Lydidentitet for bibliotekerne i Region Nordjylland - Centralbibliotek

centralbibliotek.dk

Lydidentitet for bibliotekerne i Region Nordjylland - Centralbibliotek

13

Lydidentitet for bibliotekerne i Region Nordjylland

2. Vurdering 31.05.2011

Agenda:

Vurdering af koncepter og mulige tilgange til design

Lydmanualen

Lydstrategisk overblik


Faseplan 2011 for udvikling af BRN Lydlogo

n Agenda:

Workshop

Uge 19

14

Fase 1

n Diskussion af BRN

Brandet

n BRN Lydstrategi

n Fastlæggelse af den

videre proces og

mødedatoer

Fase 2

Vurdering 1

Uge 21

n Præsenta>on og

vurdering af 3 stk.

BRN Lydlogo skitser

n Sonic Minds klædes

på >l justeringer af

lydlogoskitser

Fase 3

Vurdering 2

Uge 22

n Præsenta>on og

vurdering af 3 stk.

BRN Lydlogo skitser

n Sonic Minds klædes

på >l justeringer af

lydlogoskitser

Fase 4

Vurdering 3

Uge 23

n Præsenta>on af 3 stk.

BRN Lydlogo skitse-­‐

justeringer samt

musikskitser.

n Sonic Minds er klædt

på >l at lave den

sidste >lpasninger af

lydlogoskitserne

Fase 5

Præsentation

Uge 24

n Præsenta>on of

godkendelse af BRN

Lydlogo og BRN

Lydmanual 1.0

n Fastlæggelse af den

videre proces.


9

I skovens dybe s,lle ro En lille Nisse Rejste

I skovens dybe, s>lle ro,

hvor sangerhære bo,

hvor sjælen lyMed mangen gang

>l fuglens glade sang,

der er idyllisk s>lle fred

i skovens ensomhed,

og hjertets længsler >e her,

hvor fred og hvile er.

Hør landsbyklokken lyder ned,

bebuder aOenfred,

småfuglen, før den går >l blund,

end kvidrer lidt en stund.

I mosen kvækker højt en frø,

stærkt damper mark og sø,

nu klokken >er, -­‐ aOnens fred

sig s>lle sænker ned.

En lille nisse rejste

med ekstrapost fra land >l land,

hans agt det var at hilse

på verdens største mand.

Han kom >l stormogulen

og der, hvor kæmpekålen gror,

men mellem alle kæmper

ham tyktes ingen stor.

Da gik han ned >l havet

og s>rred i det klare vand,

han smilte, thi nu havde

han set den største mand.

Folkemelodi Gebauer/Gerson


9

Jeg gik mig ud en sommerdag Hist hvor vejen slår et bugt

Jeg gik mig ud en sommerdag at høre

fuglesang, som hjertet kunne røre,

i de dybe dale,

mellem naMergale

og de andre fugle små, som tale.

Der sad en lille fugl i bøgelunden,

sødt den sang i sommer-­‐aOenstunden,

i de grønne sale,

mellem naMergale

og de andre fugle små, som tale.

Den sang så sødt om dejligst vang og vænge,

hvor kærminder gro, som græs i enge,

i de grønne sale,

mellem naMergale

og de andre fugle små, som tale.

Den sang og sødt om bølger blå og hvide

under ø, hvor danske snekker skride,

mellem grønne sale,

mellem naMergale

og de andre fugle små, som tale.

Den sang om alt, hvad det er lyst at høre,

allerhelst, hvad hjertet dybt kan røre,

i de grønne sale,

mellem naMergale

og de andre fugle små, som tale.

Hist, hvor vejen slår en bugt,

ligger der et hus så smukt -­‐

hist, hvor vejen slår en bugt,

ligger der et hus så smukt,

væggene lidt skæve stå,

ruderne er ganske små,

døren synker halvt i knæ,

hunden gøer, det lille kræ,

under taget svaler kvid're,

solen synker og så vid're.

I den røde aOensol

sidder moder i sin stol -­‐

i den røde aOensol

sidder moder i sin stol,

kinden luer dobbelt rød,

barnet har hun på sit skød,

drengen er så frisk og sund,

æblekinden rød og rund,

se, hvor hun i spøg ham banker

på de søde pusselanker!

Grundtvig HC Andersen


9

03. Det mangfoldige kulturhus

En lille Nisse rejste Jeg gik mig ud en

sommerdag

Koncept:

En sang fra den danske sangskat som

repræsentant for ’tradiEonen’ men

produceret på en måde hvor bibliotekerne

fremstår som værende skæve og moderne

kulturhuse.

I skovens dybe sElle ro Hist hvor vejen slår et bugt


9

To andre udtryksmæssige muligheder

Koncept:

En sang fra den danske sangskat som

repræsentant for ’tradiEonen’ men

produceret på en måde hvor bibliotekerne

fremstår som værende skæve og moderne

kulturhuse.


Lydmanual®

23

n En parallel El BRN designmanual

n En lydmanual er det operaEonelle værktøj, der

skal sikre homogenitet og konEnuitet i

implementeringen af lydidenEteten

n Indeholder bl.a.

n Design dokumentaEon

n Oversigt over designprodukEoner

n Implementeringsretningslinjer

n Gode cases og evt. downloads


Ekstern

Broadcaster

24

Velkomst

Virtuelt bibliotek

Podcast

Overblik og strategi

Video m musik

Velkomstlyd

Lydlogo

Lydidentitet

Telefonsystem

Fysiske bibliotek

Ventemusik

Musik

Internt

Events

Info kald

Interfacelyde


Next step

n Agenda:

Workshop

Uge 19

25

Fase 1

n Diskussion af BRN

Brandet

n BRN Lydstrategi

n Fastlæggelse af den

videre proces og

mødedatoer

Fase 2

Vurdering 1

Uge 21

n Præsenta>on og

vurdering af 3 stk.

