Kirkeblad December 2011.indd - Jerslev kirke

jerslevkirke.dk

Kirkeblad December 2011.indd - Jerslev kirke

1

KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov)

KIRKEBLADET

for Jerslev/Mylund og Hellum Sogne

Jerslev Kirke

Mylund Kirke

Hellum Kirke

December

2011

Januar

Februar

Det 11. bud: Pizzabuddet!

Det kan tilsyneladende være direkte

skade ligt for helbredet at gå i kirke – i

hvert fald i USA. Fornylig skrev journalist

Bente Clausen nemlig følgende artikel

i Kristeligt Dagblad, der nok er værd

at hæfte sig ved, hvis man overvejer at

kigge forbi i julen:

Kirkegang øger nemlig unges risiko for

at blive stærkt overvægtige. Forskere

fra Northwestern University i Chicago,

USA, har fulgt næsten 2500 mænd

og kvinder i 18 år og fundet ud af, at

normalvægtige unge mellem 20 og 32

år har 50 procents større risiko for at

udvikle ekstrem overvægt, hvis de går

regelmæssigt i kirke, hedder det i en

pressemeddelelse fra universitetet.

”Vi aner ikke, hvorfor det er sådan,

men en mulighed er, at når man samles

og spis er usundt efter gudstjenesten,

så kan det lægge grunden til usunde

spisevaner, der senere i livet giver stor

overvægt,” siger Matthew Feinstein,

der har ledet undersøgelsen. I USA


2

Sådan gør man

Fødsel

Fødsel registreres på baggrund af

jordmoderens anmeldelse. Såfremt

moderen er ugift, skal forældrene inden

14 dage indsende en omsorgs-

og ansvarserklæring, som fi ndes på:

www. personregistrering.dk eller ved

hen vendelse på præstekontoret.

Dåb

Aftales ved henvendelse til præsten,

gudstjenestetider er bag på kirkebladet,

ønskes dåb i en periode der ikke

er dækket af kirkebladet, spørg hos

præsten, der bliver lavet nye lister ca.

en måned før kirkebladets tider udløber.

Bryllup

Henvendelse til præsten. Det er klogt

at henvende sig, så snart man har en

ønsket dato, da der kan være aftalt

bryllupper med andre par på jeres ønsketidspunkt.

Et kommende brudepar

skal have en prøvelsesattest, den får

man ved at henvende sig på folkeregistret.

Prøvelsesattesten gælder i fi re måneder,

den skal medbringes ved samtalen

med præsten forud for brylluppet

sammen med parrets dåbsattester

(samt eventuelle skilsmissepapirer).

Dødsfald

Præsten står til rådighed med hjælp og

vejledning ved ethvert dødsfald i sognet

(i ferier o.lign. henviser præstens

telefonsvarer til en anden præst). Man

er altid velkommen til at henvende sig

også lørdag/søndag, – da mandag er

præstens fridag kan man risikere, at hun

ikke træff es den dag.

forbindes kirkegang også med

søndagsfrokost, så der nærmest er

myldretidstrafik, når gudstjenesten

er forbi. Og derfor gælder resultaterne

næppe heller for Danmark,

da ingen vist er blevet overvægtig

af oblater.

Den amerikanske undersøgelse

understøttes af tidligere undersøgelser,

blandt andet fra det mormonske

universitet Brigham Young,

hvor det viste sig, at medlemmer af

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Hellige vejede lidt over tre kilo mere

ned gennemsnittet.

Professor Steve Aldana fra Brigham

Young sagde i 2006, at en del

af forklaringen kan være, at kirken

har fokuseret så meget på ”det må

du ikke’erne”: ”Du må ikke ryge,

du må ikke drikke og alle de andre

ting, man ikke må. Men spise må

man godt. Og det gør man så, alt

hvad man kan,” sagde han.

Men selvom en del kirkegængere

altså bliver overvægtige – i hvert

fald i USA, så lever de stadig længere

end gennemsnittet, fordi de

sjældent ryger. Religion News Service

mener, at man måske burde

indføre et 11. bud: ”Du må ikke

spise pizza!”

