match - Ebeltoft Golf Club

ebeltoft.golfclub.dk

match - Ebeltoft Golf Club

GOLF

l EBELlOFT

EBELTOFT

GOLFCLUB

FORSIDE:

Golfer med

dobbelt held

Under Hotel Hvide Hus

match lørdag den 1. juli var

en af spillerne, Hans Henrik

Nyhuus, Ebeltoft, så heldig at

lave »Hole in ane«« på Ebeltoft

Golfbanes hul 11 . Det var

dobbelt heldigt for spilleren

og enestående i klubbens historie,

idet Toms Chokolade

skænker et ægte sølvfad til

den, derfår »Hole in ane«.

Yderligerevar H.H. Nyhuus

sammen med sin makker nr.

1 i parmatchen.

BESTYRELSE:

Formand

Bjarne Olsen .. . .... . . 86351432

Sekretær

Jørn Christensen . . . ... 86342641

Kasserer

Birgitte Christoffersen .. 86343410

Erik Nielsen .. . .... . .. 86351300

Ove Elle .. . .. ...... .. 86343355

Martin Godsk Jensen . . 86341239

UDVALG:

Forretningsudvalg

Bjarne Olsen , formand . 86351432

Erik Nielsen . .. . . .. . .. 86351300

Leif Petersen . . .. . . . . . 86342300

Økonomiudvalg

Bjarne Olsen , formand . 86351432

Jørn Christensen . . . .. . 86342641

Birgitte Christoffersen .. 86343410

Baneudvalg

Erik Nielsen, formand . . 86351300

Handicapudvalg

Birgitte Kock

Petersen, formand . . .. 86342196

Matchudvalg

Ove Elle, formand .. . . . 86343355

Juniorudvalg

Jørn Christensen, Fmd . 86342641

Trænings- og

begynderudvalg

Martin G. Jensen, Fmd . 86341239

PR- og sponsorudvalg

Otto Schmidt, formand 86356411

Bladudvalg

Børge Venge, formand. 86343503

Pressekontakt

Harry Schultz .. . . .. . . . 86342434

Børge V enge .. . . .. . .. 86343503

Kontingenter

Birgitte Christoffersen .. 86343410

KLUBHUSET . .. .. . . . 86344787

Aase Bruun . .. . . . .. . 86345771

Privat . ... . . .... .. .. 86345170

Kvadrat

Kvadrat Boligtextiler AS

8400 Ebeltoft,

Danmark

Telefon: 86 34 18 66

Telex : 60272 dk

Telefax: 86 34 21 10

Reg. nr. 42737

Giro: 7 07 34 88

Den Danske Provinsbank

Showroom: 84-204

Scandinavian Trade Mart

Bella Center København

MODERNE

TØJDESIGN

RAVENS

FIN K

LE BAY

BUSNEL

COR-REY

M.FL.

EBELTOFT

86344633


Sommeren er gået.

Vi har haft en stor Matchsæson

Vi hat haft en stor Green-fee sæson

Vi har haft en stor medlemstilgang

og alt det på trods af vi ikke har kunnet stille

en »fuldt tilfredsstillende« bane til rådighed.

Her tænker jeg på arbejdet på banen og på de »nye«

teesteder, som har stået og skæmmet hele sommeren .

Her tænker jeg på de relativt snævre grænser vi

har i vores klubhus regi.

Her tænker jeg på de mindre gode forhold vore nye

medlemmer bydes på ang. træningsfaciliteter.

Men på trods af alt det -

har klubben haft den største tilgang af nye medlemmer

i klubbens historie. Med 430 medlemmer har

vi vokset os rigtig store i år.

Men på trods af alt det -

er Matchdeltagelsen vokset i år.

Men på trods af alt det -

er vores Green-fee gæsters antal vokset med ca. 30 % .

- Og det er i grunden ikke så galt --

Teestederne erigang med en omgang mere, så de står

klar til næste år.

Træningen blev pr. 1. aug . lagt i andre hænder til stor

tilfredshed, og vi håber på at fortsætte næste år ad

den vej.

Klubhusstørrelsen kan vi p. t. ikke røre ved, men med

god forståelse og godt humør går det alligevel.

Godt humør og Entusiasme må være de rigtige

ord for vores sport, vi oplever det hver gang vi

er på banen .

Det er med stor beundring, at nogle af vore medlemmer

vil ofre så meget på Deres sport som De gør,

her hentyder jeg naturligvis til til de Golfvogne, som

nu kører på banen og bidrager med et nyt islæt.

Hvis andre går med samme tanker om anskaffelse,

skal de være velkomne.

Som en af kommunens største idrætsforeninger går

også vi ind til et spændende efterår med Kommunevalg

i november.

Den interesse der har været fra de nuværende byrådsmedlemmer

til at være med til at løse op for

vore problemer igennem de sidste år har ikke været

imponerende, mildt sagt.

