Advertising Material Advertising Control ... - Benjamin Media

download.benjamin.dk

Advertising Material Advertising Control ... - Benjamin Media

enjamin media a/S

Finsensvej 6d

DK-2000 Frederiksberg

www.benjamin.dk

Phone: +45 7022 0255

Fax: +45 7022 0256

Advertising Material

Advertising material must be delivered as a high resolution

PDF for it to be accepted. Adverts shall be ‘uploaded’ via www.

annonceupload.dk.

To find out more – go to www. benjamin.dk/annoncer or call the

advertisement department on phone number (+45) 70 22 02 55

Advertising Control

Benjamin Media A/S reserves the right to refuse advertisements

conflicting with the current legislation or that are, in some other

way, unwanted. Advertisements that according to the publisher’s

view can be construed as editorial material are added the term

“advertisement”.

Cancellation

The last possible date for canceling an advertisement is 14

days before the material deadline. Cancellation of reservations

or orders later than the cancellation deadline of the edition in

question are charged at 50% the agreed net price.

Voucher Copy

One voucher copy is given for each insertion. If nothing else

has been agreed upon it is enclosed to the invoice. Additional

copies are charged at the published magazine price.

Errors & Corrections

Corrections of the original material must take place no later than

the material deadline. The publisher takes no responsibility for

telephonic corrections. No price reduction is given on the advertisement

in cases where the publisher is blameless in the affair

of the error, nor in regard to errors occurred due to exchange

of advertisement material. No price reduction is given should

there be an error in the delivered material – that is if the material

is not compliable with the specifications described under the

advertisement material section on this page. Possible complaints

must be advanced no later than 14 days after the insertion

of the advertisement.

Terms of Payment

All advertisements are invoiced at the current prices of the

insertion date. Payment 30 days net from invoice date. All prices

are excl. VAT. All rights are reserved for printing errors in Media

information 2008.

Benjamin Media A/S udgiver Arena · Bil Magasinet · Bolig Magasinet · Costume · Cosmopolitan · FHM · M! · Vmax · Woman


Current

Every month,

Bil Magasinets’

talented

journalists travel

all over the world

to test the newest

cars. The result

is 100-150 pages

of the latest, most up-to-date and exciting material about the

automobile one can find – all of it wrapped up in an elegant

and easily accessible lay-out.

Enthusiastic

Useful

Bil Magasinet

gets right to

the heart of the

matter with indepth

research

whether the

topic is news, a

technology or,

through tests of every new model, from Corsa to Corvette

and Fiat to Ferrari. An enthusiasts’ bible – Bil Magasinet

makes the experience of driving the most up-to-date cars

REAL – for thousands of readers every month.

Useful

Each month,

Bil Magasinet

focuses on

everything that

matters to the

driver, his car

and his wallet:

Car economy,

traffic policy, critical debate, comparative tests, the latest

equipment, tests of used cars, car sales information, practical

tips and much, much more; always making the experience a

priority.

Tests

Bil MagasiNet

Medieinformation

2008

Bil Magasinet

closely follows

the new car

market and every

month, we gather

together the

newest models

N y h e d e r

Bilnyt fra hele verden

RUNDT OG AFRUNDET

I 308 er midterkonsollen med tre runde

luftdyser à la Audi TT og en skrånende

vinkel dominerende kendetegn. Gearstangen

sidder højt, info-displayet ved

forruden er bedre integreret.

GRAZIE,

M I L L E G R A Z I E

De italienere kan virkelig overraske. Der skal lyde et tak herfra for den dejligste

minibil siden... ja, siden Fiat 5 0 0

DIN BIL

Diesel er billigst.

Basta!

SPAREGRISE

TIL FOLKET

EN HILSEN FRA BMW

Som i bl.a. BMW Z4 får Peugeot 308 en

navigationsskærm, som kun er synlig,

når den er i brug – ellers lægger

den sig fl adt ned og bugter med instrumentbrættet.

Stor og tydelig skærm.