Og med dette lille smil ønskes I

en glædelig jul.

Sognepræst

Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Redaktion: Ann Sofi Lægsgaard Andersen - Opsætning & Tryk: DigiGraf Tryk og Reklame, Pandrup


3

Nyt fra Jerslev Kirkegård

2011 blev et ret begivenhedsrigt år.

Vi har bl.a. taget vores nye lokaler i brug

og er meget glade for de rammer, de giver.

Vi er i skrivende stund i gang med

grandækning af gravstederne – årets

sidste store opgave, hvor vi alle deltager.

Erik, Ove og Karina er ikke ansat i vinterperioden

– Erik arbejder dog i det

omfang, det er nødvendigt, og der er arbejde

at gøre.

Vi har i det tidlige efterår omlagt to

afdelinger på kirkegården til plænegravsteder.

Omlægningen sker på baggrund af efterspørgslen

på plænegravsteder. Plænen

i sydenden af kirkegården er faktisk

helt udnyttet, hvad angår kistegravste-

Høstindsamlinger

Ved den fælles børnehøstgudstjen

este i Hellum var der som

sædvanlig auktion over børnenes

høstofre. I år gav auktionen

3000 kr, og i Mylund blev der ved

høstgudstjen esten indsamlet 592

kr. Pengene bliver sendt, via Danmission,

til den kristne kostskole

Saraswatipur i Bangladesh, hvor

128 børn fra fattige familier får

mulighed for en 5 årig grunduddannelse.

Det er et projekt, som vi er meget

glade for at kunne støtte, og

vi takker for såvel store som små

beløb.

Venlig hilsen

Menighedsrådene

der, og den eneste mulighed for at få flere

plænegravsteder, er derfor at inddrage

en del af den traditionelle kirkegård og

omdanne den til plænekirkegård. Omlægning

af det enkelte gravsted sker kun

ifølge aftale med gravstedsindehaveren.

Sidste vinter fik vi lagt alle oplysninger

om de enkelte gravsteder ind på computeren.

Vi kan derfor nu udskrive regninger direkte

fra systemet, hvilket vi håber foregår

uden de store indkøringsvanskeligheder.

Tak for samarbejdet gennem året der

er gået, og ønsket om en god Jul og godt

Nytår til jer alle.

Venlig hilsen

Personalet ved Jerslev Kirkegård

Adventsmøde

Torsdag d. 8. dec kl. 19.30 er der

masser af julehygge for store og

små i Lille Norge. Nye kræfter står

i år for Luciaoptoget, som vi desværre

måtte undvære sidste år.

Tidligere sognemedhjælper ved

Brønderslev Kirke Inge Irgens fortæller,

vi synger julesange og får

kaffe og kage.

Der er slikposer til børnene.

Alle er velkomne.

Mylund Menighedsråd


4

Indsamlinger

I adventstiden samles der i kirkerne

ind til julehjælp til træng ende

familier i sognene. Julehjælp en

giv es i form af

varer til et godt

jule måltid.

Nytårsdag

Er der en kort aftengudstjeneste

i Jerslev Kirke kl. 19.30.

Efter gudstjenesten ønsker

vi hinanden godt nytår med

et glas champagne i våbenhuset

og affyring af en raket

kirkegården.

Julekoncerten 2011

Søndag den 4. december kl. 19.00

Alle inviteres hermed traditionen tro til vores årlige julekoncert i Jerslev

Kirke, hvor voksenkoret i år samarbejder med Serritslevkoret, kirkekorene

fra Tolstrup-Stenum og Altebassokoret fra Aalborg. Kom i julestemning med

jule- og gospelmusik, sang, fællessang og juleimprovisation.

Medvirkende:

Jerslev kirkes B&U-kor og voksenkor, samt Serritslev, Tolstrup-Stenum og

Altebassokoret. Sangerne Nanna Rønne og Peter Schaksen, Carsten Kær

Nielsen på klaver og keyboards, Rikke Bisgaard på tværfløjte og vores organist

og korleder Jørn Andersen m.fl.


