l - Ebeltoft Golf Club

ebeltoft.golfclub.dk

l - Ebeltoft Golf Club

Ulempe

Ulempen ved at der kun kommer

tre klubblade er, at de sidste

to matcher i 1996 først bliver

refereret med flere måneders

forsinkelse. Nu kan der

imidlertid rådes bod på det ved

at have andre terminer for

udsendelse.

Både deltagere og vindere i de

to matcher husker sikkert selv,

hvordan det gik, men sponsorerne

af matcherne undrer sig

måske over, at deres støtte til

klubben ikke er blevet nævnt.

Det bliver de så nu!

l

r

!

Fellini

Match

l et pragtfuldt efterårsvejr afholdt

Ebeltoft Golf Club søndag

den 6. oktober den årligt tilbagevendende

Fellini Match.

Matchen, der blev afviklet som

stabletord med 64 deltagere,

blev sponsoreret med flotte

præmier fra restaurant Fellini

i Ebeltoft.

Der blev spillet i fire rækker og

resultaterne blev:

A-rækken

1. John Jensen 35 points,

2. Michael Kruse 35 p.,

3. Mogens Bugtrup 34 p.

B-rækken

1. Elisabeth Schlattner 36 p.,

2. Ole Thomasen 36 p.,

3. Egon Bæk 34 p.,

4. Poul Kristiansen 34 p.

C-rækken

1. Finn Hornbeck 31 p.,

2. Kurt Nørkjær 30 p. ,

3. Ingvard Christensen 29 p.

D-rækken

1. Finn Rasmussen 37 p.,

2. Jens Brendorp 33 p. ,

3. Svend Petersen 27 p.

Fellini-matchen var også i år

koblet sammen med dysten om

at vinde en af de tre vandrepokaler,

som kun kan vindes af

spillere med Ebeltoft Golf Club

som hjemmeklub.

>>Æskulap« pokalen for bedste

score for seniorer med handicap

0-36. Vinderen blev:

Elisabeth Schlattner 36 points.

»Glas-Alstrup« pokalen for

bedste score for juniorer.

Vinderen blev:

Kennett Sørensen 32 points.

»H. H. Nyhuus« pokalen for

bedste score for seniorer med

handicap 0-18. Vinderen blev:

John Jensen 35 points.


sætter som klubbens revisor.

Med en dagsorden uden det

store sprængstof lykkedes det

alligevel at »trække den i ørerne

« i 3 1/2 time. Det var måske

en ide, at bestyrelsens beretning

blev sendt ud sammen

med indkaldelsen og regnskabet.

Efter generalforsamlingen

konstituerede bestyrelsen sig,

som det fremgår af side 2 i

klubbladet.

Indlagt i bladet er også en ny

organisationsplan.

Jørgen Hjortstrøm

P. E. Lausen

Spar

kr. 200,på

greenfee

Til brug sammen med de gæster,

mange af os får i sommerens

løb er det besluttet at give

klubbens medlemmer 25%

rabat ved køb af 5 greenfee

billetter.

Billetterne må kun bruges sammen

med det medlem, der har

købt dem. Det skal skrives i

greenfee bogen, hvem man har

spillet med. Der må ikke handles

med billetterne.

Send kr. 600,- navn, adresse

og medlemsnummer til :

Torben Blom

Hovedgaden 2 . Lyngsbæk

8400 Ebeltoft

Tirsdagsdamerne

Den grønne vinter går sin gang

og dagen, den er blevet lang,

og vi kan høre fuglesang,

så vi skal snart i gang.

Selvom april er lunefuld,

så vi måske må bære uld,

så vil vi slæbe vores huld,

hen over banens muld.

Den første tirsdag i april

vi ta'r imod med store smil,

og uanset din spillestil

er matchfee helt stabil.

Du trækker klokken kvart i ni

en makker i vort lotteri,

for det er vor filosofi,

det hindrer »klikeri«.

Kom alle piger, der har lyst

at være med i vores dyst,

og sku' du ikke blive »fø 'st" ,

er kaffen klar som trøst.

Bemærk !

Sæsonstart:

Tirsdag den 1/4 kl. 8.45.

Match i Allingåbro:

Mod Norddjurslands Golfklub

den 27. maj kl. ca. 15.

Besøg i Ebeltoft:

Af NGK den 24. juni kl. ca. 15.

Birgitte Koch Pedersen

Handicapudvalget

Al begyndelse er svær, men vi

fik det da lært i lø bet af året,

forhåbentlig til alles tilfredshed,

men der kan opstå fejl , så når

og hvis l opdager dette så kontakt

os venligst, så fejlen straks

kan blive rettet.

