Hent vores brochure og læs mere om løsningerne her (pdf) - EG A/S

eg.dk

Hent vores brochure og læs mere om løsningerne her (pdf) - EG A/S

It-løsninger, der skaber værdi

i din detailkæde

Sådan udnytter du de teknologiske muligheder og sikrer

udvikling og fremdrift i din detailkæde.

EG www.eg.dk

Optimer dine processer og skab

sammenhæng i forsyningskæden.


Værdiskabende løsninger til detailhandelen

Uanset om det gælder optimering af processer på

kædekontoret, optimering af butiksstyringen eller

optimering af driften i den enkelte butik, er du godt

dækket ind i et samarbejde med EG. Vores løsnings-

portefølje dækker alle aspekter af en moderne

detailvirksomhed og giver dig et godt fundament

for at få det fulde udbytte af mulighederne med

multichannel.

Fokus på hele forsyningskæden

Det kan være svært nok at få logistik, administration,

markedsføring og alle de andre områder til at spille sammen

i én virksomhed. I en detailkæde er det særlig vigtigt

med et system, der hjælper med at få oplysningerne

ud til butikkerne og aktuel information fra markedet ind

på kædekontoret – og tilbage til leverandørerne.

Det er afgørende for kæden, at kædekontoret har aktuel

information om markedets udvikling, så de rigtige varer

er på hylderne, og de døde varer kommer væk. Jo flere

opgaver du kan automatisere, jo bedre tid er der til at

drive kæden i den rigtige retning.

End-to-end sikrer sammenhæng hele vejen rundt

Som moderne detailkæde i et konkurrencepræget

marked har du brug for vished om, at dine investeringer

tjener sig hjem. Derfor er det også vigtigt, at du hele

tiden tager højde for, at dine valg understøtter en sammenhængende

løsning.

LEVERANDØRER/

PRODUCENTER

GROSSISTER

En løsning, hvor information flyder frit mellem interessenterne.

En løsning, som rent teknisk fungerer optimalt,

og hvor du får den nødvendige support og service, når

der er brug for det. En løsning, hvor du bruger medarbejdernes

og systemernes viden til at optimere din forretning,

betjene dine kunder og skabe maksimalt udbytte.

En forretningsorienteret tilgang

Det fulde udbytte af it handler om at skabe sammenhæng

mellem teknologien, organisationens dygtige

medarbejdere og effektive, strømlinede processer.

På den måde udnyttes organisationens dygtige medarbejdere

ved at bruge tiden på det mest værdiskabende

for virksomheden og sætte strøm til manuelle processer.

Effektive processer er grundlaget for konkurrenceevne

og kontinuerligt arbejde med udvikling af forretningsmodellen.

På den måde sikres den højeste gevinst for hver

krone investeret i it.

DETAILKÆDER

BUTIKKER/

KANALER

Med de rigtige it-værktøjer får du det fulde overblik over

vare- og dataflowet mellem dine leverandører, kædekontoret

og de enkelte butikker.


APPS

HOVEDKONTOR

MOBILITY

GENNEM-

FAKTURERING

EDI

WEBSHOP

DRIFT

PROCESOPTIMERING

CHANNEL

MANAGEMENT

SORTIMENTS-

STYRING

ERP

LOGISTIK

MICROSOFT DYNAMICS NAV

MICROSOFT DYNAMICS AX

HOSTING

INTRANETPORTALER

DETAIL-/BUTIKSLØSNING

BUSINESS

ANALYTICS

CRM

INDKØB

KAMPAGNE-

STYRING

INFRASTRUKTUR

SUPPORT

SERVICE

Med strømlinede processer og et system, der hjælper med at få

oplysninger ud til butikkerne og aktuel information fra markedet

ind på kædekontoret, styrker du virksomhedens effektivitet.

