6.se påske - Vinderslev: Vinderslev

vinderslevsogn.dk

6.se påske - Vinderslev: Vinderslev

6 s e På ske. 12.måj 2013. Hinge Kirke kl.9

(då b). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Salmer:

Hinge kl.9: 265- 448,v.1-3 (dåb) v.4-6/ 281- 725

Vinderslev kl.10.30: 265- 212- 325/ 281- 251- 725

Tekst: Johs.15,26-16,4

Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen,

sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om

mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra

begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De

skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver,

som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal

de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. Men sådan

har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg

har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen,

fordi jeg var hos jer.

Kære Gud, vi beder dig om at tale dit ord til os nu ved din hellige Ånd, så vi

må forstå, at det at tro på dig trods alt er prisen værd. Amen.

Forleden var der nogle mennesker i Cleveland i staten Ohio i USA

som fik sig en gevaldig overraskelse. En mand opdager en kvinde,

som skriger om hjælp fra nabohuset, og da de sparker døren ind,

viser det sig, at tre kvinder er blevet holdt som gidsler i 9,10 og 11

år. Charles Ramsey, som naboen hedder, er pludselig blevet kendt

over hele verden, fordi han reagerede på kvindens nødskrig. Han er

blevet en helt, som man kan se på fjernsyn og Youtube, og hvorfor

nu lige det?

Jo, fordi han er et vidne!

12. maj 2013 - 6.s.e. påske Prædiken af Frede Møller 1


Han er den, der har set og hørt noget, som han kan fortælle om. Han

er den, der tog initiativet til at befri de ulykkelige kvinder, og som

dermed med rette kommer i fokus.

Et vidne – det er nemlig én, der har set eller oplevet noget, som han

eller hun kan fortælle om.

Sådan er det nu engang. Det er simpelt hen definitionen på et vidne.

Sker der en trafikulykke, ja, så er det de mennesker, som var på

stedet, og som så, hvad der skete, der kan vidne. Vi andre kan måske

få den tanke, at det kunne være spændende at være med i sådan et

retslokale. Vi er bare på forhånd udelukket, fordi vi ikke var på

stedet, og derfor ikke har set noget og derfor heller ikke kan komme

med noget, som kan kaste lys over sagen og dens opklaring. Når I

kommer hjem fra kirke i dag, kan I fortælle om, hvad I har hørt eller

set. Det er der en del andre, som ikke kan. Ganske enkelt fordi de

ikke var her.

Hvorfor nu gøre så stort et nummer ud af det her i dag?

Fordi det er den virkelighed, vi bliver mindet om gennem de ord, vi

lige har lyttet til.

”Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen,

sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig.”

Det kan godt være lidt svært at få fat på, hvad det er, Jesus sigter til

med de ord. I al sin enkelhed betyder det blot, at Gud ikke forlader

os, selvom Jesus ikke længere er på denne jord. Da Jesus vender

tilbage til Himlen, sådan som vi hørte om det i torsdags, ja, da

lovede han dem samtidig, at fremover ville Talsmanden komme.

Talsmanden – det er det samme som Helligånden. Og Helligånden –

det er det samme som Gud, bare i en usynlig og

allestedsnærværende skikkelse.

Selve ordet Talsmanden betyder egentlig det samme som en

sagfører, og hvad er det nu lige, en sagfører laver?

12. maj 2013 - 6.s.e. påske Prædiken af Frede Møller 2


Jo, han tager sig af en sag, som han fører for os, og meningen er

selvfølgelig, at han skal gøre det på en sådan måde, så vi vinder og

får ret.

Det er også det, som er opgaven, når det drejer sig om den

himmelske sagfører.

”Han skal vidne om mig”, siger Jesus. Han skal kaste lys over den sag,

som er min, kan vi også sige. For et par søndage siden hørte vi om

det samme, når Jesus siger: Han skal overbevise verden om synd,

retfærdighed og dom.

Overbevise – det er jo netop det, som er advokatens opgave!