BRN Lydlogo skitser

n Sonic Minds klædes

på >l justeringer af

lydlogoskitser

Fase 3

Vurdering 2

Uge 22

n Præsenta>on og

vurdering af 3 stk.

BRN Lydlogo skitser

n Sonic Minds klædes

på >l justeringer af

lydlogoskitser

Fase 4

Vurdering 3

Uge 23

n Præsenta>on af 3 stk.

BRN Lydlogo skitse-­‐

justeringer samt

musikskitser.

n Sonic Minds er klædt

på >l at lave den

sidste >lpasninger af

lydlogoskitserne

Fase 5

Præsentation

Uge 24

n Præsenta>on of

godkendelse af BRN

Lydlogo og BRN

Lydmanual 1.0

n Fastlæggelse af den

videre proces.


26

Lydidentitet for bibliotekerne i Region Nordjylland

3. Vurdering 10.06.2011

Agenda:

Vurdering af 3 lydlogoer

Udvægelse og finjustering

Lydmanualen


Faseplan 2011 for udvikling af BRN Lydlogo

n Agenda:

Workshop

Uge 19

27

Fase 1

n Diskussion af BRN

Brandet

n BRN Lydstrategi

n Fastlæggelse af den

videre proces og

mødedatoer

Fase 2

Vurdering 1

Uge 21

n Præsenta>on og

vurdering af 3 stk.

BRN Lydlogo skitser

n Sonic Minds klædes

på >l justeringer af

lydlogoskitser

Fase 3

Vurdering 2

Uge 22

n Præsenta>on og

vurdering af 3 stk.

BRN Lydlogo skitser

n Sonic Minds klædes

på >l justeringer af

lydlogoskitser

Fase 4

Vurdering 3

Uge 23

n Præsenta>on af 3 stk.

BRN Lydlogo skitse-­‐

justeringer samt

musikskitser.

n Sonic Minds er klædt

på >l at lave den

sidste >lpasninger af

lydlogoskitserne

Fase 5

Præsentation

Uge 24

n Præsenta>on of

godkendelse af BRN

Lydlogo og BRN

Lydmanual 1.0

n Præsenta>on af 1 stk

musikeksempel.

n Fastlæggelse af den

videre proces.


Fra 2. vurdering

• Legende

• Uhøj>deligt

• Springe ud i det

• Bryde med image

• Den dybe klang fungere godt

• Frisk (=god)

• God opbygning, der starter s>lle med lyset der åbner op >l melodien


9

03. Det mangfoldige kulturhus

Koncept:

En sang fra den danske sangskat som

repræsentant for ’tradiEonen’ men

produceret på en måde hvor bibliotekerne

fremstår som værende skæve og moderne

kulturhuse.

Hist hvor vejen slår et bugt – Vurdering II

Reallyd Version 1 Version 2 Version 3

Uden

Mellem

Høj

Pod cast


Version 1


Version 2


Version 3


Version fra 1 vurdering


34

LYDMANUAL 1.0


Vejledning: Play-­‐lister for biblioteker

Musik >l play-­‐lister med baggrundsmusik skal udvælgelse eOer

nedenstående kriterier.

Alle værker skal kunne vurderes eOer og stemme overens med

bibliotekernes værdiord under punkt XX (se slide 4)

Tempo: Medium. Oplevelsen af tempo må ikke være at det er

langsomt og søvndyssende, men skal der imod have et frisk og

bevægeligt udtryk.

Genre: Ambient, pop indstrumentalmusik, easy-­‐listening, leMere

klassiske værker kan indgå i mindre grad.

Instrumenta>on: Blød og uden vokal: gerne med elektroniske/

moderne elementer i kombina>on med akus>ske instrumenter.

Feel:

Forslag >l indhold

Lydmanual 2011


Stemmeprofil og speaker-­‐guide

Speaker beskrivelse og eksempler på dos and donts

Stemmen skal være karakteris>sk ved at:

Guideline >l sprogbrug

Ordvalg: dos and donts

Signalværdi:

Tone of voice:

Personlighed: køn, alder

Visualisering: (fores>l dig at du taler >l…)

Lydmanual 2011


Guide El brug af lydprodukEoner

• Forproducerede spots >l lydanlæg

• Live annoncering

• Gentagelse

• Ved flere nega>ve meddelser

Lydmanual 2011


Next step

n Agenda:

Workshop

Uge 19

38

Fase 1

n Diskussion af BRN

Brandet

n BRN Lydstrategi

n Fastlæggelse af den

videre proces og

mødedatoer

Fase 2

Vurdering 1

Uge 21

n Præsenta>on og

vurdering af 3 stk.

BRN Lydlogo skitser

n Sonic Minds klædes

på >l justeringer af

lydlogoskitser

Fase 3

Vurdering 2

Uge 22

n Præsenta>on og

vurdering af 3 stk.

BRN Lydlogo skitser

n Sonic Minds klædes

på >l justeringer af

lydlogoskitser

Fase 4

Vurdering 3

Uge 23

n Præsenta>on af 3 stk.

BRN Lydlogo skitse-­‐

justeringer samt

musikskitser.

n Sonic Minds er klædt

på >l at lave den

sidste >lpasninger af

lydlogoskitserne

Fase 5

Præsentation

Uge 24

n Præsenta>on of

godkendelse af BRN

Lydlogo og BRN

Lydmanual 1.0

n Præsenta>on af 1 stk

musikeksempel

n Fastlæggelse af den

videre proces.

More magazines by this user
Similar magazines