Bilag - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Bilag - Naturstyrelsen

Bilag 3.1 Hjemmehørende mårdyr og forvekslingsmuligheder...........................................................3

Bilag 3.2 Sygdomme der kan forekomme hos mink ...........................................................................8

Bilag 3.3 Bekendtgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme ..........................................9

Bilag 3.4 Bekendtgørelse om vildtskader..........................................................................................11

Bilag 3.5 Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred.......................................................................17

Bilag 4.1 Kommissorium og projektbeskrivelse................................................................................22

Bilag 4.2 Samlet fangstopgørelse…………………………………………………………………...26

Bilag 4.3 fangstjournal, storskalaforsøg Bornholm...........................................................................32

Bilag 4.4 Fangster, storskalaforsøg Læsø..........................................................................................35

Bilag 4.5 Fangstjournal, storskalaforsøg Vejlerne.............................................................................36

Bilag 4.6 Fangstjournal for fangende fælder, storskalaforsøg Ringkøbing Fjord .............................38

Bilag 4.7 Fældetyper..........................................................................................................................42

Bilag 4.8 Fangstjournal, slagfældeforsøg THY.................................................................................47

Bilag 4.9 Flydeplatformen (the GWCT-raft).....................................................................................49

Bilag 4.10 Vejledning til minkbekæmpelse.......................................................................................53

Bilag 4.11 Notat: Forekomst af undslupne farmmink .......................................................................57

2

More magazines by this user
Similar magazines