D A N S K E R N E S

NYE F A V O R I T

> >

D en p opul ær e Peuge ot 3 0 7 bl i v er til

3 0 8 o g for t s æt ter succe s s en

Franskmændene har ikke med ca. 88 hk, men derover ran-

> bare fået > én ny No. 1, men to. gerer den nye 1,6 liters motor fra

Nicolas Sarkozy har overtaget præ- 207 og BMW’s Mini med 120, 150 og

sidentpaladset efter Jacques Chi- 175 hk – der er ingen benzin motor

rac, og PSA holder skiftedag for med større volumen i udsigt. En

en af sine og Europas mest solgte senere RC-version vil få omkring

modeller, 307. Som en naturlig kon- 220 hk. Dieseludgaverne bliver på

sekvens overtager 308 produktions- 1,6 liter med 90 og 110 hk, en 2 liters

linjerne i fabrikshallerne i franske maskine med 136 hk og en 2,2 liters

Sochaux og Mulhouse, og den er fra bl.a. 407 med 170 hk og biturbo.

klar til at indtage pladsen som Forvent også verdens første hybrid-

No. 1 på den danske top 10 model med kombineret diesel- og

over de mest solgte biler. Selv e l k r a f t o m k r i n g 2 0 0 9 – e t r e n t s p a r e -

efter fem års produktionstid v i d u n d e r .

blev 307 sidste år Danmarks I begyndelsen af efteråret kom-

sjette mest solgte bil med mer 308 hatchback med tre og

4.301 eksemplarer.

fem døre til Danmark, og allerede

De første billeder af 308 på Genéve-udstillingen i marts

er endnu så dugfriske, at 2008 ser vi nye udgaver af Coupéder

ikke er oplyst noget om Cabriolet og SW’eren, som når Dan-

motorprogram, mål eller mark næste sommer. En længe sav-

senere varianter. Men Bil net mpv i Renault Scénic- størrelse

Magasinet tager chancen med navnet 3008 ligger længere ude

og ser hen mod den 25. juni, i fremtiden.

hvor de offi cielle data bli- Med dén buffet af modeller, kan

ver offentliggjort.

308 kun blive en værdig efterfølger

Basismotor bliver sta- til 307 – og dermed en stor succes i

dig en 1,4 liters motor det Peugeot-glade Danmark.

STRUKKET FORM

308 bærer mindre præg af mpv bagagerumsklappen, som synes

end 307, og de mere udstrakte inspireret af dén på Renault

linjer klæder bilen. De store Mégane. Nyt hos Peugeot er den

baglygter går langt ind i

tydelige linje hen langs siden.

“KAN MAN ANDET

for comparison tests and ‘duels’, featuring all the relevant

measurements, stats and facts – including smaller single

tests of new ranges and engine variations.

benjamin media a/S

Finsensvej 6d

DK-2000 Frederiksberg

www.benjamin.dk

Phone: +45 7022 0255

Fax: +45 7022 0256

2 8 %

Fiat 500

END AT FALDE FOR

DENS CHARME?“

Non parle italiano!!! Jeg Tiden er aldrig fl øjet fra den kun I Torino, hjembyen for alt, hvad der

taler desværre ikke italiensk, 297 cm lange Fiat, der ikke bare gav har med Fiat at gøre, fandt Nuova 500

men kan dog til nød sige tusinder af italienske familier – med en arving, der skal genoplive de glade

”prego” og ”arrivederci”. Jeg levede fl ere medlemmer end bilen egent- dage hos Fiat og give verden en over-

heller ikke, da en af Italiens vigtiglig kunne rumme – mulighed for at få kommelig ny kultbil.

ste biler blev præsenteret i 1957 af den egen bil, men også satte mange dan-

store Fiat-boss, Giovanni Agnelli. Alliske familier på hjul. Mange smiler, OM BEVÆGGRUNDENE udelukgevel

er jeg lige så vild med fortidens når den tøffer forbi, fordi de husker en kende er penge og overlevelse for Fiat-