Udvalgets ønske i det nye år

er, at vi kan få nogle nye tavler

til ophængning af handicapreguleringer,

så man i rækkefølge,

ud fra handicap og

navn kan se, hvor man står på

listerne.

Et andet stort ønske fra udvalget

er, at golferne vil være så

venlige at skrive deres fulde

navn med blokbogstaver på

scorekortene, da det kan være

svært at gætte sig til hvem

»Jutta« eller »Mamse« er.

Vi vil i det kommende år

bestræbe os på at udskifte

handicaplisterne hver søndag

aften og selvfølgelig til hver

match.

Vi glæder os til en ny sæson,

forhåbentlig med en masse

nedsættelser.

Med venlig hilsen

Helle Svendsen

Jens Svendsen

P.S.

Apropos golfspilleren der gerne

ville ha' et lavere handicap:

»Nu har jeg spillet 6 forskellige

golfbaner, og kan stadig ikke

blive sat ned!«

»Det er nok ikke golfbanerne,

der er noget galt med «, svarede

vennen.

»Såh «! siger golferen -tror du

det kan være kuglen .. .. . «?


KONTINGENTOPKRÆVNING

Som bekendt har Klubben tilmeldt sig BetalingsService for effektivisering af kontingentopkrævningen.

Der er 2 muligheder for betaling, enten ved automatisk træk, hvor Klubben betaler opkrævningsomkostninger,

eller ved fremsendelse af FIK-kort fra PBS, hvor medlemmet selv må betale for indbetalingen.

Klubben og specielt undertegnede ser helst den første mulighed anvendt:

l) Alle betalinger vil ske på samme dato, hvorved den efterfølgende behandling forenkles

betydelig. Jeg skal kun have fat i tingene i EN weekend!

2) Indsendelse af oplysninger til PBS skal følge visse tidsfrister. Ved FIK-kort betyder

dette, at betalinger og indberetninger kan krydse hinanden, hvorved det pågældende

medlem vil blive opkrævet 2 gange, idet ikke indbetalte beløb ved indberetningsfristens

udløb vil blive indberettet igen! BEMÆRK, at der godt kan gå 8-1 O dage

fra indbetaling til jeg får besked om indbetalingen via bankkontoudtog.

3)- og nok så vigtigt, jo mindre arbejde med opkrævning af kontingent jo færre omkostninger

for Klubben, og jo mere tid får jeg selv til det, som det drejer sig om: AT SPIL­

LE GOLF!!!

I skrivende stund har 170 medlemmer tilmeldt sig automatisk betaling, hvilket jeg synes er meget flot. De af

Jer, som endnu ikke har gjort det, kan roligt gøre det. I kan altid melde fra igen fra dag til dag.

Tilmelding kan ske ved næste opkrævning på den blanket, som vedhæftes FIK-kortet. Det kan også ske nu i

Jeres egen bank. Oplys blot - udover personlige oplysninger - medlemsnummeret, som er angivet på

bagmærket, Klubbens PBS-Nr. 02633892, samt Debitorgruppenr. 00001.

Og hvordan gik så første gang! Ikke godt og ikke skidt. Jeg har valgt at kalde det indkøringsvanskeligheder,

da der inden for en periode på ca. 4 uger skulle ske:

l) Orientering til Jer.

2) Test af ind- og udlæsningsfiler med PBS.

3) Overholdelse af diverse tidsfrister.

4) Koordinering til bank.

5) Tilpasning af vort regnskabsprogram til de nye rutiner.

Som det ser ud nu, er jeg fortrøstningsfuld for fremtidige opkrævninger:

l) Automatisk betaling: Ingen problemer.

2) FIK-kort: Skal fremover være indbetalt inden den l O. i en given måned for at

undgå dobbeltopkrævning.

VIGTIGT

For De af jer- heldigvis megetfå-som endnu ikke har betalt, er blevet opkrævet igen pr. 1/3. Såfremtjeg

ikke modtager betaling inden næste indberetning til PBS den 15/3, vil der blive pålagt et rykkergebyr på 50

kr. på indberetningen til PBS pr. l /4.

Jørgen Langkilde Larsen


all a

VIN, OST, FRUGT, GRØNT & DELIKATESSE

Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 34 43 31

ERIK ANDERSEN • ADELGADE 51

8400 EBELTOFT • TLF: *86 34 34 55 • 86 34 1 O 09

Vi sætter kvalitet

på discount og gi'r

dig en stribe

mærkevarer til

lave priser ...

