Arnumposten 2012-1 - Arnum Net

arnum.net.dk

Arnumposten 2012-1 - Arnum Net

Arnum Posten

6. årgang

Nr. 11. årgang 1 · April 2008 www.arnum-net.dk

Nr. 1 · April 2012 www.arnum-net.dk

Et

godt sted

at bo...

Lokalbladet for Arnum og omegn


Udgiver:

Bladudvalget

Arnum I.F.

Ansvarshavende:

Peter Bruhn

Tlf. 7482 1105

Bladudvalget:

Birthe Schrøder Hansen

Tlf. 4017 1489

Henning Bjerre

Tlf. 7482 6558

Christine Strange

Tlf. 5120 6133

Christian Bennedsen

Tlf. 3063 8093

Oplag og område:

Bladet udkommer 2 gange

årligt.

Det omdeles til alle husstande

i Arnum og omegn samt Tiset.

Annoncepriser:

1/8 side 250,- kr.

1/4 side 400,- kr.

1/2 side 700,- kr.

1/1 side 1350,- kr.

Deadline for

materiale til næste nr.:

12. august 2012

Materialer:

Materialer/indlæg til bladet

sendes/afleveres (gerne på

CD-rom eller e-mail) til:

Christine Strange

Søndermarksvej 3,

Arnum, 6510 Gram

Tlf. 5120 6133

E-mail:christine@6510.dk

Vores by er det, vi

selv gør den til!

Indholdsfortegnelse

Aktivitetskalenderen 30

Arnum Børne Center 22

Arnum Frivillige Brandværn 25

Arnum Forsamlingshus 42

Arnum Hestemarked 43

Arnum - Højrup Pensionistforening 52

Arnum Idrætsforening 4

Arnum Park 44

Arnum Ungdomsklub 27

Arnum Vandværk 26

Bladudvalget 3

Den Holistiske Højskole 38

Det sker på ugedagene 31

Erhvervslivet 32

Foreninger og kontaktpersoner 29

Højrup Kirke og Højrup Sogns Menighedsråd 18

Højrup Sogns Borgerforening 34

Lokalhistorisk forening 50

Mad og mænd 54

Månedsoversigt 30

Ordet er frit 37

Petanque 53

Tirsdagsklubben 45

Tiset/Arnum KFUM Spejderne 46

Tak for hjælpen

Bladudvalget takker hermed sponsorer og

annoncører samt alle, som har bidraget til

bladet.

Er du interesseret i at få en annonce i Arnum

Posten eller på anden måde at bidrage ved

produktion af bladet, kan du henvende dig til

bladudvalget.


Idéer og mål med et

fælles blad

• At tiltrække nye indbyggere til byen

• Få byens befolkning til at værdsætte de

værdier/aktiviteter vi har i byen

• Nyttige oplysninger til alle borgere

• Øge forståelsen for andres aktiviteter

Bladet udleveres

- hos ejendomsmæglere i området

- af sundhedsplejersken

- til Arnum Hestemarked

- hos SPAR-Arnum

- hos Arnum Bageri

Næste deadline!!

Næste deadline er d. 12. august 2012. Skriv datoen

ind i din kalender, for der kommer ikke ”huskebreve”

ud. Hvis nogle foreninger har generalforsamling i

ugerne efter deadline, kan det stadig nås at få dato

med i månedsoversigten. Du skal blot (i god tid)

kontakte Christine Strange - så vil vi gøre alt for, at

det kommer med.

Kom Arnum Posten ikke?

Arnum Posten bliver husstandsomdelt af et

fodboldhold. Hvis du ikke får Arnum Posten, bedes

du henvende dig til en fra bladudvalget, så sørger vi

BLADUDVALGET

for, at du får bladet næste gang.

Bladet kan også hentes hos købmanden eller hos

bageren.

Billeder efterlyses

Billeder er med til at gøre Arnum Posten spændende

og indbydende at læse. Derfor vil bladudvalget

komme med denne opfordring:

Når du tager billeder i Arnum eller omegn, så send

dem til Christine Strange elektronisk, på en CD eller

som papirbilleder. Papirbilleder vil blive scannet ind

og returneret til fotografen. Billederne vil blive brugt

i Arnum Posten, og vi håber, det er OK.

OBS! Digitale billeder skal sendes i en høj opløsning

(mindst 300 kb).

Nyt fra bladudvalget

Der er ikke meget nyt fra bladudvalget i dette

nummer, men vi vil opfordre alle til at komme med

gode ideer til nye tiltag i bladet. Hvis du går og tænker

på noget, som du gerne så omtalt eller skrevet om i

Arnum Posten – så send en mail eller grib telefonen

og ring til en fra bladudvalget. Gode ideer modtages

meget gerne.

Bladudvalget vil gerne gøre opmærksom på

aktivitetskalenderen. Det er vigtigt, at så mange

aktiviteter som muligt meldes ind til bladet,

så det kan blive et brugbart redskab, når man

planlægger arrangementer.. Det er så ærgerligt, når

2 arrangementer falder sammen, så det ene enten

må aflyses eller der bliver 2 arrangementer, som ikke

bliver fyldt op!.

3


4

ARNUM IDRÆTSFORENING

Arnum Idrætsforenings

bestyrelse

Formand

Peter Bruhn

Kongevej 206, Tiset

6510 Gram

Tlf.: 7482 1105 / 2231 4247

E-mail: phb1967@sol.dk

Næstformand

Mette Carstensen

Birkevej 5, Arnum

6510 Gram

Tlf.: 2762 3190

E-mail:

mette_carstensen@live.dk

Kasserer

Karina Skovby

Vandværksvej 5, Arnum

6510 Gram

Tlf.: 7482 6353 / 2870 6353

E.mail: skovby@bbsyd.dk

Sekretær

Birgit S. Hansen

Rolighedsvej 12, Arnum

6510 Gram

Tlf.: 7482 6000 / 28943107

E-mail:

schade.hansen@gmail.com

Gymnastik

Frank Skovby

Birkevej 13, Arnum

6510 Gram

Tlf.: 4025 6191

E-mail:

FrankSkovby@gmail.com

Håndbold / Fodbold

Marianne Beyer

Kongevej 336, Arnum

6510 Gram

Tlf.: 7482 6106 / 2633 6106

E-mail: lm-beyer@hotmail.com

Svømning

Christina Jensen

Kirkevej 2, Arnum

6510 Gram

Tlf.: 2012 5869

E-mail: Cogc@mail.dk

Tennis / Volleyball /

Badminton

Laila Schmidt

Højrupvej 35, Arnum

6510 Gram

Tlf.: 2980 2734

E-mail: twins@schmidt.mail.dk

Støtteklubben

Marianne Schmidt

Sildal 7, Arnum

6510 Gram

Tlf.: 7482 6235

E-mail: sildal@bbsyd.dk


ARNUM IDRÆTSFORENING

Nyt fra bestyrelsen

Her i idrætsforeningen har der været gang i den hele vinteren med masser af aktiviteter i vores hal,

samt svømning i Arrild og fodbold / håndbold i Gram.

Det er flot at vi kan bruge så mange timer med masser af idrætsgrene i vores egen hal.

I skrivende stund er man så småt også startet på de udendørs aktiviteter.

I idrætsforeningen går vi med længsel og venter på at få besked om, hvad kommunen vil med

skolebygningerne, så vi kan komme videre med at etablere et motionsrum i et af lokalerne.

I forbindelse med generalforsamlingen kneb det med at få udfyldt alle pladser i nogle af udvalgene,

hvilket vi naturligvis er kede af, for i værste fald kan vi blive nødt til at nedlægge et udvalg. Vi vil her bede

om mere velvilje, når man bliver spurgt om at give en hjælpende hånd.

Vi er også i gang med at arrangere byfest, program kan I se på side 13 i Arnum posten.

Til sidst vil vi gerne sige tak til alle der giver en hjælpende hånd til idrætsforeningen.

Mvh. Bestyrelsen

Idræt For Sjov

Idræt For Sjov kører på 2. år og med

lige så stor succes som første år.

Der er tilmeldt 18 børn i

aldersgruppen 3.-6. kl., og de får

indsigt i forskellige aktiviteter lige

fra boldspil til styrketræning.

Der er sved på panden efter 1

1/4 times aktivitet. Der er nu 6

trænere på holdet, der skiftes til

at udbyde forskellige aktiviteter.

Det er en meget bred vifte af

aktiviteter, der kommer på banen.

Man ved aldrig, hvad der skal ske,

når man kommer til idræt for sjovt.

Det, man er sikker på, er, at

man får hyggeligt samvær med

kammerater samt indsigt i andre

sportsaktiviteter og lege.

På vegne af trænerne

Laila Schmidt

5


6

5 th generation | The future is here

Welcome to

The World of Camp-let

Camp-let lancerer nu 5. generation – et nyudviklet program hvor mange års erfaring er blevet

kombineret med input fra trofaste kunder. Se nærmeste forhandler på: www.camp-let.dk

Camp-let ® – gives you the best holiday | www.camp-let.dk


ARNUM IDRÆTSFORENING

Fodbold

Vi er nu færdige med vintersæsonen

og alle hold har klaret sig

rigtig godt.

Vi vil gerne takke alle for hjælpen

i denne sæson.

Vi er startet godt op med

forårssæsonen, og hvis du er

interesseret i at se nogle kampe,

bliver de slået op ved bageren og

på skolen hver uge, så du kan se,

hvilke kampe, der bliver spillet.

Hvis der er nogle, som har lyst

til at spille fodbold, er der stadig

plads på de forskellige hold. Du

kan kontakte en i fodboldudvalget,

hvis du har nogle spørgsmål.

Vi har fodboldskole igen i uge 27

og håber at se rigtig mange børn,

både nye som gamle.

Vi vil ønske jer alle en rigtig god

og spændende sæson.

Fodbold udvalget/

Marianne Beyer

Senior damer 7 mand

Vi er startet med forårssæsonen

og vi har stadig samarbejde med

Tirslund.

Vi træner hver onsdag fra kl.

19.00 - 20.30 og hver anden gang

er det i Tirslund. Når turneringen

starter, træner vi om mandagen.

Vores hjemmekampe her i foråret

er i Arnum.

Efter en rigtig god efterårssæson,

hvor vi sluttede på en delt

første plads, håber vi, at vi kan

forsætte den gode kampånd.

Thomas Sørensen er startet som

hjælpetræner, og der er kommet

nogle nye spillere til, men der er

stadig plads til flere, så hvis der

er nogen, der kunne tænke sig at

spille fodbold, er de velkommen.

Skulle der være nogle spørgsmål,

kan man kontakte træner Leo

Beyer på tlf. 51 20 61 07.

Thomas og Leo

U 13

Arnum / Gram i U 13 har haft tre

hold med i turneringen. To hold

i DBU og et i DGI. I DGI blev

holdet sønderjyske mestre og

siden hen også jysk/fynske mestre.

I DBU sluttede hold b-rækken

i toppen og hold c-rækken lige

under midten.

Vi har haft en god vintersæson

med en 14 - 15 spillere til træning

hver gang.

Trænere har været Christian,

Peter og Polle.

Arnum/Gram drenge U 13

indendørs fodbold har været

til jysk/fynsk mesterskaber

i Hedensted, hvor de vandt

mesterskabet. De dygtige drenge

er Niklas Fogh, Mads Bruhn,

Jesper Bekker, Mike Mark, Rune

Bundesen og Anders Jensen.

De skulle spille 4 kampe, hvor

de vandt de tre og spillede en

uafgjort, og så var mesterskabet

i hus.

Drengene bliver trænet af Peter

Bruhn og Poul Erik Fogh.

Peter Bruhn

Oldgirls

ER I KLAR!!!!

Så er vinteren forbi, og vi er ved

at være klar til forårs-sæsonen.

Vi starter op med ”en let gang

træning” onsdag den 4. april

2012 kl. 19.00 på boldbanerne

ved Arnum Skole. Vi træner hver

onsdag frem til turneringsstarten.

Herefter spilles kun kampe, og

som det ser ud i skrivende stund,

er vores første turneringskamp

onsdag den 25. april.

I efteråret 2011 spillede vi kun

fire kampe, da et par hold trak sig

fra turneringen. Vi vandt én kamp,

spillede én uafgjort, og tabte to

kampe. Dette synes vi faktisk

er super godt gået, da de hold

vi møder i damerækken, hvor vi

spiller, oftest består af en del helt

unge piger i 18-23 års alderen. Vi

giver dem kamp til stregen.

Vi håber, at de der var plaget

af skader, er helt klar igen. Dog

håber vi også, at der vil komme

7


ARNUM IDRÆTSFORENING

nye spillere til holdet. Er du fyldt

28 år og kunne du tænke dig

at spille fodbold, så kom ud af

busken og find fodboldstøvlerne

frem. Vi har det sjovt sammen, og

hygger os med det.

Vi glæder os til at se såvel gamle

som nye spillere.

Fodbold hilsner

Mette Carstensen

tlf. 27 62 31 90

Inger M. Schack

tlf. 61 75 23 59

Herre senior indendørs

Herre senior har i denne sæson

igen kunnet prale af at have været

mange spillere, helt op til over 20

mand til hver træning.

Der har været fast træning alle

tirsdage fra klokken 21-22 og

fredage fra klokken 19-22 i Gram

Fritidscenter. Vi havde et hold

Tennis

Aktiviteter på tennisbanen har

der selvfølgelig ikke været noget

af her i vinter.

Banen vil blive klargjort, så man

kan få et godt parti tennis ?

Vi i udvalget håber på, at der vil

komme spillere til denne sæson.

Tilmelding kan ske d. 8/5 kl. 18.00-

19.00 ved tennisbanen, eller til

Laila Schmidt 74 82 61 92

/ 29 80 27 34 eller Michael Søldsted

28 99 91 98.

Volley

Der har været stor tilslutning til

indendørsvolley.

Spilledag blev ændret til søndag

formiddag, dette var nu ikke en

god ide, da man havde andre

gøremål om søndag.

Da hallen blev ledig tirsdag aften,

valgt vi at flytte volley tilbage til

kl. 20-22.

Dette resulterede i, at vi kom op

på 13 spillere.

8

meldt til i b-række, som endte

med et ganske fint resultat. De

spillede tolv kampe, og endte

med en tredjeplads ud af syv hold.

Derudover havde vi et hold meldt

til i c-række, der dog ikke klarede

sig så godt. De spillede ligesom

b-holdet også tolv kampe. De

blev dog kun nummer fem ud af

syv hold. Men samlet set ganske

fin indendørs sæson for Arnum IF.

Samarbejde mellem Arnum

IF og Gram FS

I år har Arnum IF og Gram FS

valgt at slå deres seniorhold

sammen i udendørs. Det kommer

til at være under navnet Arnum/

Gram, hvor der nu er tilmeldt

et hold i både serie 5 og 6.

