Tidsskrift for Oustruplund • Nr. 2 • 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

Tidsskrift for Oustruplund • Nr. 2 • 2010 - Region Midtjylland

Kastaniebladet

Tidsskrift for Oustruplund Nr. 2 2010


Kastaniebladet

Oustruplund

Oustrupvej 14

8620 Kjellerup

tlf. 87 70 20 20

fax. 87 70 20 39

www.oustruplund.dk

Redaktionen:

Ansvarsh. Mona J. Maul

Mona.Maul@ps.rm.dk

tlf. 87 70 20 23

Alice Graversgaard

Redaktionen har stået for layout

og indhold, hvor andet ikke er anført.

Tryk:

Trykkeriet Oustruplund

tlf. 87 70 20 31

Oplag 500 eksp.

Alice.Graversgaard@ps.rm.dk

Bladet udkommer 2 gange årligt.

Artikler og annoncer:

Optaget stof dækker ikke nødvendigvis

Oustruplunds eller redaktionens

meninger, synspunkter og

sprogbrug.

Eftertryk er tilladt

ved tydelig kildeangivelse

Deadline for indlæg, annoncer,

fotos, tegninger, artikler

og andet til næste nummer:

10. juni 2011

Næste blad kommer på gaden

inden sommerferien 2011.

Stof og artikler til Kastaniebladet

bedes fremsendt elektronisk

pr. mail, på diskette eller på CDrom.

Skriv venligst navn og adresse på

fremsendt materiale.

Forsidebilledet

Et sneklædt Oustruplund set fra

parken

Indhold

Lederen ..................................................................................................... 3

Nyt fra administrationen ........................................................................... 5

Jul i Bakkehuset ........................................................................................ 6

Projektafd. Dagsforløb .............................................................................. 7

Projektafdelings sattelit i Trustrup ........................................................... 8

Hej jeg hedder Niklas ................................................................................ 8

Projektfamilier .......................................................................................... 9

Oustruplund har fået nye verdensmestre ................................................... 10

Støtteboligernes julehilsen 2010 ............................................................... 11

Networking ............................................................................................... 12

Oustruplund i Ugebladet Hjemmet ........................................................... 13

Julehilsen fra Skovhusene ......................................................................... 14

Ny medarbejder i Skovhusene .................................................................. 15

Små glimt fra hverdagen på Oustruplund ................................................. 15

Nyt fra skolen og værkstederne ............................................................... 16

Ny faglærer på Medieværkstedet .............................................................. 20

Julehygge i Brugskunst ............................................................................. 21

Julehilsen fra Brugskunst .......................................................................... 21

Oustruplunds konference 2011: Galskabens Magt ................................... 22

Personaleforeningen på Oustruplund ........................................................ 22

TV-Midt-Vest filmer på Oustruplund ....................................................... 23

Paula Moltzen i PS Bladet ........................................................................ 24


Erling Prang, december 2010

Lederen december 2010

Det skete også i 2010:

Nu hvor 2010 så småt er ved at

rinde ud, er det også tiden til et

tilbageblik på året, der snart er

gået. Efter en årrække med stigende

efterspørgsel på løsning af

opgaver har vi i år også mærket

nedgangen i de økonomiske konjunkturer

i kommunerne

Fra at have et stadigt pres på pladser

gennem hele 2009 sluttede

dette brat ved årsskiftet 2009/10.

Man kunne næsten få den tanke

at alle kommuner pludselig havde

skabt et Columbusæg i forhold

til nedbringelse af behovet for

anbringelser.

Over det ganske land har der i 2010

været en ret voldsom opbrems-

Lederen

Tulipantræet i parken i fuld flor

ning i anbringelser. Bekymring

og undren bredte sig i de faglige

organisationer, og i de forskellige

socialfaglige sammenhænge,

spurgte man undrende til, hvad

der nu skete. Lovgivningen var

stadig den samme, så det kunne

næppe være ændret lovgivning,

der var uslagsgivende for en mindre

anbringelsesfrekvens.

Efterhånden som året er gået, er

bekymringen ikke blevet mindre,

men det har i alt sin gru vist sig,

at kommunerne er kommet under

så voldsomt et økonomisk pres,

at det har været nødvendigt at se

på den store stigning i udgifterne

til hele det specialiserede område,

der de seneste år er sket.

Som en socialpsykiatrisk og

socialpædagogisk døgninstitution

har vi også mærket en vigende

efterspørgsel på pladser, og været,

og er fortsat, udsat for et stort

kommunalt pres for at sænke priserne.

I den forbindelse er det dog nød-

vendigt at henvise til de årlige

rammeaftaler. Region Midtjylland

og kommunerne i Regionen laver

hvert år en rammeaftale, hvor

principperne for fastlæggelse af

prisdannelsen for taksterne aftales.

Disse aftaler gælder på både

de kommunale og de regionale

institutioner.

Besparelser:

Oven i en vigende efterspørgsel på

anbringelser er parterne omkring

rammeaftalen blevet enige om, at

budgetterne på både de kommunale

og de regionale institutioner

skal sænkes med 5 % i 2011. Dette

giver selvsagt nye udfordringer

oven i en vigende efterspørgsel på

pladser.

Set i lyset af disse nye arbejdsbetingelser

har vi på Oustruplund

valgt, at vi fortsat vil arbejde med

at styrke den faglige udvikling,

dygtiggøre og ruste vore medarbejdere

til åbent, anerkendende,

fagligt og kompetent at møde de

elever, der fortsat anbringes. Dette

til trods for den ændrede holdning

i kommunerne om anbringelse

på døgninstitutioner for børn og

unge.

Oustruplund har vi valgt fortsat

at tilbyde en bred vifte af

socialpædagogiske dag- og døgntilbud

til kommunerne (se www.

oustruplund). Vi finder det dog

nødvendigt at reducere og tilpasse

servicen på forskellige områder

for at imødekomme de aftalte

besparelser.

Det sker bl.a. ved en reduktion i

medarbejderstaben, samtidig med

at der fortsat søges sikret et trygt

og sikkert arbejdsmiljø. Kommunerne

vil fremover kun modtage 1

statusrapport på elever mod nu 2

årlige statusrapporter. Mødevirksomhed

bliver nedsat og omlagt,

så der her opnås en personalebesparelse.

Den årlige skitur for


eleverne er foreløbig aflyst for at

opnå en besparelse i aktiviteterne.

Den indvendige bygningsvedligeholdelse

vil også blive nedtonet.

Hertil kommer en lang række mindre

tiltag af besparelsesmæssige

foranstaltninger.

Med de tiltag, der for nuværende

er i gang for at tilpasse økonomien

til de udmeldte besparelser, er det

målet, at Oustruplund fortsat kan

tilbyde en bred vifte af socialpædagogiske

og socialpsykiatriske

ydelser til kommunerne på et fagligt

kompetent niveau. Dette til

gavn for de borgere i vores samfund,

der for en stund i deres tilværelse

har brug for et skub i den

rigtige retning, hvad enten det er i

et døgnophold eller en dagforanstaltning,

for at komme videre i

tilværelsen med eksempelvis egen

bolig, et arbejde, uddannelse og

selvforsørgelse.

Afslutningen på 2010 markeres

sædvanen tro på Oustruplund med

et julearrangement for elever og

medarbejdere i kantinen på Oustruplund

d. 22. december.