Så nu kan du spare

endnu flere penge

på dine dagligvareindkøb

i

Kvickly.

stort udvalg

- lave priser

- HVERdag


Torsdagsmatch

for

herrer

(hele dagen)

Så er vi så småt ved at være

klar til at tage hul på en ny

sæson i Torsdagsklubben.

l år starter vi den 3. april,

hvis ellers vejret tilladet det.

Der spilles i år venskabsmatcher

mod Kalø-herrerne

torsdag den 19/6 og mod

Norddjursland torsdag den 14/8

begge i Ebeltoft. Nærmere

besked om starttid, propositioner

og tilmelding vil blive opsat

i klubhuset.

l år bliver der igen spillet om

Torsdags-herre mesterskabet i

slagspil over 9 gange.

Propositionerne og datoerne

bliver sat op på herre-tavlen,

så husk at sætte kryds i kalenderen.

De datoer, hvor der

spilles om golfskulpturen, spilles

der sideløbende en turnering

i stableford, hvor der vil

være præmie til de bedste.

Forhåbentlig ser vi igen i år

mange spillere til disse hyggelige

dage, hvor alle er velkomne.

Mød op og vær med til at

sætte dit præg på torsdagene.

Skulle du mangle en medspiller,

starter de fleste mellem

kl. 13 og 14 (i højsommeren

dog lidt senere), så hold dig

ikke tilbage, men kom ud til

golfhullerne.

Vi ses den 3. april.

HUSK!

som lovet starter vi den 3 april

kl. 19.00, hvor herre-klubben er

vært ved en stor buffet med øl ,

vand, snaps og kaffe.

Husk alle er velkomne og tag

pigerne med, så de også kan

opleve den gode torsdagsstemning.

Med golfhilsen

Steen Borregaard

Tlf. 86 34 51 59- 86 34 47 17

MATCHFORM

Slagspil eller stablelord efter eget valg

HANDICAP

HANDICAPINDEKS O- 54,0

TILMELDING

Man skal skrive sig på startliste og betale før spil

STARTilD

Hele dagen

MARKØR

Markøren skal deltage i matchen

SCOREKORT

Seneste indlevering af scorekort og matchfee kl. 20.00

MATCHFEE

Matchlee kr. 20,- Er der ingen matchleder tilstede, benyt da en kuvert

ved scorekortkassen

PRÆMIER

Der er hver torsdag en 1. og en 2. præmie, både i stablelord og slagspil,

samt en præmie til den spiller, der kommer nærmest flaget på hul 17

PRÆMIEUDDELING

Præmieuddeling kl. 20.00

Ikke overrakte præmier kan afhentes den følgende torsdag på samme

tidspunkt

SPISNING OG HYGGELIGT SAMVÆR

Der vil hver torsdag aften være mulighed for at få et stykke mad og en

golfsludder. Dette gælder også de, der ikke har deltaget i matchen, og pigerne

er naturligvis også velkomne.

VI FORBEHOLDER OS RET TIL ÆNDRINGER!

Steen Borregaard

Tlf. 86 34 51 59- 86 34 47 17


ORGANISATIONSPLAN 1997

MATCHUDVALG

Birger Schlattner, f.

Steen Borregaard

Birgitte Koch Pedersen

Peter Hald

Karl E. Petersen

HANDICAPUDVALG

Helle Svendsen, f.

Jens Svendsen

Poul Svendsen

l

BESTYRELSE

Jørgen Hjortstrøm

Jørgen Langkilde l

Torben Blom

Poul Hansen

Jørgen S. Jørgens

P. E. Lausen

Flemming SchOtt

l

BANEUDVALG HUSUC

Jørgen S. Jørgensen, f. Torben

Jørgen Hjortstrøm John Ar

Torben Blom Hans C

l

DAMEKLUB HERREKLUB ONSDA(

Birgitte Koch Pedersen, f. Steen Borregaard, f. Peter Ra

Karl E. Pedersen, f.

Jørgen Hjortstrøm Jørgen Langkilde Larsen Torben Blom Poul Hansen


formand

en kasserer

sekretær

suppleant

l l

BLADUDVALG SPONSOR- og PR-UDVALG

Jørgen Hjortstrøm Flemming SchOtt, f.

Pau Erik Lausen Poul Svendsen

Poul Hansen

Paul Erik Lausen

l l

G ELITE/JUNIORUDVALG BEGYNDERUDVALG

, f. Kai Brændbyge, f. John Jensen, f.

sen Troels Svensson Børge Poulsen

rensen Poul Svendsen

Ssen, f.