Samarbejdet skyldes, at begge

hold igennem flere sæsoner har

haft svært ved at samle spillere

Efter jul har vi næsten været 10-

12 spillere hver gang. Dette har

givet grin og sved på panden.

Håber at opbakning er lige så god

til næste sæson.

Beachvolley

Når nu forår samt sommer står

for døren, skal vi have gang i

beachvolley igen. Banen vil blive

klargjort og der er tilmelding d.

8/5 mellem kl. 18.00-19.00.

Udvalget tager bolde med, så man

har mulighed for at prøve at spille

beachvolley.

Der vil til byfesten blive

arrangeret beachvolley, håber at

der er mange, der vil tilmelde

sig. Vinderne af vandrepokalen

2010, ”De tynde” skal jo helst

have nogen at kæmpe mod for at

bibeholde titlen?

Der kommer nærmere information,

se opslag i byen.

nok til kampene. Vi startede

træningen den 29. januar med

noget konditionstræning m.m,

så alle spillere kunne være i god

form til sæsonstart. Vi træner nu

alle tirsdage og torsdage i Gram

fra klokken 19.00 til 21.00. Indtil

videre har det været vellykket at

starte så tidligt med træningen.

Der er spillet træningskampe

imod Sdr. Hygum og Møgeltønder,

hvor Arnum/Gram henholdsvis

vandt 3-1 og 5-0.

Trænere for holdet er Tom Hansen

og Jacob Schack og holdleder er

Hans-Jørgen Schmidt.

Hvis man er medlem af idrætsforeningen,

kan man til enhver

tid reservere banerne, dog ikke i

fastlagte træningstider.

Har du spørgsmål eller ikke kan

komme til tilmelding - kontakt da

Laila Schmidt 74 82 61 92 / 29 80

27 34 eller

Michael Søldsted 28 99 91 98.

Tennis & Volleyball udvalget


Badminton 2011-2012

Vi har været over 40 voksne

badminton spillere i denne sæson,

så det har været rigtig fint.

Skulle der være en som kunne

have lyst til at træne børn / unge,

så sig endelig til, da der ikke har

været badminton for børn / unge

dette år.

Arnum-Cup var planlagt til

30.3.2012. Jeg havde været ude

i rigtig god tid for at der ikke

skulle give bøvl med hallen eller

andre aktiviteter. Datoen var

sat i Arnum-posten, og skrevet

på tavlen i hallen , og da skolen

er lukket, skulle skolen ikke

kontaktes for at koordinere

med dem, så det hele skulle

bare klappe i år, troede jeg da.

Heldigvis var der en som var

vågen, for jeg havde ikke bestilt

hallen ved nøglevagten og ja så

var det lige pludselig noget være

rod, da seniordanserne skulle

holde afslutning. De havde så

glemt at skrive det på tavlen,

men med Marianne Beyers hjælp

kom det hele til at gå op, så husk

det nu venner: Nøglevagten skal

have besked hver gang hallen skal

bruges.

Tilbage til Arnum-cup 2012. Der

var tilmeldt 20 spillere og det

var super flot, så der var trukket

streger op for kamp til stregen.

Alle skulle spille 4 kampe, og det

blev en rigtig god aften, Marianne

Beyer og Karina Skovby sørgede

for at spillere og tilskuere kunne

få noget at styrke sig på : øl-vandpølser

og meget andet. 1000 tak

for det piger, og så blev der ellers

kæmpet og svedt igennem.

Vinderne i hold1: Thomas Sørensen

og Chris Olesen

Vinderne i hold 2: Ulla Eriksen og

Christian Petersen

ARNUM IDRÆTSFORENING

Og trøste præmien gik i år til….

Ebbe Munk og Hans Aaskov samt

Kim Ebsen og Dirk Møller

For første gang i mange år kom

en spiller til skade og måtte en

tur på skadestuen i Aabenraa .

Arnum Cup 2012

Kim Ebsen fik en fibersprængning

og Helle Lund var hurtig til at

starte bilen, Kim og Helle kom

senere tilbage, og desværre var

Kim på krykker. God bedring til

ham.

1000 tak for dette år.

Randi

9


ARNUM IDRÆTSFORENING

Gymnastik og

gymnastikopvisning

Søndag den 11. marts var der

gymnastikopvisning i Arnum, og

de mange fremmødte blev mødt

af en hyggelig stemning i en hal, der

var rigtig flot pyntet til lejligheden.

Dette havde børnehaven sørget

for, så dem skal der lyde en stor

tak til.

Gymnastikopvisningen startede

med indmarch og fælles

opvarmning. Herefter kom alle

vores 4 gymnastikhold, linedance

samt seniordans på gulvet, og

viste, hvad de havde øvet på i

løbet af vintersæsonen. Til sidst

sluttede stjerneholdet af med et

lille show. Det var tydeligt at alle

holdene havde arbejdet godt, og

det så rigtig godt ud.

Motionsholdet holdt sig i køkkenet,

og det var noget, store

som små nød godt af efter opvisningen.

Her var der nemlig blevet

fremtryllet en masse boller og

lækre lagkager. Alt i alt var det

nogle rigtige hyggelige timer med

god stemning.

Alt dette er selvfølgelig ikke

muligt uden nogle trænere og

hjælpetrænere til at øve sammen

med alle gymnasterne i løbet af

sæsonen, - dem skal der lyde en

stor tak til. Ligeledes skal der

lyde en stor tak til alle, der hjalp

til ved gymnastikopvisningen, og

som gjorde det hele muligt og

10

ikke mindst også en stor tak til

alle gymnasterne for en fantastisk

sæson. Vi er glade for at have

haft så mange aktive gymnaster i

foreningen, og vi vil glæde os til at

se jer alle sammen, og forhåbentlig

nogle nye gymnaster også, igen

næste år. Skulle der ligeledes

være nogen, der sidder med en

lille træner, eller hjælpetræner i

maven, vil vi meget gerne høre fra

jer.

Billederne fra gymnastikopvisningen

vil blive lagt ind på hjemmesiden

www.arnum-net.dk, og vil

desuden blive lagt hos Arnum

Bageri, hvor man kan se og bestille

billederne.

Gymnastikudvalget

Zumba

Vi er en flok på ca. 50 friske

kvinder, der hver onsdag mødes

i hallen fra kl. 20.00-21.00 og

ryster hofterne - det giver sved

på panden!

Vi er en stor aldersgruppe, der

spreder sig fra 15 til 60+, Der er

plads til alle uanset kondition.

0.-3. klasse mødes en gang om

ugen til en times blandet rytme og

spring. Vi er et hold med blandet

piger og drenge, og vi er klar til

at tage godt imod en masse nye

gymnaster.

Seniordans i Arnum

Vi er en stor og glad flok, der

danser seniordans i Arnum skole

hver uge.

Vi er ca. 40 men vi kan sagtens

være flere, så hvis der er nogle

,der har lyst til at være med, må

I gerne komme og danse gratis

med et par gange.

Man behøver ikke at have en

partner med, vi skifter tit partner.

Vi danser, drikker kaffe, synger og

hygger os sammen.

Dansen giver god motion og godt

samvær.

Ny sæson starter fredag d. 8. september

kl. 14.00.

Gymnastik for spilopper

I denne sæson har vi været heldige

at have 17 fantastiske børn

på vores gymnastikhold. Vi har

haft nogle gode onsdage med en

masse træning. Vi har lavet mange

forskellige ting, vi har blandt andet

sprunget forskellige baner, sunget

en masse sanglege, og leget

mange lege. Vi har prøvet at give

børnene lidt udfordring, hvilket

har været med til at udvikle dem

som gymnaster. Samtidig med at

vi har lavet en masse gymnastik,

har vi selvfølgelig også hygget

os med børnene. Det var nogle

rigtige dygtige gymnaster, som

gjorde os rigtig stolte til opvisningen.

Det har været en stor

fornøjelse at træne dette hold. Vi

håber på at se dem og gerne flere

til gymnastik igen til næste sæson.

Hanne Johannsen og Sarah Krogh


Gymnastikopvisning i Arnum Hallen

11. marts 2012

ARNUM IDRÆTSFORENING

11


ARNUM IDRÆTSFORENING

Svømning

Nok en rigtig god sæson er nu

slut og endnu engang må jeg

konstatere, at der har været fuldt

hus i svømmehallen.

Og med lidt startproblemer fik vi

vandgymnastik i gang – ellers var

jeg vist blevet lynchet.

Det er altså skønt at se de

mange glade børn, der svømmer,

leger, griner, pjatter og som også

er koncentrerede, når de får

undervisning.

En svømmeaften, hvor jeg havde

opsyn i det mellemste bassin

betragtede jeg 3 drenge i 8-9 års

alderen lege og springe i vandet –

hold da op, hvor blev der brændt

nogle kræfter af – de må have

sovet som små ”engle” den nat.

Samtidig er dejligt at se de voksne

hygge sig, snakke sammen, lege

med deres børn og få en god aften

sammen.

Vi svømmede langt som altid – i år

blev det til 39 km og 350 m – og

12

Lej borde og stole

Fremover kan der lejes borde og stole i hallen.

BORDE 10 kr.

STOLE 5 kr.

Alle aftaler laves med Mette Carstensen.

Møblerne leveres selvfølgelig tilbage i samme stand

som de modtages.

På bestyrelsens vegne

Mette Carstensen

27623190

Ny klubdragt

Det er en flot sort Hummel dragt.

Til voksne: 365,- kr.

Til børn: 219,- kr.

Den kan købes hos Tøj Eksperten i Toftlund

det er jo ganske godt. Sidste sæson

blev en rekord slået – nemlig 5

km. – i år blev det til 4 km. Og det

var Johanne, der tog den distance

– super flot, og samtidig var der

2, der svømmede 3000 m. Det er

altså super.

Vi står overfor en udfordring i

svømmeudvalget i år.

5 trænere (incl. mig selv) holder

efter denne sæson som trænere

og jeg som formand. Det betyder,

at der faktisk p.t. ikke er trænere

til holdene fra R og opefter i næste

sæson.

Rigtig mange af jer forældre kan

svømme og det kræver ikke særlig

meget at blive svømmetræner. Et

weekendkursus i Rødding og lidt

sidemandsoplæring, så er man

kommet langt.

Derfor vil jeg komme med en

meget kraftig opfordring til jer

alle – gå hjem og tænk jer grundigt

om. Vi, der holder, har været i gang

i mange år og nu må nye til. Hvis

du synes, at dit barn skal lære at

svømme, så må du måske yde lidt

for at der fortsat er undervisning

til alle børn.

Hermed er opfordringen givet og

jeg håber, at nogle af jer vil melde

jer.

Selvom jeg holder, vil jeg gerne

hjælpe med sidemandsoplæring.

Hvis du er klar til at hjælpe til

som træner eller hjælpetræner, så

kontakt:

Christina Jensen. Tlf: 20 12 58 60

eller mail: cogc1@mail.dk

Det er en vemodig aften for mig

– efter 21 år som træner og vist

mere end 10 år som formand

takker jeg af.

Tak til alle, som gennem årene har

været hjælpere, hjælpetrænere og

trænere og ikke mindst tak til alle

jer, som har deltaget i svømning.

Christine Strange


ARNUM IDRÆTSFORENING

BYFEST 7. - 9. juni 2012

Foreløbigt program:

Torsdag

18.30 Familiecykeltur

19.00 Krolf i Parken

20.00 Indledende / første runde bordfodbold

Fredag

18.00 Camplet-cup for seniorer

Lørdag

10.00 Camplet-cup for børnehold

Petanque

14.00 Veteran fodbold turnering

Beachvolley

15.30 - 18.30 Børnediskotek for 1. til 4. klasse

18.00 Fællesspisning (se opslag ved bager og købmand)

19.00 - 23.00 Børnediskotek for 5. til 8. klasse

Forbudt for mødre

13


ARNUM IDRÆTSFORENING

Ungdomslederpris

Anita Johansen fik ungdomslederprisen for sit

arbejde indenfor gymnastik og Jacob Schack for sit

arbejde indenfor fodbold.

AIF’s skulderklap

AIF’s skulderklap gik til Bente Kragh for sin indsats

inden for gymnastikken og Hans Jørgen for sin indsats

inden for fodbold.

14

Nordeas skulderklap

Mette Carstensen modtog Nordea´s skulderklap.

Jubilarer

For første gang havde Arnum Idrætsforening 3 medlemmer

med til Haderslev Kommunes festligholdelse

af foreningsfrivillige, der har jubilæum.

Christine Strange og Birgit Hansen havde 20 års

jubilæum, og Marianne Beyer havde 30 års jubilæum

som aktive i Idrætsforeningen

AIF ønsker alle tillykke!


SPAR

ARNUM

••ALTID ÅBEN••

HVERDAGE

KL. 8-19

WEEKEND

OG HELLIGDAGE

KL. 8-18

ARNUM IDRÆTSFORENING

Husk vi støtter

Højrup Sogns

Borgerforening

med 5 øre

pr. solgt liter

Husk vi støtter

Arnum

Forsamlingshus

med 5 øre pr.

solgt liter

SUPERMARKED

v/ Jonna og Børge Larsen

Vestergade 1 · Arnum · Tlf. 74 82 61 04

Hold dig orienteret på

www.arnum-net.dk

Ny nøglevagt

Hvis man vil bruge hallen

i weekenderne (fra fredag

kl.14 til søndag kl. 22) eller i

skoleferien, skal man kontakte

Marianne og Leo Beyer på

tlf. 74826106 / 26336106.

Det vil være efter ”først til

mølle”-princippet, så husk at

være ude i god tid, hvis man

vil låne hallen udover de faste

tider. Det er altså ikke nok

at skrive det på tavlen i klublokalet,

for dét, der skrives på

den gælder kun for klublokalet.

Hvis hallen er ledig i dagtimerne,

kan den også lejes.

Pga. alarmen må I ikke bruge

jeres egne nøgler, hvis ikke

det er aftalt med nøglevagten.

Hvis du udløser alarmen, er det

dig, der kommer til at betale

regningen.

NYT NYT

Du kan låne hallen til

børnefødselsdage til og med

7. klasse. Du må bruge alle

redskaberne – dog undtagen

trampolinen og airtracken. Der

skal selvfølgelig være en voksen

tilstede.

Venlig hilsen

Arnum IF

15


ARNUM IDRÆTSFORENING

16

Der er fodboldskole i Arnum 2. - 6. juli 2012

Deltagere: Piger og drenge i alderen 6 - 16 år.

Tid: Alle dage kl.9.00 - 15.00 (fredag til 14.00)

Pris: 695 kr. pr. deltager (inkluderer ophold, frugt og Hummel tøj)

Tilmelding: Via hjemmesiden www. dgi.dk/fodboldskoler

Fodboldskolen henvender sig både til dig, som er øvet, men også til dig, som

aldrig har prøvet at drible med en bold før.

Yderligere oplysninger om fodboldskoler kontakt kontoret på 79404504 eller

på Loa.Berg.Poulsen@dgi.dk


Vore pølser bliver fremstillet i eget

pølsemageri, af kød fra dyr, hvor

velfærd og kvalitet er i topklasse!