Vi vil hermed gerne sende en stor tak for samarbejdet og

samværet i 2010 til alle:

Elever, jeres familier og pårørende.

Medarbejdere og jeres familier.

Kommunale samarbejdspartnere.

Kolleger og ansatte i Region Midtjylland.

Leverandører og øvrige samarbejdsparter.

Politikere i kommuner og regioner.

Alle ønskes en rigtig

GLÆDELIG JUL

samt et godt udviklende og lykkebringende

NYTÅR.

Erling Prang Jørgen Vognsen

Forstander Konst. souschef


Nyt fra Administrationen Skrevet af Mona J. Maul,

assistent

Da vi efter sommerferien fik en

henvendelse fra en person, som

gerne ville i praktik hos os en uge,

for at prøve hvordan det er, at arbejde

på kontor, var vi alle begejstrede

for ideen, og vi sagde straks

ja til, at Cecilie kunne komme på

besøg hos os i uge 41.

Det blev en rigtig god uge. Hun fik

lov til at bruge tid sammen med

os alle, for at snuse til så mange

forskellige arbejdsopgaver som

muligt, og hun var rigtig god til at

stille spørgsmål, som også fik os

til at tænke over, hvorfor vi egentlig

laver, det vi laver på kontoret.

Vi synes, det var en rigtig god oplevelse,

og vi vil gerne give muligheden

til andre praktikanter i

fremtiden. Herunder kan I se en

lille hilsen fra Cecilie, som hun

også fik tid til at skrive, mens hun

var her.

Lige nu har vi travlt med at forberede

julen på kontoret. Vi sørger

bl.a. for, at der også i år er mulighed

for at vinde gaver til vores jule

bingo banko, som bliver afholdt

sammen med den store julefrokost

Oustruplund hvor alle elever og

medarbejdere hygger sig med god

julemad, julesange og så jule-bingo-banko.

Ligesom vi plejer.

Vi vil derfor også gerne takke alle

de butikker og firmaer, som sponsorerer

gaverne, uden dem var der

ikke noget jule-bingo-banko.

Så TAK og god jul og godt nytår

til alle fra Administrationen.

En fantastisk praktik uge.

Tak for den åbne og venlige modtagelse

jeg fik af jer alle.

Det har været en meget positiv oplevelse,

at være i praktik hos jer på

Oustruplund, og se en lille brøkdel

af hvad kontorfaget kunne indebære.

Jeg er en pige på 40 år, som er i

gang med en revalidering, da jeg

ikke kunne holde til mit gamle fag

som tjener. Derfor har jeg valgt at

gå på handelsskole, og uddanne

mig inde for kontor og handel.

Jeg er uddannet tjener på Golf Hotel/Golf

Salonen i Viborg og har

arbejdet med faget i mange år.

Derefter har jeg bl.a. arbejdet som

handicaphjælper hos private bru-

gere i 24 timers vagter og arbejdet

i forskellige virksomheder

i produktionen og indimellem

læst enkeltfag på HF VUC.

Men jeg må indrømme, den atmosfære

der hersker blandt jer,

ikke er noget man møder mange

andre steder. Man føler og fornemmer

en oprigtighed, hvor

der er plads og rum til alle type

mennesker. Oustruplund virker

til at være en fantastisk arbejdsplads.

Så tak igen for en god oplevelse,

og tak fordi jeg måtte afbryde

jeres arbejdsgang og I havde tid

og lyst til at vise jeres arbejdsrutiner

til mig.

Cecilie T. O. Munk


Jul i Bakkehuset

Specialprojekter- Projektfamilier

Så er det jul igen, og i skrivende

stund sner det og alt er hvidt udenfor.

Heldigvis har vi en god varme

i vores velisolerede hus.

Huset summer stadig af glade

stemmer, godt humør og trivslen

er god.

Projektafdelingen har oplevet et

spændende år, hvor vi bl.a. har opdelt

os i tre afdelinger.

Dagafdelingen, hvor Birgit Larsen

er afdelingsleder, Akut – Afgiftning,

hvor Lene er konstitueret

som afdelingsleder og Specielle

Projekter – Projektfamilier, hvor

undertegnede er afdelingsleder.

Samtidig var det året, hvor Hørup

og Svostrup flyttede fra Skovhusene

til Projektafdelingen.

Der har således været store omvæltninger

samtidig med, at vi

har været nødsaget til at sige farvel

til mange medarbejdere p.g.a.

vigende efterspørgsel efter døgnpladser.

Vi har i år været på en sommertur

til Frankrig - Normandiet. Det var

en fælles tur for hele Projektafdelingen.

Turen var meget vellykket

Bakkehuset efter årets første sne

– vejret var fint, og alle blev solbrune.

Ligeledes har vi deltaget i Oustruplunds

fælles sommerlejr ved

Ahl Hage, Ebeltoft.

Sammenkøring af medarbejderne

fra Skovhusene og Projektafdelingen

er foregået gnidningsløs, set

fra den stol, hvor jeg sidder. Det

har været en spændende proces

at få integreret medarbejderne fra

Hørup og Svostrup i Projektafdelingen.

Jeg tror, at vort ambitiøse

KRAP efteruddannelses forløb for

24 af vore medarbejdere har været

rigtig godt for sammenkøringen.

Tak til alle medarbejdere for udvist

fleksibilitet i processen.

Annelise og Lis styrer fortsat vores

økonomi og lønninger med

sikker hånd. Det har været et stort

arbejde at få honoraransatte overenskomst

ansat. Opgaven er nu

løst, og alle skal vænne sig til de

nye udfordringer, det giver i tilrettelæggelsen

af projektforløb.

Vi har stadig godt gang i vore Projektfamilier.

Jane og Tine har haft

Skrevet af Kurt Oddershede

afdelingsleder, projektfamilier

nok at lave som familieplejekonsulenter

i årets løb. Der har været

en nedgang i henvendelser om

anbringelser, men her sidst på året

har vi fået nogle forespørgsler,

som vi håber fører til anbringelser.

Tine har vi midlertidig udlånt til

Skovhusene, som konstitueret afdelingsleder,

indtil der bliver ansat

ny afdelingsleder dernede.

Lars udfører flot arbejde som koordinator

for Karuphus, hvor Abdi

og Mads bor, og for Hørup, hvor

Rikke bor.

Vi kan igen i år se tilbage på meget

flotte resultater med vore unge.

Resultatet må skyldes vore veluddannede,

vedholdende og engagerede

medarbejdere, Projektfamilier,

samtidig med at vi har nogle

elever, der ønsker at udvikle sig.

Ligeledes oplever vi et godt samarbejde

med forældre og andre

samarbejdspartnere, hvilket er forudsætningen

for gode forløb.

Ellers er tiden fløjet af sted, og vi

ser frem til nye, spændende opgaver

og udfordringer i 2011.

Afslutningsvis vil jeg ønske alle

vore unge, pårørende, projektfamilier,

medarbejdere og samarbejdspartnere

en glædelig jul og

godt nytår med tak for godt samarbejde.


