ErhvervsNyt November 2006 - EDC Poul Erik Bech

poulerikbech.dk

ErhvervsNyt November 2006 - EDC Poul Erik Bech

I N V E S T E R I N G

8

KØBENHAVN N

EJENDOM MED UDVIKLINGSMULIGHEDER

TIL SALG

SAG 11467351 Udlejningsejendom med markant beliggenhed over for Nørrebro

Station. Ejendommen er opført 1934 i 6 fulde etager samt uudnyttet tagetage

og kælder. Ejendommen indeh. 59 beboelseslejemål samt 15 erhvervslejemål.

Erhvervslejemålene er belig. i stueetagen samt på 1. sal, og udlejet til bl.

a. restaurant, bijouteri og grillbar. Beboelseslejlighederne består af 4 stk. 1vær.

lejl., 29 stk. 2-vær., og 25 stk. 3-vær., alle med selvstændigt køkken og

med eget bad. 11 af lejlighederne er delvis moderniserede, og 6 er totalt moderniserede.

9 lejligheder er ledige til købers disposition/modernisering.

Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

Ejendommen fremstår velholdt.

TÅSTRUP

Kontant

33 30 10 00

AFSKRIVNINGSBERETTIGET EJENDOM

kr. 77.000.000

SAG 11476255 Særdeles velbygget og centralt beliggende ejendom, opført i

1991 i 2 etager. Ejendommen er opført 2 fulde etager med facader af betonelementer

med fritlagte søsten. Nærværende ejendom er, sammen med 2 andre

bygninger på grunden, opdelt i ejerlejligheder. Ejerforeningen indeholder i

alt 6 ejerlejligheder, hvoraf stueetagen (ejerlejlighed nr. 3) og 1. salen (ejerlejlighed

nr. 4) i nærværende bygning, udgør de 2 ejerlejligheder. Nærværende 2

ejerligheder er opdelt i 15 lejemål i var. str. og indretning, alle med selvstændig

el måler og eget gas centralvarmeanlæg. Enkelte lejemål er rene kontorlejemål

beliggende på 1. sal, andre er indrettet med såvel kontorer, showroom og lagerlokaler.

Afskrivningsberettiget. Første års afkast 6,82%.

Kontant

33 30 10 00

TIL SALG

kr. 19.300.000

KØBENHAVN S

SAG 11467350 Beliggende på hjørnet af Amagerbrogade/-Englandsvej. Opført

1897 i 4 hhv. 5 fulde etager samt tagetage og kælder. Tagetagen er manzard

med tegl. Bagbygningen, er i 2 etager med tagdækning af tagpap. Indeh.

25 boliger + 8 erhverv og 4 garager. Erhvervslejemålene er beliggende i stueetagen,

og bl.a. udlejet til bl.a. Seven Eleven, frisør og renseri. Boligerne består

af 7 stk. 4-vær. lejl., 17 stk. 3-vær., og 1 stk. 2-vær., alle med køkken og

eget bad. Opvarmes med fjernvarme. Stort, grønt gårdanlæg.5 af lejlighederne

er delvis moderniserede, og 4 er totalt moderniserede. Fremstår velholdt, med

bl.a. nyere vinduer med termo/energiruder. Ejd. skal i.h.t. Lejeloven ikke tilbydes

til lejerne, idet lejerne netop har haft ejendommen tilbudt.

Kontant

kr. 66.000.000

33 30 10 00

KØBENHAVN Ø

TIL SALG

MARKANT EJENDOM MED 25 BOLIGER OG 8 ERHVERV + 4 GARA-

GER

TIL SALG

SJÆLDENT UDBUDT EJENDOM MED 6 STORE BOLIGER + 2 ER-

HVERV

SAG 11467365 Markant beliggende udlejningsejendom på Østerbro. Ejendommen

er opført i mursten med pudsede og malede facader. Sadeltaget er

tækket med skifer. Opført i 4 etager samt udnyttet tagetage, og indeholder 1

opgang med i alt 8 lejemål, heraf 6 beboelseslejligheder. Flot grønt gårdanlæg

til ejendommen.Beboelseslejlighederne omfatter: 5 stk. 5-værelses lejligheder

a 133-143 kvm. og 1 stk. 6-værelses lejlighed a 185 kvm. Alle lejligheder har

selvstændigt toilet og bad, bortset fra 1 lejlighed.

Erhvervslokalerne er udlejet til lægeklinik, røngtenklinik. Endvidere er der udlejet

en reklamestander på ejendommens tag.

Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

Kontant

kr. 29.500.000

33 30 10 00


KØBENHAVN K

STRØGEJENDOM MED STORT UDVIKLINGSPOTENTIALE - LEDIG FOR KØBER

SAG 11460746 På Frederiksberggade udbydes mindre ejendom, pt. udlejet til

lagersalg, ledig for køber 01.02.2007. Der foreligger ideforslag fra Henning Larsens

Tegnestue A/S til ombygning af ejendommen.

Anslået lejeværdi af hele ejendommen efter ombygningen godt kr. 3 mio. +

drift. Der er drøftelser med flere lejere om leje af hele ejendommen. Ejendommen

kan alternativt erhverves nu, som den står og forefindes med et samlet

areal på 415 kvm.

KØBENHAVN K

TIL SALG

BUTIKSEJERLEJLIGHED PÅ KØBMAGERGADE VED RUNDETÅRN

SAG 11460753 På Købmagergade lige før Rundetårn udbydes butiksejerlejlighed.

Siden 1999 udlejet på moderate lejevilkår til detailsalg af tøj, smykker,

sko og lædervarer.

Indeholder 98 kvm. nydelig butik i høj stueetage. Årlig leje kr. 473.000 med tillæg

af driftsudgifter kr. 34.000. Lejen reguleres med fast stigning 3% hver 01.

07. Hovedejendommen fremtræder overalt i fin stand.

Afkastet 1. år andrager kr. 405.000. Refusion kr. 118.000. Afskrivningsgrundlaget

kan uforbindende opgøres til kr. 10,1 mio.

Kontant

33 30 10 00

kr. 10.700.000

Areal i alt efter ombygning: 543 kvm.

Butik i høj kælder: 144 kvm.

Butik i gadeniveau: 144 kvm.

Butik på 1. sal: 90 kvm.

Samlet butiksareal: 378 kvm.

Kontor og lager, 2. og 3. sal: 165 kvm.

33 30 10 00

HELLERUP

FACADERENOVERET

Kontant

TIL SALG

kr. 42.500.000

TIL SALG

SAG 11467338 Boligudlejningsejendom med attraktiv beliggenhed på stille

sidevej til Tuborgvej (Kbh.s Kommune). Ejendommen er opført i mursten med

pudsede/filsede facader og med manzardtagkonstruktion, tækket med tagpapbelægning

på sadeltaget og hhv. decroplader og eternitskifersten på manzardtaget.

Ejendommen indeholder 4 etager inkl. kælder, med 12 beboelseslejligheder

(alle med badeværelse) og 1 erhvervslejemål (keramikvirksomhed).

Kælderetagen indeholder erhvervslejemålet,. fælles vaskekælder og pulterrum.

Lejlighederne er 3- og 4-værelses på hver 90 kvm. Fra hver af stuelejlighederne

er der udgang til egen mindre have. Ejendommen har netop gennemgået

en større renovering.

Kontant

33 30 10 00

kr. 22.900.000

I N V E S T E R I N G

9


I N V E S T E R I N G

10

AALBORG

32 STK. BOLIGLEJEMÅL BELIGGENDE I AALBORG

SAG 91206349 Særdeles attraktiv placering tæt ved det nye udviklingsområde

på havnefronten, hvor både musikkens hus opføres og kulturhuset Nordkraft

indrettes.

Yderst velholdt boligudlejningsejendom opført i røde teglsten, vinduer og døre i

plast og tegltag. Indeholder i alt 32 lejemål, hvoraf de 3 er klubværelser på 5.

sal og 1 stk. depotrum. De 3 klubværelser har alle eget badeværelse og fælles

køkken. De øvrige 28 boliglejemål er alle selvstændige lejligheder, primært 2

og 3 vær. lejligheder, alle med eget køkken og badevær.

AALBORG

Kontant

96 31 49 00

TIL SALG

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED BUTIKKER I STUEETAGEN

SAG 91205310 Ejendommen består af 2 bygninger, som er beliggende i en

karré som ligger op til det populære Østre Anlæg. Hovedbygningen består af 5

boliger samt 2 butikker i stueetagen, mens erhvervsbygningen i gården er opdelt

i 3 lejemål.

Hovedbygningen er opført i røde sten mod gaden og gule mod gården. Taget

er tækket med røde teglsten. Stueetagen er udlejet til "Va Bene Pizza &

Kebab" og "Østerbro Sol".

Samlet lejeindtægt på kr. 311.165 - Startforrentning 3,27%

Kontant

96 31 49 00

TIL SALG

kr. 24.000.000

kr. 5.200.000

KØBENHAVN Ø

INVESTERINGSEJENDOM MED 23 BEBOELSESLEJLIGHEDER

TIL SALG

SAG 91206348 Boligudlejningsejendom på 1.393 kvm. udlejningsejendom

opført med pudset og malet facade. Der er isat nyere dannebrogsvinduer med

trærammer og termoruder. Der er dejlig store altaner til lejlighederne på 1-4

sal. Ejendommen sælges for andelsboligforening og hovedparten af lejlighederne

bliver ledig til køber.

Beliggende på rolig privat stillegade med brostensbelægning på Østerbro, der

er, gode p-forhold i området. Ca 300 m. til S-togsstationen og gå-afstand til

Fælledparken. Lejlighederne er indrettet med central fordelingsentré med adgang

til lejlighedens rum. Alle lejligheder har eget køkken og badeværelse.

RANDERS

Kontant

96 31 49 00

kr. 37.000.000

TIL SALG

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM I RANDERS CENTRUM

SAG 91206438 Særdeles attraktiv investeringsejendom med et etageareal på

685 kvm. beliggende i Randers centrum. Ejendommen har i 2006 gennemgået

en renovering af bagfacaden samt fået nyt tag på ejendommens bagside.

Indeholder 1 erhvervslejemål, som er udlejet til restaurant samt 4 boliglejemål.

Endvidere uudnyttet loftsareal på 195 kvm., der evt. kan ombygges til 3 ejerlejligheder.

Ejendommen er delvist afskrivningsberettiget. Der skønnes en lejereserve

i ejendommen.

Årlig lejeindtægt kr. 432.020 - Forrrentning 4,90%

Kontant

96 31 49 00

kr. 6.250.000


ESBJERG

EJENDOMSPORTEFØLJE

SAG 67010814 Jyllandsgade 70. Rødstensejendom med tegltag indeholdende

5 boliglejemål. Alle lejligheder har eget køkken og bad. 2 lejligheder er moderniseret.

Mulighed for at udnytte tagetagen. Varme, vand og afløb er fremført

til tagetagen. God lukket gård.

Kirkegade 82. Rødstensejendom med skifereternittag. 2 gode moderniserede

3-værelses lejligheder. Nye altaner og god lukket gård.

KOLDING

INVESTERINGSEJENDOM

TIL SALG

SAG 60350706 Udlejningsejendommen, der er centralt beliggende i Koldings,

på en af byens mest trafikerede indfaldsveje.

Ejendommen er på 380 kvm. og fremstår gedigen med røde teglfacader og

tegltag.

Indvendigt er den indrettet med et erhvervslejemål, og fire boliglejemål.

FORHØR NÆRMERE

Kontant

76 33 80 10

kr. 4.200.000

Strandvejen 421 A. God forretningsejendom beliggende på hovedstrøget i

Henne Strand. Ejendommen indeholder 2 lejemål, en tøjforretning og café.

76 10 48 00

Ejendommene sælges samlet.

Årlig leje kr. 635.669,-.