De er uden ”kunstige” fyldstoffer

De er fedtfattige

De er smagt til med ægte natur krydderier

De er bare brandgode!

Kom og smag og nyd vore ringridere,

hos Støtteklubbens pølsebod på

Arnum Hestemarked.

Kåret som Sønderjyllands

bedste grillpølse

Arnum Teglværk & Byggemarked Aps

Ved du, at vi også har:

BE-LISTER

TRYKIMPR. TRÆ

BELÆGNINGSSTEN

IPA-BESLAG

EL-ARTIKLER

FISKARS/ZINCK-LYSBRO

HAVEREDSKABER

DYRUP MALING

PAROK ISOLERING

ALT I VÆRKTØJ

HITACHI EL-MASKINER

SØM, SKRUER OG BOLTE

STORT UDVALG I

VVS-ARTIKLER

GUMMISTØVLER

REGNTØJ

OG MEGET MERE…….

Alt i rør

Udlejning af:

• PLADEVIBRATOR

• FLISEKLIPPER

• BLANDEMASKINE

• LUFTHAMMER

• KOMPRESSOR

• AFFUGTER

• PÆLEBOR

• RENDEJERNSBUKKER

• SØM- OG KLAMMEPISTOLER

• GIPSPLADELØFTER,

Arnum Teglværk og Bygge-

Arnum Teglværk og Byggemarked

marked

Stensbækvej 12, Arnum

Stensbækvej 12, Arnum

6510 Gram

6510 Gram

Vi er ikke længere væk end telefonen, du ringer og vi bringer.

TLF: 74 82 62 30

17


HØJRUP KIRKE OG

HØJRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

18

Sognepræst: Anne Marie Nande 74 82 62 85

Grønvang 11, Arnum,

E-mail: amna@km.dk

Menighedsrådsformand: Jens Kristian Fredensborg, Kastrupvej 13 74 82 62 72

E-mail: ajfredensborg@hotmail.com

Organist: Christian Budde, Bygmarksvej 21, 6500 Vojens 28 93 92 06

E-mail: c.budde@mail.tele.dk

Kirkesanger: Kia Hundebøl, Bjerregårdsparken 44, 6760 Ribe 24 40 15 45

E-mail: kia-zorro@hotmail.com

Kirketjener og graver: Hans Peter Trans

Træffes daglig på kirkegården 74 82 63 90

eller privat 74 83 27 60

Menighedrådets øvrige Næstformand Kaj Nielsen, Kirkevej 328, Arnum 74 82 67 29

medlemmer: Kirsten Hansen, Birkevej 20, Arnum 74 82 63 32

Kirkekontor: Kordegn James Rickmann, Præstegården 2, Gram 29 27 81 09

E-mail: jwri@km.dk

Kirkekontorets åbningstider er torsdage fra kl. 13-17.

Ved bestilling af attester, navneændringer, papir i forbindelse

med vielse osv. rettes henvendelse til kordegnen.

Kirkebil:

75 10 75 00

Højrup sogn hjemmeside:

www.hoejrupsogn.dk


HØJRUP SOGNS KIRKE OG

HØJRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

Kirkelige aktiviteter /

arrangementer

Kirken tilbyder

Arrangementer - alle samlet

om vores fælles hovedformål

– forkyndelsen af det kristne

budskab.

Tidspunkterne for gudstjenesterne

annonceres i kirkebladet.

Hyggelig fælleskørsel til

kirken

Ønsker du kørelejlighed til Højrup

Kirke?

Mange har sagt, at de nyder at

følges med nogen til gudstjeneste.

Det er muligt i allerhøjeste grad.

Vil du køre med? Ring bare inden

gudstjenesten til Jens Christian

Fredensborg! Eller til præsten!

Gerne også dagen før! Så kommer

der en veloplagt kirkegænger,

som gerne tager dig med. Den

traditionelle kirkebil er også stadig

en mulighed på 7510 7500. Ring til

Fredensborg: 7482 6272! Eller til

præsten: 7482 6285!

Minikonfirmander 2012

Et tilbud om dåbsoplæring for

elever i 3. klasse. Vi følger historien

Højrup Kirkekor

om Jesus, synger salmer, lærer

at bede fadervor, leger, tegner

og går på skattejagt. Alt sammen

med evangeliet i centrum. Vi

slutter med en gudstjeneste i

Højrup Kirke. Børn og forældre

vil modtage en invitation.

Minikonfirmandundervisningen

starter i begyndelsen af september

og slutter i december måned.

Konfirmandundervisningen

2012-13

Konfirmanderne starter i september

og afslutter med konfirmation

den sidste søndag i april. I 2013

ligger konfirmationen søndag den

28. april kl.10.

Eftermiddagsmøder

Der er en lang tradition for

disse møder i Højrup sogn.

Menighedsrådet står for møderne

i samarbejde med præsten.

Møderne begynder for efterårets

vedkommende i september, og

starter kl. 14.

Sang og musik

Alle, der ønsker aktiviteter

omkring sang og musik, har ideer

eller ønsker hjælp til musikalske

aktiviteter, er meget velkomne

til at henvende sig til organisten

Christian Budde tlf. 28 93 92 06.

Alle er hjertelig velkommen!

Trompet i Højrup Kirke

For at gøre gudstjenesterne ekstra

festlige og stemningsfyldt har

Højrup menighedsråd bestemt,

at der skal være trompetist ved

gudstjenesterne: Påskesøndag,

Konfirmation, Pinsedag, Allehelgen

og Juleaften.

Besøg af præsten

Præsten kommer gerne på

besøg, så ring, hvis du vil have

besøg. Det gælder naturligvis

også på sygehuset. Ønsker nogen

hjemmealtergang, så er de også

meget velkomne til at få det.

Kirkeblad

Mangler nogle et kirkeblad, kan

man altid få et ved henvendelse

hos præsten eller hos en fra

menighedsrådet. Eller hente et

kirkeblad i våbenhuset.

***

19


HØJRUP KIRKE OG

HØJRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

Højrup Kirke:

Eftermiddagsmøde

i konfirmandstuen!

Torsdag 26. april kl. 14

”Dialog der nytter og flytter -

nogen gange!”

Sognepræst i Vilstrup Lars‐Peter

Melchiorsens har i mere end 20

år arbejdet i krydsfeltet mellem

kirken og medierne. Vi får nogle

tankevækkende glimt fra hans arbejde.

En spændende eftermiddag!

Højrup Kirke:

Sommer i Højrup Sogn med

kirkevandring, gudstjeneste

og kaffe i præstehaven!

Søndag 29. juli Gudstjeneste kl. 14.

For hvem, der har lyst, starter

kirkevandring fra præsteboligen

kl. 13.

Du kan også møde direkte op ved

kirken til eftermiddagsgudstjeneste

kl. 14.

Herefter er man velkommen til

at følge med ned og drikke kaffe

i præstegården, hvor have- og

cafébordene vil være stillet op. Vi

satser på strålende solskinsvejr.

Lad os ses midt på sommeren.

Der serveres te, kaffe og

lagkage til. Hygge, hygge, hygge!

I tilfælde af regn, flytter vi ind i

konfirmandstuen. Vi ses sidst i juli!

Sommerudflugt 2012

Onsdag den 15. august tager

Højrup Sogn på sommerudflugt.

Turen vil i år gå mod syd nærmere

bestemt til Møgeltønder og omegn.

Flere oplysninger kommer til at

stå i kirkebladet og i dagspressen.

Men på forhånd: alle er velkomne!

Sæt kryds i kalenderen den 15.

august.

Med mange venlige hilsner

Højrup sogns menighedsråd

20

Konfirmander i Højrup Sogn

29. april 2012 kl. 10 konfirmeres:

1. Johannes Riskjær Boysen

2. Mette Bjerregaard Hansen

3. Jonas Johansen

4. Simon Lauersen

5. Mads Alnor Schmidt

6. Zacharias Munch-Christiansen

7. Mads Nielsen

8. Jannie Schulz Schmidt

9. Kasper Schmidt

10. Anne Sørensen

11. Christina Aarup Stabell Jørgensen

12. Junie Lindkvist Strojek

Kirkekaffe


VI KENDER

IKKE ORDET

- standard!

Skifter du til Frøs, oplever du

vores totalrådgivning, der altid går

i dybden og tilpasser sig dine behov

- altså ikke en standardløsning.

Det gi’r sikkerhed og tryghed

for dig som kunde.

Kunderådgiver

Gitte L. Caspers

Direkte 7382 0268

glc@froes.dk

SLOTSVEJ 10 • GRAM

HUSK

Deadline til

Arnum Posten

12. august

21


ARNUM BØRNE CENTER

Arnum Børnecenter

Vores store tema i efteråret

var FRA JORD TIL BORD, hvor

børnene fik kendskab til, hvor

vores mad kommer fra. De lærte

om kornsorterne og hvad man

bruger dem til, hvad husdyrene

hedder (ko, tyr, kalv) og at vi spiser

dem. Så der blev sået korn, så

man kunne se det spire. Vi fulgte

høstarbejdet hos Søren Smidt, vi

syltede, lavede marmelade, malede

korn, der blev blandet med andet

mel og bagte fladbrød på bål, og

lavede bl.a. tykmælk og smør.

Under hele forløbet var børnene

(og ikke mindst forældrene)

meget engagerede, og vi afsluttede

med en høstfest, hvor vi dansede

folkedans, og børnene havde deres

egen bamse med, så de blev også

ivrigt svunget i dansen. Vi sluttede

af med en lækker høstmiddag

med bl.a. frikadeller, pastasalat og

gulerodsstave, så det var en rigtig

dejlig dag.

Det meste af november blev

brugt på at fremstille julegaver

til forældrene, det er altid

spændende om børnene kan

holde det hemmeligt.

22

Igen i år fandt vores to drillenisser

Julius og Julle vej til vores

børnehave. Børnene var meget

spændte på, om de nu dukkede

op. De ankom - meget fornemt-

på hesteryg. Hestene var flot

pyntet med rødt dækken og

rytterne, som var et par forældre,

var i flot nissetøj, selv hestene

havde nissehuer på, så det var et

flot syn, da de kom ridende ind

på børnehavens legeplads, hvor

alle børnene stod og ventede.

De glædede sig selvfølgelig til, at

det blev deres tur til at få èn af

nisserne med hjem, så de næste

dag kunne fortælle om de frække

drillerier, nissen havde lavet

derhjemme.

Den 1. december holdt vi vores

store julefest for børn, forældre og

bedsteforældre. Denne gang havde

vi, udover at børnene optrådte

med julesange og luciaoptog med

de ældste børn, også teater med

Nissefar og Nissemor. De dansede

med børnene og lavede trylleri til

den store guldmedalje. Så det var

en stor succes.

Resten af december gik med

masser af julehygge. Vi læste

julehistorier, lavede julepynt, spiste

risengrød, hvor julemanden kom

på besøg, og vi var selvfølgelig også

i kirke, hvor børnene gik meget op

i det hyggelige krybbespil, hvor de

selv spillede med.

I januar havde vi besøg af Sally

Sørøver. Hun var en meget

farverig dame, som kunne en

masse kunstner. Under showet

dukkede der forskellige smådyr

op bl.a. en høne og en due. Dem

fik børnene mulighed for at kæle

med efter showet. Det var en

meget underholdende dag, og

børn og voksne morede sig herligt.


Den 10. februar havde vi

bedsteforældredag. Det er en

dag, som børnene (og personalet)

ser meget frem til hvert år. De

klipper pynt til fastelavnsris med

deres bedsteforældre, til der

er en lille kaffepause, hvor der

spises fastelavnsboller. Så går vi

alle i hallen, og først slår børnene

katten af tønden, og derefter er

det bedsteforældrenes tur. I år

holdt tønderne heldigvis bedre, så

alle prøvede at slå flere gange.

Vores tema her i foråret handler

om motorik. Børnene får brugt

kroppen på mange måder. Vi

leger sanglege, går i hallen og

laver forhindringsbaner, hvor de

slår kolbøtter, går på balancebom,

hopper over og kryber under

snore osv. Førskolegruppen

laver skrivedans. Finmotorikken

skal også trænes, så der bliver

lavet perlekæder og klippet

med små sakse, og for at styrke

mundmotorikken bliver der pustet

i lange sugerør og lavet øvelser

med tungen. Så alle kropsdele

bliver rørt i denne tid.

Hvert år har hver stue også tema

omhandlende de fire årstider

og hvad der kendetegner dem

ARNUM BØRNE CENTER

(bladene falder af træerne, der

kommer frost og sne, trækfugle og

standfugle, der kommer knopper

på grenene igen osv. osv.)

Førskolebørnene:

Førskolebørnene har siden

efteråret været samlet hver

onsdag og arbejdet med

forskellige opgaver. Gruppen er

meget involveret og engageret i

aktiviteterne og glæder sig til 0.

klasse.

For tiden arbejdes der med motoriske

aktiviteter i læreplans-

grupper. Førskolebørnene arbejder

bl.a. med ”SKRIVEDANS”

– skrivedans er et samspil mellem

leg, musik og bevægelse. Aktiviteterne

indeholder legende bevægelser

med armene og hænderne

i luften og mange fantasitegninger.

Mange af øvelserne foregår til

musik.

I løbet af foråret besøger

førskolebørnene Kastaniegården

samt børnehaveklassen i Gram.

23


ARNUM FRIVILLIGE BRANDVÆRN

Så cykler det for

brandværnet!

Brandværnet begyndte at cykle

i foråret med det ene formål at

komme i bedre form.

Vi vil gerne invitere andre

cykelinteresserede i Arnum og

omegn med på vores træningsture.

Det er naturligvis sådan, at hvis

kræfterne ikke slår til, efterlades

man ikke alene.

Femte gear foregår på

brandstationen.

Vi cykler hver torsdag kl. 19.00.

Hilsen Jan Hansen

Alt i

autoreparationer,

service og

bilsyn...

OLAV RUDOLPH

Stensbækvej 13A, Arnum • 6510 Gram

Telefon 74 82 65 00

www.arnumautomester.dk

Kvalitet og service hver gang!

25


ARNUM VANDVÆRK

Andelsselskabet

Arnum Vandværk

Vi afholdt generalforsamling

den 27. februar 2012, og udover

bestyrelse mødte der 12 personer

op.

Der er løbende reparationer på

vandværket.

Som vi skrev sidste år var der nogle

reparationer i de første måneder,

nogle stophaner er skiftet

og asfalten Søndermarksvej/

Vestergade er blevet lagt.

Januar og februar 2011 var hårde

ved nogle forbrugere. I mange

hjem frøs vandurene og måtte

udskiftes, og det skal forbrugerne

selv betale, da det er enhver

husejers pligt at sørge for der er

frostfrit ved vandmåleren.