APPS

MOBILITY

VIDEO-

OVERVÅGNING

VAGTPLAN-

LÆGNING

DIGITAL

SIGNAGE

DRIFT

PROCESOPTIMERING

KONTANT-

HÅNDTERING

SELVBETJENINGS-

KASSER

DETAIL-/KÆDE-

LØSNING

ELEKTRONISKE

HYLDEFORKANTER

HOSTING

INTRANETPORTALER

POS-/KASSELØSNING

HÅND-

TERMINALER

BUTIK

KUNDE-

TÆLLERE

SELV-

SCANNING

KUNDEKLUB &

LOYALITET

INFRASTRUKTUR

SUPPORT

SERVICE


APPS

HOVEDKONTOR

MOBILITY

GENNEM-

FAKTURERING

EDI

WEBSHOP

DRIFT

PROCESOPTIMERING

CHANNEL

MANAGEMENT

SORTIMENTS-

STYRING

ERP

LOGISTIK

MICROSOFT DYNAMICS NAV

MICROSOFT DYNAMICS AX

HOSTING

INTRANETPORTALER

DETAIL-/BUTIKSLØSNING

BUSINESS

ANALYTICS

CRM

INDKØB

KAMPAGNE-

STYRING

INFRASTRUKTUR

SUPPORT

SERVICE

Kædekontoret – her

samler du trådene

På kædekontoret samles trådene. Det er her

indkøb, logistik, markedsføring og økonomi skal

spille optimalt sammen – ellers kan det med garanti

mærkes derude, hvor slaget for alvor skal vindes.

Ude i butikkerne. Derfor skal medarbejderne på

kædekontoret have de rette værktøjer til rådighed.

Logistik

Logistikken skal matche dine varers beskaffenhed

såvel som kundeservice og leveranceform. Løsningen

kan være alt fra det enkle lager med faste pladser til

kaoslageret med tusindvis af lokationer opdelt i pluk,

palle, buffer, varemodtagelses- og forsendelsesområder.

Stregkoder holder styr på varenumre, lokationer, enheder,

vægt, volumener etc.

CRM

På kædekontoret er det vigtigt, at relationen til butikker

og leverandører understøttes af fakta, og at alle relevante

dokumenter nemt kan findes frem. Større viden

om, hvad de enkelte butikker eksempelvis køber ind,

giver kædekontoret et godt grundlag for dataanalyser.

Kampagnestyring

Succes i butikkerne handler i høj grad om timing, pris og

den rette markedsføring. Det kan sagtens styres manuelt

– i én butik. I en hel kæde er det nærmest umuligt uden

systemmæssig sammenhæng. Der skal kunne trækkes

på samme data i hele organisationen og være fleksibilitet

til at rykke hurtigt i forhold til konkurrenternes

manøvrer.


Indkøb

Indkøbsaftaler med dine leverandører kan ofte være meget

komplicerede – og dokumentation af aftalerne er helt

nødvendig for at effektivisere den efterfølgende interne

arbejdsproces med at gennemføre handelstransaktionerne.

Aftalerne kan omfatte stort set alt – sortimenter

tilbud, rabatter, markedsføring, garanti, osv. – så der er

behov for en løsning, der både kan beskrive og håndtere

kompleksiteten.

Business Analytics

Systematisk bearbejdning og udnyttelse af data er en

vigtig del af en velfungerende detailkædeløsning, så ledelsen

hele tiden har fingeren på pulsen. Præcis hvordan

de vigtige nøgletal skal indsamles og præsenteres afhænger

af din kædes ønsker og behov. Ved at omdanne

data til forretningskritisk viden får du indsigt og overblik

på et niveau, der skærper din konkurrenceevne.

Sortimentsstyring

En detailkædeløsning skal bl.a. hjælpe med at holde

fuldstændig styr på alle varer – det faste sortiment såvel

som sæsonvarerne. Det kræver en løsning, der effektivt

og smidigt kan håndtere vare- og priskartoteker, simuleringsscenarier,

planlægning, indkøb, sortimentsstyring af

utallige modeller, størrelser og farver, for blot at nævne

de vigtigste.

Webshop

Også for detailkæder er det nødvendigt at være til stede

der, hvor forbrugerne er – på internettet. Med den rette

sammenhæng med forretningens øvrige processer og

fuldt integreret til virksomhedens øvrige it-løsninger kan

I på et fornuftigt budget og med et minimum af vedligeholdelse

skabe en værdiskabende online tilstedeværelse.

EDI

Med EDI FACT og anden elektronisk kommunikation,

som automatiserer en række funktioner, er der mange

gevinster at hente. Og scanning af dokumenter kan

fuldstændiggøre det elektroniske informationsflow. På

den måde er information om kunder, varer og aftaler altid

tilgængelig ved den enkelte arbejdsplads.

Gennemfakturering

Økonomiafdelingen er kædekontorets bindeled mellem

leverandører og butikker. Gennemfakturering er den

direkte vej til at lette en række administrative byrder,

og samtidig er det den rette løsning til at sikre, at der er

styr på rabataftaler og bonus såvel som valutering og

betalingsbetingelser.