Og det på trods af den store betydning, alle ved,

en golfbane har for en kommunes image. For tilflyttere,

for erhvervslivet, for turistlivet.

Fra klubbens side vil vi håbe, at det nye byråd vil

stille sig betydelig mere positiv over for Golfklubben

fremover.

Godt efterår

Bjarne Olsen

formand

Formanden

har ordet ...

Walther Christensen med sin

nye »PARCAR«, der har givet

ham kræfter til at tage en runde

på golfbanen.

Bilen klarer let bakken på 2. hul.


Trænings- og

begynderudvalget

Ak ja, så er denne træningssæson

slut, og det er ca. 5

måneder siden vi slog de første

huller i plænen på træningsbanen

. Meget er sket siden

da, og ud af de 63 der

startede er ca . 42 blevet bidt

af sporten, og derved blevet

medlemmer. Jeg håber at alle

i klubben tager godt imod

dem og lodser dem ind i vores

hyggelige klubliv.

Fordi træningssæsonen er

slut, er det ikke ensbetydende

med at man ikke kan spille

mere. l 1988 blev der spillet

hele året igennem (selv juleaftensdag),

så bare hæng i

og få masser af træning og

nye makkere at spille med.

Vores træner Andrew

Scullion er ikke mere tilknyttet

klubben, og vi har istedet

fået en aftale med Graham

Townhill om en anden golfpro

som Graham skaffer os,

men vi kan desværre ikke gi-

ve flere oplysninger i øjeblikket,

da det ikke er endeligt

afgjort hvem der kommer.

Dog vil vi kunne tilbyde kvalificeret

protræning

næste år, også til juniorer og

begyndere.

Sidst men ikke mindst vil jeg

gerne fra alle i begynderudvalget

sige tak for en god sæson

og mange fornøjelige timer

sammen, og ønske jer

alle fortsat god golfsæson.

P.U.V .

Martin Godsk Jensen

Juniornyt

Hafnia-Cup '89

Lørdag den 17. juni deltog

Pernille Nygaard Rasmussen

og Flemming Christensen i distriktskvalifikation

på Moesgård-banen

i Århus.

Begge deltagere markerede

sig flot i det skrappe selskab

af Jyllands bedste juniorer.

Pernille klarede sig bedst ved

at blive nr. 1 og kvalificerede

sig herved tillandsfinalen i

Brønderslev den 5. august ­

flot Pernille!!!

Flemming blev nr. 5 i drengerækken

årgang 73-74. Han

spillede 18 huller uden sin

putter, som på mystisk vis var

forsvundet kort før tee-off.

Pernille Nygaard Rasmussen

og Troels Svensson deltog

begge i Juelsminde Golf

Klub's juniorlejr 26. -29. juni 89.

De har begge fået stort udbytte

af opholdet, hvad deres

resultater på det seneste jo

også viser.


Nye

medlemmer

Lis K. Lauritzen, Ebeltoft

Anders B. Petersen, Viby J.

Hanne Joan Lund, Kolind

Martin Konrad, Århus

Erik Karlsen, Ryomgård

Knud Rytter, Ebeltoft

Grethe Rytter, Ebeltoft

Ivy Nørkjær, Bjerringbro

Stig Bredstrup, Ebeltoft

Morten E. Andersen, Ebeltoft

Kennett Sørensen, Ebeltoft

Bent Rasmussen, Egå

Birte Rasmussen, Egå

Tove Bæk, Ebeltoft

Egon Bæk, Ebeltoft

Harry Ø. Jensen, Århus

Wivi Pedersen, Ebeltoft

Jytte Pedersen, Ebeltoft

Karl E. Pedersen, Ebeltoft

Laura Nymark Olsen, Dejret

Christian B. Mølgård, Ebeltoft

Ketty Mølgård, Ebeltoft

Lis Jæger Hansen, Rønde

Winnie Helene Berg, Århus

Tove Luckmann, Ebeltoft

Jørgen W. Larsen, Ebeltoft

Charlotte B. Larsen, Ebeltoft

Hanne B. Pedersen, Rønde

Ib B. Pedersen, Rønde

Peter Schandorff, Lystrup

John E. Madsen, Hadsten

Jan E. Madsen, Hadsten

Børge F. Thomsen, Rønde

Fl. von Luttichau, Møllerup

Lena von Luttichau, Møllerup

Serge Philippon, Ebeltoft

Bent Adamsen, Ebeltoft

Thor Tøsse, Ebeltoft

Thaly Tøsse, Ebeltoft

Ungdom på

golfbanen

Skoleeleverne på Skelhøjeskolen

i Ebeltoft har en af de

sidste uger før skoleferien

afholdt en såkaldt »tema uge«

over emnet sport. Over et

hundrede elever blev under

kyndig vejledning af de tre

lærere, deriøvrigt selv er habile

golfere, involveret i golfspillets

mysterier fra A til Z.

