Bilag - Mariager Fjord

mariager.fjord.dk

Bilag - Mariager Fjord

BILAG

50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm DHI - Institut for Vand og Miljø


BILAG I

Modellerede og observerede vandstande ved Als Odde,

Hadsund Havn og Hobro Havn (månedsplot)

50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm I - 1 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm I - 2 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm I - 3 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm I - 4 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm I - 5 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm I - 6 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm I - 7 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm I - 8 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm I - 9 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm I - 10 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm I - 11 DHI - Institut for Vand og Miljø


BILAG II

Modellerede og observerede saliniteter og temperaturer

ved Als Odde og Hadsund Havn (månedsplot)

50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm II - 1 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm II - 2 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm II - 3 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm II - 4 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm II - 5 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm II - 6 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm II - 7 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm II - 8 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm II - 9 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm II - 10 DHI - Institut for Vand og Miljø


BILAG III

Modellerede og observerede profiler af salinitet

og temperaturer fra Dybet.

Modellerede profiler vist med og uden

Overgårdsinddæmningen

50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 1 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 2 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 3 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 4 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 5 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 6 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 7 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 8 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 9 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 10 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 11 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 12 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 13 DHI - Institut for Vand og Miljø


50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm III - 14 DHI - Institut for Vand og Miljø


BILAG IV

Data-assimilering i Mariager Fjord modellen

50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm DHI - Institut for Vand og Miljø


IV.1 Data-assimilering

Data-assimileringen i Mariager Fjord er indført for at forbedre modellens beskrivelse af

lagdelingens dynamik i inderfjorden. Data-assimileringen virker således, at der i modellen

indføres et stort antal saltkilder og -dræn, der tilfører salt i de punkter, hvor modellens

salinitet er lavere end den målte; og tager salt ud, hvor saliniteten er højere end

den observerede. Kilderne har form som

dS

dt

MODEL

= k(

S MODEL SOBSERVERET

)

hvor S er saliniteten i modellen og observeret og k er en tidskonstant, der bestemmer

hvor hurtigt modellens salinitet skal nærme sig observationerne. Data-assimileringen er

indført i området omkring målestationen i Dybet. En vigtig del af data-assimileringen

er, at man under simuleringen løbende kan holde regnskab med hvor meget salt der tilføres.

Dette kan man benytte til at vurdere hvor godt modellen gengiver observationerne,

i en perfekt model vil korrektionen være nul.

Data-assimileringen har primært betydning for den lodrette fordeling af salt, men også

for massebalancen af salt i inderfjorden.

Data-assimileringen skal ses i sammenhæng med kalibreringen af modellen, idet man

med korrektionen får et præcist mål for modellens overensstemmelse med observationerne.

Den ekstra transport af salt, der indføres med korrektionen, har betydning for

massebalancen af salt, og målet med kalibreringen er derfor at reducere denne mest muligt.

IV.2 Vurdering af data-assimilering

Den indførte teknik lægger salt til eller trækker salt ud og påvirker dermed først og

fremmest den lodrette fordeling af salt og temperatur, men også saltmængden i fjorden.

For at vurdere hvor god kalibreringen er, er der derfor lavet nogle analyser af salttransporterne.

I rapportens figur 7.2 er vist et udsnit af den beregnede tidsserie af den aktuelle salttransport

gennem Dania snittet, samt nettokorrektionen via data-assimileringen. Det

fremgår at nettokorrektionens bidrag til ind- og udstrømningen af salt til inderfjorden er

ubetydelig, selv i den viste periode hvor korrektionen er størst.

I rapportens figur 6.2 er vist en tidsserie af salttransporten gennem Dania snittet. Endvidere

er vist den tilsvarende korrektion stammende fra data-assimileringen. Tidsserien er

lavet med et glidende gennemsnit over 80 timer for at fjerne tidevandsvariationen. Det

fremgår, at korrektionen i perioden fra april - oktober er mindre end i perioden fra oktober

til januar, hvor det er nødvendigt med en større korrektion for at opnå den korrekte

saltmængde i inderfjorden. I gennemsnit udgør korrektionen cirka 38 % af nettotransporten.

At korrektionen er relativt stor i forhold til nettotransporten, skyldes først og

fremmest at nettotransporten i den beregnede periode er meget lille i forhold til den aktuelle

transport, og kalibreringen derfor skal være meget nøjagtig.

50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm IV-1 DHI - Institut for Vand og Miljø


Den anden effekt af korrektionen er, at den påvirker den lodrette opblanding i inderfjorden.

I rapportens figur 6.3 er vist den absolutte korrektion og den absolutte transport

mellem inderfjordens nedre og øvre lag. I gennemsnit udgør korrektionen 30 % af den

totale transport og forekommer at være af samme størrelsesorden i hele perioden.

50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm IV-2 DHI - Institut for Vand og Miljø


APPENDIKSER

50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm IV-3 DHI - Institut for Vand og Miljø


APPENDIKS A

Vandskiftemodel

50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm DHI - Institut for Vand og Miljø


APPENDIKS B

Modelbathymetrier for Mariager Fjord

50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm DHI - Institut for Vand og Miljø


APPENDIKS C

Hydrografiske observationer

50307-modelleringsproj-bilag.doc/OSP/EDD0105.lsm DHI - Institut for Vand og Miljø

More magazines by this user
Similar magazines