KOLDING

ERHVERV OG BOLIG INVESTERING

Kontant

TIL SALG

SAG 60350667 Ejendommen består af Slotsgade 11 og 11a. Indeholder ialt 4

fuldt udlejede boliglejemål samt 2 stk. dobbelte værelser med fælles køkken,

bad og toilet.

Derudover butikslejemål som er udlejet til fastfood restaurant.

Der er 3 parkeringspladser foran ejendommen som også er ulejet.

Forrentning 4,9%

Kontant

76 33 80 10

TIL SALG

kr. 10.450.000

kr. 5.000.000

I N V E S T E R I N G

11


I N V E S T E R I N G

12

AABENRAA

God

beliggenhed

PROJEKTEJENDOM PÅ 1.303 KVM

SAG 62050396 Utroligt velbeliggende ejendom beliggende på forbindelsesvej,

der danner en ring vest omkring byen og er således den mest benyttede adgangsvej

til såvel ind som udgående trafik med et samlet erhvervsareal på 1.

303 kvm og et grundareal på 7.711 kvm.

I området forefindes automobilforhandlere, butikker med salg af varige forbrugsgoder

samt dagligvarer.

KOLDING

73 33 13 00

ERHVERVSUDLEJNINGEEJENDOM

Kontant

TIL SALG

SAG 60350689 Ejendommen der i mange år blev anvendt at Sct. Georg Gildet,

fremstår flot og pudset og malet facade samt nyere vinduer bevaret i den

gamle stil.

Indvendig er ejendommen gennemgået en større modernisering og fremstår

pæn og velholdt overalt. Stuelejemålet er udlejet til tandlægeklinik, lejemålet på

1. sal er indrettet til kontorformål og bliver ledigt efter nærmere aftale.Lejemålet

på 2. sal er pt ledigt og er indrettet til kontor.

Forrentning 5%

Kontant

76 33 80 10

TIL SALG

kr. 6.500.000

kr. 3.900.000

KOLDING

INVESTERINGSEJENDOM

TIL SALG

SAG 60350707 Denne udlejningsejendommen, der fremstår gedigen med

pudsede facader og tegltag, er beliggende centralt i Kolding på en af byens

mest trafikerede indfaldsveje.

Ejendommen indeholder et erhvervslejemål samt fem boliglejemål, der har en

samlet etageareal på ca. 567 kvm.

FORHØR NÆRMERE

Kontant

76 33 80 10

kr. 6.500.000

INVESTERING ØST TIL SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

98 København K 10.700.000 Udlejet butik 11460753 33301000

341 Gentofte 8.500.000 Indh. 4 gode boliger 11476234 33301000

532 København NV 10.700.000 8 lejligheder 11467366 33301000

540 København S 12.300.000 Flot hjørneejendom 11476259 33301000

740 Farum 4.500.000 98 kvm. kontor ledigt 11478008 33301000

858 Hundested 7.990.000 Bolig-/erhvervsejendom 11475145 33301000

1.054 København K 22.800.000 Flot hjørneejendom 11467340 33301000

1.351 Odense C 29.950.000 16 boliger + 2 erhv 11460710 33301000

1.530 København N 34.000.000 16 boliger + 1 erhv 11467349 33301000

1.755 København Ø 36.500.000 8 lejl. + 4 erhv 11467341 33301000

2.712 København K 72.500.000 City-ejendom m. Afskrivninger 11460738 33301000

2.921 Tåstrup 19.300.000 Indh. 15 lejemål. 11476255 33301000

24.989 Brøndby 205.000.000 Nyere erhv.ejd. m 21 lejere 11460276 33301000

INVESTERING VEST TIL SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

528 Brædstrup 7.300.000 Investeringsejendom 80293651 87309930

552 Hune 2.500.000 Moderniseret - Forrent. 8,13% 91204090 96314900

567 Kolding 6.500.000 Udlejningsejendom 60350707 76338010

600 Kolding 5.900.000 Bolig og erhvervsejendom 60350635 76338010

685 København N. 13.700.000 Projektejendom uudnyttet tagetage 91206343 96314900

791 Klarup 3.500.000 Projektejendom 91205191 96314900

1.235 Frederikshavn 5.500.000 Start forrentning 6,68% 91206385 96314900

1.303 Aabenraa 6.500.000 Projektejendom 62050396 73331300

1.393 København N. 37.000.000 Boliginv. ejendom ingen §§18 og 18b 91206348 96314900

1.727 Aalborg SV. 15.000.000 Erhvervsejd. i City Syd 91205199 96314900

2.002 Nørresundby 17.000.000 Blandet ejendom i Nørresundby 91206344 96314900

2.193 Aalborg 24.000.000 32 stk. boliglejemål - velholdt 91206349 96314900

2.238 Kolding 12.500.000 Investering med 1 lejer 60350573 76338010

3.058 Kruså 11.000.000 Projektejendom 62050373 73331300

3.990 Herning 18.500.000 Investeringsejendom 80293780 87309930

6.235 Hjørring 21.500.000 Invest.ejendom m/fuld afskrivning 91206345 96314900

Kolding 28.000.000 9 ejendomme i portefølje 60350659 76338010

Odder 16.500.000 Projektområde i Odder Centrum 80293785 87309930


I N V E S T E R I N G

12

AABENRAA

God

beliggenhed

PROJEKTEJENDOM PÅ 1.303 KVM

SAG 62050396 Utroligt velbeliggende ejendom beliggende på forbindelsesvej,

der danner en ring vest omkring byen og er således den mest benyttede adgangsvej

til såvel ind som udgående trafik med et samlet erhvervsareal på 1.

303 kvm og et grundareal på 7.711 kvm.

I området forefindes automobilforhandlere, butikker med salg af varige forbrugsgoder

samt dagligvarer.

KOLDING

73 33 13 00

ERHVERVSUDLEJNINGEEJENDOM

Kontant

TIL SALG

SAG 60350689 Ejendommen der i mange år blev anvendt at Sct. Georg Gildet,

fremstår flot og pudset og malet facade samt nyere vinduer bevaret i den

gamle stil.

Indvendig er ejendommen gennemgået en større modernisering og fremstår

pæn og velholdt overalt. Stuelejemålet er udlejet til tandlægeklinik, lejemålet på

1. sal er indrettet til kontorformål og bliver ledigt efter nærmere aftale.Lejemålet

på 2. sal er pt ledigt og er indrettet til kontor.

Forrentning 5%

Kontant

76 33 80 10

TIL SALG

kr. 6.500.000

kr. 3.900.000

KOLDING

INVESTERINGSEJENDOM

TIL SALG

SAG 60350707 Denne udlejningsejendommen, der fremstår gedigen med

pudsede facader og tegltag, er beliggende centralt i Kolding på en af byens

mest trafikerede indfaldsveje.

Ejendommen indeholder et erhvervslejemål samt fem boliglejemål, der har en

samlet etageareal på ca. 567 kvm.

FORHØR NÆRMERE

Kontant

76 33 80 10

kr. 6.500.000

INVESTERING ØST TIL SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

98 København K 10.700.000 Udlejet butik 11460753 33301000

341 Gentofte 8.500.000 Indh. 4 gode boliger 11476234 33301000

532 København NV 10.700.000 8 lejligheder 11467366 33301000

540 København S 12.300.000 Flot hjørneejendom 11476259 33301000

740 Farum 4.500.000 98 kvm. kontor ledigt 11478008 33301000

858 Hundested 7.990.000 Bolig-/erhvervsejendom 11475145 33301000

1.054 København K 22.800.000 Flot hjørneejendom 11467340 33301000

1.351 Odense C 29.950.000 16 boliger + 2 erhv 11460710 33301000

1.530 København N 34.000.000 16 boliger + 1 erhv 11467349 33301000

1.755 København Ø 36.500.000 8 lejl. + 4 erhv 11467341 33301000

2.712 København K 72.500.000 City-ejendom m. Afskrivninger 11460738 33301000

2.921 Tåstrup 19.300.000 Indh. 15 lejemål. 11476255 33301000

24.989 Brøndby 205.000.000 Nyere erhv.ejd. m 21 lejere 11460276 33301000

INVESTERING VEST TIL SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

528 Brædstrup 7.300.000 Investeringsejendom 80293651 87309930

552 Hune 2.500.000 Moderniseret - Forrent. 8,13% 91204090 96314900

567 Kolding 6.500.000 Udlejningsejendom 60350707 76338010

600 Kolding 5.900.000 Bolig og erhvervsejendom 60350635 76338010

685 København N. 13.700.000 Projektejendom uudnyttet tagetage 91206343 96314900

791 Klarup 3.500.000 Projektejendom 91205191 96314900

1.235 Frederikshavn 5.500.000 Start forrentning 6,68% 91206385 96314900

1.303 Aabenraa 6.500.000 Projektejendom 62050396 73331300

1.393 København N. 37.000.000 Boliginv. ejendom ingen §§18 og 18b 91206348 96314900

1.727 Aalborg SV. 15.000.000 Erhvervsejd. i City Syd 91205199 96314900

2.002 Nørresundby 17.000.000 Blandet ejendom i Nørresundby 91206344 96314900

2.193 Aalborg 24.000.000 32 stk. boliglejemål - velholdt 91206349 96314900

2.238 Kolding 12.500.000 Investering med 1 lejer 60350573 76338010

3.058 Kruså 11.000.000 Projektejendom 62050373 73331300

3.990 Herning 18.500.000 Investeringsejendom 80293780 87309930

6.235 Hjørring 21.500.000 Invest.ejendom m/fuld afskrivning 91206345 96314900

Kolding 28.000.000 9 ejendomme i portefølje 60350659 76338010

Odder 16.500.000 Projektområde i Odder Centrum 80293785 87309930


K O N T O R

14

FREDERIKSBERG

428 - 3.973 KVM. SUPER KONTORLOKALER

SAG 11471852 Beliggende i flot rød murstensbygning centralt på Frederiksberg,

tæt på Metro station, Bus og S-togs linier, udlejes moderne funktionelle

kontorlokaler.

Lejemålene, der er fordelt på 6 etager, kan lejes samlet eller etagevis hver for

sig, der er således god mulighed for at leje det areal. som du lige netop har

brug for. 1.- 4. sal rummer hver 711 kvm, 5. sal er på 555 kvm. med tillæg af 2

lækre tagterrasser, og 6 sal er på 428 kvm.

KØBENHAVN V

2.056 KVM. MODERNE OG VELINDRETTEDE KONTORER MED PANORAMAUDSIGT OVER SKT. JØRGENS SØ

SAG 11482555 Lejemålet er beliggende på hjørnet af Vester Søgade og Herholdtgade,

med kun få min. gang til Hovedbanegården og Vesterport Station.

Fra det præsentable og nyistandsatte indgangsparti, er der adgang til lejemålet

via 4 store personelevatorer.

Fra reposen på 1. sal er der indgang til lejemålet via glasparti til stort receptionsområde.

Herfra er der via fordelingsgange adgang til en lang række kontorer

og møderum i varierende størrelser.

De enkelte etager er indrettet med en kombination af enkeltmandskontorer,

mødelokaler og storrum, fordelt omkring en midtergang. Bygningens konstruktion

giver god mulighed for at ændre indretningen. Elevatorer, EDB-kabling,

ventilation, tekøkkener og 2 toiletgrupper på hver etage. Repræsentative moderne

adgangsforhold.

For yderligere oplysninger kontakt udlejningschef Bjarne Bering HD, direkte telefon

3330 1020

33 30 10 00

TIL LEJE

Toiletgrupperne fremstår alle i virkelig pæn stand, ligesom der udover en stor

kantine med plads til ca. 50 spisende personer, er etableret tekøkkener flere

steder i lejemålet.

Fra hovedparten af lejemålet er der en fantastisk udsigt over Skt. Jørgens Sø.

Ejendommen er søjlebåret, hvilket giver en optimal mulighed for at indrette lokalerne

ud fra lejers behov. Lejemålet er forsynet m/aircondition.

