BOTANISKE UNDERSØGELSER PA JAMESON lAND 1982 Rapport ...

www2.dmu.dk

BOTANISKE UNDERSØGELSER PA JAMESON lAND 1982 Rapport ...

Indledning

I forbindelse med afprøvning af seismiske undersøgelsesmetoder i 1982 i

udvalgte områder på Jameson Land, østgrønland, blev det besluttet at inddrage

botaniske undersøgelser. Der blev derfor udarbejdet et oplæg med følgende

punkter:

1) _Fotoflyvning og fremkaldelse af film m.m.

2) Vegetationskortlægning

3) Seismiske undersøgelsers indvirken på terræn og vegetation

4) ,Tung kørsel i terrænet og dets indvirkning på terræn og vegetation

5) Vegetationens følsomhed for oliespild

På grundlag heraf blev der mellem Grønlands Fiskeriundersøgelser og Grønlands

Botaniske Undersøgelse underskrevet en aftale, der muliggjorde, at 3 botanikere

kunne opholde sig i felten i henved 2 måneder: Sune Halt fra 25. juni til 10.

august, og Christian Bay og Bent Fredskild fra 2. juli til 30. august. Bortset

fra et par dage arbejdede de 2 hold uafhængigt af hinanden, hvorfor den følgende

rapport vil være udformet i to dele.

1

More magazines by this user
Similar magazines