Lærerne Poul Skadhede, Ole

Erik Andersen og Lars Moesgård

forestod instruktionen

og undervisningen i de forskellige

dicipliner alle tre dage

begunstiget af det gode vejr.

Fra morgenstunden samledes

man i fællesskab med børnene

og fortalte dem om golf-

spillets ide, force og mysterier.

Deretter deltes alle i mindre

hold, der så prøvede selve

spillet på slagbanen, det

lange spil. Andre gik til bunkerspil

og indspil til greens,

det korte spil .

Man sluttede så med at lære

at putte på putting-green, så

alle eleverne fik, foruden en

masse frisk luft, virkelig lov til

at slå til boldene i de forskellige

dicipliner. Slutteligt vistes

stor interesse for en lille runde

på nærmest liggende huller,

og mon ikke mange har

fået lyst til det lille spil!!

l så fald vil Ebeltoft Golf Cl u b

have døren åben for ungdommen

og fremover være behjælpelig

med videre instruktion

i et evt. prøvemedlemsskab-

VELKOMMEN!!

Golfspillet er ikke dyrt,

men SJOVT.


Tirsdagsdamerne

i

Randers

den 13. juni 1989 i pragtfuldt

sommervejr drog 16 optimistiske

piger afsted mod

Randers.

Vort bedste

golf-ægtepar!

Ebeltoft Golfbane spilledes

lørdag den 3. juni 1989 årets

greensome/ stableford match

for klubbens ægtepar.

Vinderparret skal deltage i finalerunden

om Danmarks

bedste golf-ægtepar på Himmerlands

Golf og Country

Club's flotte baneanlæg mod

alle andre vindere fra andre

golfklubber i hele landet. Vinderparret

får gratis et hus stillet

til rådighed een week-end

med festmiddag og præmieuddeling.

32 golfere i Ebeltoft Golf Cl u b

ialt 16 ægtepar deltog i en af

matchlederne Jørn og Flemming

Christensen veltilrettelagt

match. De havde i den

Vi havde en dejlig dag med

masser af sol og godt humør

hos alle.

Vi kæmpede bravt men måtte

se os slået af de stærke Randers-piger.

Da matchen var

færdig var der spisning og

hyggeligt samvær i klubhuset

(vi var ved at smelte alle sammen).

Ved præmieuddelingen

måtte vi jo aflevere panden,

men kun til låns, vi må have

grad lukket op for »regnsluserne«

- så dyngvåde spillere

gik banen rundt, og kun kunne

de fryde sig over, at banen

virkelig trængte til reg-

den tilbage på hjemmebane

næste år, enige?

De bedste score for Ebeltoft

blev Rie Nymark 38 points,

Bodil Grøning 36 p., Inga

Weinholt 35 p., Eliza Andersen

34 p., Birgit Tønnow og

Maria Bendix 31 points.

nen - spillet blev derefter.

Vinderne nr. 1 Margit/ Calle

Larsson 42 points, 2. Bodil/

Herbert Grøning 41 points, 3.

Lotte/ Erik Nielsen 40 points.


Golf er et

svært spil

Siden Ebeltoft Golf Club i

april måned holdt sit åbnehus,

har der været livlig aktivitet,

trænet flittigt og slået

mange bolde på trænings- og

øvelsesbanen . Alle har fået en

fornøden instruktion i det

komplicerede lille golfspil.

Søndag den 11. juni 1989

blev der på store-bane holdt

»Eksamen« for 38 begyndere,

der følte, på slagbanen, sig

næsten som verdensmestre,

og ønskede prøven på at

komme på handicaptavlen

ved at spille hovedbanen med

»markør« (handicapper) og

dermed komme med i klubbens

sponsormatcher.

At det er sværere end som så

ses af resultaterne. Een af begyndermatchens

yngste deltagere

Troels Svensson viste

sig at have lært mest af in-

struktionen og blev en suveræn

vinder i dagens spil med

et fantastisk score på 29

points for de 9 huller og dermed

sat i handicap 37 efter

sit første spil på storebane.

Den 13-årige Troels Svensson'

s store talent vistes både i

driwet, på fairways og greens.

7 spillere fik handicap og

matchlederne Martin Godsk

og Jørgen S. Jørgensen kunne

med glæde uddele erindringsglas

til følgende:

1. Troels Svensson 29 points,

2. Erik Karlsen 23 p., 3. Bent

Rasmussen 22 p. , 4. Inge

Richter 20 p., 5. Knud E. Pedersen

19 p., 6. Per Jacobsen

19 p., 7. Jørgen Larsen

18 points.

Solskin og

regntøj

Lørdag den 17. juni 1989 spilledes

Ebeltoft Golfbane

SAS-match som slagspil.

Matchlederen, stationschefen

på Tirstrup Lufthavn Jørn

Christensen havde tilrettelagt

en meget fin match og medbragt

nogle flotte sponsorpræmier

fra firmaet SAS, flerfarvede

regnsæt, paraplyer

og logobolde, samt head-covers.