Channel management

Med flere salgskanaler styrker du din konkurrenceevne

og sikrer, at du er til stede i forbrugernes bevidsthed, når

de skal foretage en købsbeslutning. En fysisk butik, hvor

der er fokus på personlig service og oplevelser for sanserne

kombineret med en professionel online tilstedeværelse

muliggør en eksklusivitet og ”ease of shopping”,

som hverken den fysiske butik eller webshoppen alene

kan tilbyde.


APPS

MOBILITY

VIDEO-

OVERVÅGNING

VAGTPLAN-

LÆGNING

DIGITAL

SIGNAGE

DRIFT

PROCESOPTIMERING

KONTANT-

HÅNDTERING

SELVBETJENINGS-

KASSER

DETAIL-/KÆDE-

LØSNING

ELEKTRONISKE

HYLDEFORKANTER

HOSTING

INTRANETPORTALER

POS-/KASSELØSNING

HÅND-

TERMINALER

BUTIK

KUNDE-

TÆLLERE

SELV-

SCANNING

KUNDEKLUB &

LOYALITET

INFRASTRUKTUR

SUPPORT

SERVICE

Butikken – her

skaber du relationer

Ude i de enkelte butikker skabes og plejes den

direkte kontakt til kunden. Trivsel, sikkerhed og

effektive arbejdsgange er en afgørende parameter

i en travl hverdag. Du skaber balance og styrker

omsætningen ved at sikre både kunder og medar-

bejdere værktøjer, der gør det nemt at handle.

Selvbetjeningskasser

Et alternativ og supplement til dine traditionelle kasseterminaler

er selvbetjeningskasser, der er særligt

velegnede, hvis dine kunder ikke har så mange varer, og

når det skal gå stærkt. Da selvbetjeningskasserne altid er

åbne, kan dine kunder altid betjenes.

• Accelereret kundeflow

• Ingen kø ved kassen ved spidsbelastninger

• Flere kasser pr. m2 end ved traditionelle

kasseterminaler

• Bedre håndtering af lange åbningstider med

færre medarbejdere

Kundetællere

Kundetællere sætter præcise tal på kundestrømmen. I

butikker, hvor salget er afhængigt af den personlige betjening

og rådgivning, giver det mulighed for at tilpasse

bemandingen og øge fokus på salgsprocessen. Det giver

dig et godt datagrundlag for at optimere salgsprocessen.

• Reduktion af over- og underbemanding

• Præcis viden om den tidsmæssige fordeling i

besøgstrafikken

• Optimal fordeling af arbejdsopgaver og medarbejdere

baseret på kundedata

• Mulighed for indretning baseret på

kundeadfærd i butikken


Selvscanning

Hvis dine kunder selv scanner varerne, i takt med at de

lægger dem i indkøbsvognen, sparer de masser af tid, når

de skal betale. Samtidig bliver de fri for at flytte varerne

flere gange, da de kan pakke varerne ned i indkøbstaskerne

eller køre indkøbsvognen direkte ud til deres bil.

• Større gennemsnitskøb – selvscanning

fremmer impulskøb

• Øget salg ved integration til kundeklub

• Tilfredse kunder, der handler i eget

tempo og undgår kø

• Systematiske stikprøvekontroller forebygger svindel

Kundeklub og loyalitet

En kundeklub styrker relationen til eksisterende kunder.

For dine kunder betyder det gode tilbud og øget loyalitet,

og for dig betyder det viden om kunderne og øget

omsætning. Undersøgelser viser blandt andet, at gennemsnitskøbet

er større blandt kundeklubmedlemmer

end ikke-medlemmer.

• Informationer om kunden direkte på kasseskærmen

• Salgsbudskaber til ekspedienten

• Loyale kunder med bonusprogrammer og

pointoptjening

• Maksimal udnyttelse af muligheder for mersalg,

krydssalg og opsalg

Håndterminaler

Mobile løsninger automatiserer dataopsamlingen i detailhandlen

og giver stor fleksibilitet i det daglige arbejde.

Med en integreret, mobil løsning bliver arbejdsgangene

nemmere og hurtigere, fx i forbindelse med status,

priskontrol, prismærkning og ordrepluk.

• Færre fejl i varebestillinger

• Mobil og hurtig adgang til varedata og priskontrol

• Integration til øvrige it-systemer giver større overblik

• Effektiv lagerhåndtering fra modtagelse til plukning

Elektroniske hyldeforkanter

Altid korrekte priser på varerne sikrer indtjeningen og

sparer dig for besværet med manuelle opdateringer.