Parkeringspladser kan lejes.

33 30 10 00

Årlig leje pr. kvm.

Årlig leje pr. kvm. fra

TIL LEJE

kr. 1.100

kr. 1.350


BRØNDBY

KØBENHAVN V

400 - 820 KVM. NYINDRETTET STORRUM

TIL LEJE

SAG 11471871 Copenhagen Europe Center er et af Københavns største erhvervscentre

beliggende i "Bing og Grøndal´s" nænsomt restaurerede fabrik.

Der tilbydes bl.a. leje af parkeringspladser og mødelokaler med plads til fra 5 til

150 personer.

391 kvm. i en høj stueetage og 429 kvm. på 1. sal, i en flot gammel bygning

med dannebrogsvinduer og tegltag. Adgang via flot hovedtrappe. Lejemålet,

der er under totalrenovering/nyindretning, vil komme til at bestå af chefkontorer/mødelokaler,

storrumskontorer og frokoststue m.m.

Alle overflader vil fremstå nyrenoveret i høj kvalitet, gulve med bl.a. smukke

massive træbelægninger.

33 30 10 00

Årlig leje pr. kvm. + drift

TIL LEJE

626-1.483 KVM. KONTORER. KAN LEJES HELT ELLER DELVIST

SAG 11481253 Velbeliggende repræsentativ ejendom trafikalt velbeliggende

ved Holbækmotervejen og Ring 3. Nem adgang til offentlige transportmidler.

Flotte lyse kontorlokaler med med repræsentativt indgangsparti i glas. Ejendommen

er nem at indrette efter lejers ønsker og udlejer stiller ved realitetsforhandlinger

arkitekt til rådighed for indretning af netop Deres lejemål. De fleste

lejemål er forsynet med klimaanlæg og PDS-cabling. Lejemålene overtages

nyistandsat og indflytningsklar i samråd med lejer. Yderst velordnet ejendom

med gode P-forhold, elevator til 8 pers./630 kg, bemandet ejendomskontor alle

hverdage, samt døgnovervågning med video. I ejendommen forefindes cateringkøkken

hvorfra mad kan bestilles samt kondirum.

33 30 10 00

Årlig leje pr. kvm.

kr. 780

kr. 1.050

SØBORG

2.850 KVM. KONTORER MED FLOT UDSIGT

SAG 11472413 Domicilejendom på 2.850 kvm. med tagterrasser og flot indgangsparti

med central beliggenhed ved Gladsaxe trafikplads og tæt på motor-

og ringvejsnettet, og med en ualmindelig flot udsigt fra kontorene og tagterrasserne

over byen.

Ejendommen sælges næsten tom idet der er udlejet idet 541 kvm. kontorer og

180 kvm. kælder er udlejet til en årlig leje på kr. 520.868,-, der er 1.638 kvm.

kontorer, stor tagterrasse samt ca 491 kvm. kælder ledigt for køber. Det er

gode lyse kontorer i flere størrelser, men anden indretning er mulig da de fleste

vægge er flytbarre, endvidere mødelokaler, køkken, frokoststue og toiletter. På

3. sal er der stor tagterrasse med flot udsigt. Gode p-forhold på ejendommen.

HVIDOVRE

Kontant

33 30 10 00

TIL LEJE

576 - 1.648 KVM. KONTOR BELIGGENDE I PRÆSENTABEL EJENDOM

I VELUDBYGGET ERHVERVSOMRÅDE

SAG 11482477 Beliggende i præsentabel ejendom i veludbygget erhvervsområde

i Hvidovre, udlejes 2 erhvervslejemål samlet eller hver for sig.

Lejemål A er indrettet med præsentabel reception, auditorium, spisestue samt

toiletkerne med kunde- og personaletoiletter. Kontorarealet er fordelt med både

storrumskontor og selvstændige kontorer. Lokalerne er indrettet fleksibelt

med lette hvide vægge og systemlofter med indbygget lys.

Lejemål B er indrettet med indgangsparti, toiletkerne, mindre køkken samt en

række kontorer af varierende størrelse. Lejemålet trænger til istandsættelse,

men dette kan aftales med udlejer mod et nærmere beregnet tillæg i lejen.

Årlig leje pr. kvm. fra

33 30 10 00

TIL SALG

kr. 25.000.000

kr. 425

K O N T O R

15


K O N T O R

16

GLOSTRUP

TIL LEJE

IALT 1.275 KVM. ERHVERVSAREAL BESTÅENDE AF 826 KVM. KON-

TOR, 245 KVM. KOLDLAGER SAMT 204 KVM. KÆLDER

SAG 11482421 Beliggende i velordnet industriområde, tæt på motorvejsnettet

og Ring 3, udlejes ialt 1.275 kvm. erhvervsareal, bestående 826 kvm. kontorer,

245 kvm. koldlager samt 204 kvm. kælder.

Kontorerne er indrettet med en rigtig god blanding af storrumskontorer samt

en række mødelokaler og mindre cellekontorer. Herudover toiletkerne og køkken.

For koldlageret gælder at der er gode adgangsforhold via bred port. Fri loftshøjde

under drager ca. 4 meter.

SØBORG

781 KVM. GODT BELIGGENDE KONTOR

Årlig leje pr. kvm. kontor

33 30 10 00

kr. 450

SAG 11478007 Godt beliggende lejemål på 1 sal. i Søborgs velordnede erhvervskvarter,

tæt på motorvejsnettet samt gode offentlige transport muligheder.

Ejendommen er pæn og velholdt med flot adgangsparti og parkering lige foran

døren. Kontorarealet er indrettet med en god blanding af varierende kontorstørrelser.

P.t er der indrettet 29 separate kontorrum. Herudover findes toiletkerne,

køkken samt serverrum.

Mulighed for minimum 15 P-pladser.

33 30 10 00

Årlig leje pr. kvm.

TIL LEJE

kr. 750

HERLEV

SAG 11478006 I pæn og velholdt ejendom, tæt på offentlige transportmuligheder,

motorringvej 3 og iøvrigt med rigtig gode parkeringsforhold på og ved

ejendommen, udlejes 164 kvm. - 1.191 kvm. nyistandsatte og indflytningsklare

kontorer/showroom.

Indretningen varierer med en god blanding af åbne storrumskontorer/

showrooms og mindre kontorer og møderum.

Lejemålene har alle adgang til fællesfaciliteter som mødelokale og køkken/kantine.

STENLØSE

2.491 KVM. KONTOR/LAGER/PRODUKTION

TIL LEJE

SAG 11474849 Med central beliggenhed i Stenløse, kun ca. 1.000 meter fra

Stenløse Station, udlejes fleksible erhvervslokaler i præsentabel og velordnet

ejendom.

Lejemålet består af flot reception/hall i stueplan med trappe til 1. sal. Endvidere

adgang til fælles kantine, der deles med Alk-Abello. På 1. sal er der p.t. indrettet

775 kvm. kontor og mandskabsfaciliteter og 1.490 kvm. let produktion i

form af laboratorier.

Fordelingen kan ændres efter aftale, ligesom laboratorier kan nedlægges så

man får store rum til lager/let produktion.

Endvidere 200 kvm. arkiv i kælder. Store parkeringsarealer.

Årlig leje

33 30 10 00

TIL LEJE

164 - 1.191 KVM. HELT NYISTANDSATTE KONTORER/SHOWROOM

BELIGGENDE I PÆN OG VELHOLDT EJENDOM

Årlig leje pr. kvm.

33 30 10 00

kr. 575

kr. 950.256


KØBENHAVN K

576 KVM. KONTORER VED STORKESPRINGVANDET

SAG 11472381 I baghuset til en af Amagertorvs flotteste bygninger ved Storkespringvandet

og med central beliggenhed for Nørreport station og Metroen

tilbydes gode lyse kontorer.

Der er et spændende trappetårn til lejemålet og elevatorer.

3 sal indeholder: Kontorer i forskellige størrelser, kantine og frokoststue samt

toiletter.

NB: Lejen nedenfor er ved overtagelses af lokalerne i den stand som de fremtræder

i nu, lokalerne kan også overtages nyistandsatte efter aftale.

CHARLOTTENLUND

33 30 10 00

Årlig leje pr. kvm.

TIL LEJE

424 KVM. LYSE STORRUMSKONTORER BELIGGENDE MIDT PÅ

CHARLOTTENLUND ALLÉ (OVER PRIMA)

SAG 11483129 Med bedste centrale beliggenhed udlejes lyse kontorer på 2.

sal. Adgang til lejemålet via trappe/elevator direkte fra stort p-areal. Lejemålet

er pt. indrettet med kæmpe åbent storrumskontor, 5 større kontorer, køkken

med spiseplads, garderobeplads, 2 toiletter og 1 bad/toilet. Indretning efter lejers

ønske kan aftales. Alt er lyst og venligt indrettet, og bl.a. skal nævnes:

Masser af vinduer, udvendig solafskærmning over vinduerne, lyse tæppefliser,

integreret loftsbelysning, føringsveje til EDB kabling er lavet, kabling skal opdateres.

Der er indlagt fjernvarme. Ejendommen er opført i 1988/89 i postmodernistisk

stil og i materialer af høj kvalitet. Nem adgang til busforbindelser

og S-tog. Det er muligt at leje reserverede P-pladser i ejendommens kælder

Årlig leje

33 30 10 00

TIL LEJE

kr. 795

kr. 508.800

KØBENHAVN K

400 OG 490 KVM. KONTORER PÅ STRØGET

SAG 11472412 Centralt beliggende med 5 min. gang fra Kgs. Nytorv med

busser og Metro station, udlejes velindrettet kontorlejemål. Ejendommen, der

er pæn og velholdt, indeholder udover butikker i stueetagen (Lilly Modeller)

kontorer på de øvrige etager.

De ledige lejemål er beliggende på hhv. 3. og 4. sal med udsigt til Helligåndskirken

og det livlige strøg.

Begge etager er indrettet med en blanding af større og mindre højloftede kontorer

samt kantine og toiletter.

Der er mulighed for at leje hver etage for sig.

GLOSTRUP

Årlig leje

33 30 10 00

806 KVM. ABSOLUT FUNKTIONELLE LOKALER

TIL LEJE

SAG 11427300 Pænt funktionelt lejemål på 806 kvm. beliggende direkte nær

Danbyg's højhus i Fabriksparken.

Lejemålet består af stueplan med flot hall med køkken og toiletter. Flot intern

trappe, som fører op til 1. sal. Her forefindes kontorer i varierende størrelser,

åbent kontorlandskab, samt toiletter. Lokalerne er indrettet med lette vægge,

således at indretningen nemt kan ændres. Herudover evt. mulighed for deltagelse

i fælles kantine. Der er fra kontorerne pæn udsigt til grønne arealer.

Særdeles gode p-muligheder og busforbindelser til døren.

Udlejer deltager gerne i en evt. finansiering af særindretninger. Trappeleje tilbydes.

33 30 10 00

Startleje pr. kvm. KUN

TIL LEJE

kr. 914.496

kr. 350

K O N T O R

17


K O N T O R

18

BIRKERØD

305 KVM. MODERNE KONTORER VED KONGEVEJEN

SAG 11483109 Lyse, moderne og præsentable kontorlokaler udbydes nu til

leje tæt på Birkerød centrum og Kongevejen. Lejemålet er beliggende på 1. sal

i præsentabel domicilejendom fra 1990. Adgang via trapperum direkte fra den

store parkeringsplads foran ejendommen. Lejemålet er indrettet med plads til

reception. I forbindelse med receptionen findes stort ovalt og arkitektonisk

spændende mødelokale. De 9 kontorlokaler er af varierende størrelse (1-4

pers.) og indrettet med glasskillevægge mod gangarealerne. Gulvbelægning

med pæne grå tæpper. Der er komplet IT kabling i kabelkanaler/-bakker i hele

lejemålet. Lokalerne overtages nyistandsatte og indflytningsklare.