Vi havde et overskud i 2011

på kr. 137.285,56 og en likvid

beholdning på kr. 625.888,60.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at

vandprisen pr.m3 ikke skal stige,

da vandafgiften stiger med 0,90 kr.

Det er ikke nogle penge, vi tjener,

Årligt grundbeløb pr. måler 525 kr.

Vand pr. m3 3 kr.

1. rykker 150 kr.

2. rykker 200 kr.

Lukkegebyr 500 kr.

26

Bestyrelsen er:

Formand: Ove Sørensen, Sydvejen 10, Gelstoft, 6510 Gram. 4032 3261

Kasserer: Mona Eriksen, Kongevej 307, Arnum, 6510 Gram. 7482 6495

Bestyrelsesmedlemmer:

Bent Johansen, Vestergade 43, Arnum, 6510 Gram. 7482 6496 / 2112 9496

Preben Møller, Bjerglundvej 10, Arnum, 6510Gram. 7482 6124 / 6154 2775

Børge Stenger, Birkevej 10, Arnum, 6510 Gram. 2986 7374

men de skal blot sendes videre til

SKAT.

Samtidig har vi besluttet at

udskifte alle vandurene i løbet af

sommeren 2012. Det vil I få mere

at vide om, når vi har fået tilbud

og tidspunkt på udskiftningen.

Som I ved, har vi billigt vand i vort

vandværk. I Vojens og Haderslev

koster en m3 vand ca. kr.13 - 23

kr. i de kommunale vandværker og

her koster det kun 3 kr./m3 excl.

statsafgift og moms.

Vore vandanalyser hænger nede

i skabet ved forsamlingshuset, så

I kan se vandkvaliteten for vort

vandværk, og vi har godt vand.

I bestyrelsen var der genvalg til

Ove Sørensen, Bent Johansen og

Børge Stenger

Som suppleant for 2 år blev valgt

Randi Callesen.

Genvalg til revisor Birgitte E.

Petersen og revisorsuppleant

Niels Hostrup.

Vandafgiften og drikkevandsbidrag

vedtog folketinget den 22. dec.

2011 gældende fra 1. januar

2012 til:

Vandafgift/m3 - kr. 5,23

Drikkevandsbidrag/m3 - kr. 0,67

Ialt kr. 5,90/m3

Ove Sørensen

Flytteopgørelse 100 kr.

Aflæsningsgebyr/måler 100 kr.

Statsafgift (grøn afgift) pr. m3 5,23 kr.

Drikkevandsbidrag pr. m3 0,67 kr.

Overstående priser er excl. moms.


Arnum Ungdomsklub

Så er sæsonen 2011/2012 afsluttet,

og det har været en rigtig god

sæson med mange unge børn

hver mandag og onsdag aften.

Vi har lavet forskellige aktiviteter

som styling aften for pigerne,

poolturnering, madlavning og

en tegnekonkurrence, hvor de

skulle lave et nyt logo og navn til

klubben. Det nye navn blev AUK,

men logoet kunne vi ikke nå at

få gjort klar til Arnum Posten,

men det bliver lavet her i løbet

af sommeren. Konkurrencen blev

vundet af Elena Petersen.

Vi var i november på vores årlige

juletur til Kolding, og det var en

rigtig god tur.

Vi tjente nogle penge på at rydde

op på markedspladsen efter

Hestemarked og dem brugte

vi på en tur til Lalandia. Det var

en kanon dag og alle hyggede sig

sammen.

I år holdt vi klubfest for alle

medlemmerne. Vi havde inviteret

både Fole og Gram Klub, så der

var 42 børn og det var en super

god fest.

Vi afsluttede klubben med at tage

til Gram Fritidscenter, hvor vi

bowlede 1 time og bagefter fik vi

lidt at spise.

Tusind tak for en god sæson, og

vi håber vi ses igen til efteråret.

Der skal også lyde en stor tak

til forældrene for kørsel til vores

ture.

GOD SOMMER TIL ALLE

AUK

Arnum Ungdomsklub

ARNUM UNGDOMSKLUB

27


28

WARMINGS Slagterforretning

er en forretning, som videreføres efter gamle traditioner. Forretningen har været i familiens eje siden

1954 og er kendt for at levere den bedste kvalitet.

Hos os er alt hjemmelavet, kig ind og se vores produkter.

Vi laver også mad ud af huset, så som pølsebord, pålægskagemand, varme retter, supper med mere.

Østergade 20, 6510 Gram - Tlf. 74 82 11 44

Forårstilbud i butikken Plæneklipper

Haveredskaber

Håndværktøj

EL-Værktøj - Metabo

Arbejdstøj

Aspen akylatbenzin

Kærcher højtryksrenser

Landbrugs/traktor dele

Jern maling/tilbehør

Fodtøj/sikkerheds fodtøj

Veterinær artikler

Kemi produkter

Legetøj

Hegns artikler

VVS artikler Åbningstider:

Med mere Mandag- Fredag

7.00 - 16.00

Åbningstider: Lørdag

Man-fre:

9.00

7.00-16.00

- 12.00

Lør: 9.00-12.00


FORENINGER OG KONTAKTPERSONER

Navn Kontaktperson Adresse E-mail

Arnum Forsamlingshus Lise Clausen

Tlf. 20 29 36 44

Arnum Frivillige

Brandværn

Arnum Hestemarked

Markedsforeningen

Finn Læbel

Tlf. 74 82 65 70

Jan Jakobsen

Tlf. 74 82 65 68

Arnum Idrætsforening Peter Bruhn

Tlf. 74 82 11 05

Arnum Parks

Støtteforening

Bente Kragh

Tlf. 74 82 65 12

Arnum Vandværk Ove Sørensen

Tlf. 74 82 62 61

Arnum Ungdomsklub Marianne Beyer

Tlf. 74 82 61 06

Arnum-Højrup

Pensionistforening

Dagplejemødrene i

Arnum

Grundejer- og Antenneforening

for Sildal

Højrup Sogns Borger-

Forening

Højrup Sogns

Jagtforening

Højrup Sogns

Meninghedsråd

KFUM Spejderne

Tiset/Arnum

Bente Boldt

Tlf. 74 82 69 29

Marianne Beyer

Tlf. 74 82 61 06

Erik Sørensen

Tlf. 74 82 63 51

Henning Bjerre

Tlf. 74 82 65 58

Christian Sørensen

Tlf. 74 82 62 40

Jens Chr. Fredensborg

Tlf. 74 82 62 79

Henning Kjær

Tlf. 74 82 14 86

Lokalhistorisk Forening Hans Madsen

Tlf. 74 82 61 25

Petanque Tove Sørensen

Tlf. 74 82 64 08

Tirsdagsklubben Ingelise Lund

Tlf. 74 82 64 87

Vestergade 4

6520 Toftlund

Kastrupvej 29, Arnum

6510 Gram

Sildal 40, Arnum

6510 Gram

Kongevej 206

6510 Gram

Skolevej 9, Arnum

6510 Gram

Sydvejen 10, Gelstoft

6510 Gram

Kongevej 336, Arnum

6510 Gram

Skolevej 5, Arnum

6510 Gram

Kongevej 336, Arnum

6510 Gram

Sildal 26, Arnum

6510 Gram

Lindetvej 1, Arnum

6510 Gram

Stensbækvej 19

6510 Gram

Kastrupvej 13, Arnum

6510 Gram

Kulsviervej 18, V. Lindet

6510 Gram

Kirkevej 5, Arnum

6510 Gram

Kirkevej 7, Arnum

6510 Gram

Søndermarksvej 2,

Arnum, 6510 Gram

lise.clausen@hotmail.com

evafinn@mail.dk

phb1967@sol.dk

lm-beyer@hotmail.com

lm-beyer@hotmail.com

Henning-bj@jubii.dk

ajfredensborg@hotmail.

com

kul18@mail.dk

solhma@mail.dk

tove.holger@mail.tele.dk

29


30

AKTIVITETSKALENDER

Månedsoversigt...

April

26. Eftermiddagsmøde i konfirmandstuen kl. 14.00.

27. Blomsterdag ved Arnum Teglværk kl. 08.00 – 13.00.

29. Konfirmation i Højrup Kirke.

Maj

3. Krolf starter i parken kl. 19.00.

4. - 6. Arnum Hestemarked. Se program s. 43.

8. Tilmelding til beachvolley og tennis kl. 18.00-19.00.

9. Dagplejens dag.

9. Dagplejebørnene fotograferes kl. 09.00.

9. Petanque starter kl. 14.00 på petanquebanen.

12. Generalforsamling – Den Holistiske Højskole kl. 13.00.

17. Åbent hus på Den Holistiske Højskole kl. 11.00-16.00.

21. Arnum-Højrup Pensionistforenings heldagsudflugt.

Juni

7. - 9. Byfest i Arnum.

20. Arnum-Højrup Pensionistforenings halvdagsudflugt kl. 09.39

23. Sankt Hans i Arnum park.

Juli

2.-6. Fodboldskole i Arnum.

29. Eftermiddagsgudstjeneste i Højrup Kirke kl. 14.00

29. Sommer i præstehaven kl. 15.00 efter gudstjenesten.

August

15. Sommerudflugt med menighedsrådet til Møgeltønder og omegn – se

nærmere i kirkebladet.

September

8. Seniordans starter op efter sommerferien kl. 14.00.

15. - 16. Arnum Hestemarked

22. KFUM Spejdernes 25 års jubilæum kl. 13.00.


AKTIVITETSKALENDER

Det sker på ugedagene...

Mandag:

18.30-21.00 Den Holistiske Højskole: Male/Collagegruppe. Ulige uger –

slutter til sommer.

Tirsdag

19.00 Tirsdagsklubben

19.00 - 20.30 Beachvolley starter d. 8.5

Onsdag

14.00 Petanque på skolen – starter d. 9/5

18.30 Den Holistiske Højskole: ”Æ Bindstouw” – håndarbejde, sang

og fortælling. Ulige uger – slutter til sommer.

19.30 – 21.30 Højrup Lokalhistoriske Arkiv. I lige uger eller efter aftale.

Fra 1.9.2012 ændres åbningstiden til 13.30 – 16.00.

Torsdag

8.30-12.00 Dagplejens legestue i AIF’s klublokale

19.00 Krolf i parken – starter d. 3/5 kl. 19.00

19.00 Arnum Frivillige Brandværns cykelaften – alle er velkomne.

19.00 Den Holistiske Højskole: Studiegruppe: ”Et kursus i mirakler”.

Ulige uger – slutter til sommer.

Fredag

17.00-19.00 Spejdermøde, Kongevej 252, 0. - 4. klasse.

18.30-20.30 Spejdermøde, Kongevej 252. Fra 5. klasse.

31


ERHVERVSLIVET

32

2 Tal - Gram Radio og TV

Slotsvej 18, 6510 Gram

Tlf. 74 81 11 35

Arnum Bageri

Ansje og Ejner Rudolph

Kongevej 322

Tlf. 74 82 61 30

Arnum Teglværk

Ebbe Munk

Stensbækvej 12, Arnum

Tlf. 74 82 62 30

CN Maskinfabrik

Skovløkkevej 4, Tiset

Tlf. 74 82 19 19

es@cn-maskinfabrik

Dansk Fitness

Kongevej 35, Gram

Tlf. 74 82 33 06

EM Autoservice

Ejner Midtgaard

Kongevej 330, Arnum

Tlf. 74 82 62 21

Frøs Herreds Sparekasse

Slotsvej 10, Gram

Tlf. 74 82 16 19

Hans Jørgen Schmidt

Højrupvej 36, Højrup

Tlf. 23 29 61 98

Olav Rudolph

Stensbækvej 13A, Arnum

Tlf. 74 82 65 00

Riisgård og Olsen

Østergade 14, 6510 Gram

Tlf. 74 82 12 26

Slagter Warming

Østergade 20, 6510 Gram

Tlf. 74 82 11 44

Stråtækker

Christian Sørensen

Stensbækvej 19, Arnum

Tlf. 74 82 62 40

Tøjeksperten Toftlund Sport

Østergade 6, Toftlund

Tlf. 74 83 17 00

U.L.Petersens eftf.

v/Preben Nielsen

Geestruplund 3, 6534 Agerskov

Tlf. 74 83 17 44

DAnytime

Søndergade11, 6520 Toftlund

Tlf. 74 83 13 42

Arnum El-Service

Dennis og Majbrit

Vestergade 30, Arnum

Tlf. 74 82 63 23

Arrild Svømmehal

Arrild Ferieby 502 Toftlund

Tlf. 74 83 44 03

DanCoat

Teglværksvej 10, Arnum

6510 Gram

Tlf. 74 86 79 00

Den Holistiske Højskole

Stensbækvej 29, Arnum

6510 Gram

Tlf. 74 82 65 95

Fole Høkerkro

Folevej 42, Fole, 6510 Gram

Tlf. 74 82 17 42

Gram Fritidscenter

Stadionvej 15, 6510 Gram

Tlf. 74 82 19 33

Gånsager Tømrer- og

Snedkerforretning

Østerlundvej 3, Gånsager

Tlf. 74 75 10 00

Kroghs Autoophug

Hans Frederik Krogh

Udsigtsvej 19

Tlf. 74 82 65 95

Entreprenørfirmaet

Otto Chrestensen A/S

Stensbækvej 16, Arnum, 6510 Gram

Tlf. 74 82 64 90

SCS

SikringsCenterSyd

Henrik Stenger

Tlf. 70 27 72 87

SPAR Arnum

Jonna og Børge Larsen

Vestergade 1, Arnum

Tlf. 74 82 61 04

Synshallen Toftlund

Ørderup Kirkevej 45, 6520 Toftlund

Tlf. 74 83 08 90

Tønder Bank

Søndergade 8, 6520 Toftlund

Tlf. 74 83 06 64

Zoneterapi

v/ Birthe Schrøder Hansen

Kongevej 324, Arnum

Tlf. 40 17 14 89 / 74 82 00 11

D

Arnum VVS Aps

Paul Petersen

Bjerglundsvej 1, Arnum

Tlf. 74 82 63 01

Camp-Let

Vestergade 10, Arnum

Tlf. 74 82 61 35

Danske Bank

Toftlund afdeling

Vestergade 11, 6520 Toftlund

Tlf. 45 12 38 90

Den Store Skovdagpleje

Stensbækvej 23, Arnum

6510 Gram

Tlf. 74826502/ 40976500

Frisørgalleriet

v/ Malene Bossen Due

Stadionvej 10, Gram

Tlf. 74 82 00 16

Gram Møbler og Tæpper

v/ J. K. Øland

Kongevej 8, Gram

Tlf. 74 82 15 19

Gårdbinderiet Liljekonvallen

Jytte Petersen

Søndermarksvej 24, Arnum, 6510 Gram

Tlf. 61 75 23 69

Midtsønderjyllands Museum

Lergravsvej 2, 6510 Gram

Tlf. 74 82 10 00

Popp Slagterforretning

Søndergade 16, 6520 Toftlund

Tlf. 74 83 13 35

Sko- & Tøjhuset

Kongevej 13, Gram

Tlf. 74 82 06 80

Sportigan

Torvet 1, Rødding

lf. 74 84 15 44

Tiset Hegn og Flagstangsindustri

Kongevej 243, Tiset

Tlf. 74 82 12 89

Ugeavisen MidtSyd

Kirkeallé 10, Gram

Tlf. 74 82 02 20

Økologiske kartofler

Doris og Olaf Hansen

Skovløkkevej

Tlf. 74 82 27 15


Ugeavisen

MidtSyd

Her kan du

læse de lokale

nyheder...

