Kanongode folkeviser, salmer og digte - Haubo Undervisning

hauboundervisning.dk

Kanongode folkeviser, salmer og digte - Haubo Undervisning

Forlaget Hauboundervisning Solid faglig undervisning i den pædagogiske overhalingsbane Forlaget Hauboundervisning

Kanongode folkeviser, salmer og digte

- danskfagligt arbejde med kanonlitteratur 1. - 9. klasse

Komplet til hele

skoleforløbet

Bind 1: 1. – 2. klasse

Bind 2: 3. – 4. klasse

Kanongode folkeviser, salmer

og digte’ er en ny serie til arbejdet

med folkeviser, salmer

og digte af kanonforfattere i

hele skoleforløbet.

Bøgerne indeholder en teoretisk

og metodisk vejledning til

arbejdet med folkeviser, salmer

og digte. Der er arbejdsforslag

til de enkelte tekster.

Ny litteraturpædagogik kombineret

med traditionel litteraturhistorisk

læsning åbner teksterne.

Gennem arbejdet får

eleverne taget livtag med teksternes

udtryk, indtryk og

sammenhæng mellem tekstens

tid og vores tid.

Kanonlitteratur gøres til nærværende

og levende historiefortælling,

der får eleverne til

at tænke over eget liv og til at

mærke nogle af kulturens spadestik.

Teksterne kan bruges i faglige

og tematiske forløb i danskundervisningen.

Til hvert bind medfølger cd

med elevark som pdf-fil til udskrivning.

Bind 3: 5. – 6. klasse

Lærervejledning

med cd til

udskrift af

elevark:

388 kr./stk.

Folkeskolen skrev:

Det lykkes på glimrende vis Lisbeth Alnor

Christensen at kombinere ny litteraturpædagogik

med et udmærket og repræsentativt

udvalg af 1.000 års dansk litteraturhistorie.

Materialet indeholder fine

opgaver med fokus på udvikling af elevernes

forståelse af teksterne. Dermed

forbliver folkeviser, salmer og nationalsange

ikke blot et grødet lydbillede, man

synger bevidstløst, men noget med indhold

og værdi.

Herligt ukrukket medfølger en cd-rom

med elevark til udskrivning, og indholdsmæssigt

er det et glimrende og lige-til-atbruge-materiale.

Bind 4: 7. – 9. klasse

Bestillingsliste. Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.

Kanongode folkeviser, salmer og digte

- danskfagligt arbejde med kanonlitteratur

Bind 1: 1. – 2. klasse ___ stk. 388 kr. inkl. cd.

Bind 2: 3. – 4. klasse ___ stk. 388 kr. inkl. cd.

Bind 3: 5. – 6. klasse ___ stk. 388 kr. inkl. cd.

Bind 4: 7. – 9. klasse ___ stk. 388 kr. inkl. cd.

På opdagelse i Harry Potters Univers

- gennem storylineundervisning 2. - 5. klasse

___ stk. 288 kr.

Navn/skole: ______________________________________________

Att.: ____________________________________________________

Adresse: ________________________________________________

Postnr. og by: ____________________________________________

Tlf.: ______________________ EAN: 579_____________________

Forlaget Hauboundervisning: Telefonbestilling: Fax/ 86 27 60 10 Forlaget Hauboundervisning: Telefonbestilling: Fax/ 86 27 60 10 Forlaget Hauboundervisning: Telefonbestilling: Fax/ 86 27 60 10

www.hauboundervisning.dk E-mail: info@hauboundervisning.dk www.hauboundervisning.dk E-mail: info@hauboundervisning.dk www.hauboundervisning.dk E-mail: info@hauboundervisning.dk


Forlaget Hauboundervisning

Kærlodden 1

8320 Mårslet

Porto

Forlaget Hauboundervisning

Solid faglig undervisning i den

pædagogiske overhalingsbane

På opdagelse i Harry Potters Univers

- gennem storylineundervisning 2. - 5. klasse

Det bedste argument for at arbejde

med Harry Potter i skolen er, at vi

derved tager udgangspunkt; hvor

vores børn er. Harry Potter har bred

appeal hos målgruppen 2. – 5. klasse.

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt

i de faglige mål i

dansk, matematik, natur/teknik, kristendom

og billedkunst. Undervisningsforløbet

søger samtidig at formidle

handlingskompetence i forhold

til nogle af de problemstillinger,

som rejses i Harry Potters univers.

Hvad er en god ven? Hvad er vor

tids visdom? ..og andre store

spørgsmål.

Lærervejledning

inkl. elevark 288 kr.

Folkeskolen skrev:

Indholdet er både inspirerende og

kompetent… Materialet fremstår

fagligt velfunderet… stiler mod at

udvikle elevernes faglige og sociale

kompetencer.

Der er således megen inspiration

at hente i materialet, både indholdsmæssigt

og metodisk. De

uerfarne kan læne sig trygt op ad

forfatternes oplæg, og de erfarne

kan finde et kvalificeret oplæg til

meddigtning og skabelse af et storylineforløb,

der nøje kan tilpasses

en given gruppe elever og lærere.

På www.hauboundervisning.dk kan du læse mere om

forlagets udgivelser.

På hjemmesiden kan du downloade gratis undervisningsmaterialer,

finde råd og vejledning til valg af materialer,

kursusideer mm.

God fornøjelse med undervisningen!

DANSK

Forlaget Hauboundervisning

Solid faglig undervisning i den

pædagogiske overhalingsbane

Kanongode folkeviser, salmer og digte

- danskfagligt arbejde med kanonlitteratur 1. - 9. kl.

Komplet til hele

skoleforløbet

Kanongode folkeviser, salmer og digte

er nu komplet fra 1. – 9. klasse.

Mærk historiens vingesus formidlet

gennem ny litteraturpædagogik.

Kanonlitteratur gøres til nærværende

og levende historiefortælling, der får

eleverne til at tænke over eget liv og til

at mærke nogle af kulturens spadestik.

Bind 1: 1. – 2. klasse

Bind 2: 3. – 4. klasse

Bind 3: 5. – 6. klasse

Bind 4: 7. – 9. klasse

Folkeskolen skrev:

Forfatteren gør i lærervejledningen

med grundighed

og prisværdig systematik

rede for, hvilke kanonforfattere

der er repræsenteret.

Der bliver også gjort

rede for, hvilke områder i

trinmålene for klassetrinnet

der er tilgodeset.

Grundige opgaver til eleverne

og vejledninger til

læreren fører på udmærket

måde ind i teksterne.

De giver mulighed

for, at eleverne kan give

udtryk for deres oplevelse

ved at digte, male, skrive

og dramatisere.

Til den svære kunst at

læse kanontekster .. er

der mange idéer at hente

i dette materiale.

Komplet bog med

lærervejledning

og cd til

udskrift af

elevark:

388 kr./stk.

Forlaget Hauboundervisning Telefonbestilling: Fax/ 86 27 60 10 Forlaget Hauboundervisning Telefonbestilling: Fax/ 86 27 60 10

www.hauboundervisning.dk E-mail: info@hauboundervisning.dk www.hauboundervisning.dk E-mail: info@hauboundervisning.dk

More magazines by this user
Similar magazines