A-rk. 1. David Mikkelsen 67

slag netto, 2. H.H. Nyhuus

68. B-rk. 1. Niels Holm 66, 2.

Ove Elle 67, 3. Karen Poulsen

69. C-rk. 1. Nan Petersen 67,

2. Birgitte Christoffersen.

D-rk . 1. Ulla Schøndorff 71,

2. Ib Hjort Rasmussen 73.

Dagens bruttopræmie vandtes

af Lars Nygaard Rasmussen

med 78 slag for de 18

huller.

En glad sponsor l matchlede

med sit vinderhold.


Ane Kirstine

match

golfbanen

Søndag den 25. juni 1989

spilledes Ane Kirstine match.

Det gav travlhed på banen,

hvor 78 spillere gik ud i en ny

form for matchspiL For at få

spillere med højt og lavt handicap

kopieret sammen forlangte

matchledelsen, at der

mindst skulle 15 slags difference

i handicap.

Matchlederne Poul Erik Krøll

og Børge V enge mixede holdene

så det blev et vellykket

arrangement. Solen strålede

om kap med vinderholdene,

der hver fik 1 flaske rødvin i

præmie - udsat af klubben.

Gavekort sponseret af Ane

Kirstine v l Bent Ligård gik til

de 2 bedst placerede par.

Vinderholdene blev Jytte og

Tage Krogh, 40 points, Ole

Blegvad og Lotte Nielsen 38

points, Børge Poulsen og

Lissy Hougaard, Svend og

Helle Bittmann, Palle Rasmussen

og Erik Hogrefe, Gerda

og Poul Nielsen, Ragna

Boye og Henning B lom,

Flemming og Jørn Christensen,

Karen Poulsen og Oda

Venge, Henrik Mølgaard og

Brigitte Alstrup, John Wadsholt

og Martin Godsk, Mario

Sforzini og Børge V enge, Per

Grundtvig og Torben Blom,

Rasmus Byriel og Erwin Mikkelsen,

Poul Byriel og Ulla

Christensen, Mucke Ranum

og Birthe Krarup, Peter Rasmussen

og Martin Konrad,

Ejnar Rishøj og Lillian Larsen

samt Eigil Weber.


Fra hele landet strømmede

golfere til Ebeltoft i anledning

af Hotel Hvide Hus ægteparog

par-match på golfbanen.

lait 132 golfspillere - det største

antal nogensinde.

Matchen var arrangeret dels

som en ægteparmatch, hvor

partnerne spiller mod andre

partnere med justeret handicap,

så betingelserne var så

ens som muligt. Dels som

parmatch, hvor spillerne selv

havde valgt makker.

Efter matchens afslutning

blev samtlige deltagere budt

velkommen på hotellet af

Sommerens

begivenhed i

E.G.C.

golfklubbens formand Bjarne

Olsen, hvorefter Børge V enge

sammen med hotellets konferencechef

Jette Albertsen

uddelte de flotte præmier

skænket af hotellet.

De heldige vindere var følgende

- ægteparmatch:

1. Else / Erling Holm 45 p., 2.

Inge/ Poul Kops 45 p., 3. Margit/

Calle Larsson 43 p., 4.

Bodil/ Herbert Grøning 41 p.,

5. Birthe/ Erik Lindgård 41 p.,

6. Lise / Poul E. Bæk 40 p., 7.

Grete/ Harry Schultz 39 p., 8.

Helle/ Sven Bittmann 39 p. ­

ægteskabsfadet, skænket af

Århus Golfklub for flere år siden

tilfaldt i år Else og Erling

Holm.

Parmatch: H.H. Nyhuus/ David

Mikkelsen 41 p., 2. Niels

Albertsen / Kaj Brændbyge

41 p., 3. Brigitte Alstrup/

John Wadsholt 37 p., 4. Mar-


tin Godski Peter Frentz 37 p.,

5. Peter Hald/ Knud Petersen

36 points.

Golfklubbens store dag sluttede

med, at de fleste deltagere

nød hotellets middag og

den påfølgende revy, »Ebeltoft

i kikkerten« , der vakte

stor begejstring. Herefter gik

dansen til ud på de små timer

med musik leveret af den lokale

»humørbande« .

Ægteskabsfadet i gode hænder

for 2. gang - Else og Erling Holm.

·Drivvåde flag

lyste op ...

Lørdag den 15. juli lyste mange

små våde flag op på fairways

rundt på golfbanen i

Ebeltoft. Ebeltoft Golf Cl u b

havde flagspil på programmet.

Det blev en våd omgang golf

for de 72 spillere. Matchen,

sponseret af Djurs Sommerland,

veltilrettelagt af

matchlederne Jørgen Fin k og

Martin Godsk Jensen - reg ­

nen var måske dagens største

handicap. Alle gennemførte

matchen drivende våde,

alle vinderne fik ved præmieuddelingen

del i de flotte præmier,

trøjer, T-shirts, logobolde

og glas fra Djurs Sommerland.