STENLØSE CENTER

33 30 10 00

339 KVM. KONTOR/BUTIK I STENLØSE CENTER

TIL LEJE

SAG 11474848 Med absolut bedste beliggenhed i Stenløse udlejes nyistandsatte

lokaler med mange anvendelsesmuligheder.

Ejendommen er pæn og præsentabel og er beliggende lige ved Kvickly og 3

minutters gang til stationen.

Virkelig gode parkeringsforhold lige ved døren.

Lejemålet indeholder p.t. to store og lyse rum, køkken og toilet. Lejemålet kan

evt. indrettes til ny lejer.

Overtages nyistandsat efter aftale med lejer.

Årlig leje

33 30 10 00

Startleje pr. kvm.

TIL LEJE

kr. 795

kr. 280.000

HELLERUP

TIL LEJE

151 KVM. EKSKLUSIVE OG YDERST ATTRAKTIVT BELIGGENDE KON-

TORER FOR DEN KRÆSNE !

SAG 11482557 Lejemålet er beliggende i nyindrettet tilbygning til stor præsentabel

villa attraktivt beliggende overfor Gentofte Amtssygehus og med få

hundrede meter til Lyngbyvejen. Lejemålet har egen indgang fra p-pladsen

foran ejendommen. Opført i 3 forskudte plan, indrettet med reception, flot lille

køkken med hårde hvidevarer i børstet stål, flot flisebeklædt brusebadeværelse,

stort kontor/mødelokale m/udg. til stor terrasse og have. 1. repos er indrettet

m/depotrum, stort kontor med 3-4 arbejdspladser samt stort åbent kontor/mødelokale.

2. repos er indrettet m/åbent kontor med 1-2 arbejdspladser.

Lejemålet er særdeles attraktivt og udført i de bedste materialer, herunder

blankpolerede granitfliser og hvidpikmenterede trægulve.

VALBY

Årlig leje pr. kvm.

33 30 10 00

400 KVM. GODE LYSE KONTORER NÆR VALBY STATION

kr. 1.400

TIL LEJE

SAG 11472420 Nær Valby station og Roskildevejen. I pæn og velholdt ejendom

med god beliggenhed, nær Valby- station og Roskildevej udlejes pænt,

lyst og velindrettet kontorlejemål.

Indeholder: Storrumskontorer og cellekontorer, tekøkken og toiletter. Der er

gode p-forhold i området og gå afstand til Valby station samt mange buslinier.

Lejemålet overtages som det er i pæn stand eller nyistandsat efter nærmere

aftale.

Årlig leje

33 30 10 00

kr. 300.000


KOLDING LEJE

KOLDING

KONTORLEJEMÅL PÅ BUEN

170 m 2 tagetage

TIL LEJE

SAG 60352722 Lejemålene på hhv 167 kvm og 200 kvm er centralt beliggende

i Kolding bymidte nær banegård og parkeringspladser. Indeholder kontorer,

lagerrum, depot, møderum, pænt køkken samt velfærd.

Lejemålene overtages nymalet og istandsat.

Der er til lejemålet tilknyttet en p-plads, for hvilken der opkræves en særskilt leje

på 3600 kr. årligt.

76 33 80 10

Årlig leje pr. kvm

191 m 2 1. sal

157 m 2 1. sal

kr. 575

NETOP UDLEJET

157 m 2 stuen 85 m 2 stuen 146 m 2 tagetagen

De karakteristiske dobbelthuse på PAKHUSTORVET giver

egen identitet til kontorlejerne.

Stor gratis P-plads for personale og kunder.

Med kort afstand til gågaden og Banegården er beliggenheden optimal.

Netop nu er der noget at vælge imellem - kontakt ejendomsmægler Finn Høybye fh.603@edc.dk for nærmere

information.

Kvm. pris kr. 750/kvm. + lave fællesomkostninger.

ASSENS

NETOP UDLEJET

200 KVM. CENTRALT BELIGGENDE KONTORER

TIL LEJE

SAG 60352578 Lejemålet på hhv. 178 og 215 kvm er beliggende særdeles

centralt i Assens.

Indgangen til lokalerne sker ad præsentabel indgangsparti.

1 sal indeholder åbent kontorlandskab, 3 kontorer, 2 toiletter samt køkken

med trinette og udgang til tagterasse.

2 sal indeholder 2 gode kontorer med skråvægge, køkkenafsnit med trinette

samt toiletter.

Indretningen kan ændres således, at det opfylder lejers behov.

Lejemålene kan lejes særskilt eller samlet.

Årlig leje

76 33 80 10

kr. 77.280

K O N T O R

19


K O N T O R

20

VEJLE

KONTOR 540 KVM

TIL SALG

SAG 60350713 I naturområde nær Vejle by og motorvej sælges eller udlejes

ejendom beliggende på 2589 kvm grund.

Ejendommen er i tre plan og indeholder også stor brugbar kælder.

I dag fremstår den som erhvervsejendom, men der er dog mulighed for at føre

ejendommen som udelukkende bolig, da den oprindeligt er skabt boligformål.

KOLDING

Flere gode

lejemål

KONTORLEJEMÅL PÅ ESSEN

Kontant

76 33 80 10

kr. 4.495.000

TIL LEJE

SAG 60352726 I præsentabel gulstensejendom med gode parkeringsforhold

udbydes flere pæne lejemål, beliggende i stueplan.

Der er lejemål på hhv. 187, 209 og 266 kvm. alle indrettet som kontorer med

velfærd og mulighed for mindre lagerplads.

Dejlige lejemål godt beliggende tæt ved motorvej syd.

Ring og forhør nærmere.

76 33 80 10

Årlig leje pr. kvm.

kr. 550

AABENRAA

UDBUD

FLOT KONTOREJENDOM TIL SALG I UDBUD

Sagsnr. 62050416 Ejerlejlighed på 756 kvm i to plan med god

beliggenhed og gode parkeringsforhold.

Beliggende i større blandet bolig- og erhvervsejendom.

Ejerlejligheden fremstår pæn og velholdt og er opbygget omkring den

centrale trappe mellem de to plan.

Der er i nederste plan 8 gode kontorer samt to der idag anvendes til

møderum. Herudover reception, køkken samt toiletfaciliteter. Øverste

plan er indrettet med et stor møderum samt 3 større kontorer. Samtidig

også køkken og toiletfaciliteter på denne etage.

De kan rekvirere udbudsmateriale samt supplerende oplysninger på

ejendommen ved at kontakte Jørgen Bennett eller Henrik Krarup på

telefon 73 33 13 00.

Bemærk fristen for afgivelse af skriftligt tilbud er den 1.12.2006

kl. 12.00 Tilbudet skal være gældende frem til acceptdagen den

15.12.2006. Sælger forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne

tilbud. Tilbud skal indsendes til EDC Erhverv Poul Erik Bech, Storetorv

9A, 6200 Aabenraa.

ESBJERG

1.871 KVM. GODE KONTOR-/UNDERVISNINGSLOKALER

TIL LEJE

SAG 67010773 Pæn kontor-/undervisningsejendom udlejes. Ejendommen er

beliggende i forbindelse med EUC-Vest og ligger i øvrigt ikke langt fra Universitetsparken

på Niels Bohrsvej.

Ejendommen er opført og indrettet til undervisningsformål, men kan også anvendes

til kontor-/klinik-formål.

Årlig leje

76 10 48 00

TIL SALG

kr. 1.216.140


ÅRHUS C

HØJBJERG

368 - 1.304 KVM. EKSKLUSIVE NYE KONTORLOKALER

TIL LEJE

SAG 80293914 Lejemålet bliver opført i det sydlige Århus, nærmere bestemt

ved Ringvej Syd. Denne placering er bl.a. attraktiv grundet den relativt tætte

forbindelse til motorvejsnettet. Bygningen får en facadestærk beliggenhed til

Ringvej Syd. Lejemålet kan evt. opdeles i 1, 2 eller 3 lejemål af henholdsvis

368, 431 og 872 kvm. Muligheden herfor opnås ved en central placering af en

fælles hovedtrappe, hvorfra der er adgang til de forskellige lejemål og deres

receptioner. I nær tilknytning til receptionen er der placeret mødelokaler. Fra

hovedtrappen er der direkte adgang og visuel kontakt til den sydvendte tagterrasse

på 2. sal, som alle lejemålene derved får adgang til. Kontorarealerne

kommer til at fremstå lyse og venlige i gode gedigne og nordiske materialer.

87 30 99 30

Årlig leje pr. kvm.

TIL LEJE

2 X 775 KVM. I EUROPAHUSET - MED FLOT UDSIGT OVER ÅRHUS-

BUGTEN

SAG 80293667 Her udbydes i det centralt beliggende Europahus 2 kontorlejemål

på hver 775 kvm. Kan lejes samlet eller hver for sig. Fra alle lokaler er der

en storslået udsigt over henholdsvis Århus Centrum med den nyåbnede Århus

Å, med de mange caféer og restauranter på den ene side, og panoramaudsigt

over Århus Bugten på den anden.

Ejendommens etager er indrettet med centralt gangareal med gode depot- og

toiletfaciliteter, og fra gangarealet er der indgang til stort set alle kontorer og

møderum.

Årlig leje pr. kvm.

87 30 99 30

kr. 891

kr. 950

ÅRHUS C

SAG 80293803 Kontorlokalerne er centralt beliggende ved Århus Teater,

Domkirken, Strøget mv., og der er gode tilkørselsforhold fra Havnegade, der

naturligt er forbundet med byens indfaldsveje.

Kontorlokalerne fremstår flotte, lyse og yderst præsentable og er indrettet som

et stort, åbent kontormiliø, toilet samt mødelokale med glasvæg mod kontorareal.

Til lejemålet kan medlejes 1 stk. parkeringsplads i ejendommens gård til kr.

750,- om måneden.

ÅRHUS C

1.866 KVM. 1. KLASSES KONTORDOMICIL TIL LEJE

TIL LEJE

SAG 80293788 Facadebygningen af den smukke tidligere krydderifabrik i

Baunsgaarde på Nørreport udlejes. Lejemålet, som er på 1.866 kvm., fordelt

på bygningens 5 etager, fremstår særdeles repræsentativ. Ved receptionen får

gæster indtryk af, at bygningen også indvendigt er noget helt specielt. Indtrykket

bekræftes når man bevæger sig rundt i bygningens etager med mange

charmerende kontorer og mødelokaler. Kælderen er indrettet med gode køkkenfaciliteter

samt stor kantine. Via port adgang til bilfri åben gård med brosten

og springvand. Der er særdeles gode parkeringsmuligheder i ejendommens

private p-kælder, hvor der kan medlejes op til 30 p-pladser. Endvidere

er der en stor offentlig p-pladser få meter fra ejendommen.

Årlig leje

87 30 99 30

TIL LEJE

168 KVM. KONTORLOKALER BELIGGENDE BAG ÅRHUS TEATER

Årlig leje

87 30 99 30

kr. 142.800

kr. 1.772.700

K O N T O R

21


K O N T O R

22

HJØRRING

TIL LEJE

552 KVM. KONTOR SAMT 120 KVM. LAGER TÆT VED MOTORVEJEN

SAG 91206200 Lejemålet er beliggende i industrikvarteret med kort afstand til

motorvej og har været anvendt af Sanistål som kontor og udstilling. Udover

kontor kan lokalerne anvendes til mange formål, såsom køkkenudstilling, biludstilling

m.v.

Lejemålet er på 552 kvm. kontor og 120 kvm. lager, fordelt på 3 kontorer, udstilling,

som kan omdannes til kontor, køkken/frokoststue, toilet samt maskin-/

arkivrum i kælderen.

Stort græsareal foran lejemålet der kan anvendes til parkering.