Søndergade 18 - 6520 Toftlund

Tlf. 74 83 22 83 - Fax 74 83 22 35

annoncer@midtsyd.dk

redaktion@midtsyd.dk

www.midtsyd.dk

Ugeavisen

UGE 13 LØRDAG DEN 27. MARTS 2010

Påskeæg til børn

i Gram FRA SIDE 4

Solæg i Toftlund

SE SIDE 12

FørstegangskøberLån

Hanne Mikkelsen

Direkte 73 82 02 62

hn@froes.dk

Billigt lån til

førstegangskøbere

af fast ejendom.

Renten er kun…4%

Nu slår vi dørene op for et

nyt tiltag hos Garant Ribe

MidtSyd

God

påske!

SLOTSVEJ 10 - 6510 GRAM - TLF. 74 82 16 19 - FAX 74 82 31 36

Nu også med malerafdeling - det fejrer

vi med en masse farverige tilbud...

Vi ønsker alle annoncører

og læsere en rigtig god påske!

Næste udgave af

Ugeavisen Midtsyd udkommer

tirsdag/onsdag den 6./7. april

4% det første år og 6% året efter

- herefter almindelig markedsrente.

Nom. årlig rente 4,06% - ÅOP før

skat 4,5% det første år.

Nom. årlig rente 6,14% - ÅOP før

skat 6,7% det andet år.

10 ltr. Yunik vægmaling 10+

Extra vaskbar og robust, kan

tones i 1000-vis af nuancer.

10 ltr. normal 799,- NU 499,-

10 ltr. Yunik vægmaling 7

Vaskbar, kan tones i lyse

nuancer.

10 ltr. normal 699,- NU 399,-

Miljøvæv

Den moderne vægbeklædning.

25 mtr. normal 659,- NU 499,-

Malerullesæt

SKROT DIN GAMLE BIL

- og få kontanter med hjem...

Skal du skrotte din gamle bil, så gør det hos

en certificeret autoophugger og få 2000,- kr.

Vi klarer papirarbejdet for dig, bl.a.

afmelding og miljøerklæring.

Dæk og brugte reservedele sælges.

Kroghs Autoophug

Udsigtsvej 19, 6510 Gram

Tlf. 74 82 27 99

33


HØJRUP SOGNS BORGERFORENING

Højrup sogns Borgerforening

kan i år fejre 75 års jubilæum

Uddrag fra Højrup sogns Lokalhistoriske

arkiv:

Arnum Gadebelysning

Det første møde var den 20.

november 1936 hos bestyrer

for Arnum Banegård, Lindeloff.

Initiativtager var savskærer

Hans Nissen, muremester

Hans Olesen, købmand Jørgen

Ferslev, stationsforstander Arring

og købmand Hans Madsen.

Baggrunden var nedlæggelse af

Arnum Banegård, og dermed

også karbid gasanlægget på den

anden side af vejen, som sørgede

for gadebelysningen i bymidten. I

februar 1937 holdt man stiftende

generalforsamling for Arnum

Gadebelysningsselskab, som

senere blev til Højrup sogns

Borgerforening.

Juleoptog i Arnum

Søndag den 27. nov. 2011

Med “Den sønderjyske Garde”,

og hestekøretøj blev Højrup

Sogns Borgerforenings 75 års

jubilæum fejret, og turen gik rundt

i Arnum for at se om julemanden

34

og hans kone måske var et

sted…. ? I hestekøretøj blev de

kørt til brandstationen, hvor

der var hyggelig julestemning og

hvor børnekirkekoret sang for

publikum.

Nyt logo

Bestyrelsen har i forbindelse

med 75 års jubilæet startet

en idékonkurrence, for at få

inspiration til et nyt logo til

vores forening. Derfor vil vi

gerne opfordre alle til at komme

med forslag til et nyt logo. Alle

muligheder er åbne for, hvordan

det nye logo kan se ud, men vi

ser gerne at logoet fremtræder

enkelt, symboliserer sammenhold,

virkelyst og evt. er kendetegnende

for vores lokalområde. Send

forslagene til bestyrelsen inden

1. maj 2012, og I har mulighed

for at vinde et gavekort på 300

kr. + æren. Forslagene kan også

lægges i vores postkasse ved

informationstavlen, eller sendes

via www.arnum-net.dk

Logoet og evt. vinder af

konkurrencen vil blive

offentliggjort i forbindelse med

Sankt Hans i Parken 23. juni 2012.

Borgerforeningen ser muligheder

i Arnum kultur og

Fritidscenter

Vi følger med interesse det

valgte brugerråds forhandling

med Haderslev Kommune om

en brugeraftale for den tidligere

Arnum Skole. Vi kunne godt

tænke os, at alle foreninger

kan benytte faglokalerne til at

servicere deres inventar som

f.eks. borde, bænke, julebelysning,

flag, skilte, o.s.v. Faglokalerne står

med arbejdsborde og værktøj,

og kan blive et godt værksted til

fælles brug og til gavn for hele

sognet.


HØJRUP SOGNS BORGERFORENING

Fastelavn i Arnum Hallen 2012

Fastelavnsarrangementet i Arnum er et samarbejde mellem kirken og borgerforeningen, og starter med

fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00, hvor børnene kommer udklædt i kirken. Kl. 15.00 fortsætter festen i hallen.

I år var der ca. 100 deltager, hvor af 50 var udklædt.

Bedst udklædte Kattekonge / -dronning

0-4 år

Bedst udklædte:

1. Laura Hjortlund

2. Mikkel Hansen (th.)

3. Jasmin Chrestensen

(tv.)

Kattekonge og

-dronning:

Veronica Volbæk (th.)

Julie Strandbygaard

(tv.)

5-8år

Bedst udklædte:

1. Lena Midtgaard

2. Sofia Romanko (tv.)

3. Anne Smidt (th.)

Kattekonge og

-dronning:

Lena Midtgaard (th.)

Annemette Evald (tv.)

9 + år

Bedst udklædte:

1. Ditte

Romanko (midt)

2. Mette Nielsen (tv.)

3. Frederikke

Hesselholm (th.)

Kattekonge og

-dronning:

Nicoline Schmidt (tv.)

Ditte Romanko (th.)

35


HØJRUP SOGNS BORGERFORENING

Velkomstpakke til

nytilflyttere

Højrup Sogns Borgerforening

har i en årrække tilbudt en

velkomstpakke til nytilflyttere

til sognet. Gram Borgerforum

har imidlertid introduceret

en lignende ordning, som

dækker Fole, Gram og Højrup

sogne. Derfor har vi indgået et

samarbejde om denne ordning.

Det betyder, at værdien af denne

velkomstpakke er langt højere,

fordi der nu også er forretninger

med fra hele 6510 postdistriktet.

Det har samtidig også været

nødvendigt at ændre kriterierne

for at kunne modtage

velkomstpakken, det er nu

kun tilflyttere der kommer

fra en adresse uden for 6510

postdistriktet, der er målgruppen.

Som nytilflyttere kan man få

velkomstpakken ved at henvende

sig i Borgerservice i Gram, eller

man kan lægge en seddel med

navn og adresse i Højrup Sogns

Borgerforenings postkasse på

gavlen af Arnum Forsamlingshus,

så bringer vi pakken ud.

Lokalrådsmøde i Arnum/

Højrup Sogn

Lokalrådet afholdt fællesmøde

for alle foreninger/råd/udvalg/

bestyrelser og grupper i Højrup

Sogn torsdag d. 15. marts 2012 kl.

19.00 i AIF-klublokalet.

Lokalrådet er et udvalg under

Borgerforeningen som består af

2 personer. Lokalrådet blev valgt

for første gang i 2006, primær for

at vi kunne deltage i foreningen

”Haderslev Landdistrikter”, som

på det tidspunkt blev oprettet for

at samle alle lokalråd i hele Haderslev

kommune. Kommunen

stillede på daværende tidspunkt

en Landdistriktskoordinator til rå-

36

Indstilling til Sogneprisen 2012

Har du/I forslag til modtager af sogneprisen 2012?

Sogneprisen uddeles hvert år til Sankt Hans efter indstilling fra

borgerne i sognet inden 1. juni 2012

Indstillingen sendes skriftlig til Borgerforeningens bestyrelse (evt. på

www.arnum-net.dk).

Sogneprisen gives til personer, foreninger eller virksomheder, der har

ydet en bemærkelsesværdig indsats til glæde og gavn for fællesskabet

i sognet.

Arnum side i Ugeavisen

Midtsyd

Ugeavisen Midtsyd bringer 9 gange

i løbet af året en Arnum side, hvor

alle foreninger og forretninger

har mulighed for at komme med

aktuelle nyheder speciel for vores

lokalområde. Borgerforeningen

vil derfor gerne opfordre alle til

at benytte denne mulighed for at

komme med aktuelt stof til siden.

Send materialet til

redaktion@midtsyd.dk

senest torsdage i ugen før de udvalgte

uger. I følgende uger er der

Arnum sider. Uge: 5-9-13-18-23-

33-37-43 og 47.

dighed som sekretær for foreningen.

Sidste år valgte kommunen

så at opsige aftalen med Landdistriktskoordinatoren,

hvilket

resulterede i at foreningen ”Haderslev

Landdistrikter” opløste

sig selv.

Dermed er vores Lokalråds

primære opgave, at afholde det

årlige fælles møde, hvor vi med

tilfredshed kan oplyse, at der var

fremmødt ca. 30 repræsentanter.

Vi fik en kort orientering om,

hvad vi hver især har af aktuelle

nyheder og planer.

På mødets dagsorden var også Arnum

Kultur- og Fritidscenter og vi

Fiskekort til Maggesøen

Fiskekort kan købes ved Arnum

Bageri, Kongevej 322. Hvert år

omkring Sankt Hans udsættes

ca. 80 kg. ørreder, og den 23. juni

fra kl. 15.00 til kl. 20.00 afholdes

den årlige fiskekonkurrence med

kontrol vejning og uddeling af

præmier i Arnum Park.

Dagskort 50 kr.

Årskort under 14 år 100 kr.

Årskort voksne 200 kr.

havde alle håbet at få en afklaring

på, hvordan vi fremover kan benytte

bygningerne, som tidligere

var skole. Der blev udtrykt stor

frustration fra forhandlingsgruppen

over Haderslev Kommunes

langsommelige sagsbehandling.

Øvrige ting, der blev drøftet på

mødet, var den store udfordring

med at rekruttere nye og navnlig

yngre bestyrelsesmedlemmer til

de forskellige foreninger og råd.

Aktuelt er det Forsamlingshusets

bestyrelse, der mangler fornyelse.

Arnum/Højrup Sogns Lokalråd

Evald Fuglbjerg og Henning Bjerre


Konfirmander årgang 1962

Guldkonfirmation

16 guldkonfirmander ud af 20

var samlet til guldkonfirmation i

Højrup Kirke søndag den 1. april

2012.

Stor tak til Højrup Kirke og Anne

Marie Nande for en højtidelig og

festlig gudstjeneste, som sluttede

med kirkekaffe og kager.

Derefter var der rundvisning på

Arnum Centralskole og her så

vi lokalerne, hvor vi startede i 7.

klasse i 1961. Desværre en lidt

tom skole, men rammerne var

der endnu.

Vi sluttede med at besøge Højrup

Sogns Lokalhistorisk arkiv som har

til huse i den gamle inspektørbolig

ved siden af skolen.

Dagen blev rundet af med gode

gamle minder og en dejlig fest på

Arnum Forsamlingshus.

Birthe Sørensen

ORDET ER FRIT

Otto Hamann, Egon Schmidt, Gunnar Schmidt, Andreas Rudolph, Hans Schmidt, Orla Bonde.

Annelise Skovby, Mary Schmidt, Birthe Marie Kjærgård, Jette Munk, Hilda Petersen, Birthe Andersen, Anne Marie Hansen.

Chathrine Nielsen, Anne Grethe Warming, Else Holm, Asta Bihl, Irma Olsen, Vera Bonde.

Svend Aage Lorentzen mangler.

Guldkonfirmander 2012

Otto, Svend Aage, Andreas, Hans, Orla

Annelise, Mary, Jette, Hilda, Birthe, Inge Marie.

Chathrine, Anne Grethe, Else, Asta, Irma.

37


DEN HOLISTISKE HØJSKOLE

Nyt fra Stensbæk

Den Holistiske Højskole

Der er igen for alvor ved at komme gang i ”lejren”.

Denne weekend afholder foreningen ”praktisk

Økologi” deres generalforsamling på stedet og der

er flere virksomheder og organisationer, der er ved

at opdage, at Stensbæk er et rigtig fint sted at afholde

personalemøder, familieweekender og andre møder.

Naturen er pragtfuld i denne tid, og haven omkring

Stensbæk bliver der taget hånd om af de mange

frivillige ”grønne fingre,” der giver et nap med, når

der er behov for det.

Ligesom sidste år afholdes der masser af kurser og

foredrag på stedet. Og i år er der udvidet åbningstid,

idet der er planlagt kurser fra nu af indtil efteråret.

Det er tredje år Den Holistiske Højskole afholder

kurser i Stensbæk, og vi kan begynde at mærke,

at Stensbæk er ved at komme på landkortet. Der

kommer flere og flere mennesker til fra andre dele af

landet, hvilke vi synes er superskønt. Mange kender

ikke denne del af Danmark, men bliver glædeligt

overasket over områdets pragtfulde natur og ikke

mindst roen, der er forbundet med landlivet.

Stensbæk

I løbet af foråret har vi haft travlt med at istandsætte

hus B, som ligger omme bag ved hovedbygningerne.

Linnea og Frank er flyttet ind der, for at gøre plads

til flere kursister, da det sidste år af og til kneb med

at huse alle deltagerne. Der er 25 værelser, men især

når alle deltagerne ønsker enkeltværelser, er der

fuldt hus.

På billedet ses Stensbæks nye havedam, som blev

anlagt sidste år. Et dejligt fristed med skulpen af vand

og guldfisk.

38

Hvad betyder Holistisk?

Vi får ofte spørgsmålet, hvad holistisk betyder.

Holistisk kommer fra latin og betyder helhed. Det

vil sige at se ting som helheder, i stedet for at se

enkeltdele. Et holistisk menneskesyn er derfor

en betragtning af menneskerne ud fra alle behov.