Dagens vindere blev:

A-rk . nr. 1 Morten Post, 2.

Mario Sforzini. B-rk. nr. 1.

Niels Holm, 2. Brigitte Alstrup.

C-rk. nr. 1. Erwin Mikkelsen,

2. Bodil Grøning. Drk.

nr. 1. Elisabeth Schlattner,

2. Lissy Hougaard.

Vinderholdet med

sponsoren Børge Godsk og

de fine trøjer

Mucke Ranum og Pernille på

det 17. hul.

Der stod mange flag .


Kaninmatch

på golfbanen

Søndag den 9. juli spilledes

Ebeltoft Golfbane en »Kaninmatch«

hulspil l greensome,

hvor de ældre, garvede

golfere blev sat sammen med

de ganske uøvede nybegyndere.

Det kom deriøvrigt en

hel del sjovt ud af, idet alle

parter lærte en del af hinanden,

hvor svært det er at ditfinere

spillets kryptiske regler

ude på banen. Alle kom dog

godt hjem, fyldt med viden

og indtryk. Vinderne blev belønnet

med en flaske vin.

Vinderholdene blev:

Palle Bruun / Peter Hald 5/ 3,

Karl Petersen / Jørn Christensen

1/ 0, Bjerre Petersen / Mogens

Bugtrup 6/ 5, K.E. Grønbech

/ Per Kjærholm 7/ 6,

Vin i rød/hvide

farver på

højkant

Søndag den 23. juli 1989 spilledes

Ebeltoft Golfbane en

vinmatch med en helt ny

matchform som kaldes en

»Amerikaner«, der er et spil

for alle handicaps, hvor man

deler 6 points på hvert hul i et

hulspil .

Følgende vindere fik en flaske

vin i præmie: Brigitte Alstrup

47 p., Peter Hald 44 p. ,

Jørgen Andersen 43 p.,

Chresten Jacobsen 45 p., Elisabeth

Schlattner 46 p. , Birger

Schlattner 47 p. , Børge

Venge 47 p., Mie Bugtrup

42 p., Johanne Kjeldsen 41 p.

Hanne Mellentin/ Ove Elle 6/ 5

Jytte Petersen / Eigil Webel

7/ 6, Birgit Rasmussen / Kim

Hansen 6/ 5, Lisbeth Kjær-

Jørn Christensen 48 p., Morten

Post 50 p., Jørgen Krøllner

39 p., Pernille Rasmussen

45 p. , Niels Albertsen

42 p., Mads Christensen 43 p.

Poul Byriel37 p., Jytte Mor-

holm / Jytte Weinø, Jørgen S.

Jørgensen/ Thor Tøsse spillede

alle square.

vad40p., H. Koksholm41 p. ,

Jørn Tønnow 40 p., Mogens

Rasmussen 44 p., Tage

Krogh 40 p., P.A . Christensen

39 p.


Med knap 100 deltagere blev

dette års »Ebeltoft Glas

Match« den hidtil største

klubmatch i Ebeltoft Golf

Club's historie. Det gav en

travl dag for de tre matchledere,

Mie Bugtrup, Birgit

Rasmussen og Jytte Elle,

men alt klappede, som det

skulle.

Matchens deltagere kæmpede

om smukke arbejder udført

og skænket af glaskunstnerne

Tchai Munch og Finn

Lynggaard, idet der udover

andre præmier var udsat en

glasting til hver af de fire rækkers

vindere.

Den store tilgang af aktive

spillere kan meget hurtigt give

klubben brug for mere plads,

bl.a . i et udvidet klubhus.

Største

match i

golfklubben

Resultaterne af glas-matchen

blev: A-rk. 1. H.H. Nyhuus

37 points, 2. Kjeld Ranum

37 p., 3. Rasmus Byriel36 p.

B-rk. 1. Tage Krogh 40 p., 2.

Mucke Ranum 40 p., 3. Lars

Mach 37 p. C-rk. 1. Ulla

Christensen 38 p., 2. Nan Petersen

35 p., 3. Chr. Andersen

35 p. D-rk. 1. Ib Hjort

Rasmussen 40 p., 2. Mads

Kristensen 36 p., 3. Jytte

Morvad 35 points.


Fortrinlig ny golfbog

-markedets bedste golfbog på'dansk. Simpelt hen ...

Gonnr 3.J un,SS

•Succes avler succes• er den internationall kendte træner

Peter Chamberlains motto, når han underviser i golf. Hans mål

er at gøre instruktion og træning spændende ved at bygge

spillet op trin for trin med mange opmuntrende præstationer

undervejs, indtil successen bliver en selvfølge. Bogen om

golf er gennemillustreret med mange flotte .. og instruktive farvefotos

og tegninger. Indeholder også udførlige konditionsog

styrketræningsprogrammer til alle aldersgrupper, samt et

kapitel-om , hvordan man håndterer nervøsitet og anspændthed

. Bogen er oversat til dansk af Jørgen Frigast Larsen .