Overbevise mennesker om synd, som dybest set er dette, at vi ikke

tror. Overbevise mennesker om retfærdighed, så vi ser, at det ikke

handler om det, vi skal præstere, men om det, Jesus Kristus har gjort

for os. Overbevise mennesker om dom, så vi forstår, at Guds

modstander, Djævelen, denne verdens fyrste, er dømt.

Vidne – det kan Helligånden, al den stund det er Gud selv, det drejer

sig om! Derfor er der ingen, der som Gud selv kan påvirke os

mennesker, så vi pludselig ser noget, vi ikke før kunne se. Det er

ingen, der kan påvirke os mennesker som den kraft, der kommer fra

Gud selv. Når vi tænker på de mennesker, som mødte Jesus, mens

han gik på denne jord, så var det jo netop kraften fra Gud, som

gjorde sig gældende, så de fik en ny kurs.

Vi hørte f.eks. nogle ord fra apostlen Peter fra alteret for lidt siden.

En ganske almindelig fisker, som blev standset af Gud, da han fik sit

livs fiskefangst på Genesareth sø. ”Gå bort fra mig, Herre, for jeg er

en syndig mand”, sagde han, men Jesus gik ikke bort fra ham.

Tværtimod! Nu blev han det, som Jesus kalder menneskefisker. Nu

blev han en af dem, der gik foran, da det drejede sig om at tjene

med den nådegave, han havde fået fra Gud, som vi hørte det fra

alteret. ”For at Gud i alle ting må blive herliggjort i Jesus Kristus.”

Apostlen Paulus var en anden, det gik på samme måde. Oprindelig

12. maj 2013 - 6.s.e. påske Prædiken af Frede Møller 3


farisæer, ivrig efter at bekæmpe den kristne tro og dem, der gik ind

for den slags. Indtil Guds kraft standser ham og åbner hans øjne, så

han selv bliver en af de kristne, der bruger resten af sit liv på Jesussagen.

Og hver især kan vi på den måde blive et vidnesbyrd om, at Gud er

en virkelighed. Jeg ville personligt ikke stå på denne prædikestol,

hvis ikke der var sket noget i mit liv, som på et tidspunkt fik mig ind

på den vej. Du har måske selv en historie, som peger i samme

retning? Fordi Gud er en virkelighed, der er aktiv iblandt os med den

usynlige Ånd, han sender, og som den dag i dag kalder på

mennesker, så de må skifte kurs.

To ting mere må vi derfor have med her i dag.

For det første gælder dette med at vidne også for os.

Vel at mærke forudsat, at vi har set noget! ”Også I skal vidne, for I

har været med mig fra begyndelsen”, siger Jesus, og dermed

hentyder han jo til den virkelighed, som de ikke kunne rende fra.

Fiskeren Simon Peter og alle de andre disciple – de havde det

tilfælles, at de havde mødt Jesus, hørt hans ord og set hans

gerninger. Apostlen Johannes udtrykker det på denne måde, da han

skriver et brev til sine kristne venner: ”Det, som var fra begyndelsen,

det, som vi har hørt, det, som vi har set med vore øjne, det, som vi

betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord”…”det, vi har set og

hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med

os.”

Sådan taler et vidne!

Sådan taler den, som i den grad har hjertet fyldt, så munden må

løbe over med det. Sådan som vi alle kender det, når vi har været

med til et eller andet, som virkelig er stort. Så kan vi næsten ikke

vente med at fortælle det til de andre! Nu skal I bare høre…

Jo, Helligånden vidner, dvs. kaster lys på den sag, som handler om

Jesus. Vi, der er kommet til tro på Jesus Kristus, vi er også vidner.

12. maj 2013 - 6.s.e. påske Prædiken af Frede Møller 4


Som apostlene sagde det, da de stod over for det jødiske råd i

Jerusalem: ”Vi kan ikke lade være med at tale om, hvad vi har hørt

og set.”(Ap G 4,20). Det kan vi andre måske godt, men samtidig ved

vi, at så er det ikke rigtigt af os. Vender vi tilbage til den frygtelige

sag fra Cleveland i Ohio, så viser det sig jo nu, at der var andre, som i

tidens løb havde set og hørt noget, som var mærkeligt og

mistænkeligt, men som bare ikke fik sagt noget om det, eller også

reagerede myndighederne ikke. Og det er dog det værste, når et

vidne tier, så sagen på den måde fordunkles og glemmes, eller når

reaktionen udebliver.

