Opmåling og montering af vinduer og døre i træ - GF-Rugbakken

gf.rugbakken.dk

Opmåling og montering af vinduer og døre i træ - GF-Rugbakken

Opmåling og montering

af vinduer og døre i træ


Opmåling

Vindue Yderdør

Størrelser på vinduer og yderdøre

opgives altid i udvendige karmmål.

1. Mål bredde og højde af murhullet – husk at måle flere steder, da hullet

kan være skævt.

2. Fratræk 2-3 cm fra begge mål til fugen

– så har du det udvendige karmmål.

3. Er hullet skævt skal du sikre, at fugen er mindst 1 cm, hvor den er smallest.

Vær opmærksom på buer i murværk og solbænke under vinduet

– det kan få indflydelse på fugerne.

Åbningsretning

Det er vigtigt, at du opgiver rigtig åbningsretning på din nye dør eller dit

nye sidehængslede et-fagsvindue.

• Et-fagsvinduer kan åbnes som højre eller venstre udadgående - set udefra

• Facadedøre kan være enten indadgående eller udadgående og begge fra

venstre eller højre. Indadgående døre ses fra indefra og udadgående ses

fra udefra.

• Det samme gælder for dobbeltdøre – er begge døre oplukkelige, skal du

opgive hvilken dør, som skal åbne først - set fra udefra.

venstre ind højre ind

venstre ud højre ud


Montering af vinduer og døre i træ

1. Tag det gamle vindue/dør ud og rens hullet og falsen

- eventuelle skader repareres.

2. Adskil vinduets/dørens karm og ramme.

3. Sæt karmen til vinduet/døren i murhullet 3-5 cm fra forkanten af

muren.

4A. Topstyrede vinduer:

Fasthold karmen med kiler, så fugen bliver ens hele vejen rundt.

Sæt bundkarm i vater og fastgør karmen i øverste hjørne med en

karmplug.

4B. Yderdøre og sidehængte vinduer:

Fasthold karmen med kiler, så fugen bliver ens hele vejen rundt.

Sæt hængselssiden i lod og fastgør med 3-4 karmplugs.

5A. Vinduer:

Montér vinduesrammen, så der er ens luft mellem ramme og

karm. Justér med kiler. Fastgør med min. 2 karmplugs i hver side.

Er vinduet højere end 100 cm: Vurdér om der er behov for flere

karmplugs.

5B. Yderdøre:

Hæng dørrammen på karmen. Justér karmen på kilerne. Luftafstand

mellem overkarm og dørramme tilpasses, så der kun er

lidt luft i håndtagssiden (døren kan derved ”sætte sig” uden at

”slæbe på”).

6. Opklods vinduet/døren bag alle fastgørelsespunkter og fastgør

7.

med karmplugs. Er vinduet/døren bredere end 100 cm fastgøres

også i top- og bundkarm.

Efter fastgørelse stoppes vinduet/døren fra udvendig side med

isoleringsmateriale – karmen må ikke presses.

8. Isæt fugebånd, så det ligger ca. 1 cm fra karmens forkant.

9. Vinduet/døren fuges med elastisk fugemasse.

OBS! Træ/alu elementer:

Husk at fugen ALTID skal lægges på trædelen, ikke på aluminiumsprofilet!

Derved bibeholdes ventilationen, og der

undgås fugtdannelse mellem træ og aluminium.

OBS! Træ/alu elementer:

Hvis der skal monteres flere træ/alu elementer ved siden

af hinanden, f.eks. en dør og et vindue eller en dør og et

overparti, skal der monteres en 8 mm vandfast finérplade

mellem de to træ/alu elementer.

10. Smør bevægelige beslagdele – og efterspænd evt. vinduet/døren.


Vindue

Yderdør


Justering af vinduer

Topstyrede elementer

Skruerne i siden af rammen og karmen strammes.

Sidehængte elementer

Luft mellem karm og ramme kan reguleres med hængselsretter.


Esbjerg

jvk.dk

Vi dækker hele landet!

Vorbasse

Ans

Vorbasse

Tlf. 70 10 39 99 · jvk@jvk.dk

Odense

Tlf. 70 10 90 99 · fyn@jvk.dk

Esbjerg

Tlf. 70 10 25 99 · esb@jvk.dk

Nørresundby

Tlf. 70 10 80 99 · nrs@jvk.dk

Ans

Tlf. 70 10 40 99 · ans@jvk.dk

Egå

Tlf. 70 10 79 99 · ega@jvk.dk

Nørresundby

Egå

Odense

Vordingborg

Roskilde

St. Heddinge

Roskilde

Tlf. 70 10 50 99 · ros@jvk.dk

St. Heddinge

Tlf. 70 10 30 99 · sth@jvk.dk

Helsinge

Helsinge

Tlf. 70 10 33 99 · hel@jvk.dk

Vordingborg

Tlf. 70 10 05 99 · vdb@jvk.dk

More magazines by this user
Similar magazines