Bilag - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Bilag - Naturstyrelsen

Bilag 3.2 Sygdomme der kan forekomme hos mink

Vildtlevende mink kan principielt rammes af samme infektioner som farmede mink. Afdeling for

Pels- og Vildtsygdomme på Veterinærinstituttet i Århus har undersøgt et større antal af de mink, der

blev fanget i projekt ”Minkbekæmpelse” perioden. Generelt var disse mink sunde og raske og der

blev fundet meget få tegn på sygdom.

De mest frygtede og smitsomme sygdomme hos mink er virusinfektionerne: hvalpesyge, mink

virusenteritis og plasmacytose. Hvalpesygevirus er ofte dødeligt og kan forårsage alvorlig

lungebetændelse, hjernebetændelse, diarre samt hudbetændelse specielt på poter og i hovedet. Mink

enteritis virus kan give en alvorlig ofte dødelig tarmbetændelse. Plasmacytose kan give forskellige

symptomer fordi sygdommen påvirker minkens immunforsvar. Hvalpe kan få alvorlig ofte dødelig

lungebetændelse, mens ældre dyr ofte har et langvarigt kronisk forløb med nyresygdom, nedsat

frugtbarhed og generel svækkelse.

Herudover er smitsom lungebetændelse en alvorlig lungeinfektion hos mink forårsaget af en

bakterie kaldet Pseudomonas aeruginosa. Kolibakterier kan også forårsage alvorlige

lungeinfektioner hos mink. En række bakterier som også ses hos andre dyr kan give tarmbetændelse

hos mink, såsom Campylobacter, E.coli og Salmonella. Endeligt kan forskellige tarmparasitter

medvirke til tarmbetændelse og generel svækkelse. En muskel parasit, Trichinella pseudospiralis,

er kun fundet hos 2 vilde mink fra Bornholm, til trods for at et større antal mink fra projektet er

undersøgt. Betydningen af denne parasit for mink er indtil nu ikke kendt.

Karakteristisk for de i projektet undersøgte mink var en god sundhedstilstand uden tegn på

smitsomme sygdomme.

Af: Trine Hammer Jensen og Anne Sofie Hammer, Afdeling for Pels- og Vildtsygdomme på

Veterinærinstituttet-DTU, Århus.

8

More magazines by this user
Similar magazines