NØRRESUNDBY

Årlig leje

96 31 49 00

359 KVM. KONTORLEJEMÅL VED LIMFJORDEN

kr. 248.400

TIL LEJE

SAG 91205275 Beliggende i nyere byggeri på bedste plads i Nørresundby.

Stort åbent kontorlandskabokale, kantineforhold med køkken og god spiseplads,

toiletter m.v. Lejemålet er på ialt 359 kvm. Der er mulighed for individuel

indretning. Lejemålet er beliggende på 1. sal. Der er elevator og dørtelefon i

bygningen.

Der er fællesparkering til fri afbenyttelse nedenfor ejendommen.

Der er mulighed for at opdele af lejmålet i 2 - velegnet til undervisning.

Årlig leje

96 31 49 00

kr. 215.400

FREDERIKSHAVN

KAN

OPDELES

SAG 91205307 Ejendommen er opført som 4 seperate bygninger, hvoraf de 3

bygninger forbindes via glasoverdækket forbindelsesgange. Bygningerne er

opført af betonelementer med built-up tag.

Ejendommen er i dag bl.a. indrettet med diverse undervisningslokaler, kontorer,

stor kantine, opholdsområder samt meget mere. Endvidere stor asfalteret

p-plads. Gode muligheder for indretning af ejendommen samt mulighed for

opdeling i flere lejemål.

Årlig leje kun kr. 350,- pr. kvm.

NØRRESUNDBY

KAN

OPDELES

KONTORER MED UDSIGT TIL LIMFJORDEN

TIL LEJE

SAG 91201258 2.228 kvm. kontorlejemål beliggende i nyopført arkitekttegnet

kontorejendom med storslået udsigt til Limfjorden og Aalborg. Kan lejes i mindre

lejemål.

Ejendommen har flot indgangsparti, elevator, ventilationsanlæg med køl, alt i

EDB kabling, fast grundbelysning, tæpper m.m. Stor parkeringsplads.

En kontorejendom i særklasse - klar til indflytning.

Leje pr. kvm. kr. 775,00 + fællesudgifter.