P. E. lausen Jørgen S. Jørgensen Flemming Schutt


Baneudvalget

Nu varer det ikke længe før

sæsonen begynder for de fleste

af golfspillerne. Der er dog

en del af både tirsdags- og

onsdagsklubbens medlemmer,

der har spillet hele vinteren. Vi

har i vinter haft »Vintercups« at

spille efter

Imponerende at der i løbet af

en solskins-søndag i januar var

ca. 75 spillere på banen.

Vi vil også i år gøre mest muligt

for at få banen i endnu bedre

stand. Med hensyn til greens

har vi indkøbt en ny greenklipper,

så klipningen af greens

skulle blive optimal. Der er

også indkøbt en ny transportvogn

med et lille lad, så greenkeeperen

nemmere og hurtigere

kan komme rundt på banen.

Vi har jo en del skov og træer,

der trænger til en kærlig hånd.

Derfor er det aftalt med skovfoged

Kim Egefjord, at han sammen

med vores greenkeeper

Flemming Nielsen og undertegnede

gennemgår disse områder

og lægger plan for fremtidig

pasning og vedligeholdelse.

Det er da muligt, at der også

falder et par træer på hul 15!!!

Mogens, vores greenkeepermedhjælper,

deltager i et etårigt

kursusforløb »Opkvalificering

af greenkeepermedhjælpere

«. Dog sådan at de 26 ugers

praktik afvikles her på banen.

Jeg håber at alle vil være med

til at værne om banen, vi kan

alle være med til at gøre den

bedre.

Jeg ønsker alle en rigtig god

sæson!

Jørgen S. Jørgensen

Baneudvalgsformand

Græsset må

gerne

betrædesmen

med omtanke

Overskriften kunne også have

været »Græsset må ikke be

trædes« for det er jo rigtigt på

visse tider af året.

De tider på året hvor græsset

er mest følsom over for fysisk

belastning i form af tryk fra

gående og kørende, er sen

efterår og i det tidlige forår, i

perioder med barfrost og rim på

banen.

Et resultat af en sådan påvirkning

ses tydeligt på 16. green.

Græsset er gået ud, hvor der

er gået, og på 5. green er der

spor efter en barnevogn, der er

trukket tværs hen over denne.

På 18. green og fairway er der

spor efter en knallert.

Årsagen til at der opstår skader

på græsset er, at det ikke er

hærdet på tidspunktet, hvor det

belastes. Hærdning af græsset

er en process, der foregår i

løbet af efteråret. Ved denne

process reduceres vandindholdet

så meget, at der ikke dannes

iskrystaller i og omkring

cellekernerne i græsset, når

det udsættes for frost.

Udsættes græsset for frost

inden det i løbet af efteråret er

hærdet, eller i foråret hvor det

så småt er begyndt at gro, dannes

der iskrystaller inde i græsset.

Belastes græsset i denne

periode af maskiner, køretøjer

eller spadserende mennesker,

kan der opstå ubehagelige skader.

Måske så omfattende, at

græsset dør eller i bedste fald

sygner hen, og derved tager

det meget længere tid før

græsset kommer i god vækst.

Belastning kan også medføre,

at de frosne græsstrå knækker,

hvorved der opstår sår, der er

meget åbne for angreb af vintersvampe

og andre sygdomme.

Som overskriften siger: »Græsset

må gerne betrædes, men

med omtanke«. Foråret er på

vej og græsset begynder at

vågne af sin vinterdvale, så

omtanke vil her sige, at man

ikke kører eller går på tilrimede

eller frosne greens og fairways.

Hvis vi ikke passer på græsset

ødelægger vi banen for os selv.

Jørgen S. Jørgensen

Baneudvalgsformand


PR-udvalget

Atter i 1997 har sponsorer og

annoncører været flinke til at

deltage med annoncer samt

matchsponsorering til Ebeltoft

Golf Club, hvilket vi siger mange

tak for. Vi appellerer til vore

medlemmer om at støtte vore

annoncører.

Vi holder Åbent Hus søndag

den 20. april for alle, der har

lyst at prøve, hvad golf er, og

som har lyst til at få en instruktion

heri samt selv at prøve at

slå til den lille bold. Derfor til

dem, der gerne vil hjælpe denne

dag: Sæt allerede nu kryds i

kalenderen. Fortæl til venner

og bekendte, at nu har de

mulighed for at prøve golf denne

dag, så vi derved kan får

flere nye medlemmer.

Der vil ligesom sidste år blive

annonceret i Ebeltoft Folketidende

i god tid, men alligevel

appellerer vi til alle om at være

opmærksomme på mulige golfemner.

Vi ser frem til en dejlig sæson

og ønsker alle et godt golfår.

PR-udvalget

Torsdagsformiddagsherrer

Her i vinter har vi været heldige

med vejret og de grønne baner,

så vi har spillet matcher næsten

hver torsdag.

