 4. Kl. 10.30 5. s. e. trin Efterfølgelse Iben M. Davids

Søndag d. 11. Kl. 10.30 6. s. e. trin Guds mulighed Iben M. Davids

Søndag d. 18. Kl. 10.30 7. s. e. trin Omsorg Iben M. Davids

Søndag d. 25. Kl. 10.30 8. s. e. trin Fundament Iben M. Davids

AUGUSt

Søndag d. 1. Kl. 10.30 9. s. e. trin Tro tjener Leif Nielsen

Søndag d. 8. Kl. 10.30 10. s. e. trin Så se dog! Leif Nielsen

Søndag d. 15. Kl. 10.30 11. s. e. trin Stor kærlighed Leif Nielsen

Søndag d. 22. Kl. 10.30 12. s. e. trin Tro og tegn Leif Nielsen

Søndag d. 29 Kl. 10.30 13. s. e. trin Løsesum for mange Leif Nielsen

SEptEMBER

Torsdag d. 2. Kl. 14.00 Høstgudstj. for plejehjem Leif Nielsen

Søndag d. 5. Kl. 10.30 14. s. e. trin Konfi rmandvelkomst Helbredelse Leif Nielsen

More magazines by this user
Similar magazines