96 31 49 00

TIL LEJE

2.459 KVM. SPÆNDENDE EJENDOM TIL KONTOR OG UNDERVISNING

96 31 49 00


KONTOR ØST TIL LEJE / SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

160 Birkerød 80.004 Storrum til antik/biler/engros 11483095 33301000

164 Herlev 94.296 Nyistandsatte kontorer 11478020 33301000

185 Hørsholm 143.376 Stort lyst kontor. 11471694 33301000

189 Frederiksberg C 207.900 Pænt kontor på Frederiksberg 11483094 33301000

190 København K 228.000 Dejligt lyst i tagetagen 11471857 33301000

190 København K 199.500 Flot festsal, god til møder 11472398 33301000

215 København SV 285.948 Havneudsigt 11482297 33301000

219 København V 240.900 Storrum ved Tivoli/Rådhusplads 11483069 33301000

233 København K 512.604 Attraktiv placering 11481319 33301000

242 Søborg 242.100 Selvstændig kontorvilla 11478022 33301000

267 Herlev 153.528 Nyistandsatte kontorer 11478016 33301000

289 København NV 238.008 288 kvm i nyere ejendom 11478010 33301000

305 Birkerød 254.676 Moderne kontorer v/ Kongevejen 11483109 33301000

309 København S 395.520 Nyopført ejd. I Ørestad 11482290 33301000

310 Tåstrup 156.000 Pænt kontor tæt ved City 2 11474863 33301000

339 Stenløse 240.000 Storrum m. mange muligheder 11474848 33301000

350 Rødovre 174.996 Lyse, nyistandsatte lokaler 11474827 33301000

373 København K 540.852 Storrumskontor i City 11481318 33301000

391 København V 410.556 Nyindret. lækkert miljø 11471853 33301000

400 København K 399.996 Kontorer V. Helligåndskirken 11472418 33301000

400 Valby 300.000 Velbeliggende kontorer. 11472420 33301000

424 Charlottenlund 508.800 Kvalitet, Jægersborg Midtpunkt 11483129 33301000

429 København V 450.456 Nyindret. lækkert miljø 11471846 33301000

431 Herlev 247.824 Nyistandsatte kontorer 11478017 33301000

439 Kgs. Lyngby 385.920 Kontor/lager ved motorvejen 11474483 33301000

458 Rødovre 231.996 Pænt velbeliggende lejemål 11481272 33301000

490 København K 514.500 Store og mindre kontorer 11472416 33301000

545 Glostrup 299.748 Gode kontorer i Glostrup 11471560 33301000

555 Brøndby 312.576 301 kvm. kontor + 254 kvm. lager 11482538 33301000

575 København K 718.752 Udsigt over søerne 11483025 33301000

576 Hvidovre 244.800 Yderst billige kontorer 11482480 33301000

576 København K 458.244 Velbeliggende kontorer 11472381 33301000

600 Rødovre 285.000 Nye kontor m.lager, P--pladser 11483077 33301000

605 København Ø 650.400 Nybyggeri på Østerbro 11474813 33301000

620 Glostrup 455.904 Lyse kontorer 11473344 33301000

627 Brøndby 488.676 Fleksibel indretning 11481303 33301000

628 Herlev 361.104 Nyistandsatte kontorer 11478018 33301000

629 Frederiksberg 399.420 Billigt kælderkontor v/ Metro 11483102 33301000

711 Frederiksberg 782.100 Separat etage 11471870 33301000

781 Søborg 585.744 29 kont i var størrelse 11478007 33301000

806 Glostrup 314.340 Glostrup erhvervsområde 11427300 33301000

809 Kgs. Lyngby 707.880 Kontorer m. P-pladser. 11474481 33301000

820 København V 861.000 Nyindrettet høj kvalitet 11471871 33301000

857 Brøndby 668.076 Fleksibel indretning 11481302 33301000

890 København K 914.496 Gode kontorer i city 11472412 33301000

906 Herlev 520.956 Nyistandsatte kontorer 11478019 33301000

938 København Ø 1.008.360 Flot nybyggeri. Indret selv!! 11474814 33301000

1.071 Glostrup 469.680 826 kvm. kontor + lager/kld 11482421 33301000

1.072 Hvidovre 589.596 Billige kontorer 11482477 33301000

1.137 Frederiksberg 1.166.004 Med egne tagterrasser 11471875 33301000

1.169 København K 1.928.856 Unikke kontorlokaler 11481306 33301000

1.191 Herlev 684.828 Nyistandsatte kontorer 11478006 33301000

1.200 Rødovre 570.000 Kontor/lager, god parkering 11483076 33301000

1.308 Hvidovre 490.500 Se www.stamholmen110.dk 11485059 33301000

1.399 Hvidovre 597.156 Traffikalt velbeliggende 11481242 33301000

1.483 Brøndby 1.156.740 Fleksibel indretning 11481253 33301000

1.568 København Ø 1.686.000 Flot nybyggeri. Indret selv!!! 11474815 33301000

1.648 Hvidovre 834.396 576 - 2.720 kvm. Kontor 11482481 33301000

1.800 Rødovre 690.000 Kontor/lager, god parkering 11483058 33301000

2.056 København V 3.186.804 Fantastisk panoramaudsigt 11482555 33301000

2.072 København K 3.418.800 Unikke kontorlokaler 11481307 33301000

2.200 Valby 2.442.000 Historisk lejemål i Valby 11473318 33301000

2.491 Stenløse 950.256 Kontor/lager/produktion 11474849 33301000

3.111 København Ø 3.344.400 Flot nybyggeri. Indret selv!!! 11474816 33301000

3.264 Frederiksberg 3.505.704 Super effektive kontorer 11471869 33301000

3.973 Frederiksberg 4.285.596 Super beliggenhed 11471852 33301000

9.251 København K 16.254.948 Unikke kontorlokaler 11481305 33301000

10.919 København K 15.832.548 Unikt domicil 11481320 33301000

KONTOR VEST TIL LEJE / SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

87 Varde 41.610 Kontor 67010715 76104800

95 Aalborg 61.750 Centralt i Danmarksgade 91203187 96314900

100 Hasselager 60.000 Fra 100 kvm. op opefter 80293961 87309930

102 Aalborg 66.300 Billig lejemål - Danmarksgade 91204149 96314900

104 Kolding 66248 Kontorer i Kolding 60352691 76338010

111 Haderslev 57.475 Kontor til liberalt erhverv 62030186 73331300

126 Hinnerup 90.000 126 kvm. nyt kontordomicil 80293922 87309930

144 Aalborg 103.680 Midtbyen - arkitektonisk perle 91205103 96314900

146 Kolding 109.500 Kontor i Kolding midtby 60352716 76338010

152 Vejen 76.000 Attraktivt dellejemål 60352699 76338010

156 Viby J 93.600 Velbeliggende kontorejendom 80293431 87309930

167 Aabenraa 83.500 Kontorlokaler 62030196 73331300

168 Århus C 142.800 Kontorlokaler ved Århus Teater 80293803 87309930

170 Kolding 127.500 Kontor i Kolding midtby 60352715 76338010

178 Assens 71.200 Kontor i centrum 60352578 76338010

178 Risskov 89.000 Lokaler på Møller Meyers Vej 80293594 87309930

180 Århus C 170.000 Kontorlokaler på Århus Havn 80293607 87309930

185 Aabenraa 87.880 Kontorlokaler 62030201 73331300

187 Kolding 102.850 Kontor/klinik/liberalt erhverv 60352594 76338010

198 Nørresundby 133.650 Moderne kontor v/motor E45 91206402 96314900

199 Aalborg 119.400 Velindrettet storrumskontor 91206224 96314900

200 Kolding 115.000 Kontor i Kolding C 60352723 76338010

204 Brønderslev 1.700.000 Byejendom 91206360 96314900

209 Kolding 114.950 Kontor i stueplan 60352726 76338010

215 Assens 71.200 Kontorer på 1. sal 60352578 76338010

237 Aabenraa 106.650 Storegade 24 62030184 73331300

238 Aalborg 150.000 2 plan - Danmarksgade 91203188 96314900

245 Brønderslev 98.000 Centralt midtbyen - 1. sal 91204005 96314900

250 Vadum 87.500 1. Sal i større industriejendom 91202158 96314900

260 Aalborg 182.000 Central placering - 1. sal 91206264 96314900

266 Kolding 146.300 Kontor, håndværk lager 60352682 76338010

266 Århus N 144.438 Kontorlokaler udlejes 80293689 87309930

276 Kolding 187.000 Kontorer i udkanten af kolding 60352493 76338010

290 Aalborg 166.750 Spændende lejemål i centrum 91206225 96314900

291 Kolding 225.525 Kontorer med god beliggenhed 60352002 76338010

305 Aalborg 213.500 Aalborg Centrum - Belig. 1. Sal 91206274 96314900

309 Risskov 224.025 309 kvm. indbydende kontorer 80293852 87309930

310 Viby J 186.000 Billigt og lyst kontorlejemål 80293942 87309930

337 Ringkøbing 2.775.000 Domicilejendom - Kontor 60350714 76338010

340 Aabenraa 187.000 Med mulighed for udvidelse 62030101 73331300

352 Kolding 1.936.000 Kontor i stueplan 60352683 76338010

355 Århus N 232.170 Lokaler i Vanggaard Centret 80293750 87309930

359 Nørresundby 215.400 Velholdt og præsentabelt 91205275 96314900

375 Aalborg 436.250 Flot kontor - Boulevarden 91205239 96314900

384 Esbjerg 210.425 Kontor 67010774 76104800

418 Århus N 376.000 Nyopført kontor i Skejby 80293860 87309930

435 Aalborg 251.400 God beliggenhed i midtbyen 91205106 96314900

489 Nørresundby 775 pr.kvm. Lindholm Brygge v/fjorden 91201258 96314900

547 Aalborg 393.840 Midtbyen - arkitektonisk perle 91205103 96314900

552 Hjørring 248.400 552 kvm kontor v. motorvejsafk. 91206200 96314900

591 Nørresundby 775 pr.kvm. Lindholm Brygge - 2. Tv. 91201258 96314900

615 Århus N 553.500 Nyopført kontor i Skejby 80293886 87309930

623 Tilst 725 pr. kvm. Nyopført - kan opdeles 80293342 87309930

756 Vojens 2.100.000 Ejerlejlighed i to plan 62050416 73331300

756 Aabenraa 3.200.000 Kontor 62050489 73331300

1.076 Århus N 794.088 Lokaler i Vanggaard Centret 80293749 87309930

1.099 Brønderslev 7.500.000 Spændende nyere kvalitetsejendom 91206288 96314900

1.246 Aalborg 965.650 På 3. sal m/fjordudsigt 91203104 96314900

1.304 Højbjerg 1.238.800 Fra 368 - 1.304 kvm. kontorer 80293914 87309930

1.798 Aalborg 988.900 Velegnet til undervisning 91203131 96314900

1.866 Århus C 1.772.700 Præsentabelt kontordmicil 80293788 87309930

1.871 Esbjerg 1.216.150 Kontor/undervisning 67010773 76104800

2.261 Aalborg 1.356.600 Utraditionel lejemål 91204057 96314900

2.459 Frederikshavn 819.050 Velegnet til undervisning 91205307 96314900

2.602 Aalborg Øst 1.380.000 Ergo- og fysioterapeutskolen 91203141 96314900

3.146 Aalborg 1.887.600 Utraditionel lejemål 91204057 96314900

6.716 Aalborg 3.872.800 Utraditionel lejemål 91204057 96314900

Århus C 891 pr. kvm. 4 etager i Europahuset v/Åen 80293667 87309930

K O N T O R

23


L A G E R / P R O D U K T I O N

24

BIRKERØD

VARDE

2.560 KVM. LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM

TIL LEJE

SAG 67010795 I Vardes sydlige erhvervsområde udlejes denne velholdte og

velindrettede lager/produktionsejendom.

Ejendommen er opført med tre sammenhængende haller, og i forbindelse med

den ene hal er der stor port med læsserampe.

Gode kontor og mandskabsfaciliteter.

Ejendommen udlejes samlet eller delt.

Årlig leje

76 10 48 00

TIL LEJE

713 KVM. LAGER OG 385 KVM. KONTOR BELIGGENDE CENTRALT I

BIRKERØD VED SILVAN

SAG 11483123 Centralt beliggende lager- og kontorejendom i Birkerød udbydes

nu til leje. Ejendommen har hidtil huset firmaet Rosenberger, og indeh.

713 kvm. gode lagerlokaler i underetagen, samt 385 kvm. lyse kontorlokaler

på 1. sal. Lagerdelen er velindrettet med mulighed for af- og pålæsning direkte

fra gaden. Lageret er pt. opdelt med 3 store og 2 mindre lokaler, samt toiletter

og ekspedition mod gaden. Anden indretning er mulig. Lofthøjde i lager ca. 3

meter. Kontorlokalerne på 1. sal er forbundet med lager via flere interne trapper.

Kontorerne fremtræder lyse og venlige i hvid/blå bemaling. Der er ialt 10

kontorer i varierende størrelser, samt køkken og toiletter. Midt i ejendommen

findes stor hyggelig lysgård, perfekt til frokost udendørs i sommermånederne.

Årlig leje

33 30 10 00

kr. 474.996

kr. 789.996

HVIDOVRE

1.187 KVM. KONTOR OG 210 KVM. LAGER

SAG 11481239 Beliggende tæt ved E20 motervejsafkørsel 21 og i kort afstand

til Øresundsbroen udlejes repræsentativt kontor på 1.187 kvm. med tilhørende

210 kvm. lager.

Lejemålet indeholder: Repræsentativt eget trappetårn, reception, kontorer og

mødelokaler i varierende størrelser, kantine, toiletter, maskinrum, arkiv, rengøringsrum

mv.

Der er intern trappe og vareelevator til lagerlokale i stueplan. Det regulære lagerlokale

har en loftshøjde på ca. 4,5-5 m og har elektrisk port.

PADBORG

Årlig leje

33 30 10 00

DOMICILEJENDOM MED GOD BELIGGENHED

TIL SALG

SAG 62050106 Utrolig solid og veldisponeret domicilejendom, beliggende

centralt i Padborgs industriområde med gode tilkørsels- og adgangsforhold.

Ejendommen indeholder: Indgangsparti med reception, garderobe og toiletkerne.

Mødelokaliteter, hvis størrelser kan reguleres. Åbent kontorlandskab.

Enkeltmandskontorer. Teknikerrum. Frokoststue med køkken. Kælderen indeholder:

Diverse arkivrum og teknikerrum.

Kontant

73 33 13 00

TIL LEJE

kr. 597.150

kr. 3.500.000


HØRNING

SAG 80292751

Yderst velbeliggede lager/logistik ejendom med flot administrations afsnit.

Ejendommen er beliggende tæt ved overordnet vejnet, herunder motorvej E45.

Lagerdelen består af i alt 5 lagerhaller. Hal 1 fra 1972 på 3.156 kvm. Hal 2 fra

1974 på 3.716 kvm. Hal 3 fra 1976 på 1.822 kvm. Hal 4 fra 1985 på 1.848

kvm. Hal 5 fra 1984 på 1.995 kvm. Kontor- /administrationsbygningen er op-

IKAST

AUTOVÆRKSTED

TIL SALG

SAG 86091816 Præsentabel autoværksted på 405 m2, fordelt på 2 kontorer,

frokoststue, lager og wc/bad/omklædning.

Bygningen er opført i gule sten, lofterne er beklædt med troltex og der er malet

betongulv.

Værkstedet opvarmes af oliefyr. Der er i værkstedet 3 lifte, bremsestand,

komplet udstyr til montering af dæk og 4-hjuls udmålingsmaskine.

Kontant

86 82 10 00

kr. 1.595.000

ført i 1972 og om- og tilbygget i 1998.

GALTEN

NYBYGGET LAGER/PRODUKTION/VÆRKSTED

TIL LEJE

SAG 80293918 Nyt virkelig regulært og højloftet lager med særdeles god beliggenhed

synlig fra Silkeborgvej meget tæt på motorvejen med nem adgang til

E45 i nord- og sydgående retning. Der er gode tilkørselsforhold til ejendommen.

Lagerbygningen opføres i sorte ”sandwich” betonelementer med sorte

stålplader øverst samt med eternittag. Loftshøjden er 5 m. i siderne og 7 m. i

midten af hallen. Der er 6 el-hejse porte i bygningen, som er 4 m. bredde og 4,

5 m. høje.

Der opføres tilhørende præsentable kontor / administration til lageret med

toilet, bad og kantinerum.

Årlig leje

87 30 99 30

TIL SALG

12.537 KVM. LAGERHALLER + 922 KVM. KONTOR/ADMINISTRATION SAMT 120 KVM. VILLA/PORTNERBOLIG BELIGGENDE PÅ 39.875 KVM. IND-

HEGNET OG BEFÆSTET GRUND.

DLH har gennem en længere årrække anvendt ejendommen til lager og distribution

af hårdttræ m.v..

87 30 99 30

Kontant

kr. 32.000.000

kr. 544.056

L A G E R / P R O D U K T I O N

25


L A G E R / P R O D U K T I O N

26

HØJBJERG

PRODUKTIONS/LAGEREJENDOMME TIL SALG ELLER LEJE - EVT. LEJEMÅL PÅ MIN. 2000 KVM.

SAG 80293289 Denne 8.787 kvm. store ejendom på Michael Drewsens Vej i

Højbjerg har hidtil været domicil for emballagevirksomheden Unibag. Den ældste

del af ejendommen er opført i 1962. Efterfølgende er ejendommen udvidet i

flere omgange. De i alt 7 haller har et samlet areal på 7.238 kvm. Hallerne har

størrelser på op til 1.500 kvm. med loftshøjder i intervallet 3-6 meter, og fremstår

pæne og velvedligeholdte. Rampe- eller portadgang fra hovedparten af

hallerne. Mulighed for etablering af yderligere porte og/eller ramper. Gode til-

VIBY J

1.060 KVM. LAGER/PRODUKTION

TIL LEJE

SAG 80293700 Ejendommen, som består af 933 kvm. lager samt 127 kvm.

kontor, er beliggende i Viby J i et attraktivt industrikvarter syd for Århus med

gode af- og tilkørselsforhold til den nord- / sydgående motorvej.

Ejendommens samlede areal udgør 1.060 kvm. bestående af lager/produktion

og kontor. Ejendommen indeholder flot indgangsparti, hvorfra man har adgang

til kontordelen samt produktions- / lagerdel med god loftshøjde og 2 store porte.

Lejemålet overtages nymalet.

Desuden masser af udenomsarealer og gode parkeringsforhold.

Årlig leje

87 30 99 30

kr. 356.100

SALG/LEJE

kørselsmuligheder fra befæstede arealer omkring ejendommen, som er beliggende

på en 18.998 kvm. stor grund. Ejendommen rummer i alt 814 kvm. kontor.

I den 314 kvm. store kælder forefindes stor kantine og gode omklædningsforhold.

Ejendommen er beliggende kun få minutters kørsel fra motorvej E45 i

attraktivt industrikvarter med kort afstand til offentlige trafikforbindelser. Ejendommen

har mulighed for opdeling.

87 30 99 30

Kontant

VODSKOV / VESTER HASSING

7.452 KVM. KOLDLAGER, FORDELT PÅ 3 HALLER

kr. 24.000.000

SALG/LEJE

SAG 91206289 Lejemålet er beliggende i Vester Hassings industrikvarter op

af Halsvej ca. 20 km. fra Aalborg. Lejemålet består af 3 stk. højloftet kold lagerhaller,

der tidligere har været anvendt til kornlager.

Hver lagerhal er på 2.484 kvm. - alle opført i stålbuer med eternittag og vægge

af søstens hel-elementer. Kan nemt tilpasses individuelle behov, idet der er portadgang

i begge gavle. Gode tilkørsels-/og p-forhold. 63 amp el-kapacitet er

indlagt.

Lagerhallerne kan lejes hver for sig til kr. 100,- pr. kvm. Kan købes - Forhør.

96 31 49 00


SILKEBORG

4.894 KVM. ERHVERVSEJENDOM PÅ STOR GRUND BELIGGENDE I INDUSTRIKVARTER TÆT VED RINGVEJEN

SAG 91205177 Attraktivt ejendom på 4.894 kvm. beliggende i industrikvarter -

hidtil været anvendt af engrosvirksomhed indenfor fødevarer.

Ejendommen består hovedsagelig af 7 bygninger - Administrationsbygning, hal

I (Salgshal med kølerum), hal II (Lagerhal med frostrum og sikkerhedsdepot),

hal III (Lager med pakkeri og forsendelse), garageanlæg med læsserampe (Vareudlevering),

vareindlevering med læsserampe samt kølerum.

AALBORG ØST

TIL LEJE

1.800 KVM. PRODUKTIONS- OG LAGERLOKALER - LOFTSHØJDE 6 M

SAG 91206456 Lejemålet er beliggende i et område, som er kendetegnet

som ét af Aalborgs mest eftertragtet industriområder med gode infrastrukturelle

forhold. Ialt 1.800 kvm., fordelt på 3 højloftede haller (6 meter til loft) med

indgang via port (bredde 4 meter og højde 4 meter). I hal 6 er der 64,5 kvm.

kontor med mulighed for udvidelse.

Icopal tilbyder lejeren fælles brugsret til bade- og omklædningsfaciliteter samt

kantine. Mod betaling kan der tilbydes mad og drikke i kantinen. Yderligere

kan der tilbydes rengøring i produktionen mod betaling.