Det har været en god ide

med de store kopper på vintergreens,

hvilket har givet

meget store scores. Vi har derfor

i »klubben « aftalt at vi også

i vinterhalvåret retter handicap.

Kun nedad forståes.

Torsdag den 3. april har vi

åbningsmatch, hvor vi som

sædvanligt mødes kl. 8.45 for

at trække en makker. Matchlee

er uforandret kr. 25,-.

Vi vil spille både slagspil og

stableford, og forsøge andre

former for matcher.

Som i de foregående år vil vi

også prøve at spille på andre

baner.

Alle som har et handicapindeks

fra 0-54 er velkomne til at deltage

i matcherne, så vi ser

frem til rigtig godt golfår.

Karl Pedersen

Matchudvalget

l en grøn vinter, hvor barfrost

og små varmegrader har gjort

det muligt at vedligeholde golfsvinget,

har matchudvalget

arbejdet med det varme emne:

Matchprogrammet 1997.

For at hjælpe begyndere og Dhold

med at få match rytmen , er

antallet af matcher for gruppen

øget - så nu er det op til jer nye

at tage golfhandsken på; desuden

vil der i samarbejde med

begynderudvalget blive arrangeret

regelaftener først på sæsonen,

så arbejdet i marken

ikke bliver straffet for meget.

Af nye matcher vil vi særligt

fremhæve Toyota-begyndermatchen,

hvor klubben har

lovet at stille med mindst 15

deltagere - og det gør vi så!

Matchen spilles sideløbende

med Toyota Classic.

Nyt er også at indeks 37-54 er

med i Midsommermatchen

H.H.H. , og da klubben efterfølgende

har aftenfest, kan alle

deltagere snakke med om , hvor

let det var at 4-putte på ?'eren -

jo, der bliver noget at snakke

om.

l oktober sidst på sæsonen

spilles en ny match »Molsferiematch

« for alle med indeks

0-54.

Årets match: Klubmesterskabet

er i år udbygget med en gruppevindermatch,

så alt i alt skulle

der være noget for alle at

spille op til.

En stor tak til matchlederne '97.

Til alle: Ønsket om en god

matchsæson 1997.

Bi rger Schlattner

Matchudvalget


Golf

og

forsikring

Umiddelbart vil man i første

omgang ikke forbinde disse

ting med hinanden. Men ved

nøjere eftertanke vil de alligevel

ikke kunne adskilles, da vi

alle efterhånden bruger mere

og mere tid på dette herlige spil

og den flotte bane.

For også her kan der, som alle

mulige andre steder, naturligvis

opstå skader, både på personer

eller ting. Intet er vel

mere ærgerligt end at miste sit

dyrebare udstyr. Som andre

sportsrekvisitter er også golfudstyr

eftertragtet, ikke kun af

golfspillere.

Jeg vil her kort redegøre for

risikoen ved tyveri , brand og

beskadigelse af golfudstyret,

og mulighederne for at få skaderne

erstattet.

Hvem har risikoen for tab af

golfudstyret?

Ejeren eller brugeren af udstyret

har under alle omstændigheder.

Også selvom udstyret

befinder sig i golfklubbens lokaler,

i biler eller evt. et helt andet

sted.

Ved brand- og tyveriskader på

golfudstyret dækkes skaderne

af ejerens/brugerens indboforsikring

(almindeligvis kaldet en

familieforsikring) . Her skal man

være opmærksom på, at der i

de fleste tilfælde kan være en

selvrisiko, som fratrækkes i

erstatningen.

Det skal dog bemærkes, at reglerne

kan variere fra det ene

selskab til det andet, bl.a. hvordan

udstyret er dækket, når det

befinder sig i bagrummet gennem

længere tid. Det vil her

kunne anbefales at forhøre sig

ved sit eget selskab og få

præciseret reglerne. Nogle selskaber

tilbyder også, at familieforsikringen

kan udvides til at

dække såkaldte »pludselige

skader«, f.eks. brud på køller,

pludselig beskadigelse af bags

og vogne.

Uanset hvor godt man er forsikret,

må det bedste være, at

man selv er opmærksom på

risikoen for tab af sit udstyr.

Derfor anbring udstyret efter

brug i evt. bagrum eller aflåst

bagagerum i bilen.

En anden vigtig ting er også,

hvordan man opfører sig som

person på golfbanen. Her tænkes

ikke alene på etiketteregler,

men også hvordan man som

golfspiller kan blive ansvarlig

for et evt. uheld på banen. Risikoen

bliver nok ikke mindre

med det større og større antal

spillere, der benytter banen.