Projektafdelingen - dagforløb Skrevet af Birgit Larsen,

afdelingsleder i Projektafd. -

dagforløb

Kære alle

Hermed en lille jule- og nytårshilsen

til jer alle fra Dag afd. i

Projektafdelingen. Ja, vi hedder

vel egentlig dagafdelingen i daglig

tale, og det dækker jo egentlig

også ret godt de ting vi beskæftiger

os med nemlig mange forskellige

former for forløb i dag og aften

timerne.

Vi vil ønske jer alle en rigtig glædelig

jul og ikke mindst et rigtig

godt nytår.

Denne hilsen er først og fremmest

til alle vores elever og deres forældre.

Vi har været, og er, heldigvis

så privilegerede at blive involveret

og delagtiggjort i jeres liv og

dagligdag, og i de op og nedture

I møder.

I samarbejde med jer har vi som

oftest held med at finde løsninger

på det, der måtte være svært. Men

det er i bund og grund jeres egen

arbejdsindsats, der skaber den

gode udvikling.

Stemningsbillede fra Hon Fleur

Badning ved D-dagens kyst i Normandiet

Vi vil selvfølgelig også sende en

hilsen til vores eksterne samarbejdspartere.

Vi har i samarbejde med jer haft

mange spændende, udfordrende

og alsidige forløb i årets løb.

Der har som sædvanligt været

mange spændende aktiviteter og

ture i 2010.

I sommers havde vi en fantastisk

tur til Normandiet. Det var en tur

med en god kombination af kulturelle

oplevelser, læring i og omkring

D-dagen og afslutningen

på 2. verdenskrig, og selvfølgelig

ikke at forglemme det dejlige vejr

og badning på D- dags kysten i

”den engelske kanal”.

Vi var som sædvanlig også en tur

i Norge sammen med støtteboligerne.

Her var der jo intensivt skiløb

på løjperne fra tidlig morgen

til sen aften.

Alt dette kan selvfølgelig kun lade

sig gøre med en medarbejdergruppe,

der er fleksible og samarbejdsvillige.

Så derfor går den sidste hilsen til

medarbejdergruppen i dagafdelingen.

Her er det altid en fornøjelse

at være på arbejde, da det hver dag

emmer af humor og arbejdsglæde.

Vi glæder os til alle de nye udfordringer

der (forhåbentlig) kommer

i år 2011.

Mange hilsner

DAGAFDELINGEN


Projektafdelingens satellit i

Trustrup

Vi har haft et år med store forandringer.

På den positive side er vi

inde i nogle stabile og gode udviklingsforløb

med de to unge mænd,

vi har boende. K er startet i et skoleforløb

med andre unge for første

gang i mange år. Han har lagt en

del af de vanskeligheder, som han

kom med, bag sig, og har, til alles

overraskelse, besluttet sig for

at ville være pædagog. Han har

været i et praktikforløb i en SFO,

hvor børnene var rigtigt glade for

ham. Han har meddelt, at han banker

på vores dør, når han bliver 25

år og søger arbejde. Det glæder vi

os til.

Hej jeg hedder Niklas

Jeg er 19 år gammel. Jeg går i skole

på CKU

Jeg bor i en plejefamilie, som har

en maskinstation og der har de et

stort værksted som jeg og mine

venner bruger til og lave scooter.

Vi maler også vores scooter.

I min fritid laver jeg scooter med

en af mine venner. Han hedder

Alex og han bor i Ulbjerg. Han har

selv bygget en trailer til sin scooter.

Den bruger vi til at transportere

reservedele i mellem hinanden.

Jeg kører nogle gange i stykker. Så

ringer jeg til min plejefamilie, som

henter mig og scooteren. De fleste

gange er det stemplet, der har sat

sig fast. Først tager jeg udstødningen

af, så tager jeg topstykket

af og cylinderen fra stempelet. Så

kikker jeg, om der er ridser eller

stempelringene har brændt sig fast.

D har efterhånden boet hos os i 3 år

og er den 1.12.2010 på vej i egen

lejlighed i et udslusningsforløb.

Derudover er det et stort skridt for

D i dette år, at han har fået en sød

kæreste, som han har været sammen

med siden sommerferien. D

er fortsat meget optaget af mekanik,

og utallige scootere og knallerter

er blevet handlet, skilt ad og

samlet igen – endda ofte med forbedret

ydeevne som resultat.

Noget af det, vi også vil huske

dette år for, er etableringen af

værkstedet her på gården, som vi

har rigtigt meget fornøjelse af. Et

resultat af værkstedet var et projekt,

hvor Alfred og K brugte må-

Jeg laver selv bundpakninger af juice

kartoner

Det bruger vi vores tid på. Jeg kan

godt li’ at lave scooter. Jeg har 2 scootere.

Jeg har en hot 50 og en scony.

Jeg har også en anden ven. Ham laver

jeg også scooter med og han har

mange scooterdele. Han hedder Anoten

og han bor i Skive

Og så er jeg meget sammen med mine

venner. Jeg går meget op i scooter,

lige siden jeg var 11 år gammel.

Skrevet af Jens Ole Ladefoged,

fra satellitten i Trustrup

neder på at restaurere en gammel

Citroen varevogn, som de brugte

til en sommerferietur til Frankrig.

Det fascinerede os alle, at hele

processen lykkedes så godt. De

havde en god tur, og bilen holdt til

hele turen.

Året har jo også været præget af,

at vi desværre har måttet tage afsked

med kollegaer, som har været

med rigtigt længe og haft stor indflydelse

på de positive processer

og nye muligheder der er opstået

herude.

Skrevet af

Niklas Eriksen,

elev i projektfamilie


Projektfamilier Skrevet af Daniel Jensen,

elev i projektfamilie

Hej alle læsere af denne artikel. Jeg

hedder Daniel og er 15 år gammel.

Jeg vil gerne fortælle lidt om mit

liv, og om hvordan det var at flytte

i plejefamilie. Jeg er blevet frivilligt

anbragt af mine forældre i en

plejefamilie. I starten var jeg ikke

så glad for at være her. Det hele

var så nyt og anderledes. Det var

en kæmpestor forandring i mit liv,

som bare skete fra den ene dag til

den anden. Jeg savnede rigtig meget

mit hjem, og var ikke hjemme

at besøge mine forældre de første

par måneder. Men efterhånden fik

jeg min hverdag nogenlunde til at

hænge sammen igen. Og fik startet

på en ny skole, som jeg stadig går

på i dag.

Jeg savner selvfølgelig stadig det

hjemme, og det er også lidt svært

for mig nogen gange. At forstå jeg

bor så langt væk fra mine forældre,

men er hjemme at besøge dem

hver anden weekend. Og der er jo

også en grund til, at jeg er kommet

i plejefamilie, bl.a. at jeg blev

smidt ud af skolen. Kunne ikke

rigtig få det til at hænge sammen

med mine forældre derhjemme.

Og de besluttede så derfor at sende

mig i plejefamilie. Jeg blev meget

ked af det, da jeg fik det at vide.

Og var meget nervøs, da jeg første

gang skulle op og besøge et helt

fremmed sted. I starten syntes jeg

godt nok, jeg var komme langt ud

på landet. Heldigvis har vi jo også

en købmand herude. Der gik noget

tid før jeg faldt på plads herude,

men sådan noget sker jo med tiden.

Min drøm i fremtiden er en

gang at komme på handelsskolen.

