Views
5 years ago

Dotatoc praktiske forhold afd. D.pdf

Dotatoc praktiske forhold afd. D.pdf

Dotatoc praktiske forhold afd.

0834/1 Side 1 Dok Dok.nr Dok nr nr: nr 0834 Rev Rev.nr Rev nr nr: nr 1 Nuklearmedicinsk Nuklearmedicinsk Nuklearmedicinsk Afdeling Afdeling Århus rhus Universitetshospital Universitetshospital DOTATOC DOTATOC-Y-90 DOTATOC 90 90 terapi terapi ppå p Afd Afd. Afd D. Praktiske Praktiske forhold forhold . For at mindske kontaminering på stuen og for at lette rengøringen, skal følgende procedurer benyttes. Da 90 Y er en ren β-emitter er kontrolmåling med Rados RDS110 ikke mulig. Halveringstiden er 2,7 dage, og 80 % udskilles i urinen i løbet af 24 timer. Strålingen fra patienten er meget lav, på grund af β-strålingens ringe rækkevidde på få mm. Man skal derfor stort set kun være opmærksom på at undgå kontaminering fra biologisk væsker. Generelt: Der skal bæres TLD-dosimeter (afdelingens "kittel"-dosimeter), handsker, plastik sko-overtræk og et elektronisk dosimeter med alarm. Det elektroniske dosimeter aflæses før og efter opholdet. Før stuen tages i brug af en radioiodpatient (plejepersonale - D): Mærk døren med "Isolation". Indgift (læge - NUK): Foretages af NUK læge torsdag i perioden kl. 14-18 (afhængig af kvalitetskontrol af 90Y-Dotatoc), når den tidligere jodpatient er udskrevet, og stuen klargjort. Automatik i brønd tilsluttes. Nøglen skal stå lodret. Ophold på terapistuen: Patienten er iført hospitalstøj (som håndteres med handsker, indtil det er vasket). Patienten må ikke få besøg af børn og gravide. Øvrige besøg er tilladt. Besøgende skal tage blå overtrækssko over egne sko, inden de går ind på stuen. Patienten skal have rigeligt at drikke for at fremme udskillelsen. Mobiltelefon må anvendes, hvis den er puttet i en plastpose. Overflytning af patient til Afd. V: Patienten overflyttes til Afd. V fredag kl. ca. 15. Der skal dog mindst været gået 24 timer siden behandlingen. Det anvendte hospitalstøj udskiftes. Det snavsede tøj håndteres med handsker og vaskes. Fodtøj anvendt på stuen opbevares forsvarligt i 7 dage i en pose eller maskinvaskes. Hvis der er risiko for, at andre ting kan være kontaminerede, skal disse kasseres eller opbevares forsvarligt i en pose i 7 dage.

Praktiske forhold ved udnyttelse af genbrugsasfalt - Vejforum
Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter - vaeske.dk
Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU
Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ...
Praktisk Vejledning til IKV i AMU - Snedkernes Uddannelser
Læge-patient-forholdet - Det Etiske Råd
Analyse af praktiske erfaringer med ener- girenovering af byg ...
PRAKTISKE FORHOLD: - Isbjørnen
Praktiske forhold, anbefalinger, råd og vink vedrørende ph.d ... - Iva
Praktisk medarbejder til De grønne områder
Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af ...
Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af ...
Praktiske informationer - Pædagoguddannelsen Sydhavn
teoretisk og praktisk fundament - Specular
Praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ...
Praktisk anvendelse af dybstrøelse som substrat ... - Energistyrelsen
Patienttilfredshed set i relation til organisatoriske forhold
Standardkontrakt for leverandører af praktisk bistand. - Faaborg ...
praktiske anbefalinger (version 2) - Danske Fysioterapeuter
Kvalitetsudviklingsprojetk i forhold til metoder til risikovurdering v ...
Praktisk IT-jura brouchurebeskrivelse 06.05.03 - BvHD
Patientinddragelse i Neurologisk Afd N - Region Hovedstaden