160 sider. indbundet ................................. kr. 178;

Jeg bestiller hermed Peter Chamberlain: Bogen om golf,

kr. 178,- incl. moms.

Navn:

Adresse:

Post nr. ____ _ By:

Leveres gennem boghandler:

Send kuponen 111:

cletusen bøger l

Klosterrisvej 7, l

2100 København Ø 1


Torsdagsherrer

med

tirsdagsdamer

til

festlig

sommermatch

Vi startedtidligt makker og jeg, halv ni på banen

længe før, længe før nogen anden

tee'en, bolden, matchfee var betalt

spillet, tja det var ikke galt

men kampen var hård og i top

makker vandt, jeg blev runner-seven-up

Bolden på 15'eren, den ble' væk

den ligger med andre til højre i naboens hæk

naboen, han bærer sikkert nag

og vil mod klubben nok føre sag

alle bringe vi her bolde som offer

slået af Queen Margrethe den l l's dufter.

på 17'eren, jeg ble' som is

bolden ble' taget af en mosegris

den gris er jo en farlig ånd,

væk var mit hole in one.

På 11 'eren, det skulle først være slået

men flaget var flyttet, og makkeren gået

det rørte ham en disse

han sa'e han skulle .... tisse

På 1 O' eren vi havde fået en lille gewesen indenfor vesten

ladet andre gå igennem

og set deres bolde blive borte med blæsten.

Til sidst var vi fremme ved 18

solen var på vej i seng for natten

vi slog ud som i blinde

håbede bolde på fairway at finde

men ak, de bolde har en sjove vane

de lå klar til venstre på klubbens øvebane.

Så mit handicap er stadigt stort

men sagt tak for matchen -til damerne

det fik Peter, mænnerne og jeg da gjort. (Birger Schlattner's causeri ved festen

Hattegilde ­

Tage Krogh får

sin hat.

Svennerik skal vælge hat


Fornemt

besøg

Torsdag den 22. juni 1989

havde baneinspektør Erik

Nielsen fornemt besøg på

golfbanen. Skaberen af vor

dejlige golfbane, den nu 71 -

årige Frederik Dreyer i selskab

med Dansk Golf Unions banekonsulent

Ib Helm-Petersen

foretog et lille ophold i

klubhuset på hjemvejen fra

3 generationer

på golfbanen

Vor »grand old man« Harry

Schultz og fru Grete havde

nogle eventyrlige gode feriedage

i juni måned. Med et

dejligt besøg fra USA af deres

ældste søn Bo, der sammen

med sin ældste søn

Steen kom på ferievisit i Ebeltoft.

Bo Schultz har boet i USA i

18 år. Efter et udvekslingsår

i staterne blev Bo hængende

og gift med en amerikansk

pige »Jefra«. De bosatte sig i

en sightseeing af andre jydske

golfbaner der er i støbeskeen.

Hylke ved Skanderborg

og Ry ved Mossø samt

Ugelbølle ved Rønde.

Det var derfor med glæde, at

der oveni også blev tid til et

lille visit i Ebeltoft.

Det blev et positivt møde -

efter selvsyn af vore mest

vanskelige huller gav Frederik

Dreyer grønt lys for nogle forandringer

og forbedringer ­

navnlig det tredie huls green

Vancouver ved Portland,

hvor Bo idag har sit gode job

som superviser i et stort EDB ­

styret elektricitetsværk i Vancouver.

Hjemme har Bo endnu

en søn, den 11 -årige

»Dane« .

På billedet ses Harry med sin

søn Bo og sit barnebarn

Steen - 3 generationer i et

godt spil på Ebeltoft Golfbane.

Frederik Dreyer på sin bane

skal forbedres og en helt ny

placering af »Rævebakkens«

green .

Baneinspektørens ansigt strålede

ved afskeden - men det

koster penge, og hvornår

man kan gå igang er der ingen

der ved, men en godkendelse

er ihvertfald fra banens

skaber.


Mandag den 3. juli 1989 invaderede

Danske Sportsjournalisters

Golf Club, Ebeltoft

Golfbane i det skønneste

sommervejr.

34 golfere fra alle egne af landet

dystede i årets opgør mellem

provinsen og København

en årlig tilbagevendende venskabsmatch

om 6 molbostatuetter,

der siden 1982 har

vandret mellem de to landsdele.

