Bøger fra Lars Bidstrups bibliotek, Tornegård, 3. vornedegård i ...

bornholmsmuseum.dk

Bøger fra Lars Bidstrups bibliotek, Tornegård, 3. vornedegård i ...

Oktbr. 25. til Her Kjøbmand Munch, Nov. 1. – Fuldmægtig Hjorth, 8. – Over auditeur

Gether, 15. – Toldcontrolleur Frandsen, 22. – Lieutenant Petersen, 29. – Pastor With,

Dec. 6. – P. Hjorth, 13. – Madame Winsløv, 20. – Her Capitain Togsværd, 27. –

Stenhuggermester Loppelmann, 1847 Jan. 3. – Enkefru Kammerraadinde Petersen, 10. –

Hr. Apoteker Wickmann, 17. – Fuldmægtig Birch., 24. – Kjøbmand Winther, 31. –

Doctor Lund, Febr. 7. Cancelliraad Voigt, 14. – Fru Sonne, 21. – Her Cand. Bentsen,

Simonsen.

Nr. 189 Kapitain Marryats samlede Skrifter. Fem og tredivte Bind, indeholdende: Mr. Violets

Reiser og Æventyr. Oversat af Fr. Schaldemose. Første (rettet II.) Deel. Kjøbenhavn

1844. s. 231-381+5-144. u. ill.

Nr. 191 Conanchet eller Grændsebeboerne ved James Fenomore Cooper. Oversat af Frederik

Schaldemose. Første Bind. Kiøbenhavn 1830. 268 s., u. ill.

Nr. 194 Historiske Efterretninger til Kundskab om Mennesket i dets vilde og raa Tilstand. Af C.

Bastholm, Doktor i Theologien og Kongelig Confessionarius. Første Deel. Kiøbenhavn

1803. Vignet på titelbladet. 372 s.

Nr. 196 Historiske Efterretninger til Kundskab om Mennesket i dets vilde og raa Tilstand. Af C.

Bastholm, Doktor i Theologien og Kongelig Confessionarius. Tredje Deel. Kiøbenhavn

1803. Vignet på titelbladet. 480 s.

Nr. 200 Spurv i Tranedands. Original Fortælling af Forf. til ”Én for Mange” m.fl. Første Deel.

Kjøbenhavn 1848. 236 s. Anden Deel, 240 s.

BØGER 201 – 300

Nr. 201 Kort Udsigt over de vigtigste historiske Begivenheder, Fra Freden til Hubertsburg og

Versailles 1763 indtil Udgangen af Martii Maaned 1799. Tilligemed et Anhang

indeholdende Italiens nærværende Geografiske og statistiske Forfatning. Af Dichman.

Kiøbenhavn u. trykår, forord 1799. 212 s.

Nr. 204 Adolf. Af Benjamin Constant. Oversat af J.J. Østrup. Kjøbenhavn 1826. 142 s.

Nr. 206 Fortællinger, Nr. 1-9. U. år.

Nr. 207 Fiskerens Familie. En Fortælling af Sømandslivet. Af Ludvig Jordan. Kjøbenhavn 1844.

26 s. Det brændende Skib. Et Billede af Sømandslivet ved Jacob C. Larsen. Kjøbenhavn

1844. 39 s. Det røde Flag paa Fortoppen. Et Billede af Livet ombord paa en orlogsmand,

ved Jacob E. Larsen. Kjøbenhavn 1844. 30 s.

Nr. 211 Hevnen. (Hævnen) Original Fortælling af Theobald Rieseau. Andet Hefte. Kjøbenhavn

1853. (1854) 354 s.

Nr. 214 ”Veiledning ved en Gaards Drift i Hedeegne” efter det Kongelige Danske

Landhusholdningsselskabs Opfordring i Aaret 1810. Knud Aagaard, Sognepræst i

Agerskov i Ribe Stift, Haderslev Amt. Kjøbenhavn 1811. 137 s. / ill.

Nr. 216 ”Veiledning til at dyrke Hør og bearbejde den indtil Heglingen” C.G. Rafn. Kjøbenhavn

1837. 100 s. / ill.

Nr. 230 Europa. En letfattelig Naturskildring af J.F. Schouw, Professor. Anden Udgave.

Kjøbenhavn 1836. 139 s.

More magazines by this user
Similar magazines