5

Film i kulturkirken

Tirsdag den 24.januar 2012 kl. 19.30

Kirken og mennesket bliver sat op

over for hinanden i filmen af Kay

Pollak.

Den verdensberømte dirigent Daniel,

som en dag får nok af karriereræset

i klodens mest velklingende

koncertsale og prompte flytter hjem

til barndomsbyen i det nordsvenske.

Alle ved, hvem han er, men ingen

genkender den klejne Daniel, som

flyttede fra byen som dreng på sin

stræbsomme vej mod stjernerne.

Handlekraftige medlemmer af koret

får ham hurtigt inviteret til at overvære

en prøve, og ikke det mindste

overraskende kalder de ubehjælpsomme

musikalske arrangementer

på den indre amatørmusiker, for

her er intet forventningspres, ingen

store overskrifter eller kontrakter –

kun helt almindelige mennesker.

Musikken blomstrer, korsangerne

opdager nye sider af sig selv, og

mens fortidens knuder i sikker takt

bliver løst, og de bundne kan springe

ud til nyt liv, så svinder lillebyens oprindelige

autoriteters magt.

Viede og velsignede

&

&

&

&

Heidi Hansen

Arne Hansen

Bolette Rye Mønsted

Jesper Stokbro Mønsted

Line Sloth Hansen

Thomas Sloth Hansen

Kasper Friis Frederiksen

Ronnie Friis Frederiksen

Døbte

Catherina Liva Liao Grønbæk

Gabriel Kvesel Frederiksen

Emilie Vestergaard Willadsen

Lærke Rye Mønsted

Oliver Bang Jensen

Mathilde Elise Bank Jeppesen

Lea Pølund Christiansen

Magnus Ahlmann Larsen

Mia Lindeberg Jensen

Døde og begravede

Svend Aage Sørensen Pilgaard

Ingeborg Brødholt

Vagn Egon Kristensen

Oluf Baand Nielsen

Freddy Jacobsen

Ejgil Sørensen

Hvad er det, der gør, at jeg føler mig trist

Hvad er det, der gør, at jeg føler en brist

Blev livet ej det, som man en gang drømte

Hvad var det, som man i tiden forsømte

Tove Beck, 1981


6

Foredrag om udgravningerne ved Jerslev Kirke

Tirsdag den 14. februar 2012, kl.19.00 i Borgen

Jerslev menighedsråd arrangerer

i samarbejde med

Jerslev Borgerforening og

Egnsmindesamlingen foredrag

ved arkæolog Sidsel

Wählin.

Sidsel vil komme og fortælle,

hvad arkæologerne fik ud af

arbejdet med udgravningen

ved Jerslev Kirke, samt vise

billeder fra udgravningsarbejdet.

Vi kommer til at høre om grubehuse,

grubeovne og ikke

mindst om det nok mest interessante, fundet af en meget velbevar et brønd;

samt om livet på egnen i tiden, hvor fundene stammer fra.

Alle interesserede er velkomne. Foreningerne byder på en kop kaffe.

Minikonfirmander

Et nyt minikonfirmandforløb for 3.b

begynder tirsdag d. 31.januar 2012.

Undervisningen foregår de 8 følgende

tirsdage (bortset fra vinterferien).

Det er fra kl. 12.50 til kl. 14.20 i

Præst egårdens konfirmandstue.

Forløbet afsluttes med børnegudstjeneste

Palmesøndag d. 1. April.

Undervisningen er ved en minikonfirmandlærer,

medhjælper Britta Nielsen

og sognepræsten. Mere info herom i

klassen i begyndelsen af januar.

Fastelavn

Der afholdes børnegudstjeneste

i anledning af fastelavn i Jerslev

Kirke søndag den 19. feb klokken

14.00. Minikonfirmanderne og

B&U-koret medvirk er.

Bagefter inviterer Borgerforeningen

for Jerslev

og Omegn til tøndeslagning

i Jerslev

Forsamlingshus.