Både de psykiske samt de fysiske behov. Derfor er

Den Holistiske Højskole en skole hvor det ”hele

menneske” får noget med hjem.

Kurserne er derfor opbygget på en sådan måde, at

der både er aktiviteter til den mentale del af sindet

samtidig med, at der er indlagt masser af aktiviteter

,der stimulerer den fysiske del af kroppen.

Derfor er der masser af motion, naturoplevelser,

meditation, coaching, humor, sund økologisk mad,

yoga, drømmetydning og meget mere på programmet

i vores kurser, hvor også den åndelige dimension af

menneskets sind bliver tilgodeset.

Åbent Hus

Torsdag den 17. maj (Kristi Himmelfartsdag) er

alle velkommen til at kigge ind til Stensbæk, Den

Holistiske Højskole. Vi lukker nemlig dørene op fra

kl. 11 til 16. Vi vil vise rundt og der vil være foredrag,

mulighed for leg, sang og nyde en dejlig frokost og/

eller en kop kaffe mm.

Generalforsamling

Lørdag den 12. maj afholder Den Holistiske Højskole

Generalforsamling kl. 13 i Stensbæk.

Medlemmer har stemmeret, men andre interesserede

er meget velkomne. Er du / I ikke medlem endnu, kan

det sagtens nås. Det koster 150 kr. pr person eller

200 kr. pr husstand.

Kig på vores hjemmeside: www.holistisk-hojskole.dk

og få mere at vide om kurser mm.


Sundhedscenter Gram

Kongevej 35, 6510 Gram

www.danskfitness.dk

Squash-Fitness-Massage-

Fysioterapi

ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag 6.00-22.00

Fredag 6.00-19.00

Lørdag 9.00-17.00

Søndag 9.00-19.00

Ubemandet

Lørdag 9.00-17.00

Søndag 9.00-19.00

DEN HOLISTISKE HØJSKOLE

39


40

Åbningstider:

Mandag-fredag

kl. 9.30-17.30

Lørdag

kl. 9.30-12.30

www.gaardbinderiet-liljekonvallen.dk

Gram Radio & TV

Slotsvej 18 - 6510 Gram - Tlf. 74 82 11 35

www.2tal.dk/gram.radio

Vi har

et stort

udvalg

i musik, film

og spil.


FORÅRETS STORE OPLEVELSE

4. - 6. maj - 2012

MAD & FEST

også ud af huset

- LEVERANDØR TIL DET SULTNE DANSKE FOLK -

41


42

ARNUM FORSAMLINGSHUS

Arnum Forsamlingshus

Vi håber snart, at vi kan sige

velkommen til forårssolens dejlige

solstråler. Det er lidt koldt endnu,

men det går den rigtige vej.

Sidste års bankosæson har

ikke været alt for storslået. Vi

overvejede meget at skulle stoppe

vores månedlige bankospil, da der

stort set ikke har været noget

overskud. Der kommer færre

og færre bankoentusiaster. Hvad

skyldes det, skal der prøves noget

andet? Det spørger vi Arnum om,

kom med nogle nye tiltag. Vi er

altid åbne for nye idéer.

Vi håber, det er tiden der gør,

at der ikke er booket så mange

arrangementer endnu i år, og kan

kun bede til, at de dukker op hen

af vejen. Der skal mange penge

til hver måned, bare til driften

alene. Til at drive huset, kan der

ikke på nogen måder søges fonde

eller anden slags støtte. Det

er helt og alene huset, der skal

trække pengene hjem ved private

arrangementer. Det er ikke en

musikaften, eller hobbyudstilling

der giver overskuddet. Men med

det flotte hus vi har fået, skal vi

absolut se positivt på det.

Desværre er der ellers ikke sket

det store i huset de sidste måneder.

Jeg har en lang arbejdsuge, så der

er desværre blevet mindre tid til

forsamlingshuset. Så allerede for et

års tid siden, besluttede jeg mig for

at stoppe til generalforsamlingen

2012. Jeg kan ikke give huset den

tid, det har brug for, og det kan jeg

ikke byde hverken huset, Arnums

borgere eller mig selv. Jeg ville stå

på hovedet for huset, og det tror

jeg alle ved. Og som jeg har sagt et

utal af gange, så vil jeg til enhver

tid, det er mig muligt, give en hånd

med i huset, til hvad end der måtte

være brug for.

Jeg vil på egne og Tove Schmidts

vegne sige tusind tak til alle, der

har betroet os at være med i

bestyrelsen i forsamlingshuset.

Og hermed mine sidste ord til

Arnumposten for forsamlingshuset.

Der er kun tilbage at sige GOD

VIND til den nye bestyrelse. Jeg

ønsker jer al mulig held og lykke.

Mange hilsner

Afgået formand

Jonna Skøtt

Ekstraordinær

generalforsamling d. 2.4.2012.

Det var dejligt at se ca. 35 personer

møde op til den ekstraordinære

generalforsamling i Arnum Forsamlingshus

den 2. april.

Vi er nu 7 medlemmer i

bestyrelsen, hvor de 4 kommer

med friske unge øjne og mange

nye og gode ideer til at Arnum

fortsat kan holde liv i huset. Vi

håber selvfølgelig også, at husets

trofaste støtter vil samarbejde

med den nye bestyrelse.

Den nye bestyrelse, som i skrivende

stund ikke er konstitueret endnu,

er:

Lene Søldsted

Mona Rossen

Bent Rossen

Heidi Skovby

Majbrit Lundsgaard

Marie Aabling

Lise Clausen

Den nye bestyrelse vil også gerne

sige GOD VIND fremover til

Jonna og Tove.

På bestyrelsens vegne

Lise Clausen


Fredag den 4. maj 2012

ARNUM

12.00 Tivoli, teltet og de første kræmmere åbner

13.00-17.00 Ny konkurrence. Pynt bordet du skal sidde ved i aften

Præmie til flotteste bord

18.30 Damefrokost i teltet. Se omtale

18.30-02.00 Musik med Yo-Yo. Se omtale

02.00 Festen slutter

Lørdag den 5. maj 2012

07.00-10.00 Kaffe og rundstykker kan købes i teltet

08.00 Arnum Hestemarked åbner med salg af heste og smådyr og det

store kræmmermarked åbner

10.00 Tivoli åbner

11.00 Ballonprofessor Bobbel optræder med sit ballonshow på tivoliscenen.

Se omtale

10.00-18.00 Musik i teltet med Allan Larsen, Dansk Disco Import

14.00 Den Store Tryllekunstner og hans kanin underholder på tivoliscenen.

Se omtalen

19.00-02.00 Discotek KIM DJ

Fri entre

02.00 Festen slutter

Søndag den 6. maj 2012

07.00-10.00 Kaffe og rundstykker kan købes i teltet

10.00 Tivoli og kræmmerne åbner

11.00 Helikopterflyvning. Rundflyvning over Arnum. BackBone

Aviation fra Holsted flyver rundture for alle interesserede.

Billetter 400 kr.

11.00 Richard Ragnvald giver koncert på tivoliscenen. Se omtale

12.00-13.00 Udtrækning af vinderen af en EURO trailer fra Camp-let

13.30 Mini gudstjeneste ved Sognepræst Anne Marie Nande og lokalt

kirkekor.

Herefter Sønderjysk kaffebord

Tag selv kaffebord for 40 kr.

15.00 Richard Ragnvald giver koncert på tivoliscenen. Se omtalen.

Vind en trailer: Hovedgevinsten er en EURO trailer fra Camp-let med indhold.

Der sælges i alt 400 nøgler á 50 kr/stk og den der har nøglen der passer vinder

trailer med indhold. Nøglerne sælges på pladsen/i teltet fra fredag kl. 12.00 til

søndag kl. 12.00, hvorefter det er muligt at afprøve sin nøgle søndag mellem kl.

12.00 og 13.00. Vinderen af traileren skal være tilstede og afprøve sin nøgle i

dette tidsrum og såfremt der ingen vinder findes i dette tidsrum returneres

gevinsterne til vore sponsorer. Traileren vil frem til udlodningen blive fyldt op med

gaver fra vore sponsorer, kræmmere, mm hvilket kan følges på facebook.

Arnum Hestemarked

Markedsforeningen

Se www.arnum-net.dk for yderligere information

ARNUM HESTEMARKED

HESTEMARKED

DAMEFROKOST

Fredag kl. 18.30-02.00

Temaet for årets damefrokost er Mexico og deraf også

menuen. Se den på www.arnum-net.dk. Teltet er

opdelt og tæppet falder kl. 24.00. Billetter købes hos

Arnum Bageri senest den 2. maj. Pris 140,00 kr.

YO-YO

Fredag kl. 18.30-02.00

Vi byder velkommen til en af de absolut bedst kendte

og populæreste duo’er i syddanmark. Duoen består af

to friske gutter fra Haderslev, der er født med musik i

blodet og hang til at fyre den af på de skrå brædder.

BALLONPROFESSOR BOBBEL

Lørdag kl. 11.00 på tivoliscenen

Professorens studier på ballonuniversitetet har gjort

ham til ekspert i at lave ballondyr. Publikum medvirker

aktivt på scenen og der er selvfølgelig små souvenirs til

alle.

DEN STORE TRYLLE-

KUNSTNER OG HANS KANIN

Lørdag kl. 14.00 på tivoliscenen

En anderledes trylleforestilling med et makkerpar der

præsenterer alt det snyd og bedrag som hører ægte

magi til. Trylleri og drilleri blandes her i en skøn

forvirring. Præmieret som én af Skandinaviens bedste

indenfor børnetrylleri.

KIM DJ

Lørdag kl. 19.00-02.00

Diskoteket KIM DJ med Kim Hansen ved roret sætter

gang i stemningen med musik i alle genrer. Fri entre

RICHARD RAGNVALD

Søndag kl. 11.00 & 15.00 på tivoliscenen

Dansktoppens ukronede konge behøver ikke yderligere

omtale. 50 års underholdning i radio og TV har gjort

hans hits til virkelige evergreens. Se og hør ham på

tivoliscenen her i Arnum.

KAFFEBORD

Søndag efter minigudstjeneste

Pensionistforeningen samt andre lokale viser deres

bagekunst med et ægte sønderjysk kaffebord. Stort

tag selv kaffebord kun 40 kr.

Ret til ændringer forbeholdes.

43


ARNUM PARK

Parkforeningen

Krolfsæsonen nærmer sig og det betyder, vi skal til at

gøre os klar til at spille vores 6. sæson.

Vi må håbe, det ikke bliver så vådt som sidste sommer,

men så finder vi også en løsning på det.

Der er lavet 24 nye huller, så vi har mulighed for at

flytte rundt på banerne, hvis der er huller, der står

under vand.

Selv om det var en meget våd sommer sidste år, var

der mange spillere, som trodsede vejret med rigtig

påklædning. Det fremhæver det sociale samvær, som

også hører med til at spille krolf,

Til vores krolfafslutning den 29. september 2011 var

vi 60 personer. Der blev spillet krolf og grillet pølser

og vejret var med os, det var en rigtig hyggelig aften.

Vi håber også vores frivillige hjælpere vil være med i

år, så vi igen kan holde parken ren. Uden jer kan det

ikke lade sig gøre.

Vi skal også have malet i år. Husene, borde og bænke

- det er tiltrængt. Vi håber inderligt, at der er nogle,

der vil melde sig til at hjælpe med dette. Det er et

44

stort arbejde, der skal gøres, men med flere hænder

og gode pensler, så går arbejdet lettere.

På vor generalforsamling den 8. marts var der 3, der

meldte sig til, at hjælpe med og male, det var Vera

Pedersen, Leo Bøgesvang og Solveig Madsen, det

siger vi tak for..

På parkforeningens vegne

Lise Schmidt


Tirsdagsklubbens tur til Hinterglemm i september

2011 var en flot tur med højt solskinsvejr, undtaget

første dag.

Vi boede på hotel Gollingerhof. Vi blev udstyret med

Joker Cart, som gav os adgang til forskellige ting bl.a.

de forskellige lifte op til bjergtoppene.

Den første dag kørte vi til Kaprun store

dæmningsanlæg, hvor de samler smeltevand fra de

store gletchere og udnytter det til energi. Vi var

med en kæmpelift, der kørte på skinner stejlt op ad

bjergsiden. Den var så stor at bussen kunne komme

med.

Der var koldt på alpetoppen og det regnede, men vi

fik et indtryk af de høje bjerge med sne. Heldigvis var

der en restaurant, hvor vi fik os en Jægerthe – den

varmede helt ned i tæerne og fik os til at se dobbelt

og lyst på det hele.

Turen til Grossglockner var en kæmpe oplevelse.

Vejen derop har 42 hårnålesving. Midtvejs var der et

lille kapel med navne på dem, som mistede livet under

bygningen af den flotte vej til toppen. Det flotte, klare

vejr gav et imponerende syn af den store gletcher og

de høje bjerge.

Almabtrieb i den lille by Schwendt var en speciel

oplevelse. Køerne skulle hjem fra sommergræsningen

på Almen. Byen var på den anden ende med boder med

alt godt bl.a. et kagebord af størrelse som et sønderjysk

kaffebord og levende musik hele dagen. Omsider

kom køerne og blev mødt med trompetfanfarer. De

var flot pyntede og havde klokker om halsen. De

TIRSDAGS KLUBBEN

havde et helt juletræ på hovedet. Vi syntes, det var

lidt underligt, at de allerede kom hjem, for alt var så

grønt og frodigt. Men kort tid efter vi kom hjem, faldt

der 40 cm. sne i området.

Vi var meget spændte på, om vi kunne bruge

skolen til vores vinteraktiviteter. Det viste sig, at vi

kunne få biblioteket og det går fint, dog en smule

koldt i starten. Den venlige og hjælpsomme pedel

har hjulpet med forhæng, stole og knagerækker og

varmen har han også fået til at virke. Vi er stadigvæk

30 stk., når vi er der alle sammen.

I år er det niende år vi tager på tur med Frøruprejser

og vi har en tur til Sydengland på tapetet. Det bliver

i starten af juli.

Venlig hilsen Tirsdagsklubben

Oplysning

Konfirmationsindsamling hos bageren er

en uge før. Det er 20 år siden, det blev

opstartet.

45


TISET/ARNUM KFUM SPEJDERNE

Tiset - Arnum

KFUM’s historie

Tiset/Arnum KFUM er en

udbrydergruppe fra Gram KFUM.

Tiset/Arnum blev stiftet, fordi

en flok ledere hos Gram KFUM

ikke mente, at K’et i KFUM blev

markeret tydeligt nok i det daglige

arbejde. Det tog de konsekvensen

af, og stiftede Tiset/Arnum KFUM

spejderne i efteråret 1987.

Peter Mortensen, som var

foregangsmanden, ejede et stykke

skov i Tiset. Under en orkan i 1985

blev der gjort et stort indhug i

træerne. Peter Mortensen så det

som et tegn fra Gud, for det var her

spejdergruppen skulle etableres.

