Skjern Å Y's Men's Club

vest.ysmen.dk

Skjern Å Y's Men's Club

Klubrapport fra Skjernå Y´s Men`s Club 2011

Februar 2011

Vi er en blandet klub med 34 medlemmer med en lille overvægt af damer. Vi er en meget blandet

flok med en alder fra først i halvtredserne til midt i halvfjerdserne. De fleste af klubbens

medlemmer er på arbejdsmarkedet - en god blanding af praktisk og teoretisk begavelse. Der er altid

mindst én, der kan løse de opgaver, som de forskellige udvalg kommer med. To medlemmer havde

orlov fra august til januar på grund af for stort et arbejdspres. Orloven gav dem desværre ikke den

luft, der skulle til for at fortsætte i klubben. De meldte sig ud, men heldigvis har vi fået chartret et

nyt medlem, siden sidste generalforsamling.

Vi har brugt meget tid sammen med vores moderklub Skjern Y’s Mens Club til at forberede Area-

og Regionskonferencen i Skjern i juni 2011. På nuværende tidspunkt er alle i vores klub blevet

inddraget i forberedelser. Dette giver et godt ejerskab til konferencen og et godt sammenhold både

indenfor vores egen klub og Skjern klubben.

Ved siden af dette store ekstraarbejde skal vi stadig arbejde på at skaffe penge og være tjenesteklub.

Arbejdet med kartofler er ikke kun, når de skal graves op og sælges. Kort tid efter jul bliver

kartoflerne sorteret og sat til spiring, så de er klar til at sætte og dække til med dug sidst i marts

måned, hvis vejret er til det. Kartoflerne skal helst være klar til salg sidst i maj måned. Der bliver

udvekslet megen snak over kartoffelrækkerne. Dette arbejdsfællesskab giver et rigtigt godt

kammeratskab.

I efteråret plukkes der stadig æbler en lørdag. Vi drager af sted tidligt om morgenen og nyder den

medbragte kaffe undervejs. I år havde vi meget smukt vejr, så er det dejligt at sidde sammen og

nyde den medbragte frokost.

Marts bød på optakt til påske, idet vi havde besøg af vores forholdsvis nye præst i Videbæk og

Rækker Mølle pastorat Flemming Harpøth Møller.

April blev indledt med en rigtig god aften, hvor vi sang nye sange fra ”Puls”. Det var Tove

Villadsen med en bassist og en guitarist, der guidede os igennem på en fremragende måde.

Vi havde også besøg af sognepræst Michael Wagner Brautsch fra Gjesing. Vi havde inviteret Skjern

klubben. Emnet var: ”Glæde og arbejdsglæde.” Denne aften fik vi rigtig rørt lattermusklerne.

Maj bød på foredrag om Kai Munk. Det var bestemt ikke kedeligt og tørt, idet foredragsholderen

var Knud Tarpgård fra Vedersø, som har et indgående kendskab både til personen Kaj Munk og til

hans skuespil.

Foråret skulle nydes med en tur til Redningsvæsnet og slusen i Hvide Sande.

Juni førte en stor del af os langt hjemmefra, idet vi deltog i Regionskonferencen i Slagelse. Vi

skulle reklamere for konferencen i Skjern. Det blev gjort med manér. De to arrangerende klubber

stillede op foran scenen i hvide T-shirt med reklame for konferencen, mens der kørte en Power

Point som reklame. Efter dette stemte vi alle i med en sang, der var skrevet til lejligheden.

Det vakte opsigt, så vi håber på mange deltagere i Skjern.

Vores sommerafslutning var lige ved at drukne i regn. Heldigvis holdt regnen op, så vi kunne grille

ude, men vi spiste inden døre. Der blev sunget, snakket, gået ture og hygget.

1


Første juli blev en æra afsluttet, idet et toårigt kvindevælde i præsidiet blev afsluttet.

Nu kom der to mænd og en ny kvinde på banen.

Præsidieoverdragelsen i august blev indledt med et foredrag af Esben Lunde

Larsen: ”Grundtvigs frihedsforståelse – har den noget at sige os?”

Samme måned var vi også ude af huset, idet vi besøgte Danmarks Center for vildlaks på Ånumvej.

Centerets leder i Skjern fortalte med meget stor entusiasme både ved bassinerne og i

undervisningslokalet. Det er virkelig en person, der er engageret, og som er dygtig til at formidle.

September bød på internt møde, hvor vi drøftede aktuelle forhold for klubben. Vi er blevet bedt om

at gå ind i Cirklens bestyrelse, og vi har fået lov til at beklæde 2 bestyrelsesposter. Nu må vi se,

hvad det kan føre til.

Andre klubber har også arbejdet med at lære nye sange fra ”Puls”. Vi var inviteret i Videbæk

kirkecenter sammen med Ringkøbing klubben, hvor Paul Erik Didriksen fortalte om sangbogens

tilblivelse. Han introducerede også nye sange, som blev akkompagneret af Linda Søgaard Andersen

fra Spjald.

Oktober skulle indeholde et møde med nu afdøde DG Arne Trend Poulsen. Han blev desværre

alvorligt syg, så derfor måtte vice-DG Ahlmann Jensen og sekretær Peder Jensen Pedersen overtage

opgaven, som de klarede fint.

Aftenens højdepunkt var chartringen af et nyt medlem.