Årlig leje

96 31 49 00

kr. 450.000

TIL SALG

Flere særinstallationer med bl.a. køle- og fryserum - vil være muligt at overtage

efter nærmere aftale. Loftshøjden i hallerne varierer fra ca. 5,4 m til ca. 7,0 m.

Der er etableret 2 læsseramper, hvor den ene er etableret i forbindelse med

lukket garage med plads til 4 lastbiler. Garagen er forsynet med 4 automatiske

aluledhejseporte. I tilknytning til hallerne forefindes ca. 500 m2 administrationsfaciliteter.

Grundareal på 9.146 m2.

96 31 49 00

FJERRITSLEV

Kontant

kr. 13.900.000

SALG/LEJE

1.890 KVM. PRODUKTIONSHALLER MED KONTOR OG VELFÆRD

SAG 91206461 Lager- /produktionsejendom på ialt 1.890 kvm. bestående af

2 haller på 1.780 kvm. med indgang via porte samt 110 kvm. kontor /velfærdsfaciliteter.

Hal 1 fra 1976 har en loftshøjde i kip på 6,30 m og i siderne på 3,10 m. Hallen

indeholder 1 stk. traverskran med 1,5 tons løftekraft. I forbindelse med hallen

forefindes svejserum, tidligere anvendt til rustfri svejsning. Hal 2 fra 2001 (744

kvm) har en loftshøjde i kip på 8 m og i siderne på 5,80 m. Hallen indeholder 1

stk. traverskran med 3 tons løftekraft. Udsugningsanlæg og kompressor er installeret.

Indbygget dæk på ca. 70 kvm. Stor grundareal.

Årlig leje

96 31 49 00

kr. 400.000

L A G E R / P R O D U K T I O N

27


L A G E R / P R O D U K T I O N

28

ESBJERG V

TIL LEJE

202 KVM. AUTOVÆRKSTED

SAG 67010834 Særdeles velindrettet autoværksted beliggende Tarphagevej

71, bag ved Sædding Dækforretning.Til lejemålet medfølger bl.a. 2 lifte,

bænkslibemaskine og kompressor. Lejer får endvidere brugsret over delvis flisebelagt

gårdsplads, der kan anvendes til egne- og kundebiler.

Velegnet til iværksætter.

Årlig leje

kr. 76.800

HORNE

76 10 48 00

TIL SALG

EJENDOM PÅ 3.198 KVM

SAG 60350648 Ejendommen er beliggende i landzone, og med erhvervsstatus.

Ejendommen fremstår af flere sammenbyggede bygninger med god frihøjde

og forsynet porte. Endvidere forefindes en fritliggende hal samt vejerhus

med brovægt. Den samlede ejendom købes som beset og uden ansvar for

sælger.

Kontant

kr. 3.000.000

ÅRRE

76 33 80 10

TIL SALG

EJENDOM PÅ 2468 KVM

SAG 60350649 Ejendommen er beliggende i landzone, og med erhvervsstatus.

Hovedejendommen på 2.468 kvm. fremstår med god frihøjde og forsynet

med flere porte. Overtages i ryddet stand og efter nærmere aftale. Den samlede

ejendom købes som beset og uden ansvar for sælger. Ejendommen er

ikke kortlagt eller registeret for forurening.

Kontant

kr. 2.000.000

ÅRRE

76 33 80 10

TIL SALG

EJENDOM PÅ 2.356 KVM

SAG 60350651 Ejendommen er beliggende i landzone, og med erhvervsstatus.

Hovedejendommen på 1.942 kvm. fremstår med god frihøjde og forsynet

med flere porte, og tilhørende kontor. Endvidere fritliggende hal 414 kvm. Den

samlede ejendom købes som beset og uden ansvar for sælger.

Kontant

76 33 80 10

kr. 3.000.000

LAGER/PRODUKTION ØST TIL LEJE/SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

160 Birkerød 80.004 Storrum til antik/biler/engros 11483101 33301000

205 Kastrup 102.504 Lager ved lufthavnen. 11532320 33301000

458 Rødovre 231.996 Pænt velbeliggende lejemål 11481276 33301000

512 Lynge 384.000 Kontordomicil, mange cellekont 11483134 33301000

994 København K 198.792 Arkivrum 11481311 33301000

1.098 Birkerød 474.996 Kontor og lager tæt v/ Silvan 11483123 33301000

1.399 Hvidovre 598.056 Traffikalt velbeliggende 11481239 33301000

1.799 København N 720.000 Lager centralt på Nørrebro 11474857 33301000

1.800 Rødovre 690.000 Kontor/lager, god parkering 11483078 33301000

2.491 Stenløse 950.256 Kontor/lager/produktion 11474855 33301000

7.189 Glostrup 2.793.192 Domicilejendom 11481280 33301000

4.676 Glostrup 19.500.000 Ny lokalplan - kan udvides 11485154 33301000

7.189 Glostrup 34.000.000 Domicilejendom 11481264 33301000

LAGER/PRODUKTION VEST TIL LEJE/SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

76 Aabenraa 38.000 Værkstedslokale 62060143 73331300

217 Haderslev 62.625 Produktionshal med kontor 62030176 73331300

300 Aalborg SØ 120.500 Lager m/kontor ved motorvej 91206394 96314900

345 Janderup 685.000 Lager/produktion 67010775 76104800

435 Haderslev 125.250 Produktionshal med kontor 62030147 73331300

486 Brørup 1.250.000 Autolakeriværksted 60350680 76338010

494 Bjert 130.910 Sdr. Bjert erhvervspark 60352697 76338010

500 Kolding 150.000 Essen Erhvervspark 60352698 76338010

531 Esbjerg N 173.200 Lager/produktion 67010720 76104800

548 Nørresundby 246.600 Adm. med produktion/lager 91205294 96314900

666 Aalborg Øst 190.850 622 kvm. højloftet lager 91206368 96314900

683 Padborg 3.500.000 Domicilejendom 62050106 73331300

719 Aalborg Øst 215.300 550 kvm. højloftet lager m/kontor 91206369 96314900

753 Kruså 2.200.000 Lager butik og beboelse 62050392 73331300

765 Kolding/Bjert 3.600.000 Domicilejendom til lager/prod. 60350694 76338010

850 Rødekro 117.000 Lagerhal med god frihøjde 62030183 73331300

868 Varde 2.300.000 Lager/produktion 67010689 76104800

910 Kolding 423.110 Lager/køl med kontor 60352633 76338010

910 Lystrup 273.000 Lager beliggende tæt ved byen 80293543 87309930

911 Aalborg Øst 240.450 Højloftet hal m/129 kvm. kontor 91206420 96314900

929 Esbjerg 2.900.000 Lager/frysehus 67010476 76104800

1.060 Viby J 356.100 Lager-/produktionsejendom 80293700 87309930

1.100 Kolding 363.000 Essen Erhvervspark 60352698 76338010

1.137 Nørresundby 204.660 Uopvarmet lagerhal - port 91201115 96314900

1.210 Nørresundby 181.500 Højloftet lagerejendom med køl 91205049 96314900

1.358 Galten 544.050 Lager/produktion - kan opdeles 80293918 87309930

1.361 Nørresundby 183.000 Stor lofthøjde samt stor port 91201116 96314900

1.400 Hadsund 280.000 Hadsund Erhvervspark 91205227 96314900

1.470 Galten 4.750.000 Lager/produktion i Skovby 80293530 87309930

1.660 Kolding 509.200 Lager med halvtag og kontor 60352661 76338010

1.752 Kolding 596.600 Essen Erhvervspark 60350572 76338010

1.909 Aabenraa 600.000 Værkstedslejemål 62030154 73331300

1.948 Nørresundby 350.640 Fortrinsvis opvarmet 91201114 96314900

1.991 Børkop 4.050.000 Lager og produktion 60350411 76338010

2.139 Gørding 2.950.000 Lager/produktion 67010665 76104800

2.200 Brabrand 700.000 Lager-/produktionslokale 80293809 87309930

2.484 Vester Hassing 248.400 Højloftet med porte 91206289 96314900

2.737 Hadsund 689.400 I Hadsund Erhvervspark 91205227 96314900

2.773 Hirtshals 3.500.000 Højloftet prod.hal med flot kontor 91206325 96314900

2.880 Nørresundby 648.000 Højloftet lagerejendom med køl 91205049 96314900

3.198 Varde 3.000.000 Tidligere mølle 60350648 76338010

3.218 Esbjerg 740.000 Lager/prod 67010423 76104800

3.378 Hasselager 15.500.000 Lager-/produktionsejendom 80293440 87309930

3.416 Brabrand 14.000.000 Lager-/produktionsejendom 80293833 87309930

3.557 Aars 8.800.000 Højloftede lagerhaller med kontor 91206318 96314900

4.003 Kolding 21.000.000 Flot domicilejendom 60350663 76338010

4.090 Nørresundby 829.500 Højloftet lagerejendom med køl 91205049 96314900

4.185 Bolderslev 5.700.000 Domicilejendom 62050376 73331300

4.590 Vamdrup 11.500.000 Køl og frys 60350548 76338010

4.691 Fredericia 15.000.000 Industriejendom 60350510 76338010

4.894 Silkeborg 13.900.000 På stor grund tæt ved Ringvejen 91205177 96314900

4.996 Padborg 9.800.000 Større domicilejd. Centralt 62050155 73331300

5.730 Aalborg SV 2.005.500 Kølelager m/kontor/velfærd 91203146 96314900

8.000 Højbjerg 24.000.000 Lager- /produktionsejendom 80293289 87309930

fra 150 Vejen 200 pr. kvm Lager og kontor delleje 60352593 76338010


EBBERUP

FORRETNINGSEJENDOM PÅ 817 KVM

SAG 60350612 Beliggende i Ebberup på Fyn nær indkøbsmuligheder og med

bus direkte ved døren.

Ejendommen der indtil for nylig har været anvendt til Daglig Brugsen, indeholder

stor butik på 415 kvm med overdækket indgangsparti, og tilhørende 365

kvm lager samt folkerum, kontor, kælder og garage.

Ejendommen består endvidere af beboelse på ialt 150 kvm der p.t er udlejet.

Ejendommen fremstår solidt opført i mursten, og med eternitskiffer fladt tag.

Grundarealet er overvejende asfalteret og der kan køres rundt om hele ejendommen.

Det er kun fantasien der sætter grænser.

FREDERICIA

160 KVM. BUTIK I MINDRE CENTER

Kontant

76 33 80 10

TIL LEJE

SAG 60352562 Pænt butikslejemål beliggende i lille indkøbscenter på Skansevej

i Fredericia.

De øvrige lejere består af en dagligvareforretning, Fakta, et bageri, et pizzaria

og en antikvitetsforretning.

Lejemålet indeholder vindfang, butiks og ekspeditionslokale, kontor, frokoststue,

arkiv, toilet og rengøringsrum. Opvarmningen er fjernvarme.

Årlig leje

76 33 80 10

TIL SALG

kr. 1.700.000

kr. 64.000

CHRISTIANSFELD

158 KVM. BUTIK I CENTER

TIL LEJE

SAG 60352733 Pænt lejemål beliggende i Christiansfeld City Center, hvor der

er gode parkeringsforhold.

Lejemålet indeholder et salgslokale på ca. 106 kvm, lager på ca. 37 kvm og

ca. 24 kvm kontor, toiletter, garderobe, velfærd m.m.

I en del af salgslokalet er der p.t. indrettet solcenter, og kan evt. overtages på

nærmere aftalte vilkår.

Centeret indeholder foruden nærværende lejemål blandt andet stort SuperBest

Supermarked, tøjbutikker, materialist, solcenter, ejendomsmægler,

elektriker m.m.