Lige i tiden er jeg i praktik nede

i Intersport i Viborg. Nu går jeg

i niende klasse, og regner med at

jeg skal tage min tiende klasse, inden

jeg kommer på handelsskolen.

Jeg bor heldigvis sammen med en

herude i plejefamilien, så er jeg da

ikke helt alene. Vi får meget tid

til at gå med knallert. Og vi er jo

også ude at rejse en gang i mellem.

De sidste to vintre, har vi været i

Egypten. Det har vi været meget

glade for. Det er altid rart at komme

hjem lige til jul og være brun.

Men vi tager også på ferier i Danmark,

noget der hedder Sea West.

Jeg kan også godt blive gal og ked

af det, hvis jeg ikke får min vilje.

Men alt i alt er det okay at bo herude,

selv om jeg selvfølgelig helst

ville bo derhjemme.


0

Oustruplund har fået

nye verdensmestre

Med Mikael Jacobsen som skipper

på Ålborgjollen ”Flyvefisken”

vandt Oustruplunds drenge, Sebastian,

Christian, Martin og Pav

verdensmesterskabet for Ålborgjoller

lørdag den 21. august på

Hjarbæk fjord.

Flyvefisken fik to 1. pladser og en

3. plads. Det rakte til en samlet 1.

plads i hele konkurrencen.

Ålborgjollen er tegnet af Åge Utson

til det Danske Spejderkorps i

1930.

Vores Ålborgjolle menes bygget

mellem 1930 og 1940. Den ejedes

af søspejderne i Struer som døbte

den ”Flyvefisken”. Viborg Kommune

købte Flyvefisken i 1990

hvor den blev gennemgribende restaureret.

I 1997 overdrog Viborg

Kommune Flyvefisken til Hjarbæk

Sjægtelaug som igen udlånte

den til Oustruplund i foreløbig 49

år.

Dette er således nu 4. gang i hele

Flyvefiskens historie at den vinder

verdensmesterskab. Det er

således en flot repræsentant for

Oustruplund der ligger i Hjarbæk,

hvor den nyder stor respekt, dels

for dens fine stand og dels for det

flotte pædagogiske arbejde Mikael

udfører med den. Det giver således

stor prestige og anerkendelse

at vinde dette mesterskab i Hjarbæk,

hvor også et opslag på havnen

orienterer om båden og dens

tilhørsforhold til Oustruplund.

Så derfor: Stort tillykke til Oustruplund,

Mikael og den øvrige

besætning.

Læs mere på: http://www.sjaegt.

dk/

De glade vindere i Hjarbæk

Skrevet af Kurt Oddershede,

afdelingsleder Projektfamilier


Støtteboligernes julehilsen

0 0

2009 sluttede og 2010 begyndte

med den, som sædvanligt, hyggelige

og sjove nytårsaften i cafeen.

Med deltagelse af både Skovhusene,

Lindehuset, Støtteboligerne

samt elever og personale fra nogle

af projekterne, var der gang i festen

indtil ca. kl. 02.00 nytårsnat.

Vi har igen i år haft diverse udflugter.

Skituren gik i år atter til

Rauland sammen med Projektafdelingen

i uge 11. Det var en rigtig

dejlig tur, hvor alle deltagerne

hyggede sig godt sammen i hytterne

og på de gode pister i skicenteret.

Støtteboligerne deltog også i årets

sommerfest med flere elever, der

bl.a. var særdeles aktive på fodboldholdet

mod pædagogerne.

Årets dejlige sommerlejr løb denne

gang af staben i uge 30 på Ahl–

kolonien ved Ebeltoft, og var igen

begunstiget af rimeligt godt vejr -

specielt de 3 første dage. Vi fik et

par kraftige byger om torsdagen,

da vi var i Djurs Sommerland,

men det var hurtigt overstået. På

dette års sommerlejr deltog Erling

Prang, så vi var så heldige, at

der flere aftener var guitar-musik

til sangene ved lejrbålet. Det var

en stor succes, som vi håber, kan

Billede fra årets sommerlejr

gentage sig – også selvom Erling

jo har meldt sin afgang til den 1.

april 2011. Det bliver et rigtigt

stort savn for hele Oustruplund,

men vi ønsker ham alt mulig held

og lykke fremover og forhåbentlig

på mange gode gensyn!

Støtteboligerne har tidligere på

året været på indkøbstur til Tyskland,

hvilket vi gør igen torsdag

Billede fra årets sommerlejr

Skrevet af Jørgen Vognsen,

afdelingsleder i Støtteboligerne

den 9. december, så alle kan få

klaret nogle af deres juleindkøb.

Torsdag den 2. december holder

vi traditionen i hævd og kører til

Viborg, hvor vi bowler og spiser

julebuffet.

Det vil igen i år blive muligt at

lave små julegaver i det Kreative

værksted nogle onsdage inden jul.

Året afsluttes med nytårsaften i

Cafeen den 31. december med bla.

den traditionelle nytårstale ved

Dronning Margrethe, god mad,

fest og godt humør. Vi glæder os

til endnu en dejlig aften i samarbejde

og selskab med Oustruplunds

øvrige afdelinger.

Med denne hilsen vil alle medarbejdere,

støtteelever og elever i

Støtteboligerne sig tak for endnu

et godt år og ønske alle på Oustruplund

en rigtig glædelig jul og

et fremragende nytår 2011.


Networking Skrevet af Anni Holm

Den 25. august havde Oustruplund

besøg af forhenværende støtteelev,

kunstner Anni Holm, som

nu er bosiddende i Chicago og

hendes “NetWorking” projekt.

Ved brug af traditionelt håndarbejde,

som det at strikke, inviterede

Anni Holm alle på Oustruplund

til at tage del i hendes forsøg på

at demonstrere, hvordan et netværk

dannes, og hvordan det er

dynamisk og konstant skiftende.

Kunstneren ville med sin installation

gerne opfordre til det at netværke

og opfordrede derfor under

sin performance til dialog mellem

deltagerne. Installationen/ performansen

”NetWorking” blev første

gang udført af Anni Holm i april

2006 i Chicago i samarbejde med

kunstneren Nyok-Mei Wong.

Anni Holm er koncept- og samtidskunstner

og arbejder primært

med diverse digitale medier, digital

billedbehandling samt per-

formance art. Anni Holm er født

i 1977 og opvokset i Støvring

ved Randers. Efter sin studentereksamen

fra Randers Statsskole i

1997 tog hun på et kunstophold på

Krabbesholm Højskole i Skive. I

vinteren 1998 flyttede hun ind på

Oustruplund som støtteelev i Kastaniehuset,

hvor hun blandt andet

stod for at holde både kunst- og

foto lokalerne åbne. I 1999 forlod

hun Oustruplund og Danmark

for at tage til storbyen Chicago i

USA, hvor hun i 2004 fik en universitetsgrad

i kunst og kunstformidling

(Bachelor of Fine Arts)

fra Columbia College.

Anni Holm har udstillet både solo

og i forbindelse med gruppeudstillinger

i Danmark og USA, dog

med flest udstillinger i Chicago og

dens tilstødende byer. I både 2003

og 2004 modtog hun Columbia

Colleges Academic Excellence

Award og Albert P. Weisman Memorial

Scholarship. I 2005 blev

hun udvalgt til at deltage i et ophold

på Atlantic Center for the

Arts i New Smyrna Beach, Florida


under ledelse af kunstneren Arnold

Mesches.

I samarbejde med sin performance

art-partner Nyok-Mei Wong udviklede

Anni Holm kunstfestivalen

”Art Walks Chicago” – en offentlig

performance art-event, der

hvert år fra 2004-2008 blev afholdt

i oktober måned i Chicagos gader

og stræder. I 2006 blev begge

udvalgt til at være mellem de 14

kunstnere, der blev sat I fokus til

Chicago Artists’ Month – en årlig

kunstfestival, der fejrer Chicagos

kunstnere og kunsten. Anni Holm

har afholdt performances i Ohio

University Gallery i Athens, i 14th

Street Gallery I Cleveland begge i

staten Ohio, i Waterloo Center for

the Arts i Waterloo i staten Iowa,

i Chicago Cultural Center samt i

Museum of Contemporary Art

også i Chicago.

Som I kan se på billederne hyggede alle, både elever og

medarbejdere, sig i selskab med Anni

Oustruplund i ugebladet Hjemmet

I forbindelse med Annis besøg på Oustruplund havde vi også besøg af Ugebladet Hjemmet, som lavede

en historie om Annis besøg. I kan læse om det i Ugebladet Hjemmet nr. 45, 2010


Julehilsen fra Skovhusene Skrevet af Tine Behrendt,

afdelingsleder i Skovhusene

Jeg vil hermed ønske jer alle en

rigtig glædelig jul og et godt og

lykkebringende nytår.

Samtidig vi sige tak til alle unge,

forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere

for samarbejdet i det

gamle år.

År 2010 har været et år med mange

oplevelser og nye tiltag. Der

har også været tid til at stoppe op

tænke over, hvordan livet udfolder

sig i Skovhusene både for de unge

og personalet.

Aktuelt har der sidst været et skift

i forhold til ledelsen. Den 1. november

fik jeg opgaven som konstitueret

afdelingsleder frem til,

der bliver fundet en fast afdelingsleder

til Skovhusene.

Torben har valgt at gå på afspadsering

og vender tilbage til Skovhusene

til marts næste år, hvor han

vil genindtræde som pædagog.

I den forbindelse vil jeg lige benytte

lejligheden til, at præsentere

mig selv. Jeg hedder Tine Behrendt,

er uddannet pædagog og supervisor.

Indtil jeg tiltrådte i Skovhusene

har jeg haft min daglige

gang som familieplejekonsulent i

projektafdelingen siden juni 2009.

Det vil sige, jeg er kendt med Oustruplund,

og derfor er jeg delvis

bekendt med Skovhusene.

Jeg har tidligere været afdelingsleder

både på Holmstrupgård og på

et botilbud for yngre voksne med

senhjerneskade, derfor er arbejdsopgaverne

som afdelingsleder heller

ikke helt ukendte for mig.

Der er mere stille i Skovhusene,

end der plejer at være. Vi mærker,

der spares i kommunerne. For

tiden bor der fire unge i husene,

men der er plads til syv. I den forbindelse

har der også været nogle

ændringer i antallet af personalet.

Dette er foregået ved naturlig afgang.

Skovhusene har i årets løb sagt

farvel til Heine Dam, Claus Kristensen

og Rikke Larsen, i stedet

er Palle Sylvest blevet ansat og

Leif Didriksen er ansat i en midlertidig

stilling, der ophører d. 31.

december.

Trods besparelser ser vi fortrøstningsfuldt

på fremtiden, og glæder

os alle til at tage fat på de nye opgaver,

der i 2011 skal danne ramme

for den pædagogiske indsats i

Skovhusene.


Ny medarbejder i Skovhusene

Hvem er jeg.

Mit navn er Palle Sylvest og nyansat

pædagog i Skovhusene.

(august)

Jeg har tidligere været ansat i Silkeborg

Kommune på Ulvedalskolen

i 9 år.

Jeg er også udlært som automekaniker,

og har prøvet en del forskellige

håndværk.

I min fritid har jeg en del med BSV

at gøre. (Håndbold)

Jeg er formand for Ørneklubben,

som er BSV’s børne-fanklub.

Små glimt fra hverdagen

Oustruplund

Gymnastiksalen står foran en omfattende

renovering. Adskillige af

vores dygtige elever og medarbejdere,

samt håndværkere udefra,

skal gennem de næste uger og måneder

forvandle den gamle gymnastiksal

til et mere lyst og venligt

”multirum.” Det vil sige, at

vi i fremtiden gerne skulle kunne

bruge rummet til flere forskellige

formål – både møde, sport, teater

og andet. Udvendigt er der allerede

monteret nyt tag og vinduer,

ligesom det gamle dørparti over

mod hovedbygningen er retableret.

På arealet mellem gymnastiksalen

og hovedbygningen er der

lagt ny belægning. Indvendigt er

de gamle træpaneler og ribbe taget

ned, gulvet bliver renset, og der

bliver slebet, pudset og malet så

både træværk, lofter og gulve kan

blive fint. Vi glæder os alle til at se

det færdige resultat.

Oustruplund ønsker Grete Mirsal

tillykke med hendes 30 års jubilæum.

Grete er en velkendt og vellidt

medarbejder og hun blev den

11.11.2010 fejret i kantinen på

Oustruplund, hvor mange af hendes

nuværende og tidl. kolleger,

venner og familie var samlet til reception.

Der skal lyde en stor tak

til Grete for hendes arbejde, dels

for hendes indsats på sygehuset i

Viborg og dels for hendes store

Sidst har jeg startet et firma som

handler med BSV merchandise,

bsvshop.dk.

Ellers så er jeg meget til udeliv

og hvad der medfølger der.

I sportens verden har jeg også

slået mine folder med en del forskellige

sports grene. eks. badminton,

håndbold og sejlsport.

Dette på elite plan og motions

plan.

Mvh Palle Sylvest

indsats på Oustruplund. Grete har

gennem alle årene på Oustruplund

været ansat i Støtteboligerne, men

hun har gennem sin virkelyst og

engagement, været i berøring med

store dele af institutionen. Grete

har været en gennemgående figur

i etablering og drift af vores kreative

værksted og har med sin gode

smag og sine kunstneriske evner

sat sit præg på både stemning og

miljø i mange af vores huse.


Nyt fra skolen

og værkstederne

I afdelingen har vi et rigtig godt

samarbejde med forskellige kommuner,

afdelinger og sagsbehandlere,

der har brug for dagbeskæftigelse

til en lang række forskellige

mennesker.

Trods kommunernes økonomiske

trange tider oplever vi, i vores afdeling,

en fortsat god interesse fra

vores forskellige tilbud. Mulighederne

er mange, og i vores afdeling,

med 10 værksteder og en

voksenspecialskole samt en intern

skole/ folkeskole, skræddersyr vi

konstant tilbud til de enkelte indskrevne.

I værkstedsafdelingen er der mulighed

for, på enkelte af vores tilbud,

at indskrive eleverne mere

differentieret. Således at forstå at

de arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige

tilbud i hverdagen,

kobles tættere på såvel mål, delmål,

tidsperiode og deraf aftalt

pris.

Tankegangen er vores kommunale

samarbejdspartnere glade for.

Dette medfører, at der er fortsat

god søgning til afdelingens tilbud.