7

”Lys i mørket”

Søndag den 5. februar kl. 19.30

Fejrer vi Kyndelmisse i Mylund

kirke med en anderledes oplevelsesrig

gudstjeneste. Det er

sangerne Nanna Rønne og Peter

Schaksen, der medvirker sammen

med kirkernes B&U kor samt

voksenkor. Korene bliver akkompagneret

af Carsten Kær Nielsen

på klaver og kirkens organist. Til

lejligheden laver vi farvet og levende

lys og smuk lyd i kirkerummet.

Det bliver en stemningsfuld

aften i kirken med veksling mellem

bibellæsninger, musik og

fællessang. Efter gudstjenesten,

serveres der pandekager til alle i

våbenhuset.

DEADLINE

kirkeblad for

december - januar - februar

30. januar 2011

NAVNE OG ADRESSER

Sognepræst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Borgergade 34, 9740 Jerslev

Tlf. 98 83 19 70

ASLA@KM.DK

Organist: Jørn K. Andersen

Nygade 15, 1. tv.,

9400 Nørresundby

Tlf. 23 47 13 67

jorna@stofanet.dk

Kirkesanger: Vibeke Rolskov

Måstrup gl. Købmandsgård

9870 Sindal

Tlf. 98 93 09 10

lysetssang@paradis.dk

JERSLEV KIRKE:

Formand: Susanne Beck Hansen

Borgergade 41, 9740 Jerslev

Tlf. 98 83 20 20

susannebeckhansen@ofi r.dk

Graver: Carsten Kamper Larsen

Træff es på graverkontoret

Borgergade 33, Jerslev

tirsdag-fredag kl. 9.00-10.00

Tlf. 98 83 18 33

Privat: Hellumvej 120, Jerslev

Tlf. 98 83 42 46

graver@jerslevkirke.dk

MYLUND KIRKE:

Formand: William Larsen

Koldbrovej 210, 9830 Tårs

Tlf. 98 95 85 86

Graver: Finn M. Christensen

Mylundvej 91 (ved kirken)

Tlf. 21 70 53 77

Privat: Horsemosevej 31

Tlf. 98 95 41 49

HELLUM KIRKE:

Formand: Karen Thomsen

Agnetevej 16, Hellum

Tlf. 98 83 40 36

Graver: Finn M. Christensen

Kræmmergaardsvej 10

Tlf. 21 70 53 77

Privat: Horsemosevej 31

Tlf. 98 95 41 49


December

Søndag den 4.

2. s. i advent

Søndag den 11.

3. s. i advent

Søndag den 18.

4. s. i advent

Lørdag den 24.

Juleaften

Søndag den 25.

Juledag

Mandag den 26.

2. juledag

Januar

Søndag den 1.

Nytårsdag

Søndag den 8.

1. s. e. Helligtrekonger

Søndag den 15.

2. s. e. Helligtrekonger

GUDSTJENESTELISTE

Søndag den 22.

3. s. e. Helligtrekonger

Søndag den 29.

Sidste. s. e. Helligtrekonger

Februar

Søndag den 5.

Septuagesima

Søndag den 12.

Seksagesima

Søndag den 19.

Fastelavn

Søndag den 26.

1. s. i fasten

Marts

Søndag den 4.

2. s. i fasten

Jerslev Mylund Hellum

ingen

14.00

Thomas Uth

ingen

9.30 11.00 ingen

9.30 ingen 11.00

16.00 13.30 14.45

11.00 ingen ingen

ingen ingen

19.30

Champagne

19.30

Gitte Lykke

ingen ingen

ingen 11.00 9.30

ingen ingen

11.00

Thomas Uth

11.00 9.30 ingen

9.30 ingen 11.00

ingen

19.30

Kyndelmisse

ingen

11.00 ingen 9.30

14.00

Børnegudstjeneste

ingen

ingen ingen

9.30

Claus Muld

ingen

9.30 ingen 11.00

Gudstjenesterne er ved Ann Sofi Lægsgaard Andersen, hvor intet andet er anført.

KIRKEBIL

bestilles som sædvanlig dagen før hos

Jørns Busrejser Tlf. 98 81 10 12

www.mylundkirke.dk - www.hellumkirke.dk - www.jerslevkirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines