Kursus i Lydbilledlæsning tirsdag den 7.5. 2013

byhaveskolen.svendborg.dk

Kursus i Lydbilledlæsning tirsdag den 7.5. 2013

Hvordan kommer jeg i gang med

Lydbilledlæsning?

På kurset vil vi se nærmere på læsebøger

og andet materiale og vise, hvordan man

kommer i gang med Lydbilledlæsning.

Undervisningen vil indeholde teori,

øvelser og videoklip.

Hvilke elever kan have gavn af Lydbilledlæsning?

Lydbilledlæsning kan bruges i 0-klasse og

1. klasse for at give eleverne den

bedste læsestart.

Lydbilledlæsning kan bruges i specialundervisningen

til de elever, der ikke har

knækket koden.

Hvornår skal man bruge

Lydbilledlæsning?

Lydbilledlæsning kan bruges til den første

læseundervisning sammen med et materiale

som eksempelvis ’Hop om Bord’.

Ved at bruge metoden i begynderundervisningen

viser forskning fra England, at

eleverne kommer hurtigere i gang med at

lære at læse og at færre får læsevanskeligheder.

Lydbilledlæsning er også til de elever,

der har problemer med at lære at læse

efter ”normale” metoder. Elever, som ikke

kan ”lege” med sproget, som ikke kan

høre hvilke enkeltlyde (fonemer), et ord

består af.

Fordelen ved Lydbilledlæsning er,

at det, du hører, er det du ser,

og det du ser, er det du hører.

Der er overensstemmelse mellem tale– og

skriftsprog, hvilket vil gøre det lettere

for den ordblinde elev at lære at læse.

Om undervisningen

Det er vigtigt, at eleven forstår, at tekst

er tale, der er skrevet ned. At der er en

kode mellem tale og tekst. At ord kan deles

op i enkelte lyddele — og at vi kan vise

disse lyddele med nogle tegn, bogstaver,

eller som vi kalder dem, lydbilleder.

Eleverne skal lære:

at en lyd kan vises med forskellige lydbilleder.

Lyden [å] i ordene

ål ond sund

at et lydbillede kan repræsentere

forskellige lyde.

Lydbilledet ”e” i ordene

en engel løbe de

at et lydbillede kan bestå af et eller flere

bogstaver.

ikke hvem far


Pris 1000,00 kr.

inkl. frokost

Seneste tilmelding

den 30.4.2013

til omstående adresse

med angivelse af:

Navn

Skolens navn

Skolens adresse

SE nr.

EAN nr.

kan også ske på mail

byhaveskolen@svendborg.dk

Yderligere oplysninger

vedr. kurset

kan fås ved henvendelse til

Jesper Ege

jesperege@gmail.com

Lydbilledmaterialet kan købes

på en cd som bl.a. indeholder:

*læsebøger

*arbejdshefter

*skrivehefter

*frilæsningsbøger

*spil

*billeder

*læsetests

Se mere på www.donkraft.dk

Hvad er Lydbilledlæsning

og hvordan kommer jeg i

gang?

Kursus i Lydbilledlæsning

holdes

tirsdag

den 7.5. 2013

klokken 10—15


Byhaveskolen

Ørbækvej 47

5700 Svendborg

62 23 61 40

More magazines by this user
Similar magazines