Fiat Cinquecento, eller Nuova 500, af de i alt 3.702.078 små 500’ere, der koncernen, er det de evigt gestiku-

der nu er fyldt 50 år, som jeg er med blev produceret mellem 1957 og 1977. lerende torinesere vel undt. De har

det gestikulerende italienske sprog. Og kan man andet end at falde for pumpet al vandet ud af den synkende

Inderst inde ved jeg, at jeg en dag skal dens barnlige charme? Den er lige så skude, Fiat var for få år siden, og har

lære italiensk, sådan på den rigtige stærk som for 50 år siden.

præsenteret kasse succes’er som Panda

måde – og det indebærer også, at jeg Den 4. juli 2007 blev en skelsæt- og Grande Punto på et tidspunkt, hvor

skal eje en gammel kult-Fiat 500. tende begivenhed i den lille Fiats liv. der egentlig ikke var penge til det. > >

Smid bare lommeregneren i papirkur ven. Bil Magasinets analyse viser, at hvis du

vil køre småt, så betaler det sig at køre diesel – også selv om du ikke kører

Jorden rundt hver t år

> >

Der var engang, hvor ejeren af en die- kunne betale sig – idag er diesel billigst for kommer ud til den. Det koster fra ca. 10.000

selbil enten var en 69-årig camping- alle 206- og 207-købere.

kr. inklusive montering, men har du i forveentusiast

i en udkørt Mercedes-taxa eller

jen givet merpris for diesel, løber det jo op.

en kreativ landmand med egen diesel- Tilkoksning? Det er skrøner

De nye afgifter motiverer til at købe små

pumpe og bulet Nissan King Cab. Idag kører Men hvad med klassiske problemstillinger nye dieselbiler – og det skal vi være glade

selv unge kvinder med livstils-diplom og som koldstarter og tilkoksning ved bykør- for. Dieselbilerne har ofte et overlegent

Mini Cooper med diesel i tanken. Og det sel? Hos Peugeot Danmark, som sæl- kraftoverskud og komfort i forhold til ben-

er der god fornuft i, for efter omlægninger rigtig mange af både 206 og 207 i diezin-versionerne. Hvad de nye dieseltider

gen af bilbeskatningen kan diesel bedre end selversion, forsikrer den tekniske afdeling, betyder for priserne på brugtmarkedet, er

nogensinde betale sig.

at udviklingen inden for dieselteknologi har derimod svært at spå om:

Det viser en analyse af en del af de biler, elimineret de gamle problemer, og at der i “Det eneste der er sikkert, er, at brugt-

der fås med både benzin- og dieselmotor, dag ikke er nogen nævneværdige ulemper. priserne afspejler nypriserne. Men jeg tviv-

som Bil Magasinet har foretaget.

Selv om du i stigende grad kan ignoler på, at en brugt 206 benzin vil blive min-

Hvor det at købe dieselbil tidligere krærere, hvor mange gange triptælleren løber dre værd, udelukkende fordi prisforskellen

vede et kørselsmønster som en langturs- rundt i løbet af et år, bør du stadig overveje i forhold til diesel er mindsket fra ny,” siger

chauffør for overhovedet at hænge sammen dit kørselsmønster. En dieselmotor udnyt- David Knudsen fra Engrosfaxen, der for-

totaløkonomisk, skal du nu køre langt færre ter brændstoffet væsentlig bedre end en midler brugte biler mellem forhandlerne.

kilometer før diesel bilens merpris samt benzinbil, hvorfor motoren udvikler min- Vi skal også minde om, at det ikke er

højere ejerafgift er tjent ind.

dre spildvarme. Det betyder, at det tager mange måneder siden, at prisforskellen per

I nogle tilfælde – som ved Peugeot 206 og længere tid at opvarme kabinen om vinte- liter diesel og benzin var næsten udjævnet

207 – er bilens pris ligefrem faldet så meget ren – og at du f.eks. i en Grande Punto die- ved standerne.

som følge af afgiftsomlægningen, at diesel fryser røven ud af bukserne de første 10 Og så længe Europas bilister i stigende

selen betaler sig, uanset hvor lidt du kører. minutter en februar-morgen.

grad efterspørger diesel, ja så er der en

Før den 25. april skulle du køre mindst En løsning er at investere i et oliefyr, der risiko for, at olieselskaberne blot skruer op

15.000 km, før HDI-skiltet på bagklappen kan tidsindstilles, så bilen er varm, når du for prisen.

