Motoriske og sensoriske systemer - Neuroscience

neuroscienceschool.ku.dk

Motoriske og sensoriske systemer - Neuroscience

Motoriske og sensoriske

systemer

http://www.neuroscienceschool.ku.dk/mm-web/index.htm

10. semester

Pyramidecelle

fra lag 5 i motorisk cortex

Golgi imprægneret


Der ligger i medulla spinalise motoriske

Centre strækkende sig over flere

segmenter


Tractus reticulospinalis

Fra locus Ceruleus. Ceruleus.

Rummer noradrenalin,

noradrenalin,

inhiberer motoriske forhornsceller

Raphe pallidus et obscurus, obscurus,

serotonerge,

exciterer forhornsceller. forhornsceller.

Hæmmer H mmer ligeledes

smertetransmission i dorsalhornet.

dorsalhornet


Locus ceruleus

Noradrenalin

fluorescens


Nucleus

raphe

magnus


PET og FMR studier

Hvis en person presser tommelfingeren mod

pegefingeren, ser man aktivitet i primær motorisk og

sensorisk cortex svarende til fingerområdet.


Laver man en mere kompliceret fingerbevægelse,

såsom at lade tommelfingerern presse på de andre

fire fingre i rækkefølge aktiveres også det

sumpplementær motoriske område


Tænker en person på en kompleks

fingebevægelser uden af udføre den,

aktiveres kun supplementær motorisk

cortex


Symptomer ved læsion l sion af de forskellige motoriske

områder omr der i neocortex

Primær Prim r motorisk cortex: cortex:

Pareser i muskler. Besvær Besv r med

bevægelse bev gelse af individuelle muskler. Mest fingerbevægelsen

fingerbev gelsen

Præmotorisk

Pr motorisk cortex (area area 6 lateralt) : Patienten kan ikke

initiere bevægelse. bev gelse. Motorisk apraxi, apraxi,

men ingen pareser.

Husk ogogs den motoriske afasi ved apoplexier

Supplementær Supplement r motorisk cortex (area area 6 medialt): medialt):

Forstyrrelse i valg af motoriske sekvenser, e.g. e.g.

kan ikke

binde sine snøreb sn rebånd. nd.

Somatosensorisk cortex (area area 2, 1 og3): Patienten må m

bruge synet for at udføre udf re en motorisk bevægelse.

bev gelse.


Frontale øjenfelt jenfelt


Ligger i area 8

Stimulation af frontale

øjenfelt jenfelt giver

konjugeret syn til

modsatte side

Ved læsion, l sion, e.g. e.g.

en

apoplexi, apoplexi,

ser patienten

op mod sin skade

Frontale øjenfelt jenfelt


Nu fysiologi

ved Hans

Hultborn


Premotorisk cortex

More magazines by this user
Similar magazines