Nu kommer vi så til det sidste og ubehagelige, som vi også må have

med her i dag, nemlig dette med modstand og forfølgelse, som Jesus

nævner.

”Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke

jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer

ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud.”

Hvor må de ord have stukket i hjertet på den tidligere farisæer

Saulus, når han hørte dem.

Jo, for det var jo lige netop sådan, det havde været for ham.

Han fortæller det selv på denne måde, da han mod slutningen af sit

liv stod ansigt til ansigt med kong Agrippa: ”Vel har jeg selv været af

den mening, at man burde gøre meget for at bekæmpe Jesu,

nazaræerens, navn, og det gjorde jeg i Jerusalem. Jeg fik fuldmagt

fra ypperstepræsterne og lod mange af de hellige sætte i fængsel,

og når de skulle henrettes, stemte jeg for det. I alle synagoger har

jeg ofte med straf forsøgt at tvinge dem til bespottelse. Så voldsomt

rasede jeg imod dem, at jeg forfulgte dem helt til byer i udlandet.”

(Ap G 26,9-11).

Det, Paulus fortæller her, svarer jo fuldstændig til det, Jesus

forudsiger, når det hedder: ”De skal udelukke jer af synagogerne, ja,

12. maj 2013 - 6.s.e. påske Prædiken af Frede Møller 5


der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han

derved tjener Gud.”

Det må have været svært for Paulus at høre de ord og tænke på

fortiden! Og mon ikke det er det, han sigter til, når han taler om

tornen i kødet? At han, som nu er apostel, har en fortid, hvor han

har forfulgt Guds kirke!

”Det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig”,

siger Jesus, som samtidig gør det klart både for sine disciple dengang

og os i dag, at disse ting ikke må komme bag på os. ”Sådan har jeg

talt til jer, for at I ikke skal falde fra”, siger han. ”Sådan har jeg talt til

jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til

jer.”

Så ved vi det også.

At det altså ikke altid er en dans på roser, når vi prøver at holde

fanen højt midt i en verden, som har alt muligt andet på

dagsordenen.

At det godt kan give skrammer, ja, det, som er værre, når vi gerne vil

pege på Jesus Kristus og få mennesker til at se, hvor godt det er at

tro på ham. Der er nok ikke nogen, der direkte slår os ihjel eller

smider os i fængsel, men modstand, uvilje, chikane – det er der

mange, der har oplevet på grund af deres kristne tro, og rundt

omkring i verden er der andre steder, hvor det helt anderledes

koster dyrt at vidne om Jesus Kristus.

Tre ting er vi nu blevet mindet om her i dag, og lad os da lige

gentage det her til sidst.

1) Jesus lover at sende Helligånden, Talsmanden, sagføreren, som

skal vidne om ham, dvs. kaste lys på den sag, som er hans.

2) Også I skal vidne, siger han til sine disciple. Fordi det er dem, der

har set og oplevet, som kan fortælle, så andre på den måde får lys

over sagen.

12. maj 2013 - 6.s.e. påske Prædiken af Frede Møller 6


3) Det kan godt have sin pris, når vi følger denne vej. Det havde det

for de første kristne. For Jesu apostle, som ofte måtte lide for deres

tros skyld. Det har det også mange steder i vore dage. Faktisk er der

mere kristenforfølgelse i vor tid end nogensinde før, siges det,og

chikane, modstand, uvilje må også vi være forberedt på, når vi gerne

vil stå ved, at vi er glade for at være kristne og ikke på nogen måde

vil undvære det eller fortie det.

Så kan vi bede, som vi skal gøre det nu:

Kom, Helligånd, og vidne giv

i mig, at Jesus er mit liv,

og at jeg intet andet ved

end Jesus mig til salighed.

Kom, sandheds Ånd, og led du mig

på sandheds veje rettelig,

at aldrig jeg fra troens grund

et hårsbred viger nogen stund. Amen.

12. maj 2013 - 6.s.e. påske Prædiken af Frede Møller 7

More magazines by this user
Similar magazines