Som udgangspunkt vil det ofte

føles naturligt, at skadelidte

skal have erstatning. Enten fra

skadevolderen selv, men helst

fra en ansvarsforsikring.

At føle sig skyldig/ansvarlig er

ikke det samme som at være

»juridisk« ansvarlig, og dermed

forpligtet til at erstatte den skete

skade. Man kan nemlig blive

ansvarlig på flere måder, men

ens forsikring vil ikke erstatte i

alle situationer. Der findes

ingen lovgivning, som kan fortælle,

hvornår privatpersoner er

ansvarlige for en evt. forvoldt

skade. l stedet er der ud fra

domspraksis udledt en erstatningsregel

kaldet:

»Den almindelige erstatningsregel«.

Reglen fastslår, at man

er ansvarlig, når man har forvoldt

skade ved en handling,

der kan tilregnes en som forsætlig

eller uagtsom. Og hvad

er så det? Man handler uagtsomt,

hvis man tilsidesætter al

sikkerhed og handler skødesløst.

Et eks. kunne her være en

spiller, der slår ud fra leestedet

uden at tage hensyn til at andre

spillere ikke er tilstrækkeligt

i sikkerhed. Rammer man

herved en anden person og det

medfører skade, er man erstatningsansvarlig.

Ens ansvarsforsikring

vil her erstatte den skete

skade. Handler man derimod

forsætligt, d.v.s. man med vilje

prøver at ramme en anden spiller

og det lykkes, er man naturligvis

også ansvarlig. Det skal

dog nævnes, at ens ansvarsforsikring

selvfølgelig ikke erstatter

den slags handlinger.

Da jeg naturligvis ikke regner

med at dette kan forekomme

på vores bane, er det rent teoretisk.

Som afslutning kan vi

konkludere, at skulle man komme

til at forårsage en skade

ved spil på banen, vil ens forsikring

almindeligvis erstatte

skaden. På trods af dette kan

der naturligvis ikke opfordres

kraftigt nok til at passe på og

tage hensyn til andre. Der skal

være plads til os alle og helst

uden uheld. Skulle dette indlæg

give anledning til konkrete

spørgsmål, er der mulighed for

at skrive til bladet, og svaret vil

efter bedste evne også blive

bragt heri.

Jimmy Hansen

Exam. assurandør

Tryg-Baltica Forsikring

Vi takker for brugstilladelsen.


lnge-Lise's

spalte

Vinter - men alligevel. Indtil nu

har vi været heldige. Der var

lige en periode omkring jul + en

enkelt tirsdag, hvor vi damer

tog en travetur i stedet for. Det

blev en dejlig tur og for nogle i

ukendt terræn.

Vi har fået nogle nye leesteder

og tak for det, men vi

kunne ønske os, at de blev lidt

mere plane. Det er de nok til

næste år! Vi har også fået store

kopper til vintergreens. Er

det blevet nemmere?- ja, alt er

jo relativt.

Jørgen og jeg var på en sen

Frankrigstur til .. uzeze«. Vi fik

spillet lidt golf rundt omkring.

De havde en lokalbane med g

huller med olivenlund og vinmark

indbygget. Det var ganske

hyggeligt. Det langsomme

hold foran os gik ind til frokost

efter de første g huller, og startede

igen da vi havde taget alle

18. Vi prøvede også en bane

nord for Nimes. Dejlig bane

med en gennemgående dyb,

dyb grøft. Der var ingen vand i,

men det kan være de håber,

den bliver fyldt i regnvejr. Vi

spillede også en g-hullers bane

ved Les Baux - meget hyggelig,

men det var nu en 18-hullers

bane vi ellers ledte efter.

Den fandt vi , da vi kørte hjem.

Den hedder ,. Golf Club De

Servanes«, ligger til højre for

Les Baux set fra Middelhavet.

Da vi spillede hul 2, langs med

olivenlunde, kunne vi se 4

bjergbestigere på de hvide klipper,

som omkranser noget af

banen. Der var en masse vand

omkring nogle af hullerne, men

det så farligere ud end det var.

Forøvrigt - prøv aldrig at smage

oliven direkte fra træet. Man er

sikker på at dø , så frygteligt er

det.

Den sidste bane vi prøvede,

var syd for Nimes. En rigtig

parkbane og sikke et klubhus.

Det var et lille slot med udsigt

ind over byen, møblerne var af

læder og baren lækker.

Hvert sted blev vi spurgt om vi

havde bestilt tid. Det havde vi

naturligvis ikke, men det længste

vi måtte vente var 40 min.

og det var på Nimes-banen,

ellers var det 5-1 O min. og

inden vi havde nusset os færdige

var tiden såmænd gået.