STU elever

Gode igangværende forløb og godt

samarbejde med Ungdommens

Uddannelsescenter (UU) i Silkeborg

gør, at vi modtager stigende

interesse fra forældre og vejledere

der har elever, der ønsker at påbegynde

en ungdomsuddannelse

for elever med særlige behov også

kaldet STU.

Vi har i afdelingen deltaget i en informationsaften

for forældre i Silkeborg

kommune. Faglærere samt

lærere deltog i dette arrangement

som efterfølgende har givet endnu

mere interesse for Oustruplund.

Vores kombination mellem værksteder

og skole er helt unik, idet

Skrevet af Hans Henrik Brandt,

leder af skole og værkstederne

den, med afsæt i den enkelte elevs

behov, muliggør et specielt 3 årligt

uddannelsesforløb, som opstartes

Oustruplund.

Allerede i skrivende stund er der

elever, som har vist interesse med

opstart efter sommerferien 2011.

Eleverne i skolen hygger og danner

relationer på tværs af klasserne og

skolens to afdelinger.

Her er det Anders, Rikke og Kim, der

laver sjov i et frikvarter.


Oustruplunds værksteder...

...masser af muligheder!

Oustruplund

Værkstederne

Oustrupvej 14

8620 Kjellerup

Ny værkstedsfolder

Faglærergruppen har bidraget til

den nye folder om værkstederne.

Den beskriver i et nyt format og

indhold, den særegne profil hvert

værksted har, samt de faglige aktiviteter

som er kendetegnende for

hverdagen.

Nye billeder af såvel faglærere og

arbejdende værksteder pryder det

flotte arbejde, som medieværkstedet

i øjeblikket trykker.

Faglærerfolderen kommer til at

ligge på www.oustruplund.dk og i

afdelingens forskellige huse.

Ny faglærer på medieværkstedet

Vi byder i vores afdeling Alice

Vad Graversgaard velkommen

blandt os. Alice er ansat som faglærer

på medieværkstedet pr. 1.

november 2010. Hun har tidligere

arbejdet i Oustruplunds projektafdeling.

Jens Peter Hansen er stadig

tilknyttet værkstedet, men nu som

trykkeri- og fotomedarbejder og

dette i få timer om ugen.

Faglærergruppen

Er i øjeblikket i gang med et længerevarende

kursusforløb, som

afvikles én dag om måneden. Vi

har sammen valgt at sætte fokus

på fagområder, som har til formål

at styrke vores løbende socialpædagogiske

arbejde med de unge og

voksne. Faglærergruppen undervises

inden for temaer som diagnoser,

analyse og pædagogisk praksis,

samtale-teknikker m.m.

Kurset går under navnet KRAP

(Kognitiv, Ressourcesøgende og

Anerkendende Pædagogik), med

underviser Lene Methner og Anne

Pedersen fra Psykologhuset i Viborg.

Et supergodt forløb som alle er

glade for at deltage i.

Lidt om de forskellige

værksteder

Snedkeriet har i øjeblikket travlt

med renovering af vores gymnastiksal.

Endvidere er Gunnar travlt

optaget af alle sine opgaver, som

løses flot og til alles tilfredshed.

Gunnar har, blandt andet i samarbejde

med Kim Andersen vores

nye værkstedsmedhjælper i afdelingen,

produceret yderdøre til såvel

gartneriet som håndværkerholdet.

Kim Andersen løser ligeledes

tværgående arbejdsopgaver mellem

værkstederne, og gør et flot

stykke dagligt arbejde.

Snedkeriet og brugskunstværkstedet

har nu gennemført en række

indendørs bygningsmæssige ændringer

i deres bygningsfællesskab.

Nye fysiske rammer som

tilgodeser både brugskunstværkstedets

og snedkeriets ønsker om

plads.

På snedkeriet er der i november

måned julehjerteproduktion og

kræmmerhusproduktion, foruden

alle de andre håndværksmæssige

reparationsarbejder, salg og vedligeholdelse,

som Oustruplund også

skal have udført.

Brugskunstværkstedet er i øvrigt

præget af mange elever på værkstedet

som syr, filter og kreerer

rigtig mange flotte brugskunstting

med salg for øje. Blandt andet er

lokale forretninger i Kjellerup

også interesserede i værkstedets

produktioner. En række fællesprojekter,

kalenderproduktion, udstillinger

og andre kreative ideer summer

løbende ud fra bygningen.

Produkterne fra værkstedet kan altid

købes ved henvendelse til Birgitte

på værkstedet.


Der er gang i reparationen af biler på autoværkstedet

Håndværkerholdet har, med Ole

som faglærer og Peder som medhjælper,

meget at se til i vores

hverdag på Oustruplund. Værkstedets

mange servicefunktioner,

reparationer og vedligeholdsopgaver

er tiltrængt i en bygningsmasse,

hvor blandt andet vandrør

løbende sprænger. I øjeblikket får

håndværkerholdet nyt tag på deres

værkstedsbygning, hvilket også

bidrager til forskønnelse af bygningen.

Gartneriet har haft travlt med løbende

vedligeholdelsesopgaver på

drivhusene. Der arbejdes nu produktionsmæssigt

i det nye og moderne

Alu-drivhus, som muliggør

en optimal produktion af planter

og deraf en længere vækstsæson.

Nye vækstborde samt nyt vandingsanlæg

er også indkøbt.

Lars og hans elever har succes

med at producere mere og mere

i den økologiske ånd, og derved

tilgodese en efterspørgsel på grøn

produktion. Her i skrivende stund

lader det til, at vi med lidt held

kan få en aftale med Silkeborg

Kommune omkring levering af

udplantningsplanter til kommunens

tekniske forvaltning. Et samarbejde

som kan have spændende

perspektiver.

Kaffestuen tilknyttet gartneriet

har hen over sommeren og efteråret

undergået en gennemgribende

renovering ude som inde. Resultat

er et godt, varmt og tidssvarende

hus med gode bade- og toiletfaciliteter.

Svend Børge - her med diplom for

gennemført kursus i brug af motorsav

Skov og Park holdet og dets elever

har faste opgaver i forbindelse

med årstidernes sæsonarbejde.

Eleverne har altid travlt med at

pleje vores skønne og grønne områder.

Et stort arbejde der varetages

på bedste vis året rundt. Fra

elevsiden skal det da lige nævnes,

at Svend Børge har fået motorsavsbevis.

Næst efter er det Kim

Vollbrecht som skal i gang med

kursusbeviser.

Skov og Park har fået gang i salget

med brænde. Gustav og hans

elever går med glæde vinteren i

møde. En vigtig tid med nødvendig

snerydning og efterfølgende

varm kakao.

Den ny-renoverede kaffestue

Autoværkstedet løser rigtig mange

opgaver i forhold til vores interne

bilpark. Mange eksterne kunder

vælger også vores autoværkstedet

grundet den gode kvalitet i arbejdet,

som John og hans elever leverer

hver dag. Autoværkstedet er

et godt moderne værksted som, i

forhold til materialer og arbejdsprocesser,

kan fejlfinde og problemløse

på mange bilmærker.

Løbende investeres der derfor i

moderne og nødvendigt grej og

kursus-virksomhed som gør, at

John og hans elever på sikker og

forsvarlig vis kan løse opgaverne.