Enigheden om værdien i elektroniske hyldeforkanter

er udbredt. Det gavner bruttoavancen, gør hverdagen

nemmere og giver færre ærgerlige misforståelser hos

kunderne.

• Dynamiske priser, tilbud og produktinformation

• Øget indtjening med 100 % prisoverensstemmelse

• Forbedret kundeoplevelse med bedre kundeservice

• Ingen prisreklamationer og hurtigere ekspeditioner

Digital signage

Sammenlignet med traditionel skiltning er digital

skiltning langt mere fleksibel. Her kan der bedre tages

hensyn til faktorer såsom produkt, tid, placering og kundestrøm,

hvilket resulterer i både bedre kundeoplevelser

og øget mersalg.

• Salgspåvirkning med mersalg og krydssalg

• Målrettet information til dine kunder i købssituationen

• Markedsledende og brugervenlig software

• Dynamisk indhold, der tilpasses kundestrømmen

Vagtplanlægning

Minimer spildtimer og lønomkostninger med effektiv

vagtplanlægning. Erfaringerne fra vores mange kunder

viser, at der alene ved korrekt tidsregistrering kan spares

mellem kr. 3.000 og 5.000 om måneden. Og at der med

centrale lønkørsler kan spares to bogholderdage hver

eneste måned.

• Mærkbar reduktion af overarbejdstimer

• Nem langtidsplanlægning og korrekt timeregistrering

• Automatisk genbrug af indtastede data ved lønkørsler

• Effektiv vagtbytning og sms-kommunikation

Videoovervågning

Digital videoovervågning er effektivt i bekæmpelsen af

røveri, tyveri og svind. Omsætter du for 20 mio. kroner,

svarer et årligt svind på 1,45 % til 290.000 kroner. Kan

du ved at indføre overvågning nedbringe svindet til det

halve, har du tjent din investering hjem på under et år.

• Omgående positiv bundlinjeeffekt

• En effektiv svindbekæmpelse

• Større tryghed hos personalet

• Sikker identifikation af lovovertrædere

Kontanthåndtering

Med et kontanthåndteringssystem fjerner du butikspersonalets

adgang til kontanter, da systemet tager imod

kontanter og automatisk giver byttepenge retur. For dig

betyder det, at kassen altid stemmer, og du får et reduceret

svind. Samtidig forebygger du røveri og tyveri i dine

butikker.

• Effektiv forebyggelse mod tyveri og røveri

• Større sikkerhed for personalet

• Altid korrekte tilbagebetalinger og ingen

kassedifferencer

• Reduceret tidsforbrug til manuel optælling

og øvrig håndtering


Værdiskabende løsninger til detailhandelen

EG Retail er Skandinaviens største it-totalleverandør

til detailbranchen og ligeledes den største Microsoft

Dynamics-partner med 100 % fokus på Retail.

Vi effektiviserer og videreudvikler vores kunders forretning.

Det kan vi, fordi vi har:

• forretningskonsulenter med dybdegående kendskab

til forretningsprocesserne i detail og handel

• stærke kompetencer på hhv. egne løsninger, Microsoft

Dynamics ERP og detailløsninger

• en organisation, der giver os mulighed for at tilbyde

end-to-end-løsninger – fra forretningsrådgivning til

udvælgelse, indkøb og drift af it-platforme.

Kontakt

EG A/S

Tlf. +45 7013 2211

Mail: eg@eg.dk

Web: eg.dk

Et udvalg af detailkæder, vi har hjulpet

SPORT-MASTER, Build-A-Bear, Hamleys, Wunderwear, Illum, Magasin, Matas, Bo Grønt, NytSyn, Ønskebørn, Bahne, XL-Byg, Silvan, Paw Sko, TDC Butik, DSB

Kort & Godt, EuroSko, Signal, KonditorBager Bavinci, Femilet, Kaufmann, Ilse Jacobsen, Friluftsland, Sportigan, Fona, Nordisk Film Biografer, Apotekerforeningen,

Inspiration, Munthe Plus Simonsen, SPAR, SuperBest, Kiwi Minipris, Dagrofa S-Engros, Nærkøb, Let-Køb, REMA 1000, Løvbjerg, ABC Lavpris.

EG www.eg.dk

EG Retail er totalleverandør af it til detailkæder

More magazines by this user
Similar magazines