Bøger fra Lars Bidstrups bibliotek, Tornegård, 3. vornedegård i ...

bornholmsmuseum.dk

Bøger fra Lars Bidstrups bibliotek, Tornegård, 3. vornedegård i ...

illustrationer.

Nr. 324 Magasin for Natur- og Menneskekundskab. Redigeret af J.H. Halvorsen. Ny suite. Første,

Andet, Tredje og Fjerde Hefte. Kjøbenhavn 1854. 203 s., 203 s., 203 s., 203 s., mange

illustrationer.

Nr. 329 Populær Fremstilling af Physiologiens Hovedlærdomme med Anvendelse paa

Sundhedsplejen og Opdragelsen, af Dr. A. Combe. Anden danske Udgave ved J. Blicher.

Distriktslæge i Ringkjøbing. Kjøbenhavn 1851. 332 s. 13 træsnit.

Nr. 330 Skumlerier og Begivenheder fra Krigens Tid. Af J.L. 1ste Afsnit 1848. Kjøbenhavn

1851. 66 s., 2det Afsnit 1849. Kjøbenhavn 1851. 66 s., 3die Afsnit 1850. Kjøbenhavn

1852. 84 s.

Nr. 331 De danske Kongeborges Mysterier eller hemmelige Hofhistorier ved A.C. Kjøbenhavn

1857. 320 s., u. ill.

Nr. 345 En Sonate af Beethoven. Af P. Scudo. Kjøbenhavn 1855. 48 s., u. ill.

Nr. 346 Christian den Ottendes Hof eller Christian den Ottende og hans Samtid. Kjøbenhavn

1855. 258 s., 2 portrætter.

Nr. 347 Morskabslæsning for Den Danske Almue. Udgivet af H.K. Rask. Nr. 19, 1839. Kort

Udsigt over Danmark i Oldtiden af U.M. Petersen. S. 289-305 + 285-286. U. ill.

Nr. 355 Almuesvennen. En Læsebog til Nytte og Fornøjelse for Menigmand. af J. L. Rohmann, 3.

Udg. Odense 1841, 424 s., u. ill.

Nr. 362 Bibelske Historier som Indledning til Religionsundervisningen i Skolerne af P. Thonboe.

Kjøbenhavn 1824. 208 s.

Nr. 365a Jordbeskrivelse for Begyndere af S.C. Müller. Første Halvdeel, med 2 lithographerede

Kaart og 34 Afbildninger. Andet Oplag. Kjøbenhavn 1859. 64 s.

Nr. 365b Jordbeskrivelse for Begyndere af S.C. Müller. Anden Halvdeel, med 1 lithographeret

Kaart og 75 Træsnit. Kjøbenhavn 1855. 164 s.

Nr. 366 Forelæsninger over Naturlæren af Heinrich Wilhelm Brandes. Oversat af Dr. Georg Fr.

Ursin, Prof. (professor i matematik ved Kunstakademiet i København, Georg Frederik

Ursin, et omfattende polyteknisk forfatterskab) Første Deel med 5 Kobbere. (Mangler)

Kiöbenhavn 1834. 370 s.

Nr. 367 Forelæsninger over Naturlæren af Heinrich Wilhelm Brandes. Oversat af Dr. Georg Fr.

Ursin, Prof. Anden Deel med 5 Kobbere. (Mangler) Kiöbenhavn 1835. 391 s.

Nr. 368 Forelæsninger over Naturlæren af Heinrich Wilhelm Brandes. Oversat af Dr. Georg Fr.

Ursin, Prof. Fjerde Deel med 5 Kobbere. Kiøbenhavn 1836. 455 s. Kobberne mangler.

Nr. 369 Forelæsninger over Naturlæren af Heinrich Wilhelm Brandes. Oversat af Dr. Georg Fr.

Ursin, Prof. Tredje Deel med 3 Kobbere. Kiøbenhavn 1835. 442 s. Kobberne mangler.

Nr. 373 Om Trældommen i Norden, Dens Udspring, Kilder, beskaffenhed og Ophør. En

archæologisk Undersøgelse af Dr. H.F.J. Estrup. Sorøe 1823. 151 s.

Nr. 376 Bibelske Fortællinger Fortalte for Ungdommen af Dr. F.P. Hebel. Oversatte af N.

Fogtmann. Første Bind. Kjøbenhavn 1826. 168 s. u. ill.

More magazines by this user
Similar magazines