Københavnerne blev afhentet

ved Molsfærgen og alle deltagere

var opsat på at vinde

og generobre de evigtvandrende

Molboer, men sådan

skulle det ikke gå . Provinsen

havde i år kridtet skoene, alle

ville gerne vinde statuetterne

hjem til hovedlandet.

l en veltilrettelagt match under

ledelse af holdkaptajn for

provinsens golfere, Jens

Christensen, Silkeborg, assisteret

af den lokale Børge

V enge, Ebeltoft, blev det alle

tiders dag med en god optakt

og afslutning i klubhuset til

Ase' s lækkerier og en fin præmieuddeling

sponseret af Mizuno

Golf Import og Robin

Hood Golfcenter.

Molboerne

kom hjem igen

Resultatet af dysten blev,

overraskende nok, at provinsen

vandt Molboerne tilbage

med et gennemsnitsscore på

33,6 imod Københavns 29,8.

Vinderholdet bestod af Jens

Christensen, Silkeborg 38 p.,

Frode Munksgård, Haderslev

36 p., Ole Ravn, Kolding 34 p.

Svennerik og Børge V enge,

Ebeltoft 32 p. , Poul Erik Bæk,

Rinkøbing 30 p.


Lørdag den 5. august 1989

havde Ebeltoft Golf Club besøg

fra Odsherred Golfklub i

Højby på Sjælland. 24 spillere

belv afhentet ved Færgehavnen

og transporteret til golfbanen

til årets venskabsmatch.

Odsherred/ Ebeltoft. En dyst

mange spillere ser hen til som

årets begivenhed.

Matchens trofæ - en evigvandrendesølvkaffekandeder

sidste år måtte efterlades i

Højby med Odsherred som

vinder. Det var 16. gang

matchen blev spillet og under

ledelse af matchlederne Hanne

Lykke, Odsherred og

Niels Albertsen, Ebeltoft blev

det en uforglemmelig dag for

alle parter.

Kaffekanden blev overbevisende

vundet hjem til hovedlandet

med 12 sejre mod 1

nederlag, så sølvtrofæet skal

nu opbevares hos fru Inge

Andersen, som trøst for vort

eneste nederlag. En sideløbende

konkurrence om bedste

slag nærmest flaget på

det 11 . hul blev vundet af

Mogens Kock Petersen 2,2 m

Efter præmieuddelingen, (Alle

spillere fik erindringsglas

fra Odsherred) - fællesfotografering

og hyggeligt samvær

i klubhuset, blev alle

gæster igen afleveret ved

Molslinien og nåede færgen,

men uden sølvkanden i bagagen

.

Hjemmebane

gav

kæmpesejr


Fra

formiddagspigerne

Uden at skulle tærske langhalm

på den ulyksalige situation

omkring damematcherne

føler vi trang til at svare på

nogle få ting i sidste blad.

1. Nej - damematcherne skal

ikke kun være for piger uden

arbejde og pensionister, og

det har vi ALDRIG ønsket.

Vi fremsatte ønske om at

have en formiddagsmatch

med afsluttende frokost og

præmieuddeling, og sideløbende

hermed en eftermiddags

(flextids?) match, hvor

vi i øvrigt ikke har blandet

os i, hvordan den skulle afvikles.

Derved kunne man både bevare

en dejlig tradition, som

Ebeltoft faktisk har været

kendt for , og som vore sommergæster

sætter stor pris på

og samtidigt tilgodese de

piger, der arbejder, eller som

måske bare har svært ved at

komme ud af fjerene om morgenen.

Ved at alle resultater blev ført

på den store liste , kunne

pigerne fint skifte mellem

matcherne efter lyst og behov

og alligevel være med i slutopgøret

om årspræmierne.

Af deltagerantallet fremgår

det klart, at der er spillere nok

til begge matcher, idet den

officielle match har en gen-

. nemsnitsdeltagelse på 14, og

vi har 15 nu med udgangen

af juli.

2. Med forslaget om de to

matcher har vi jo netop ønsket

at prøve noget nyt ,

så vi er enige med formanden

i, at det ikke altid skal være,

som det har været.

l øvrigt kan nævnes at både

Randers, Ålborg, Århus,

Brønderslev, Horsens, Dejbjerg,

Vejle, Haderslev m .fl.

har to matcher, og i Esbjerg

kan de endda få det til

at fungere med tre damematcher.

3. Det er rigtigt, at klubben

ikke får penge ind fra os, men

vi har dog betalt vore kontingenter,

som tillader os frit

spil på banen.

Når vi fraregner de præmieudgifter,

der ville have været,

ville netto-overskuddet til

klubben, nu da % af matcherne

er afviklet, have været

1600 kr. Trods alt kun en dråbe

i et budget, der jonglerer

med ca. Y2 million eller svarende

til16 green-fee spillere,

hvilket opnås på blot en halvgod

dag .

Vi håber, at klubbens bestyrelse

vil have storsind nok til

atter at godkende vores

match, men ellers må vi jo blive

ved med at være på »det

forkerte hold«!

P.S. Det synes vores mænd

nu ikke, at vi er!!