Generelt er de utroligt søde,

når man kommer og nogle gange

endda overrasket over, at

man vil spille deres bane.

Nu var det udenfor sæsonen,

så det gik godt uden tidsbestilling,

men jeg tror, det er klogt i

sommermånederne.

Så har jeg en anke her til sidst.

Jeg vil gerne høre om andres

ture i fremmede lande. Der må

da være andre, der kan skrive

lidt om deres feriegolf.

Inge-Lise

Greenfeeordninger

1997

Ebeltoft- Grenå Golfklub

Greenfee: kr. 100,-

Jun. u/18 år halv pris

Gælder alle ugens 7 dage.

Ebeltoft - Mollerup Golfklub

Greenfee: kr. 100,-

Jun. u/18 år halv pris

Gælder kun hverdage i Mollerup

Ebeltoft-Norddjurslands Golfklub

Greenfee: kr. 60,-

Jun. u/18 år halv pris

Gælder kun hverdage i NGK.

Ebeltoft - Randers Golfklub

Greenfee: kr. 100,-

Jun. u/18 år halv pris

Gælder kun hverdage i RGK.

Vore aftaleklubber må spille

alle ugens 7 dage på Ebeltoftbanen

på samme betalingsbetingelser,

som vi har med den

pågældende golfklub.

Man skal indskrive sig i greenleebogen

med DGU-kort nr. og

klubnavn: Ebeltoft.

Aftalen gælder kun på sommerbane!!

!

Torben Blom


Sådan

fandt vi

livskvalitet

Min kone (52 år) og jeg (48)

startede for ca. 3 siden som

deltagere i et helseprojekt i

Ebeltoft under ledelse af læge

Torsten Lauritzen. l projektet

får du testet dit helbred, drøftet

kostvaner og hvad der har indflydelse

på helbredet samt miljø

og arbejde.

Dette, samt at et par af vore

bedste venner fik en blodprop

grundet arbejdspres, fik min

kone og mig til at stoppe op og

filosofere over vores livssituation.

Vi fik nogle gode og frugtbare

samtaler med hinanden,

hvilket resulterede i, at vi lagde

vores livsførelse om. Vi fandt

bl.a. ud af at jeg skulle tjene kr.

10.000,- før skat for at have bil

nr. 1 (incl. afdrag, vedligeholdelse,

benzin, forsikring m.m.).

Vi lagde lånet om i huset, så vi

reducerede ydelsen og fik reduceret

afdragene på vor gæld

i banken ved at forlænge låneperioden.

Vi solgte bil nr. 1, så

vi i dag har en mindre at køre i.

Den er dejlig og afslappende at

køre, da den ikke kan køre så

stærkt, og vi har altid tid til en

god snak.

Min kone havde et hårdt og

krævende job som regnskabschef

med en masse overarbejde.

Jeg har været sælger i 22

år inden for EDB-branchen og

har prøvet at være salgschef i

et stort firma samt direktør i

eget firma. Vi har prøvet at tjene

mange penge og prioriterede

måske for meget materielle

goder. Sælgerlivet er et stort

resultatorienteret ræs. Opfylder

du ikke budgettet er det »det

røde kort«. Du vil hurtigt være

glemt, da firmaer generelt har

nok med at overleve og nå deres

mål. Vi kom altid sent hjem

og havde ikke megen fritid i det

daglige. Spise sent og ikke altid

oplagt til megen snak, da hovedet

er fyldt med tal og informationer.

Ligge vågen om natten

og tænke på, hvordan du skal

klare situationen i morgen. Du

er træt og fungerer ikke som

menneske, men mere som en

robot. Dette medførte at jeg tog

en snak med min direktør og

fortalte ham om min situation,

og at jeg var interesseret i at

komme ned i tid (30 timer

ugentlig fra kl. 9.30 - 15.30).

Jeg ville gerne hjælpe sælgerne

med at lave telemarketing,

der består i at booke mødeaftaler

hos potientielle emner. Da

min direktør vidste at jeg var en

»dreven rotte« og havde megen

erfaring og god evne til at

skabe kontakter blev jeg overført

til marketingafdelingen, og

der har jeg nu været i næsten 3

år. Dette arbejde er en stor tilfredsstillelse

for mig, da det er

en helt anden måde at arbejde

på. Jeg har intet arbejde med

hjem og har mere tid til mine

venner og fritidssysler. Jeg er

kommet i gang med at spille

golf og jeg går til spansk. Dette

var jeg aldrig kommet til førhen,

da jeg skal have tid og ikke for

meget arbejde at spekulere på.