DIESEL ELLER BENZIN?

Skemaet beviser, at diesel nu også er billigst for almindelige kørselsbehov

SAMME BILMODEL MED

BENZIN/DIESEL-MOTOR PRIS YDELSE

FORBRUG SÅ LANGT SKAL DU KØRE FØR

EU-MIKS DIESEL BETALER SIG*

Kia Picanto 1,1 EX

1 0 6 . 76 5 k r 65 hk/97 Nm 1 9 , 2 k m / l

19.000 km 16.000 km

Kia Picanto 1,1 CRDi EX

1 2 9 . 2 5 6 k r . 75 hk/152 Nm 2 2,7 km / l

Peugeot 206 1,4

1 3 9 . 9 9 0 k r . 7 5 h k / 1 1 1 N m 15 , 6 k m / l

14.000 km 0 km

Peugeot 206 1,4 HDI

1 4 1 . 9 9 0 k r . 68 hk/160 Nm 23,3 km/l

Peugeot 207 1,4

155.645 kr. 73 hk/118 Nm 15 ,9 k m / l

15.000 km 0 km

Peugeot 207 1,4 HDI

1 6 1 . 1 1 6 k r . 68 hk/160 Nm 22,2 km/l

Ford Focus 1,6 Trend Collection 5d 2 3 7 . 6 2 4 k r . 100 hk/145 Nm 14 ,9 k m / l

19.000 km 2.000 km

Ford Focus 1,6 TDCi Trend Coll. 5d 242.224 kr. 90 hk/215 Nm 20,8 km/l

VW Golf 1,6 5d

263.610 kr. 102 hk/148 Nm 13,5 km / l

21.000 km 16.000 km

VW Golf 1,9 TDI 105 5d

2 9 1 . 3 0 0 k r . 105 hk/250 Nm 20,0 km/l

BMW 318i

444.110 kr. 129 hk/180 Nm 13,7 km / l

22.000 km 22.000 km

BMW 318d

4 9 3 . 8 0 0 k r . 122 hk/280 Nm 1 7 , 9 k m / l

Toyota Avensis 2,0 Sol sedan

3 7 6 . 9 0 2 k r . 147 hk /200 Nm 12 , 3 k m / l

Toyota Avensis 2,0 D-4D Sol sedan 4 0 0 . 2 8 9 k r . 126 hk/300 Nm 1 7 , 2 k m / l

19.000 km 18.000 km

BMW 525i

7 5 1 . 8 0 0 k r . 218 hk/270 Nm 13,5 km / l

24.000 km 23.000 km

BMW 525d

758.800 kr. 197 hk/400 Nm 1 6 , 1 k m / l

Stortest

Regeringen vil jage suv’erne og de slemme gulpladebiler ud af byerne.

Derfor er de økonomiske biler blevet billigere. Bil Magasinet er taget

på tur ud i landet for at se, om der nu også er så meget at spare ved at

gå ned i størrelse. Tag med og fi nd ud af, hvad de 3-cylindrede minibiler

har at byde på...

TEKST MORTEN B. BEK FOTO BEK, JUUL & NYMANN > >

Figure 1

Audited Circulation

Copies

Figure 3

Gender split

%

37.706

Bil

Magasinet

82,9

49,2

= Bil Magasinet

12.565

Nyt om

biler

Men Woman

= Denmark Total

17,1

12.623

Autobild

50,8

Circulation & Readership

A readership figure of 350,000 and a controlled circulation of

37,706 make Bil Magasinet the most read and purchased car

magazine in Denmark. Typically, the readers of Bil Magasinet are

male – aged from 18-40. Readers are evenly distributed over Denmark

(town, city and countryside) and their average yearly income

is higher than the norm.