På vegne af formiddagspigerne:

Grete, Jytte, Birgit, Mie,

Ragnhild og Birgitte.

Nye

præmier

lanceret

Ved herrernes torsdagsmatcher

er der i år sket nogle

forandringer, idet ledelsen har

bestemt, at der hveranden

torsdag skal spilles slagspil og

ikke som tidligere altid kun

stableford. Motivet er, at man

gerne vil kende de enkelte

spilleres styrke, hvad det ellers

skal bruges til?

En anden ting - også en nyhed

- er der lanceret nye præmier

for bedste score. Der

spilles om en »lommelærke«,

en lille flaske med patentprop

og påtrykt klubbens

logo.

1. præmien er fyldt med gode

danske dråber (gl. dansk) og

2. præmien - nok en flaske -

her må vinderen selv bekoste

de dyre dråber!

Morsomt nok blev premiereflasken

vundet af en sommergæst

Karl Erik Jeppesen fra

Radioavisen, der både fik flaske

og sat ned i handicap, der

for fremtiden er under 10.

Så »Jeppe« havde en dejlig

feriedag på vor golfbane.


Fundne sager

Det er utroligt hvad golfspillere

mister. Mange golfere må

være meget opslugt af, enten

af spillet eller vor smukke natur

- måske begge dele?

l sæsonens løb er der indleveret

adskilligt golfudstyr som

hittegods, såsom sandjern,

pitchingwedges, paraplyer,

puttere, head-covers, blyanter,

bagmærker, briller og

sko!!!

En praktisk talt helt ny Pringle

trøje er også fundet på banen.

Skabet er fyldt. Vi efterlyser

de rette ejermænd til disse

effekter. Håber dette vil

bringe held - for hvis ikke nogen

henvender sig til matchleder

Ove Elle om disse indleverede

ting - vil der blive afholdt

»Auktion« og beløbet

vil indgå i klubbens slunkne

kasse . ·

Nærmere herom vil ske ved

opslag i klubhuset.

Har du mistet noget golfudstyr

på banen - er der tid

endnu til at kigge i skabet,

ellers!!!

Løbende

hulspil

Finalen i løbende

hulspil

blev en mediebegivenhed

Poul Erik Krøll

gik af med sejeren

4-2 og det

blev fejret på

behørig vis -

med Hurra!

Flag, champagne

og kransekage,

hvad

siger l så?


Læge Poul

Christens

havde klippet i

»Ugeskrift for

læger« Dette

sygdomstilfælde!

Golf: spil hvor bolden skal i

hul med så få slag som muligt.

Phyl: på græsk = tiltrækning

og osis en tilstand, hvor den

syge har en uimodståelig,

helt ukontrollabel trang.

Ætiologi: Første gang sygdomssymptomerne

er set i

udbrud med sikkerhed kan

dateres til Skotland, Set. Andrews,

1552. Sygdommen

kan ramme alle uanset alder,

smitter ofte en hel familie.

Symptomerne tiltager som en

form for narkomani, og varer

livet ud. De angrebne er bestandigt

bange for ikke at

komme i hul før de dør.

Diagnose: Ved gråvejr, kan

man se patienterne styrte ud

af husene strækkende armene

ud fra kroppen, med

håndfladerne vendt mod de

Set i ugeskrift

for læge·r

Golfphyllosis- Epidemisk

tiltagen af ny sygdom

drivende skyerne.Symp·

tomerne er mindre udtalte om

vinteren. På hverdage på arbejdspladsen

ses de pågældende

ofte snurre rundt

om egen akse og ligesom

slynge begge knyttede hænder

fremad i lokalet, samtidig

med, at hovedet indtager en

kælen stilling, stirrende ned i

gulvtæppet.

Når symptomerne er stærkest

udtalte går patienterne

rundt på grønne marker omgivet

af sandkasser og småsøer,

ofte kiggende sig søgende

omkring, trækkende en

underlig sæk på hjul indeholdende

jernstænger efter

sig . Hvis patienten er dårlig

til bens, sættes motor på

sækken, eller der bygges sågar

et hus over sækken, således

at patienten kan køre i

tørvejr.

Patienterne er ofte længe

væk fra deres hjem.

De pårørende er meget overbærende

over for symptomerne.

De finder de pågældendes

emnevalg såre

enkelt og indskrænket. At

tale med dem er som

»et slag i luften« hvorfor patienterne

mest holder sig til

lidelsesfæller.

Det formodes at de angrebne

er megaJomane og farveblinde,

idet de i regnvejr

bærer kæmpestore paraplyer

i skrigende farver.

Behandling: Er ikke mulig .

Symptomerne forværres og

varer livet ud. Af en eller

grund har disse patienter

en ualmindelig lang levetid.


SET

OG

SKET ··y··


HOTEL EBELTOFT STRAND

Ndr. Strandvej 3. 8400 Ebeltoft

86343300

More magazines by this user
Similar magazines