DLA Nordic Corporate Newsletter - Horten

horten.dk

DLA Nordic Corporate Newsletter - Horten

IMMATERIALRET

Mads Nygaard Madsen

Partner i Immaterialretsafdelingen

Forbedrede muligheder for at bremse domænesnyltere

DIFO og DK Hostmaster har pr. 1. juli 2007 indført nye regler,

der skal begrænse typosquatting

Typosquatting er betegnelsen for en systematisk registrering af

domænenavne, der bortset fra enkelte bogstaver svarer til allerede

eksisterende domænenavne - f.eks. www.dansekbank.dk,

som næsten svarer til www.danskebank.dk.

Formålet kan være at lede den bruger, der taster forkert, ind på

krænkerens egen hjemmeside – i stedet for den hjemmeside,

som brugeren egentlig ville ind på. Derved opnår krænkeren -

ved at snylte på det først registrerede domænenavn - en forøget

trafik på sin egen hjemmeside med deraf følgende indtjeningsmuligheder.

Et andet typisk motiv bag typosquatting er at søge at sælge det

registrerede domænenavn til overpris til den, hvis domænenavn

det nye domænenavn er en "efterligning" af.

Før de nye regler blev indført, var den som fik krænket sit

domænenavn ved typosquatting typisk nødt til at indlede en sag

ved Klagenævnet for Domænenavne og afvente den sags afgørelse,

før krænkelsen kunne bringes til ophør.

De nye regler giver den administrerende direktør for DK

Hostmaster, som administrerer .dk-domænerne, ret til, i enighed

med bestyrelsesformanden for DIFO (DK Hostmasters ejer), at

suspendere et domænenavn med øjeblikkelig virkning efter

begæring fra en anmelder, hvis domæne krænkes.

Registranten af det domænenavn, som anmelderen har begæret

suspenderet, får en svarfrist på 72 timer, hvorefter DK

Hostmaster på det foreliggende grundlag afgør, om betingelserne

for, at domænet kan suspenderes, er opfyldt.

Registranten af det krænkende domænenavn har mulighed for

at indbringe sagen for Klagenævnet for Domænenavne inden 4

uger efter beslutningen om suspendering. Sker dette ikke, sletter

DK Hostmaster domænenavnet.

Betingelserne for at suspendere domænenavnet er følgende:

• at der er nærliggende risiko for, at internetbrugere, der

søger anmelderens domænenavn, ved en fejlagtig indtastning

ledes over på en hjemmeside eller anden tjeneste, der

er tilgængelig under det krænkende domænenavn,

• at registranten af det krænkende domænenavn ikke har

nogen varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige

kendetegnsrettigheder til det anmeldte domænenavn, og

18 IMMATERIALRET - FORBEDREDE MULIGHEDER FOR AT BREMSE DOMÆNESNYLTERE

• at registranten af det krænkende domænenavn eller en

anden, som må formodes at drive virksomhed i nær tilknytning

til denne, har foretaget registreringer af andre domænenavne

med nærliggende risiko for forveksling som omtalt

ovenfor.

Reglerne trådte i kraft 1. juli 2007 og er allerede i betydeligt

omfang blevet anvendt af DK Hostmaster. Fra den 6. juli til den

19. juli blev der således truffet afgørelse i 60 sager vedrørende

klager over typosquatting. I 46 af disse sager er domænenavnet

blevet suspenderet, og i 8 sager har registranten af det anmeldte

domænenavn valgt frivilligt at overdrage eller slette domænenavnet.

Har De spørgsmål til artiklen, er De velkommen til at kontakte

advokat Mads Nygaard Madsen

(Mads.Nygaard.Madsen@dlanordic.dk) eller advokatfuldmægtig

Johanne Strabo Thøgersen

(Johanne.Strabo@dlanordic.dk).

More magazines by this user
Similar magazines