En spejdergruppe hvor K’et

(Det kristne evangelium) kunne

få en stor plads. Det ugentlige

spejderarbejde hver fredag aften i

skoven i Tiset tog sin begyndelse

efteråret 1987, og har siden

været en fast tradition. De første

medlemmer af gruppen var 10 - 15

spejdere. Margaret og Poul Munk,

Gram var sammen med Peter

Mortensen ledere for spejderne.

Skoven, hvor spejderne holdt til,

havde kun et lille wc skur, som Eva

46

og Peter Mortensen havde brugt

i skoven, før spejderne kom til.

Derudover var der ikke mulighed

for at komme “indendørs”. Så det

var under primitive forhold, det

hele startede.

Den første vinter blev

spejdermøderne rykket ud til Inge

og Lønne Mortensen, hvor de

stillede deres gamle karlekamre til

rådighed.

Ved hjælp af frivillige blev der

i foråret 1988 ryddet en plads

midt i skoven. Der blev gravet ud

til en stor bålplads, bygget tipi og

opstillet en gammel kølercontainer.

I løbet af efteråret 1988 kom der

endnu en bygning til skoven. Det

var en stor skurvogn på ca. 40

m2, hvor der blev lagt strøm ind.

Senere kom der rindende vand til

pladsen.

I efteråret 1989 startede

byggeriet af den første jordhule

og en stor ny tipi. Stort set alt

var genbrugsmaterialer eller

fra skoven. Alt tømret til de to

byggerier blev fældet i skoven,

afbarket og brugt til at lave

konstruktionerne med. Selve

pejsen i jordhulen var marksten, gl.

mursten og jernrør. Til skorstenen

blev der brugt olietønder. Tipien

blev afsluttet med toppen af en

glasfibertank, som spejderne fik

fra Arnum Flaskerens. Sommeren

1990 stod tipien færdig. Siden kom

der 3 skurvogne til. I 1992 blev

værksted/brændehus bygget. Det

var atter et byggeri med tømmer

fra skoven og genbrugsmaterialer.

Nytårsweekenden 1995 er en

weekend, som har brændt sig

fast i hukommelsen. Spejderne og

ledere var på heden for at slæde, da

de så sort røg fra spejderskoven.

De skyndte sig hjem til pladsen,


og kunne der med stor ærgrelse

konstatere, at deres dejlige

jordhule stod i lys lue.

Der blev ringet efter brandvæsenet,

men den stod ikke til at rede.

Allerede samme forår begyndte

Peter Mortensen en ny og større

jordhule. Peter var på det tidspunkt

syg, men han arbejdede alligevel på

med fuld kraft. Peter Mortensen,

som stiftede Tiset/Arnum KFUM

spejdere døde i foråret 1996.

Det var en ildsjæl i spejderarbejdet

det gik bort. Efter Peter Mortensens

død blev skoven overtaget af Tiset/

Arnum KFUM spejdere. Byggeriet

blev genoptaget og til vores 10 års

jubilæum i efteråret 1997 blev den

nye jordhule indviet med maner.

Spejderne havde lejet et telt, som

var stillet op ved siden af jordhulen,

for at rumme alle gæsterne til et

stort kaffebord. Da der senere

sad en flok ledere i teltet, kom

ideen til at bygge et hus ved siden

af med køkken og toiletter. Som

tænkt så gjort. Denne gang var

det så kun nye materialer der

blev brugt, men stadig med frivillig

arbejdskraft som hovedkraften

bag tilbygningen. Tilbygningen stod

færdig i 1998. Orkanen gjorde det

TISET/ARNUM KFUM SPEJDERNE

af med den store skurvogn midt på

pladsen og den gamle toiletvogn

blev til et væltet lokum. I 2005

blev en større ombygning af vores

to huse påbegyndt. Efter endt

ombygning er det blevet til det hus,

vi har i dag. Det bliver flittigt brugt.

Spejderhuset (jordhulen) blev

efter endt ombygning omdøbt til

Lykkesborg. Tilbage i 1994 blev der

ved et grupperådsmøde besluttet,

at vi skulle bygge en bjælkehus.

Det stod langt om længe færdigt

februar 2012.

Der har i næsten alle årene været

mellem 40 og 60 medlemmer i

gruppen. Lige fra bævere, ulve,

spejdere, rovere og ledere.

De første 25 år har været meget

begivenhedsrige med en masse

arbejde. Men også med fantastisk

mange gode oplevelser sammen

med børn og unge i naturen. Peter

Mortensens ånd lever stadig i

Tiset/Arnum gruppen og lederne

forsøger stadig at køre det som

Peter ønskede med forkyndelse

af det kristne budskab, som det

vigtigste i arbejdet.

Spejderhilsen Henning Kjær

47


TISET/ARNUM KFUM SPEJDERNE

48

25 år med sjov og spejdermagi

Den 25. august 1987 fandt det første grupperådsmøde hos Tiset/Arnum KFUM-spejdere sted. Siden

da er der løbet meget vand gennem åen, og mange spejdere har haft deres færden i skoven

mellem Tiset og Arnum.

For at fejre at der nu er gået 25 år siden de første spejdere trådte deres første skridt i skoven,

holder vi jubilæum lørdag den 22. september 2012. Alle tidligere og nuværende spejdere, deres

familie, venner og alle andre interesserede vil denne dag være velkomne til at komme og tage del i

fællesskabet om spejderarbejdet i Tiset/Arnum.

Der vil være åbent hus fra klokken 13.00, men

det officielle starter først klokken 14.00, så der

er god tid til at (gen)se området og få snakket

med gamle kendinge.

Den officielle del af seancen er færdig klokken

17.00, men alle er velkomne til at blive i skoven,

hvor vi vil sørge for en varm grill, og hvor man

kan varme sin medbragte mad. Senere på aftenen

er der mulighed for hygge og sjov omkring

lejrbålet.

Vi vil gerne opfordre alle til at sprede rygtet om

denne festlige begivenhed, så der for alvor kan

komme liv og glade dage i spejderskoven.

Program for dagen

13.00: Ankomst, snak og hygge

14.00: Velkomst og taler

14.45: Jubilæumsshow ved Hans Jørgen

Østerby

15.30: Stort sønderjysk kaffebord

16.00: Løb for alle interesserede

16.45: Officiel afslutning

18.00: Grillen er varm

Vi håber på at se jer til en sjov og festlig

dag!

Med venlig hilsen

KFUM-spejderne i Tiset/Arnum


Søger du udfordringer ?

Søger du kammeratskab?

Søger du oplevelser i naturen?

Så er det lige os du mangler!

Tiset/Arnum KFUM spejdere

en del af i Danmark.

Kan du lide: Oplevelser i naturen, gode venner, godt kammeratskab, godt fællesskab, stjerner, at

orientere dig i mørke, at være på weekendlejr.

Kunne du tænke dig: At komme på weekendlejr/ sommerlejr, være sammen med en masse

mennesker, sidde stille og nyde et bål en sommeraften, give de voksne/ lederne buksevand.

Kan du: Du skal ikke kunne noget på forhånd, bare ha’ lysten til at være med i et

spejderfællesskab.

Lyder det spændende? Så er Tiset/Arnum KFUM spejdere lige noget for dig.

Vi mødes hver fredag Bæver og ulve 17.00 – 19.00 : 0.- 4. klasse

Spejdere 18.30 – 20.30 5.- < klasse

Vores hytte ligger mellem Tiset og Arnum på adressen Kongevej 252

Årets faste traditioner:

Spejderfest/fastelavn – Årets generalforsamling/ spejderfest falder altid fredag før fastelavn, hvor

vi bl.a. møder udklædte og slår katten af tønden

weekendtur – i foråret er hele troppen på en fælles weekend, hvor vi arbejder på tværs af de

forskellige grene i troppen

Distriktsturnering – vi er til turnering med de øvrige spejdertroppe i distriktet, som er de

omkringliggende troppe, Kongeådistriktet, hvor vi bl.a. kæmper i spejderfærdigheder, vi hygger os

sammen og lærer en masse andre spejdere at kende.

Sommerlejr – vi tager på lejr i en lejet hytte, hvert femte år på korpslejr, en lejr for alle landets

KFUM spejdere

Opstarts weekend – Efter sommerferien arrangerer vi en weekend, hvor vi inviterer alle

interesserede til at komme og være spejder for en weekend

Ungdomsgudstjeneste – Sammen med de øvrige spejdertroppe i Gram kommune arrangeres der

ungdomsgudstjeneste, hvor vi medvirker med bl.a. oplæsning m.m.

julefest – hvert år arrangeres der julefest på Arnum skole

Risengrød – den sidste fredag inden jul spiser vi risengrød og laver juledekorationer

Nytårsparade – Fællesrådet i Gram kommune arrangerer og det kan variere, men vi slutter altid

med Gudstjeneste i Gram kirke.

Kom og besøg os i skoven, du er altid meget velkommen.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os

Henning Kjær tlf. 74821486

TISET/ARNUM KFUM SPEJDERNE

eller besøg vores hjemmeside www.spejdernet.dk/Lykkesborg

49


LOKALHISTORISK

Kort historisk gennemgang

af Højrup Sogn/Arnum

Der var engang - men hvornår var

engang?

De første synlige menneskeskabte

kendetegn i vort sogn har vi fra

begravelsespladser: Stendysserne

i Lindet (ca. 5000 år gamle) og

bronzealder-højene i Højrup (ca.

3500 år gamle). Vi har mindst 100

generationers erfaringer med at

befolke vort sogn - det er da en

tanke værd! Men hvad var det

for et landskab disse mennesker

bosatte sig på? Toftlund Bakkeø

strækker sig langt ud mod Ribe

og Højrup Sogn og dækker den

nordvestligste del. Den strækker

sig ned mod Gelsåen, hvor vind

og vejr og smeltevand for ca.

18.000 år siden ikke kunne få

bugt med den tørveholdige jord

og de berømte klimper opstod. Vi

kunne fortabe os i geologien, men

vælger i dette afsnit at interessere

os for kulturen og de påvirkninger,

vi ser spor fra. Vi tager derfor på

en tidsrejse - i kronologisk orden

- gennem vort sogn:

I 1200 - tallet rejses på sognets

skønneste udsigtspunkt en

bygning til Guds ære: En kirke.

Vi ved ikke præcis hvor mange

mennesker, der boede i dette

fællesskab, som havde kræfter til

at rejse dette tidlige middelalder

bygningsværk - de har måske i

sognet blot været 200 mennesker

- men modet og viljen til at gøre

noget sammen har været til stede

og bygningsværket tjener stadig

samme sag: Sognet værner og

vedligeholder sin gamle kirke, der

så strunk og synlig skuer ud over

Gelsådalen.

Og så må vi igen tage nogle

store tidsmæssige spring - vore

annaler siger os, at der i Gelstoft

50

har ligget en herregård, der i

det 18. og 19. århundrede har

tjent som fattiggård og at biskop

Hans Adoph Brorson fra Ribe

Stift var på visitats i skolerne

i Højrup i 1744 og i Arnum i

1748 - men herudover har den

landbrugsbefolkning, der har

befolket vort sogn, haft nok at

gøre med at bjærge til føden og til

herremanden på Gram Slot, hvor

bønderne var fæstere.

- og så må vi ikke glemme ”den

store katastrofe”: d. 12. april 1729

brænder 18 gårde/ huse i Arnum!

Vi kan forestille os næsten hele

den lille by og dens indbyggere

uden tag over hovedet. Det må

have været et utroligt hårdt slid

med genopbygning inden næste

vinters komme.

Den tyske periode (1864 – 1920)

satte sine tydelige spor: Omkring

århundredskiftet (1900) opkøbte

den tyske stat 3 gårde i Gelsådalen

og tilplantede dem fortrinsvis

med nåletræer: Stensbæk Plantage

opstod. En stor markant bygning

midt i Arnum blev bygget som en

husholdningskostskole (indgår nu

som en del af fabrikskomplekset

til Camp-let) - en ny folkeskole i

typisk tysk byggestil stod færdig i

1910 og rummede sognets elevers

skolegang indtil 1962 (indgår nu

som en del af fabrikskomplekset

til Ledon legeredskaber) - et

stationsanlæg med tjenesteboliger

og remiser blev bygget i

forbindelse med anlæggelsen af

”æ kleinbahn” fra Skærbæk med

et trafikknudepunkt i Arnum

(her opstod stationsbyen)

med forbindelse videre til

Toftlund og til Gram/Rødding

(driften startede 1910/11 og

fortsatte til nedlæggelsen i 1938)

(bygningerne udnyttes i dag som

sognets forsamlingshus og som

missionshus) - i kirken ser vi en

mindetavle over 35 faldne soldater

i 1. verdenskrig fra sognet her:

Alle mænd i deres bedste alder

- det må have været en kolossal

åreladning for et lille samfund på

1000 sjæle.

Men at leve i et grænseland - med

kun 5 km til den gamle grænse -

betød også en nybygning af en tysk

skole i 1935 (nedlagt ca. 1960).

I årene før 2. verdenskrig var der

stor ungdomsarbejdsløshed i

landet eller måske især i de større

byer. Staten byggede derfor rundt i

landet nogle meget karakteristiske

røde træpavillonlejre eller skoler.

Et sådant stort lejrkompleks

blev i 1938/39 opført i udkanten

af Stensbæk Plantage og har

siden tjent mange formål og

”herrer”: Jobtræningsophold for

arbejdsløse, specialarbejderskole

med vægt på metal og svejsning,

gartnerskole, flygtningecenter og

sidst er oprettet en højskole i de

meget smukt placerede bygninger.

Og som ethvert andet

landbrugssogn gik bønderne i

1913 sammen og oprettede et

andelsmejeri placeret centralt

ved jernbaneknudepunktet -

mejeriet blev som et af de sidste

i området overtaget af det store

landsdækkende mejerifællesskab i

1984.

De store engarealer i Gelsådalen

i den nordøstlige del af sognet

blev i 1950-erne til frodig

landbrugsjord. Frodigheden havde

altid været der, men det var

meget vanskeligt i den fugtige og

ofte oversvømmede ådal. Staten

gik ind og regulerede åløbet over

en ca. 8 km lang strækning og

afvandingsgrøfter blev etableret.

Nyt landbrugsland blev inddraget

og 11 statshusmandsbrug opstod

med det folkeliv i engene, der


tidligere kun kunne opstå på gode

sommerdage, når høet skulle

bjerges.

I 1954 kommer en driftig teglværksmand

til byen og sognet. Bygger et

teglværk i 1954 - oplever en brand

- og genopbygger. I de sidste år

producerer værket udelukkende

røde brændte drænrør, men må i

1978 lukke produktionen - plastdrænrør

har erstattet det brændte

ler. I dag er teglværket leverandør

af alt indenfor plastrør til områdets

forbrugere.

Først i 1960- erne beslutter det

daværende sogneråd at bygge ny

stor centralskole for Arrild – Spandet

og Arnum, således at alle elever

fra Arnum og de ældste årgange fra

de øvrige områder kan gå 10 år i

skole i Arnum Centralskole. Skolen

står færdig ved skoleårets start aug.