Reader Profile

Figure 2

Readership

Figure 4

Demographic (age split)

%

350.000

157.000

Bil Magasinet Nyt om biler

11,2

8,8

18–24 years

29,9 23,5

25–39 years

Figure 1

Source: Danish Circulation Control, Jan-Jun 2007

Figure 2–4

Source: Gallup, Index Denmark, Jan-Jun 2007

The division of Bil Magasinets 350.000 readers.

30,8 32,8

40–59 years

60 years +

Naturally, the readership of Bil Magasinet has an active interest in

car ‘news’ and they want to be up-to-date with the newest info

from the car industry. Readers are generally the opinion formers

amongst their friends, families and colleagues, regarding all things

automotive. Furthermore, the Bil Magasinet reader is interested in

car accessories, new electronics, gadgetry, grooming and

grooming products, homes and gardens and ‘Do It Yourself’ tools.

He generally uses a little extra money and effort on good quality

items. He is well informed and active in traffic policy and has a

strong attachment to issues like the free right to form trade unions,

environmental policy and privatization.

15

25,8

All prices are excl. VAT.

1) 2)

Double page spread

Size: 446 x 297 mm

Price: Dkk. 58,200

1/1 page 1)

Size: 223 x 297 mm

Price: Dkk. 38,200

Special placement

The special placement of an advertisement page

is only possible via prior arrangement.

Spread on pages 2 and 3 DKK. 67,000

Spread on pages 4 and 5 DKK. 63,900

Inside of back cover DKK. 42,000

Back cover DKK. 43,900

Other special placement + 5 %

No. Publication Week Material deadline

1/2 page vertical 1)

Size: 109 x 297 mm

Price: Dkk. 25,000

1/2 page horizontal 1)

Size: 223 x 145 mm

Price: Dkk. 25,000

1) For bleed: add a minimum of 3 mm to each measurement. 2) All DPS adverts must include 2,5 mm’s of double image either side of the spine edge.

Publication dates 2008

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

17.01.08

21.02.08

19.03.08

17.04.08

15.05.08

19.06.08

17.07.08

21.08.08

18.09.08

16.10.08

20.11.08

18.12.08

Turnover Discount

3

8

12

16

20

25

29

34

38

42

47

51

11.12.07

29.01.08

26.02.08

27.03.08

22.04.08

27.05.08

24.06.08

29.07.08

26.08.08

23.09.08

28.10.08

25.11.08

The turnover discount is given on the basis of the booked net turnover

for the entire year of 2008. The discount is only granted progressively

and not retroactively. The turnover discount is only obtainable through

insertions in one or more of Benjamin Media’s publications; This does

not include sponsorships, promotions, special editions or supplements.

The turnover discount cannot be combined with the newbizz discount.

Agreements exceeding 575,000 DKK (net turnover) are negotiated

individually.

Yearly Agreement Discount

Advertisers who undertake a yearly agreement with Benjamin

Media by 31st March 2008 latest, will qualify for a yearly

agree ment discount of 7.5%. For this discount to apply, the

advertisers minimum NET turnover must be DKK. 58,000.

Insertions / Creative sizes

Call for further information regarding alternative/creative printing,

textured or lenticular prints, PET, postcards, trade samples,

paste-ins and creative formats.

New Bizz Discount

The new-business discount is obtainable for advertisers,

whom have not advertised in Benjamin Media’s publications

for more than 24 months. The new business discount (OR

new-bizz discount) is also available to advertisers on a specific

magazine, provided that no advertising has taken place

in said magazine within a period of 24 months.

Call for further information.

Deal Discount

1 % discount re. payment guarantee

1.5 % discount re. ongoing client information

3 % discount on the delivery of complete digital material including

chromalin or similar high resolution proof-print or colour print.

MiN gross sales

outsiDe aNNual

agreeMeNt

turNover

DiscouNt

MiN Net

turNover

58,000 0,00 % 58,000

89,000 2,50 % 87,000

121,000 5,50 % 114,500

187,000 8,00 % 172,000

256,000 10,50 % 229,000

331,000 13,50 % 286,500

410,000 16,00 % 344,500

558,000 18,50 % 455,000

Negotiated individually 575,000

More magazines by this user
Similar magazines