ÅRHUS C

Årlig leje

76 33 80 10

76 KVM. FLOT OG EKSKLUSIV BUTIK

kr. 79.000

TIL LEJE

SAG 80293666 Virkelig flot og præsentabel butik, yderst centralt beliggende

lige ved Rådhuspladsen og Strøget. Butikken er beliggende i flot nyrenoveret

ejendom med bl.a. 2 andre butikker. Butikslokalet fremstår virkeligt flot og

eksklusivt og vil være velegnet til mange salgsformål.

Der er særdelse gode kundeparkeringsmuligheder foran ejendommen, som

deles med de 2 andre butikker. Butikken anvendes p.t. til salg af eksklusiv

damemode.

Forhør nærmere vedrørende afståelsessum.

Årlig leje

87 30 99 30

kr. 132.660

B U T I K K E R

29


B U T I K K E R

30

SILKEBORG

PRÆSENTABEL EJENDOM

SAG 86091815 Ejendommen har butiksfacade eksponeret mod den stærkt

trafikerede Horsensvej, med 2 minutters kørselsafstand til Silkeborg midtby.

Ejendommen er opført i 1974, og er beliggende på en 2218 m2 stor flise- og

grusbelagt grund.

Bygningen består af udstillingslokale med kontor, samt værksted.

ÅRHUS C

Mulighed for

opdeling

TIL LEJE

1.832 KVM. SPÆNDENDE LOKALER MED MULIGHED FOR OPDELING

SAG 80293085 Butiks-/restaurationslokaler i stueplan med østvendt facade

mod Skt. Knuds Torv. I umiddelbar tilknytning til det ejendomskompleks, som

lejemålet er en del af, er der særdeles gode parkeringsforhold. Lejemålet er

udstyret med moderne installationer, og indeholder bl.a. indbydende toiletforhold

og baglokaler. Lejemålet er placeret i en nyere ejendom, der bl.a. også

indeholder Netto og BioCity. Efter åbningen af Bruuns Galleri, samt omlægningen

af Ryesgade til gågade, har området oplevet en markant forøgelse af

strøgkunder. Der er mulighed for at opdele lejemålet i flere dellejemål. Udlejer

er indstillet på at bekoste denne opdeling.

87 30 99 30

Årlig leje pr. kvm. fra

kr. 1.600

TIL SALG

Ejendommen har fra opførelses datoen været anvendt til Autoforretning men er

anvendelig til alle former for salgsvirksomhed.

86 82 10 00

TILST

Kontant

kr. 4.900.000

TIL LEJE

PLADSKRÆVENDE DETAILHANDEL FRA 450 - 500 KVM. DIREKTE UD

TIL VIBORGVEJ

SAG 80293551 Bygningerne opføres med særdeles synlig beliggenhed til Viborgvej,

og med synergi effekt fra Bilka, Bauhaus, Electric City med flere. Bygningerne

opføres i vedligeholdelsesvenlige og moderne materialer. Facaden

fremstår fortrinsvist i beton med indsatte partier i glas og stål, som skaber en

spændende variation. Desuden suppleres med indgangs- og skiltningspartier,

der markerer sig som fremhævede elementer i den lette facade. Administration

og personalefaciliteter etableres bagerst i lejemålet. Bygningerne får en facadehøjde

på ca. 6 m. Lokalerne indrettes med grundbelysning og basisinstallationer.

Der etableres 2 toiletter, kantine med tekøkken og et kontor. Gulvet er

støvbehandlet betongulv. Der etableres 150 parkeringspladser.

Årlig leje pr. kvm.

87 30 99 30

kr. 975


BRØNDERSLEV

TIL LEJE

NYOPFØRT OG NYRENOVERET BUTIKSLEJEMÅL I MIDTBYEN

SAG 91206446 3 separete butikslejemål på henholdsvis 164 kvm., 174 kvm.

og 258 kvm. beliggende i flot nyopført bolig- og butiksejendom samt i nyrenoveret

hjørneejendom i Brønderslev midtby.

Synlig facade og flot indgangsparti mod Algade/Torvet.

Særdeles attraktivt område, som p.t. gennemgår en større byfornyelse, med

flere specialbutikker og 3.000 kvm. supermarked.

Forhør nærmere om attraktive lejevilkår.

96 31 49 00

BUTIKKER ØST TIL LEJE/SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

93 Hedehusene 93.000 Lille butik, nabo til REMA1000 11483132 33301000

139 København S 4.195.000 Café til salg 11482527 33301000

161 Rødovre 3.950.000 Flot og nyistandsat 11481296 33301000

330 Stenløse 264.000 Butik/kontor i Stenløse Center 11474870 33301000

711 Nivå 711.000 Nivå Center, tidl. Posthus 11483128 33301000

838 København S 1.035.240 Detailhandel til salg /leje 11478004 33301000

982 København Ø 600.000 Showroom/butik m.v 11474850 33301000

BUTIKKER VEST TIL LEJE/SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

60 Århus C 2.400.000 Butikslejlighed 80293859 87309930

76 Århus C 132.653 Butiksafståelse 80293666 87309930

99 Århus N 350.000 Butik udbydes til salg 80293673 87309930

123 Christiansfeld 75.000 Forretning i tidl posthus 62030190 73331300

127 Nørresundby 152.700 Løvvang Centret 91206357 96314900

127 Aalborg Øst 127.000 Nr. Tranders Butikscenter 91206354 96314900

130 Århus C 3.000.000 Butiksandelslejlighed til salg 80293807 87309930

134 Kolding 120.600 Butik i center 60352381 76338010

154 Kolding 195.000 Strøgbutik samt 30 kvm kælder 60352663 76338010

158 Christiansfeld 79.000 Butik 60352733 76338010

164 Brønderslev 155.468 Nyopført - god facade 91206446 96314900

258 Brønderslev 258.000 Velbeliggende hjørnebutik 91206447 96314900

262 Esbjerg 1.700.000 Engelsk Pub 67010776 76104800

344 Trige 111.800 Lokaler ved butikscenter 80293381 87309930

375 Aalborg 436.250 Flot butik Boulevarden 91205239 96314900

406 Hjørring 406.000 Sct. Olai Plads - Gågaden 91206358 96314900

441 Nørresundby 286.650 Løvvang Centret 91206356 96314900

500 Aalborg SV 375.000 City Syd 91205269 96314900

791 Klarup 395.500 Tidligere dagligvarebutik 91205191 96314900

798 Hjørring 798.000 Sct. Olai Plads - Gågaden 91206359 96314900

900 Esbjerg 742.500 Forretning 67010568 76104800

1.175 Hammelev 2.300.000 Tidligere kro 62050448 73331300

1.832 Århus Fra 1.650 pr. kvm. Kan opdeles i mindre lejemål 80293085 87309930

Tilst 975 pr. kvm. Op til 8.000 kvm. ved Bauhaus 80293551 87309930

Vær altid opdateret

Få vores ErhvervsNyt og nyheder om erhvervsejendomme pr. mail.

Kataloget som du sidder med nu, udkommer også i

en elektronisk udgave. Som modtager af vores mailnyheder

er du sikker på at være blandt de første, som

modtager vores udbud af erhvervsejendomme til

salg og udlejning hos EDC Erhverv Poul Erik Bech

- uanset om du befinder dig på kontoret eller

andetsteds - blot du har adgang til din mail. Send os din e-mailadresse så sørger vi

for, at du løbende modtager ErhvervsNyt

samt vores nyheder om erhvervsejendomme

pr. mail. Vi garanterer naturligvis

at din e-mailadresse udelukkende

anvendes til dette formål, og at den ikke

overdrages til andre.

Send din e-mailadresse til: li@113edc.dk

Mrk. „ønsker ErhvervsNyt samt vores nyheder om erhvervsejendomme pr. mail“

B U T I K K E R

31


BRØNDERSLEV

TIL LEJE

NYOPFØRT OG NYRENOVERET BUTIKSLEJEMÅL I MIDTBYEN

SAG 91206446 3 separete butikslejemål på henholdsvis 164 kvm., 174 kvm.

og 258 kvm. beliggende i flot nyopført bolig- og butiksejendom samt i nyrenoveret

hjørneejendom i Brønderslev midtby.

Synlig facade og flot indgangsparti mod Algade/Torvet.

Særdeles attraktivt område, som p.t. gennemgår en større byfornyelse, med

flere specialbutikker og 3.000 kvm. supermarked.

Forhør nærmere om attraktive lejevilkår.

96 31 49 00

BUTIKKER ØST TIL LEJE/SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

93 Hedehusene 93.000 Lille butik, nabo til REMA1000 11483132 33301000

139 København S 4.195.000 Café til salg 11482527 33301000

161 Rødovre 3.950.000 Flot og nyistandsat 11481296 33301000

330 Stenløse 264.000 Butik/kontor i Stenløse Center 11474870 33301000

711 Nivå 711.000 Nivå Center, tidl. Posthus 11483128 33301000

838 København S 1.035.240 Detailhandel til salg /leje 11478004 33301000

982 København Ø 600.000 Showroom/butik m.v 11474850 33301000

BUTIKKER VEST TIL LEJE/SALG

Kvm Beliggenhed Pris Bemærkning Sagsnr. Ring!

60 Århus C 2.400.000 Butikslejlighed 80293859 87309930

76 Århus C 132.653 Butiksafståelse 80293666 87309930

99 Århus N 350.000 Butik udbydes til salg 80293673 87309930

123 Christiansfeld 75.000 Forretning i tidl posthus 62030190 73331300

127 Nørresundby 152.700 Løvvang Centret 91206357 96314900

127 Aalborg Øst 127.000 Nr. Tranders Butikscenter 91206354 96314900

130 Århus C 3.000.000 Butiksandelslejlighed til salg 80293807 87309930

134 Kolding 120.600 Butik i center 60352381 76338010

154 Kolding 195.000 Strøgbutik samt 30 kvm kælder 60352663 76338010

158 Christiansfeld 79.000 Butik 60352733 76338010

164 Brønderslev 155.468 Nyopført - god facade 91206446 96314900

258 Brønderslev 258.000 Velbeliggende hjørnebutik 91206447 96314900

262 Esbjerg 1.700.000 Engelsk Pub 67010776 76104800

344 Trige 111.800 Lokaler ved butikscenter 80293381 87309930

375 Aalborg 436.250 Flot butik Boulevarden 91205239 96314900

406 Hjørring 406.000 Sct. Olai Plads - Gågaden 91206358 96314900

441 Nørresundby 286.650 Løvvang Centret 91206356 96314900

500 Aalborg SV 375.000 City Syd 91205269 96314900

791 Klarup 395.500 Tidligere dagligvarebutik 91205191 96314900

798 Hjørring 798.000 Sct. Olai Plads - Gågaden 91206359 96314900

900 Esbjerg 742.500 Forretning 67010568 76104800

1.175 Hammelev 2.300.000 Tidligere kro 62050448 73331300

1.832 Århus Fra 1.650 pr. kvm. Kan opdeles i mindre lejemål 80293085 87309930

Tilst 975 pr. kvm. Op til 8.000 kvm. ved Bauhaus 80293551 87309930

Vær altid opdateret

Få vores ErhvervsNyt og nyheder om erhvervsejendomme pr. mail.

Kataloget som du sidder med nu, udkommer også i

en elektronisk udgave. Som modtager af vores mailnyheder

er du sikker på at være blandt de første, som

modtager vores udbud af erhvervsejendomme til

salg og udlejning hos EDC Erhverv Poul Erik Bech

- uanset om du befinder dig på kontoret eller

andetsteds - blot du har adgang til din mail. Send os din e-mailadresse så sørger vi

for, at du løbende modtager ErhvervsNyt

samt vores nyheder om erhvervsejendomme

pr. mail. Vi garanterer naturligvis

at din e-mailadresse udelukkende

anvendes til dette formål, og at den ikke

overdrages til andre.

Send din e-mailadresse til: li@113edc.dk

Mrk. „ønsker ErhvervsNyt samt vores nyheder om erhvervsejendomme pr. mail“

B U T I K K E R

31

More magazines by this user
Similar magazines