Vores køkken-kantine med Anne-

Mette og Dorthe i spidsen er optaget

af kursus og planlægning i forbindelse

med indførelse af et nyt

bookingsystem til mad og kaffe på


Oustruplund. Et system som gerne

skal hjælpe personalet i køkkenet i

den travle hverdag.

Køkkenets kulinariske arbejde er i

øvrigt kendetegnende ved et stort

engagement og meget flotte løsninger,

måde hvad angår salg ud

af huset, kurser eller den daglige

bespisning af elever og personale.

I løbet af måneden er der mange

gange så travlt, at andre elever fra

f.eks. gartneriet må ind og hjælpe

til i køkkenet… Tak for det ….

I smedje/montagen har vi fået

renoveret montagen indvendigt,

således så eleverne i legetøjspakningen,

elektronikarbejdet og

garnarbejdet nu sidder i lyse og

gode lokaler.

I vores smedje er der igen kommet

gang i leverancer til vores forskellige

tilknyttede virksomheder i

lokalområdet. Steen, som løser de

smedjemæssige opgaver på værkstedet,

har meget travlt m. f.eks.

svejsning af udstødninger eller bestillingsarbejde

fra vores eksterne

kunder, som ønsker alt fra trapper

til brugskunst.

Nyt fra skolen

De enkelte elevers undervisningsplaner

også kaldet elevplaner er

i sidste måned blevet udarbejdet,

og samtaler med elevernes forældre

eller værger er enten i gang,

eller bliver afholdt i løbet af denne

måned. I samme proces drøftes

også tilmelding til sommerens forskellige

prøveformer skriftlig som

mundtlig i enten 9. eller 10 klasses

pensum.

Skole-/hjem samtalerne bredt forstået

har derfor høj prioritet, i den

løbende kommunikation der er så

vigtig mellem skolen og de voksne

omkring den enkelte elev.

Det at vi sammen skaber de bedste

rammer for, i den korte stund

som vi låner eleverne, at udvikle

dem, er så utrolig vigtig. Relationsdannelsen

og samtalerne, mellem

eleverne og skolens personale

i det daglige arbejde, fylder derfor

meget.

Hverdagen er fyldt med gode historier,

hvor lærerne og husets pædagog

sammen etablerer masser

af succes og affødt læring for eleverne

på kryds og tværs. Læringsforløb

som forgrener sig ind på

værkstederne, og hvor lærere og

faglærere etablerer fælles forløb

for de enkelte elever med afsæt i

elevernes ressourcer og mål.

Status på undervisningen i skolen

er, at der i de enkelte klasser

udelukkende foregår undervisning

via computere og IT- programmer

samt i særlig grad interaktive tavler.

Med denne type af tavler får eleverne

mulighed for at lære ved

hjælp af billeder og lyd og aktivering

og berøring af de interaktive

tavlers programmer.

Men også arbejdet med strukturerede

IT- programmer og undervisningsmateriale

danner gode muligheder

for, at eleverne oplever

succes i deres hverdag. Konkrete

og koncentrerede undervisningsforløb,

i kombination med planlagte

pauser, danner god ramme

for læring.

Netop det gode arbejde i skolen

har medført øget interesse fra Silkeborg

kommune, idet vi mærker

øget efterspørgsel på undervisningsbehov.

Vi er selvfølgelig også i denne del

af afdelingen i god dialog med vores

samarbejdspartnere omkring

nye samarbejdstiltag.

I de første måneder af 2011 deltager

skolens personale i øvrigt i

et kursusforløb omkring diagnoser

og koblingen til pædagogisk praksis.

Med dette ønsker jeg alle en rigtig

glædelig jul og et godt og lykkebringende

nytår.

Hans-Henrik Brandt

Afdelingsleder/ skoleleder

Kirstine fra montagen gør garnprøver klar


0

Ny faglærer på Medieværkstedet

Hvem pokker er Alice?

Allerførst... tak for en fantastisk

modtagelse.

Jeg hedder Alice og startede d.

1. nov. som faglærer på medieværkstedet,

hvilket jeg er særdeles

glad for. Jeg er 44 år og

har de seneste, knap 2 år, arbejdet

med de unge i Oustruplunds

projektafdeling, så helt ny er

jeg ikke.

Historik: 2 års læretid på reklamebureau

i Viborg, hvor det var moderne

med letrasetbogstaver, fotosats

og mørkekammer. Derefter

var jeg en kort periode ansat hos

Advice, hvor 2 af os senere blev

tilbudt at starte en intern tegnestue

for en større koncern. Det gik der

så 16 år med, indtil selve marketingafd.

blev solgt fra. (15 pers.)

Fra 2006-2009 sad jeg som afd.

leder for holdet, på et stort bureau

i Viborg – men pludseligt skulle

der ske noget andet…

Det gjorde der så: 1. maj 2009

– blev jeg ansat i projektafdelingen

og ikke et øjeblik har jeg fortrudt

valget. At have et job, hvor

anerkendende kommunikation og

rummelighed værdsættes, giver en

aldeles god fornemmelse i hverdagen.

Nu kan det oven i købet kombineres

med min grafiske viden

- så begejstringen vil ingen ende

tage.

Fritiden går med hus, have, børn

og deres sport samt frisk luft.

Mountainbike, når energien er der,

og lidt underholdning i de ”familiære”

rammer.

Mit mål er at fortsætte den gode

ånd på værkstedet og løbende

bidrage med nye tiltag i tæt

samarbejde med alle de dygtige

faglærere på stedet. Med fokus

på de unge og deres interesser,

håber jeg, de kan fastholdes til

noget læring i de grafiske programmer,

så vi sammen kan få

skabt synlighed for deres kreativiteter.

Tiden vil i første omgang gå

med at lære de enkelte elever at

kende og omvendt…

Elev kommentarer:

”Nu skal der vel ikke laves for

meget om… jeg kan mærke du

er fyldt af energi, men jeg er jo

vant til at have friheder”…

”Det er godt med en kvinde i

huset, så der kan blive ryddet

op”…

Jeg glæder mig over hver dag.

GOD JUL TIL ALLE

Alice V. Graversgaard

Det er ikke kun de ansatte og eleverne,

der synes her er rart.


Julehygge i

Brugskunst

Julehyggen starter tidligt i brugskunstsværkstedet

Oustruplund.

Allerede i august startede vi med

at lave julepynt.

Man sidder et par stykker rundt

om et bord og der er en helt speciel

stemning over det.

Man hjælper altid hinanden, nogen

syr, nogen fylder og nogen lukker

det færdige resultat. Der er alle

mulige forskellige ting at lave. Jeg

sidder tit og tegner eller broderer

og nogen gange, hvis jeg lige får

lyst til at lave noget andet, sidder

jeg og strikker lidt.

Det bedste ved værkstedet er, det

man kan lave og så den hygge, at

man kan sidde og snakke med andre

selvom man arbejder.

Julen er den bedste tid på året. Der

er hygge hele tiden, uanset hvor

man går hen er der glade mennesker,

f.eks. hvis man går en tur på

Strøget eller sådan noget er der altid

mennesker der smiler til en og

ønsker en glædelig jul.

