Hippocampus nr.1, Årgang 8, februar 2013

hippocampus.ruc.dk

Hippocampus nr.1, Årgang 8, februar 2013

Hippocampus februar 2013

studerende stresser på

deres studier

Studiestart kan være nok så stressende. Ny by eller bolig,

nyt studie, nye medstuderende, praktikplads, eksaminer

og få økonomiske midler. Allerede efter denne lille opremsning

kunne stressbarometret stige. Det er dog dagligdag

for de danske studerende på landets universiteter.

Af Studenterpressen

Et nyt semester er gået i gang, og deat

skulle være noget så skønt, men sådan

er det ikke for alle studerende. De

gode karakterer, studiejob, kontakter

på cv’et og måske et udlandsophold

gør, at de studerende gerne vil op at

præstere deres bedste, men det har

desværre vist sig at have en pris for

nogle. Det store pres, der bliver lagt

hos den enkelte studerende, skaber

stress hos mange, og det er desværre

en stigende tendens.

I løbet af det sidste år har Dansk Magisterforeningens

(DM) og DJØF

lavet flere undersøgelser, der viser, at

størstedelen af de adspurgte studerende

følte sig stressede i deres hverdag.

DJØF var ude at spørge ca. 1100 studerende

om deres stressniveau, og resultatet

var, at næsten halvdelen af de

studerende føler sig stressramte under

deres studie. Samtidig lavede DM en

rundespørge hos deres studentermedlemmer,

hvor det viste sig, at 1 ud af

4 studerende havde haft stress inde på

livet blandt andet på grund af skiftet

fra gymnasium til videregående uddannelse,

højere krav og øget tidspres

for færdiggørelse af studiet.

Det hjælper ikke at

skære i SU’en

Presset for at komme gennem studiet

inden for normeret tid med en

erfaring fra praktik og studiearbejde

i rygsækken kan virke uoverskueligt

og skræmmende. I øjeblikket er der

Side 20

forhandlinger på Christiansborg om

at skære i SU’en, hvilket er endnu en

stressfaktor, der går ud over de studerende.

De mange krav, der bliver stillet

til de studerende, skal også kunne

hænge sammen med økonomien. I

Politiken i dag (14. februar) fremgår

det, at stramningerne omkring SU’en

vil lade færre studerende til at komme

gennem deres studie på den normerede

tid, og flere vil fravælge praktik

og udenlandsophold. De studerende

vil være nødsagede til at arbejde mere,

hvis der skæres i SU’en, og konsekvenserne

kan være, at de studerende

tager lån eller i værste fald dropper ud

af deres uddannelse.

»Det virker ikke klogt og langsigtet at

stramme SU-reglerne, når regeringen

samtidig siger, at vi skal satse på uddannelse«,

fortæller Ingrid Stage, der

er formand for Dansk Magisterforening,

til Avisen.dk.

Pres på de studerenes

skuldre

Den høje andel af stressede studerende

overrasker ikke Lene Krogh, der

er lektor på instituttet for Læring og

Filosofi på Aalborg Universitet. Hun

forklarer, at der er mange faktorer, der

spiller ind, og mange ting de studerende

skal leve op til.

Det store paradoks er, at der er et pres

fra regeringen om, at man skal være

færdiguddannet på normeret tid,

mens arbejdsløsheden for akademikere

er stigende.

»Det er nødvendigvis ikke nemt for

alle unge i dag at skulle færdiggøre en

uddannelse til en usikker fremtid. Og

så stiller de sig selv spørgsmål. Hvad

kan jeg blive ud af det jeg har valgt?

Har jeg nu valgt den rigtige uddannelse?

Der er jo sparet op på mange

felter, man skal helst i gang så hurtigt

som muligt efter studentereksamen,«

forklarer Lene Krogh.

Et studie er det samme som et fuldtidsarbejde

på 37 timer, men ud over

de 37 timer, skal der presses et studiejob

ind, som ifølge Lene Krogh, der

forsker indenfor uddannelse, pædagogik

og læring, er med til at sætte

stressniveauet hos de unge endnu en

tand op.

Bedre dialog og synlighed

til de studerende

Lene Krogh mener, at universiteterne

skal være bedre til at tage højde for,

at studerende er meget forskellige, og

kravene på de forskellige studier til

tider kan være svære at gennemskue

»Tit er det, der giver stress, at det kan

være svært at gennemskue kravene for

de unge. Studierne skal være mere

åbne i forhold til at melde ud, hvad

det er, der kræves af de unge mennesker.

Være mere i dialog med de unge«

forklarer Lene Krogh og påpeger, at

der desværre findes studier, der beder

den enkelte studerende om ”bare at

falde ind” i den norm, der er på uddannelsesstedet,

hvilket kan være en

klar stressfaktor. Hun mener, det er

vigtigt, at uddannelsessteder forsøger

at være mere synlige og tilstedeværende.

Læs flere artikler på

www.studenterpressen.dk

De gode karakterer,

studiejob, kontakter

på cv’et og måske et

udlandsophold gør, at

de studerende gerne

vil op at præstere

deres bedste, men det

har desværre vist sig at

have en pris for nogle.

More magazines by this user
Similar magazines