Udflugtsudvalget henlagde sommerudflugten til en tur til Harzen i uge 42

Søndag den 17. oktober kørte ca. 30 personer fordelt i personbiler fra Cirklen i Skjern med kurs

mod Hahnenklee i Harzen. Undervejs holdt vi fælles pauser, hvor vi i det skønne efterårsvejr kunne

nyde udvalgets flotte forplejning.

Hver dag var der forskellige udflugter. Mandag gik turen enten til fods til Bloksbjerg eller i bil til

Wernigerode med de mange gamle bindingsværkshuse og til Thalsperre (en dæmning). Tirsdag var

vi i Goslar, hvor vi så og hørte klokkespillet ved rådhuset kl. 12 og besøgte kejserslottet. Da vi kom

tilbage fra udflugten tirsdag, besøgte vi stavkirken, som lå lige over for hotellet. Vi fik lov til at

synge inde i kirken, og blev efterfølgende spurgt, om vi var et kor. Flere kom ind i kirken og lyttede,

mens vi sang. Selv kirkemusen kom frem og lyttede på.

Onsdag var det lidt gråt i vejret, så alle valgte at tage på besøg i den gamle sølvmine ved

Rammelsberg. Det blev dog også for flere til en gåtur til toppen af Bocksberg (ikke Bloksbjerg),

som lå lige ved hotellet.

Hver aften nød vi en tre-retters menu på hotellet og fælles aftenhygge med sang, underholdning og

hyggesnak.

Den sidste nat var der faldet sne, så vi fik en lille sneboldkamp, før vi forlod Hahnenklee.

En af den slags ture, som virkelig styrker sammenholdet i en klub.

November var vi med Louise Stensig rundt i hele verden med DGI’s verdenshold 2008/2009. Vi fik

et fint indblik i, hvilke forhold de unge gymnaster lever under i visse dele af verden, når de

repræsenterer vort land på smukkeste vis.

Mortensaften tilbragte nogle af klubbens medlemmer i Grindsted, hvor anden og risalamanden var

lige så god, som den plejer at være. Mens vi fordøjede den tunge mad, fortalte provst Lone Hvejsel

Ringkøbing om, hvordan det er at være udsendt til Afghanistan som feltpræst.

Hvert år er der nogle trofaste medlemmer i vores klub, der hjælper til KFUM og KFUK’s

loppemarked med at sælge kaffe/rundstykker og pølser.

2


December måned begyndte godt med juleafslutning den 3.

Vi mødtes i sne og frost ved spejderhuset i Tarm. Julefestudvalget havde sat alle sejl

til, så vi fik en kulinarisk oplevelse af de helt store. Først fik vi i den åbne bålhytte i

skæret fra gløderne en dejlig varm og krydret gløgg. Klubben har givet et tilskud til

denne hytte.

Indendørs bød udvalget på en 6-retters menu. Hver eneste ret blev introduceret og

serveret med specielt udvalgte drikkevarer. Mellem de mange retter sang vi julesange og salmer,

talte om årets projekter i klubben.

Det blev på alle måder en afslutning på efterårssæsonen, der fik alle i en god julestemning.

Januar begyndte med International kirkedag i Ørnhøj kirke som er forholdsvis nyrenoveret.

Derefter brunch og travetur på Lystbækgård. Det er tradition, at dagen slutter med varm kakao og

boller. En rigtig god dag og dejligt at mødes igen efter en lang juleferie.

Sidst i januar lagde vi vores møde i Skjern Kulturcenter for at prøve det af, eftersom Cirklens

fremtid er noget usikker.

Vi havde besøg af Margit og Ernst Knudsen, hvis søn er homoseksuel og kristen. Det var meget

stærkt at høre et forældrepar berette om, hvordan deres søn havde gået med denne viden om sig selv

i lang tid uden at fortælle forældrene det. Denne aften gav os alle meget at tænke på. Forhåbentlig

flyttede den også grænser, i hvert fald satte den mange tanker i gang.

Februar bød på en intern aften, hvor vores nye hjemmeside blev gennemgået og diskuteret.

Desuden har vi fået to forespørgsler om at være tjenesteklub, så der var meget at diskutere.

Vi skal også være kreative, idet vi skal besøge Kari Thygesen på hendes malerværksted.

Resten af året byder på:

• Generalforsamling

• Foredrag ved psykolog og teolog Kim Stampe, Anker Fjord Hospice

• Distriktsaften

• Kristian Thomsen fra vores klub fortæller

• Fællesmøde med Skjern klubben, hvor pastor Flemming Rishøj fra Esbjerg holder foredrag

• Cykeltur i Skjern med lidt kultur

• Distriktets præsidieoverdragelse

• Udflugt

• Area- og regionskonference. Det kan vi ikke glemme.

• Sæsonafslutning

Præsidiet har også i år holdt et fællesmøde med Skjern Klubben. Det har været så godt, at vi har

besluttet, at det skal fortsætte næste år. Det er vores klub, der står for tur til at invitere.

Jeg siger tak til alle i klubben for et godt år som præsident. Det er jer i klubben, der har udført de

forskellige opgaver i diverse udvalg, der har ansvaret for fællesskab og godt kammeratskab.

Ligeledes vil jeg rette en tak til Ahlmann Jensen for godt samarbejde. Han blev noget hovedkulds

smidt ind i arbejdet, men har klaret det fortrinligt.

Nora Hundahl, præsident

3

Similar magazines