nr. 01 · 2010 - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

nr. 01 · 2010 - Hospitalsenhed Midt

og vi ved hvor mange penge, vi har til rådighed

til at løse vores opgaver. Vi har fået 30 mio. kr.

til at bygge om, så de fysiske rammer bedre kan

passe til de opgaver, vi skal løse, og en af ændringerne

er, at vi skal have reduceret antallet

af sengestuer, så vi kan få øget den ambulante

aktivitet.

Vi er i fuld gang med at få planlagt de

interne rokader, der bl.a. medfører, at vi kan

rykke ind i den gamle psykiatribygning.

Lisbeth Kallestrup overtog talerstolen efter

Lars, og hun indledte med at fortælle, at hun

søgte stillingen som cheflæge på HSI, fordi

hun ønskede at blive en del af fællesskabet i

en hospitalsenhed, der er kendt for høj faglig

kvalitet og modet til at gå nye veje.

Lisbeth roste medarbejderne i både Silkeborg

og Hammel for at være brusende og

brændende for det meningsfulde arbejde i det

samarbejdende sundhedsvæsen. Hun takkede

samtidig for den store vilje til også at gå nye

veje og arbejde med ting, der er tidskrævende

og nogle gange svære, som f.eks. Den Danske

Kvalitetsmodel (DDKM), som var emnet på

Store Uddannelsesdag.

Cheflægen lagde megen vægt på, at vi skal

være gennemsyret af at tænke i patientforløb,

og at det skal afspejles i vores indretning,

service, organisation m.m. Vi skal tænke på

• AKU: 7,4 stjerner ud af 10 mulige = rM’s

højeste score (august)

• ilM (august)

• Coe fik eksperttænketank (august)

• 2. fejring/medaljeoverrækkelse for danmarks

mest produktive hospital (august)

• Flowstue byggestart (september)

• Parat med elektroniske genoptræningsplaner

(september)

tværs, se muligheder for koordination og sammen

skabe fremtidens sundhedsvæsen.

Lisbeth konkluderede, at vi på HSI har en

vinderholdning, og at vi ikke sætter os i nogen

offerrolle på trods af de mange ændringer og

udfordringer, vi er blevet udsat for – og stadig

har i vente. Vi er gode til at værne om hinanden

(ifølge Arbejdsklimaundersøgelsen), vi vil

udvikling frem for stagnation og mest af alt,

vil vi patienterne det bedste nu og i fremtiden.

Anne Just afsluttede talerækken. Hun

kunne naturligvis tilslutte sig sine to hospitalsledelses

kollegers udtalelser og konklusioner,

og hun glædede sig samtidig over HSI’s

velvilje, realitetssans, omstillingsparathed

samt optimisme over for akutplanen 2007-08,

som endnu ruller ud over vore huse.

Vi har bevist, at vi kan, og selvom tingene

sker hurtigt, har vi indrettet os efter det, og vi

har lært at udvikle, mens vi går vejen. Nogle

gange er vi nødt til at sætte turbo på og løbe.

Nogle gange går det så stærkt, at vi snubler,

men vi rejser os igen, og vi har tilgivelse over

for hinanden, når vi fejler.

Godt Nytår!

AF sUsAnne MosgAArd gUldhAMMer

• sammedagsudredning (september)

• silkeborg populært valg hos læger

under uddannelse (september)

• september – resultat af AKU (september)

• oprettelse af influenza-afsnit (september)

• 12,5 mio. fra eU til hammel forskningsprojekt

v/Morten overgaard (oktober)

• rsi kantinen introducerer: Take away

for ansatte (oktober)

• Tidlig artrit-klinik (november)

• vikarbooking på speechmax (november)

• store uddannelsesdag (Tema: ddKM)

(november)

• lUP (december)

Hospitalsenheden Silkeborg | under kitlen nr. 01 / 2010 | 7

More magazines by this user
Similar magazines