Jeg kan godt lide, at jeg selv kan

være med til at vælge hvad jeg vil

lave. Det kan godt være, at der nogen

gange kommer et tidspunkt,

hvor man måske lige er nødt til

at hjælpe til med noget, man ikke

helt har lyst til eller gider, men så

når man er færdig med at lave ”det

sure arbejde” kan man igen få lov

til at lave noget af det, man selv

har lyst til:) glædelig jul hilsen

Kamilla Kristensen

Julehilsen fra Brugskunst

Her fra Brugskunstværkstedet

skal der lyde en rigtig glædelig

jul og et lykkebringende nytår.

Igen i år har vi på Brugskunstværkstedet

julet siden starten af

august. For første gang har vi

arbejdet med en julekollektion,

som kan ses og købes i administrationen.

Hvis man vil have mere at

vælge i mellem, så må I kikke ned

i Brugskunst.

Her til sidst skal der lyde en stor

tak til alle dem, der har bidraget

med gode idéer, produktion og

Skrevet af Kamilla Kristensen,

elev på Brugskunstværkstedet

Skrevet af Birgittte Steenbeck,

faglærer på

brugskunstværkstedet

salg af vores ting.

De gladeste julehilsner fra

Brugskunst


Oustruplunds Konference 0 :

Galskabens Magt

For fjerde år i træk, holder Oustruplund

konference den 14.april

2011.

De tidligere konferencer er blevet

holdt i Silkeborg Medborgerhus,

men denne gang holder vi konferencen

i Kjellerup i nye og indbydende

lokaler ved Arena Midt. Her

er der desuden gode parkeringsforhold,

som gør det nemmere for

alle at deltage.

Lige som ved de tidligere konferencer

vil vi invitere faglige kolleger

fra andre institutioner i Region

Midt.

Som oplægsholder ved konferencen

har vi inviteret den svenske

psykolog og forfatter Sverker Belin.

Han er kendt fra sit mangeårige

arbejde med tidligt skadede og

psykisk syge mennesker. Sverker

Belin har udgivet flere bøger der

beskriver problemstillinger i dette

arbejde; Bl.a. Galskabens Magt,

fra 1999 og Relation før Metode

fra 2010.

Sverker Belin er en velkendt og

meget benyttet oplægsholder i

Danmark indenfor psykiatrien.

Han taler med et sprog, der er let at

forstå, og hans fremstilling bliver

levendegjort gennem hans mange

fortællinger fra en lang praksiserfaring.

Emnet for konferencen

er ”Galskabens Magt, -parallelprocesser

i arbejdet med tidligt

skadede og psykotiske patienter.

Sverker Belin vil tale om, hvordan

personalet og samarbejdet i personalegruppen

påvirkes af brugernes

problemstillinger, og hvad vi kan

gøre for at forebygge den følelse

Julehygge med personaleforeningen

Skrevet af Anita Bergmann,

psykolog på Oustruplund

af magtesløshed og forvirring,

som vi let kan blive præget af i vores

arbejde. Der vil blive muligheder

for dialog og spørgsmål med

Sverker Belin i forbindelse med

hans oplæg. Vi forventer en meget

spændende og fagligt inspirerende

dag.

Sverker Belin er oplægsholder på

konferencen

Lørdag den 27. november holdt personaleforeningen

en julehygge eftermiddag på Oustruplund. Trods en

del sne kunne de fremmødte hygge sig med

æbleskiver i Cafeen og masser af julekreativitet

Oustruplunds band giver et nummer


TV-projekt på

Oustruplund

Hen over efteråret har TV/Midt-

Vest produceret en række tvprogrammer

om de unge på

Oustruplund. Programmerne tager

udgangspunkt i de unges hverdag

på institutionen og trækker tråde

både tilbage i tiden og frem mod

det, de unge drømmer om.

Gennem skildringen af de unges

hverdag har det hele vejen igennem

været et klart mål, dels at

skildre de unges hverdag, de problematikker

og drømme de har,

og dels hvordan medarbejderne

arbejder med den enkelte, hvordan

de sparrer med hinanden, og

udvikler sig fagligt, samt hvilken

pædagogisk tilgang de har til

arbejdet med udsatte unge.

Det første af i alt 8 afsnit a 10

minutters varighed sendes d. 13.

januar 2011.

Journalist Torben Stamm Mikkelsen

fra TV/Midt-Vest, har haft

sin gang på Oustruplund i utallige

timer de seneste 3 mdr. hvor han,

sammen med en fotograf, gennem

interview og optagelser har

erhvervet sig indsigt i de unges

og medarbejdernes hverdag.

Efter de indledende drøftelser om

form og indhold har TV-holdet

valgt at følge en gruppe unge over

tre måneder med cirka 5 optagedage

om måneden. Det er den

samme journalist, der har stået

for projektet hele vejen igennem,

hvilket bl.a. har til formål at forebygge

risikoen for misforståelser,

og i stedet optimerer muligheden

for en høj grad af respekt og tillid.

TV-holdet har valgt at følge nogle

unge i afd. Lindehuset, og kommer

på den måde godt rundt i

store dele af institutionen, idet de

unge følges i dagligdagen på afdelingen,

ved interne og eksterne

møder, i skolen, på værkstederne,

i fritiden, på hjemmebesøg osv.

Der er ikke optaget noget i det

skjulte. Alle medvirkende har på

forhånd sagt ja til at medvirke,

og er klar over, når der er blevet

filmet. Morten Stamm Mikkelsen

fortæller, at det har været en fantastisk

rejse og en stor oplevelse

at få lov til at komme helt tæt på

de unge og medarbejderne i stort

set alle slags tænkelige situationer.

Morten Stamm Mikkelsen udtaler

videre, at den fortrolighed, han

har fået lov til at være en del af i

en periode, kun kan fungere, hvis

der er en høj grad af gensidig respekt

og tillid mellem alle deltagere.

Det her projekt bliver noget

rigtig godt TV, siger Morten

Skrevet af Erling Prang,

forstander på Oustrulund

TV-holdet i gang med at optage under et møde i Lindehuset

Stamm Mikkelsen. Det er godt,

fordi det handler om mennesker,

der har noget på spil. Det handler

om følelser og om at se det gode

og glædelige, der hvor det ofte er

lidt camoufleret.

Alle optagelser er foretaget i de

situationer, som har udspillet

sig i dagligdagen, uden at de på

forhånd er aftalt opstillet. Der

er heller ingen optagelser, der er

taget om fordi lyden, lyset eller

vinklen eksempelvis ikke lige

har været perfekt. Alt er optaget,

som virkeligheden har været i den

aktuelle situation.

Oustruplund siger tak til de elever

og medarbejdere, der velvilligt

har medvirket, og til TV/Midt-

Vest for det gode og tillidsfulde

samarbejde omkring projektet.


Paula Moltzen i PS bladet

Bladet PS - psykiatri og social

- midt i din hverdag

havde i nr. 3, som udkom i

september 2010, et tema om

Arbejdsmiljø.

I den forbindelse er vores

sikkerhedsrepræsentant Paula

Moltzen blevet interviewet

om Oustruplunds

arbejdsmiljø.

Artiklen blev vist på bagsiden

af bladet, så det har vi

også valgt at gøre.

Kastaniebladet

ønsker alle en rigtig glædelig jul

og et godt og lykkebringende nytår.

På gensyn i 2011

More magazines by this user
Similar magazines