1962 og blev lukket 1. juli 2011.

Men lad os tage et øjebliksbillede

af hovedbyens (Arnum) forretnings-

og erhvervsliv i et tilfældigt

år, som stadig kan huskes af ældre

borgere. Vi vælger år 1955 og her

en umiddelbar og uprioriteret

rækkefølge: Bygningshåndværksfagene

var repræsenteret af 3 tømrere,

2 murere og 2 smede. Ellers

var der i byen følgende forretninger:

kiosk, købmand med foderstof,

2 købmænd, Tatol, 2 frisører,

håndkøbsudsalg, savværk, 2 bagere,

elektriker, 2 slagtere, hotel, forsamlingshus,

mekaniker, møbeludsalg

og reparation, 2 gartnere, cementstøberi,

2 manufakturhandeler,

skrædder, cykelsmed, skohandel

med skomager, sparekasse, bank, 4

benzintanke og mejeriudsalg.

Inge Kjærsgård, født Schau

LOKALHISTORISK

Fra den lokalhistoriske billedsamling

Vestergade 14

Højrup

Kongevej 322

51


ARNUM-HØJRUP PENSIONISTFORENING

Arnum Højrup pensionistforening

havde i 2011 en ekstra udflugt, som

gik til Årø. Vi sejlede med Helene

fra Haderslev og det blev en dejlig

tur med fint vejr. Vi var først i

Vojens, for at se den nye is arena,

og det var meget spændende at

komme rundt og se alt fra kælder

til firma rum.

Nogen har senere været til en

ishockeykamp, og det er rigtig

spændende. Det er noget helt

andet end at se det i tv.

En eftermiddag i oktober havde

vi besøg af Falck, som fortalte

os lidt om, hvad der sker nu om

dage hos Falck, og det er jo meget

anderledes end før i tiden. Jens

Hansen, som er født og opvokset

her i Arnum og arbejder hos Falck,

viste os hvordan en hjertestarter

skal bruges, og hvordan man giver

52

hjertemassage. Det var virkelig

lærerigt.

Et par dage senere besøgte vi

Dancout i Arnum. Firmaet har

eksisteret i nogle år, men ingen af

os vidste, hvad der blev lavet på

fabrikken, og det gør man så noget

ved. Vi kunne slet ikke være der på

en gang, for der var så mange, der

gerne ville med, så to gange måtte

vi ulejlige firmaets direktør for at

få en rundvisning, og vi blev rigtig

godt modtaget med kaffe, kage og

god fortælling om firmaet.

I december havde vi

julehygge i forsamlingshuset.

Folketingsmedlem Hans Chr.

Schmidt fra Vojens underholdt

med foredrag, sang og musik.

Det var rigtig hyggeligt og vi nød

vist alle at få gløgg og æbleskiver

ved skæret af lysene fra Maja

Feddersens fine dekorationer.

Så blev det år 2012, og vi startede

det nye år med at invitere

politibetjent Mogens Bollesen til

at holde foredrag om sit arbejdsliv.

Det var en dejlig eftermiddag

med interessante fortællinger

fra hans arbejde især med unge

indvandrere i Varbergparken, som

havde svært ved at tilpasse sig.

Der var også sjove episoder fra

hans arbejdet som politi, han delte

med os.

Generalforsamling havde vi

i februar og det var hurtigt

overstået, for der var genvalg over

hele linjen.

Derefter fik vi kaffe og spillede

banko.


ARNUM-HØJRUP PENSIONISTFORENING

I marts havde vi et foredrag med

forfatter Jette Juhl fra Kolding. Hun

fortalte om hvordan et liv som

husbestyrerinde, kunne være den

gang det var aktuel, og nogen var

jo mere heldige end andre. Nogen

var nødt til at rejse i utide, mens

andre blev gift med husbonden.

Det er jo heldigvis mange år siden,

at det var den eneste udvej for en

enlig mor at klare sig på.

Vi har to udflugter i år.

Den.21. maj kører vi til København,

hvor vi blandt andet skal spise i

snapstinget, have rundvisning og

besøge operahuset.

Den 20. juni kl. 09.30 skal vi

en halvdags tur til Skrydstrup

flyveplads.

Venlig hilsen bestyrelsen

Petanque

Petanque starter igen ved

tennisbanerne i Arnum onsdag den

9. maj. Vi håber, at mange har lyst til

at møde op.

Holger og Tove.

Bowling

Det har været en rigtig god bowling

sæson med fuld opbakning næsten

hver eneste gang.

De store kugler er i gang uafbrudt

i en hel time, og det er god motion

for både krop og sjæl. Der kæmpes

selvfølgelig hårdt for at vinde, men

det vigtigste er jo at være med, og

have det sjovt.

Desværre har der ikke været plads

til alle som gerne vil være med,

men det må der kunne findes en

løsning på til efteråret.

Venlig hilsen bestyrelsen

PETANQUE

53


MAD OG MÆND

Muslinger - blåmuslinger

fra naturens spisekammer...

I Vadehavet eller lige udenfor vor

dør ligger et stort spisekammer -

naturens eget. Ud over at være

rasteplads for utallige trækfugle

har østers (især den invasible art:

Stillehavsøsters) og blåmuslinger

her en stor vokseplads. Der

er nok til alle - forsyn jer bare.

Gummistøvler og spande og

spisekammeret er fyldt op. Ved

ebbe kan alle få blåmuslinger -

men husk: Er du ikke kendt med

Vadehavet så søg råd for færdsel

der. Men østers og muslinger er

der nok af.

Forret

Blåmuslingesuppe

4 personer

Ingredienser:

1 ½ kg blåmuslinger

1 porre (det hvide fint hakket)

2 skalotteløg (finthakket)

3 fed hvidløg (hakket)

1 kvist timian

2 spsk olie

3 dl hvidvin

7,5 dl hønsebouillon

10 tråde safran

Salt , peber

Flutes.

Muslingerne renses godt med en

stiv børste. Hvis nogle ikke lukker

sig, kasseres de.

Porre, skalotteløg, hvidløg

og timian svitses i olien i

en stor gryde. Hvidvin og

bouillon tilsættes og bringes

til kogepunktet. Muslingerne

tilsættes og suppen koger under

låg 8 – 10 min. Idet muslingerne

herunder vendes et par gange med

en ske. Muslingerne tages op og

holdes varme i en skål. Hvis nogle

ikke har åbnet sig kasseres de.

Suppen sigtes, tilsættes safran og

gives et opkog og smages til med

salt og peber. Muslinger og suppen

54

hældes sammen og serveres.

Muslingen spises af skallen med

den ene skal eller brug en tom

musling som en pincet..

Hovedret

Muslingeragout

4 personer.

Ingredienser:

200 g kyllingebryst

1 spsk karry

1 tsk. knust koriander

Salt

2 gulerødder

2 skalotteløg

2 små og lyse stilke bladselleri

(eller et lille stykke knoldselleri)

1 stor porre

2 fed hvidløg

75 g pancetta (2 tykke skiver)

Olivenolie

2 dl hvidvin

1 ½ kg blåmuslinger

½ stilk citrongræs

3 cm fintrevet frisk ingefær

1 stort laurbærblade

2 kviste timian

2 dl piskefløde.

Skær kyllingebrystet i tykke

strimler, kom dem i en skål og drys

karry, koriander og salt over. Vend

det godt rundt og sæt strimlerne

til side, mens resten forberedes.

Gør grøntsagerne i stand – skyl

skræl eller pil. Skær gulerødderne

i grove, men mundrette stykker.

Hak skalotteløgene meget fint,

skær bladselleri/selleri i små

terninger og porren i strimler.

Hak hvidløgsfeddene meget fint.

Hold grøntsagerne hver for sig.

Skær pancettaen i terninger og

sæt dem til side. Skyl, rens og

sorter muslingerne, smid evt.

knuste eller åbne eksemplarer

ud. Lad muslingerne dryppe lidt af

i et dørslag. Sautér ca. 1/3 af de

hakkede skalotteløg let i olie i en

stor gryde med låg. Tilsæt først

hvidvin og derefter muslingerne,

når vinen er kommet i kog. Læg

straks låg på og lad muslingerne

dampe i 5 – 7 minutter. Ryst

gryden flere gange undervejs. Tag

gryden af blusset, si suppen fra

og hæld muslingerne op i en skål.

Kassér evt. uåbnede muslinger.

Vælg en stegegryde, en stor

tykbundet sauteuse eller en stor

dyb stegepande. Kom lidt olie i

gryden og rist kyllingestrimlerne

heri, når den er godt varm. Rist

i et minuts tid ved god varme

og ryst gryden imens, eller vend

strimlerne med en palet. Tag

kyllingestrimlerne op og sæt dem

til side.

Kom en smule mere olie i gryden

og rist pancettaterningerne

gyldne heri. Rist ved blid varme,

så fedtstoffet ikke branker. Tilsæt

resten af skalotteløgene samt

gulerødder, bladselleri og porre.

Lad det sautere sammen i et

minut eller to. Tilsæt derefter

laurbærblad, timian, citrongræs,

fintrevet ingefær og hvidløg.

Ryst gryden godt og tilsæt så

muslingefond og fløde. Skru ned

for blusset, læg låg på og lad det

simre i et minut eller to. Tilsæt

kyllingestrimlerne og læg låg på

igen. Smag retten til med salt og

peber, når den er kommet i kog.

Lad den simre 20 – 30 sekunder

før muslingerne kommes i. Ryst

det godt sammen eller vend det

rundt, læg låg på og sluk efter

yderligere et halvt minuts simren.

Server straks med ris til og

persille over.


Dessert

Katrineblommekage.

4 personer.

Ingredienser:

60 g mandler

12 store svesker med sten

1 ½ spsk sukker

Kornene af ½ vaniljestang

1 knivspids fintreven skal af en

Økocitron

1 ½ spsk citronsaft

Smør og rasp til fadet

1 madæble

10 kerner fra sveskestenene

2 æggeblommer

25 g sukker

¾ dl piskefløde

2 spsk mælk

1 spsk hvedemel

1 æggehvide

1 nip fint salt

2 dl fløde til flødeskum

ARNUM FORSAMLINGSHUS

Støt dit lokale forsamlingshus:

• Møder

• Små fester

• Store fester

Venlig hilsen

Forsamlingshuset

- Tlf. 74 82 62 22

Smut mandlerne og tag de 12 – 16

flotteste fra. Kom sveskerne i en

skål, hæld vand på til det akkurat

dækker, drys sukker over og lad

sveskerne trække i 4-5 timer.

Læg sveskerne til afdrypning i

en sigte med en skål under. Kog

det opsamlede udblødningsvand

ind med vanilje, citronskal og

citronsaft til der er 1½ - 2 spsk

tilbage. Udsten sveskerne (gem

stenene) og prop en hel mandel

i hver sveske. Smør ildfaste fade

med smør og drys med rasp. Fordel

sveskerne i formene/fadene.

Halver æblet, fjern blomst stilk og

kernehus. Skær æblestykkerne i

smalle både og fordel dem mellem

sveskerne. Knæk sveskestenene

og pil kernerne ud. Mal kernerne

i en foodprocessor sammen

med resten af mandlerne til

mandelmel. Tænd ovnen på 180

MAD OG MÆND

grader almindelig ovnvarme. Pisk

æggeblommer og sukker lyst

og luftigt, tilsæt fløde og mælk.

Vend mandelmel, hvedemel og

den indkogte sveskelage i. Pisk

hviderne stive med saltet og vend

dem i. Fordel dejen over æbler og

svesker i formene og bag kagerne

i ca. 25 – 30 minutter eller til de

er næsten faste og gyldenbrune.

Server dem lune med flødeskum.

Velbekomme!

Køb af jern samt metalskrot

55


56

NY SOMMERSÆSON I GRAM FRITIDSCENTER

Til hverdag og fest – Gram fritidscenter er bedst.

Vi tilbyder en lang række forskellige aktiviteter, faciliteter og arrangementer

hele året rundt.

Fritidscenteret er komplet udrustet med alt fra bowlingbaner, netcafé

miljø og meget meget mere.

Leder du og din familie efter et sted til hyggelige familiestunder, børnefødselsdage,

større arrangementer, mad ud af huset og sågar overnatning

- er Gram Fritidscenter det helt rigtige sted.

På gensyn i Gram Fritidscenter

Vi udfører følgende inden for overfladebehandling:

Sandblæsning

Metallisering

Maling

af alt lige fra fælge til store stålkonstruktioner.

Med vort mobile anlæg sandblæser vi også

huse/facader og andre konstruktioner.

Ring og få et uforpligtende tilbud!

Tlf.: 74 86 79 00

Se mere på:

www.dancoat.com

eller send os en mail:

mail@dancoat.com

DanCoat Aps

Teglværksvej 10, Arnum, 6510 Gram


Prøv vore hjemmebagte Arnum

brød og sønderjyske rugbrød!

Kongevej 322 - Arnum - 6510 Gram

Åbningstider: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 6.30-18.00. Lørdag og søndag kl. 6.30-15.00. Tirsdag lukket.

57


58

Leif Warberg

Afdelingsdirektør

Altid gode tilbud i

hvidevarer, småapparater

og lamper

Økologiske

kartofler sælges

Doris og Olaf Hansen

Skovløkkevej 5

Tlf. 74822715 - 51260121

Den lokale bank byder velkommen i Toftlund!

Malene Toft

Kunderådgiver

- kan også købes hos

SPAR i Arnum

Inger Schack

Kundemedarbejder

Anne Kathrine Clausen

Kundemedarbejder

Søndergade 8 · 6520 Toftlund · Tlf. 7483 0664

Vi kommer lige •Zoneterapi

•Ionbehandling

•Tankefelt Terapi

•Clairvoyance

•Reikihealing

•Workshops

fra zoneterapi

ÅBNINGSTIDER

Onsdag i

lige uger

Kl. 19.30-21.30

eller efter aftale

Ny åbningstid fra 1. sept.

Arkivet holder fremover åben om eftermiddagen.

Onsdag i lige uger kl. 13.30 - 16.30

eller efter aftale.

HØJRUP SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV

SKOLEVEJ 2, ARNUM

Birthe Schrøder Hansen

ZCD uddannet zonetapeut

Kongevej 324, Arnum

Tlf: 4017 1489

www.birtheschroeder.dk


v/ Christian Tandrup

Søndergade 11, 6520 Toftlund

tlf. 7483 1342

HUSK

Deadline til

Arnum Posten

12. august

Gi´dit barn en go´og sjov start på livet.

“Den Store Skovdagpleje”

Stensbækvej 23, Arnum

6510 Gram

Tlf. 74826502 / 40976500

Ved Joan Rudolph og Anette Egertsen

59


Høje Kolstrup Skole, Aabenraa

Tårnvej, Gram

More magazines by this user
Similar magazines