Beskæftigelse - Vesthimmerlands Kommune

vesthimmerland.dk

Beskæftigelse - Vesthimmerlands Kommune

Beskæftigelsesudvalget


Beskæftigelsesudvalgets opgaver

• Jobcentret og kommunens

beskæftigelsesindsats overfor:

– Forsikrede ledige.

– Kontant- og starthjælpsmodtagere.

– Sygedagpengemodtagere.

– Revalidender.

– Fleksjobbere og ledighedsydelsesmodtagere.

Kommunens integrationspolitik.

• Kontakt til det Lokale Beskæftigelsesråd.


Beskæftigelsesudvalget - årshjul

Senest 31. oktober sendes

beskæftigelsesplan 2010 med

LBR’s bemærkninger til RBR

Senest 15. oktober

godkender kommunen på

møde i kommunalbestyrelsen

beskæftigelsesplanen 2010

Senest 31. august: Kommunen

modtager LBR’s bemærkninger til

beskæftigelsesplanen 2010

Senest 1. juli sendes

beskæftigelsesplan

2010 til høring i LBR

Endelig beskæftigelsesplan inkl.

endeligt budget offentliggøres

10. januar 2009

November

Oktober

September

December

August

Januar

I januar: Beskæftigelsesregionernes/

RBR’s analyserapporter foreligger

Juli

Senest 1. juli offentliggøres den

godkendte resultatrevision 2008

(incl. LBR’s bemærkninger) og

sendes til RBR

Februar

Juni

Marts

April

Maj

Ultimo februar : Ministeren udmelder

beskæftigelses-politiske mål for 2010

Jobcentre kan primo marts trække data til

resultatrevisionen for 2008 på

jobindsats.dk

Resultatrevisionen 2008 behandles i

kommunen samt af den statslige

jobcenterchef

April/maj: Beskæftigelsesregionerne

afholder konferencer vedr.

analyserapporterne, ministerens mål

Senest 1. maj sendes

resultatrevisionen 2008

til høring i LBR

Senest 21. maj: Jobcenteret

modtager LBR’s

bemærkninger til

resultatrevisionen 2008

Senest 30. juni godkender

kommunen og den statslige

jobcenterchef

resultatrevisionen 2008 (incl.

LBR’s bemærkninger)

Beskæftigelsesplanen

behandles på udvalgsmøde i

kommunen

for 2010 og regionernes kontrakter for

2010, med deltagelse af jobcentre,

kommuner, RBR og LBR.

Ult. marts – juli:

Kommunerne arbejder på

udformning af

beskæftigelsesplanen 2010 med

inddragelse af LBR .

Beskæftigelsesregionerne

afholder møder med

kommunerne om

beskæftigelsesplanen 2010


Beskæftigelsesforvaltningens

Job- og virksomhedsservice

Sekretariat og

ydelseskontor

struktur

Forvaltningschef

Jobcenterchef

Job- og afklaringsteamet

Sygedagpengeteamet


Beskæftigelsesafdelingen

Afdelingsleder

Ydelseskontor

Afdelingsleder

Jobbutik , modtagegruppe

- Visitation

Dagpengeberettigede

ledige

Ledighedsydelse-

Fleksjobteam

Ungegruppe

Virksomhedsteam

Forvaltningschef for

Beskæftigelses- og

Socialforvaltningen

Jobcenterchef

Afdelingsleder

Kontanthjælpsteam

Match 1 - 5

Integration

Revalidering

Misbrug(bør flyttes)

Ungegruppe

Sekretariat

Afdelingsleder

Sygedagpengeteam

Visitation

Opfølgningsgruppe

Indstillinger til

pension

Revalidering


Beskæftigelsesafdelingens opgaver

• Job og Virksomhedsservice:

– Varetager kontakten til offentlige og private

virksomheder.

– Varetager indsatsen overfor de forsikrede ledige.

– Varetager indsatsen overfor flekjob- og

ledighedsydelsesområdet.

• Job- og afklaringsteamet:

– Varetager indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere

og integrationsindsatsen.


Beskæftigelsesafdelingens opgaver

• Sygedagpengeteamet:

– Varetager indsatsen overfor

sygedagpengemodtagerne.

• Ydelseskontoret:

– Udbetaler forsøgelsesydelser og enkelt ydelser til de

målgrupper, som jobcentret varetager indsatsen

overfor.

• Misbrugsgruppen:

– Opfølgning og tilbud til borgere med misbrugs-

problemer.


Ansatte i Beskæftigelsesafdelingen

• Job og Virksomhedsservice 25 ansatte

• Job og Afklaring: 12 ansatte

• Sygedagpengeteamet: 18 ansatte

• Ydelseskontor: 13 ansatte

• Sekretariat og ledelse: 9 ansatte

• Misbrugsgruppen: 4 ansatte


Budgettal for

Beskæftigelsesafdelingen

(i hele 1.000 kr.) udg. Ind.

Undervisning og kultur 14.710 -5.308

- ungdommensudd.vejl.

- Ungdomsuddannelser

- Produktionsskoler

- Erhvervsgrundudd.


Budgettal for

beskæftigelsesafdelingen

(i hele 1.000 kr.) udg. Ind.

Sociale opgaver og 414.991 -213.549

Beskæftigelse

- Tilbud til udlændinge 19.513 -20.832

- Kontante ydelser 207.849 -80.081

- Revalidering 128.190 -73.983

- Arbejdsmarkedsfor- 59.439 -38.653

anstaltninger


Budgettal for

beskæftigelsesafdelingen

• Driftsudgifter i alt kr. 430.010.000

• Refusionsindtægter i alt kr. 218.963.000

• Det samlede budget for 2010 udgør netto

kr. 211.047.000.


Jobcentrets målgrupper


Antal fuldtidspersoner

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

Ledighedsudviklingen

0

Jan

Ledighedsudviklingen i Vesthimmerlands Kommune 2008-2009

Mar

Maj

Jul

Sep

Nov

Jan

Mar

Maj

A-dagpenge Kontant- og starthjælp

Jul

Sep

Nov

More magazines by this user
Similar magazines