Min kone sagde sit job op på

grund af at det var meget stressende.

Derefter søgte hun mellem

50-75 jobs, men blev altid

frasorteret på grund af alder.

Derfor valgte min kone at gå på

overgangsydelse, da det var

umuligt at få et job. Nu har fundet

et job en dag om ugen med

bogholderiarbejde i en håndværksvirksomhed.

Dette trives

hun dejligt med, da hun har arbejdet

heltids i 35 år og nu

trænger til at have andet end

arbejde at gå op i. Nu kunne vi

nemlig få tid til en hund, som vi

købte og har megen fornøjelse

af. Ligeledes har hun overskud

til at strikke og passe hus og

have, som er en stor nydelse

for hende.

Jeg og min kone har fået et

bedre liv sammen, da vi har tid

til hinanden, og vi prioriterer livets

gaver som naturen og

dens oplevelser, hvilket iøvrigt

er gratis. Jeg er blevet mere

glad og tilfreds og er ikke mere

så stresset som før. Dette mener

jeg er et sundhedstegn, og

da vi kun lever en gang, vil jeg

appellere til alle midaldrende

kvinder og mænd, sælgere

som alle andre i forskellige jobs

om at stoppe op og overveje

deres livssituation. Som vi har

gjort; lagt økonomien om ved

hjælp af omprioritering af huset,

forlænge låneperioden på

gæld, sælge bil m.m.

Under en helbredssamtale fortalte

jeg min læge at vi havde

prioriteret livskvalitet frem for

penge ved at omlægge vore

jobs. Lægen sagde, at dette

var så interessant, at han bad

mig om at skrive en kronik, da

andre ville have glæde og interesse

i at høre om en dynamisk

tidligere leder, der har lagt sit

liv om .

LIVET ER IKKE BLOT PENGE!

Flemming Schutt


Her handles!

HOTEL***

Ebeltoft

v/Claus Jeppesen

Ejendomsmæglerfirma

Jernbanegade 33

8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 2111

Fax 8634 4246

.. sammen med Ny kredit

Vægtergården

Femmøller Strand . Tlf. 86 36 22 11 . Fax 86 36 22 21


Løbende

hulspil

1997

Lukket match for full-member af E.G.C.

Rækkeinddeling

A-rk. Herrer, damer, senior herrer, senior damer og jun. med hepindeks 0-17,9

B-rk. Herrer, damer, senior herrer, senior damer og jun. med hepindeks 18,0-28,6

C-rk. Herrer, damer, senior herrer, senior damer og jun. med hepindeks 28,7-36,0

D-rk. Herrer, damer, senior herrer, senior damer og jun. med hepindeks 37,0-54,0

Den række, i hvilken den enkelte spiller starter matchen, forbliver vedkommende i,

til matchen er afviklet, uanset eventuel banehandicap-ændring.

Tilmelding

På opslået liste med tydelig angivelse af: Navn, tlf. og HANDICAPINDEKS,

senest søndag den 27. april 1997 kl. 14.00.

Lodtrækning om 1. rundes modstanderpar foretages under behørig kontrol 27. april 1997

efter matchen og resultatet bliver opslået i klubhuset.

Matchfee

Kr. 40,- der betales før første match (og kun denne ene gang) i en konvolut med navn.

Konvolutten lægges i greenfee-kassen. Manglende matchfee kan komme til at betyde

tabt match.

Præmier

Sponsorpræmier til de fire rækkevindere, samt eventuelt præmier til runner up's efter

tilslutning. Præmierne overrækkes ved klubmesterskaberne.

Matchafvikling

Den indledende matchrunde skal være afviklet senest i løbet af fredag den 23. maj

2. runde skal være afviklet senest i løbet af ...................... .......... fredag den 13. juni

3. runde skal være afviklet senest i løbet af .. .. ... ... .. .. .. ................ fredag den 4. juli

4. runde skal være afviklet senest i løbet af ... .. .. ......... ........ ... ..... fredag den 25. juli

5. runde skal være afviklet senest i løbet af ....... ..... ... ..... ............ fredag den 8. aug.

Finalen skal være afviklet senest i løbet af .. ........ ... .. .... ... .. .. .. ... .. lørdag den 30. aug.

Hvis en match ikke er afviklet inden tidsfristen er udløbet streges begge spillere, med

mindre der er aftalt en udsættelse med matchleder - og " næste« spiller er orienteret.

Øvrigt

Alle matcher skal starte fra 1. tee. Taberen har ansvaret for, at matchens resultat og

vinderens navn påføres resultattavlen umiddelbart efter matchen.

Matchleder

Steen Borregaard

More magazines by this user
Similar magazines