Bilag - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Bilag - Naturstyrelsen

Bilag 4.7 Fældetyper

Fældetyper Fordele Ulemper

Levende-fangst fælder

Arter som lækat kan dø af stress inden

Bifangst slås ikke ihjel

fælden tilses

Skal tilses to gange dagligt

Ressourcekrævende

Ikke velegnet i større, øde områder

SMS-fælder

Er dyr i anskaffelse

Mange naturområder har dårlig mobil-

Fælden kan tilses hurtigere, når først dyret er fanget

dækning.

Fælden tilses kun ved aktivering

Ifølge den gældende vildtskadebekendt-

Der spildes ikke tid og ressourcer på tilsyn af tomme fælder gørelse (se bilag 3.2) skal fælder stadig tilse

to gange dagligt

Slagfælder Dyret slås ihjel med det samme

Ressourcebesparende

Velegnet i større, øde områder

Flydeplatforme Velegnet i vand (søer, vandløb, moser, havne)

Mindre tidsforbrug

Bifangst minimeres

Kan også efter en bekæmpelse fungere som moniteringsredskab

til at fastsætte om et område har aktivitet af mink

Risiko for bifangst

Risiko for personskader hvis en

uvedkommende får fat i fælden.

Er ikke lovlig at bruge uden dispensation

Kræver særlig viden og erfaring

Er ikke velegnet på land

Er store

42

More magazines by this user
Similar magazines