Hippocampus nr.1, Årgang 8, februar 2013

hippocampus.ruc.dk

Hippocampus nr.1, Årgang 8, februar 2013

Hippocampus februar 2013

mytHbusters:

specialemyter

RUC’erne skal op i tempo, mener ledelsen, der har trykket

på speederen. Fra september skal de studerende skrive

speciale på fem og ikke seks måneder som nu. Får du hjertebanken

og nervøse trækninger når nogle nævner ordet

”speciale”? Så få afklaret myterne omkring specialet.

Af Kristine Jensen

De gør det på Aalborg Univesitet og

de gør det på SDU. Skriver specialer

på fem måneder. Derfor skal der en

holdningsændring til på RUC, lyder

det fra gennemførselsvejleder på RUC

Helle Lausen.

»Der er ingen tvivl om, at der har

været og også stadig er traditioner på

RUC, der går i retning af, at et langtidsbearbejdet

speciale også bliver et

godt speciale,« siger Helle Lausen, der

har udarbejdet et mythbuster-papir

om specialermyter.

»Det jeg oplever som vejleder er dog,

at de studerende faktisk gerne vil og

også tit har brug for faste rammer og

tidsangivelser,« siger hun.

Helle Lausens antagelse er, at specialet

på Aalborg Universitet kulturelt

set anskues som en eksamensopgave,

hvor tidsrammen ikke er til diskussion.

»Dermed får alle studerende jo også

lige bedømmelsesvilkår for den samme

eksamensopgave. Så mit bud er

klart, at vi med tiden vil få flere studerende,

som bliver færdig til tiden. Især

hvis vi som universitet tager ansvar for

Side 8

at støtte de studerende før og under

specialet,« siger Helle Lausen.

En lus mellem to negle

Mange studerende oplever problemer,

når de skriver integreret speciale, med

at vejlederne ikke kan samarbejde, fordi

der er teoretiske eller metodiske uenigheder.

Hvad kan den studerende gøre?

»Jeg kan godt genkende den oplevelse

fra studerende, som jeg har talt med,«

siger Helle Lausen.

I vinters har en arbejdsgruppe udarbejdet

en specialepakke med blandet

andet udkast til specialekontrakter,

specialevejledningsaftale og god specialevejledningspraksis,

og denne

pakke har været ude til en bred høring.

»En af de indkomne forslag er, at der

skal iberegnes et fælles møde mellem

begge vejledere og den studerende. Så

kan alle parter tage en forventningsafstemning

– blandt andet for at undgå

at den studerende senere i forløbet får

en oplevelse af at være en lus mellem

to negle,« siger Helle Lausen.

Hvad gør man hvis man går helt død

i specialet?

»Man kan kontakte sin studievejleder

på faget, men man kan også kontakte

mig. Jeg hjælper ikke med det faglige,

men sætter fokus på selve processen,

og hvad der kan hjælpe den enkelte,«

siger Helle Lausen, der ofte er i kontakt

med forsinkede specialestuderende.

Hvis man får det psykisk dårligt,

opfordrer Helle Lausen til at man

kontakter Studenterrådgivningen på

RUC.

Specialet

skal ned fra piedestal

Har man fra RUCs side lavet en

”nødhjælpskasse” eller forventer man

at de studerende kan blive færdige på

fem måneder?

»I den nye eksamensordning skal studielederen

på de enkelte fag sørge for

at afholde et fælles møde eller workshop,

så de studerende bliver klædt

på til at skrive speciale før selve specialesemesteret

går i gang« siger Helle

Lausen.

Derudover mener hun, at både vejledere

og studerende skal være opmærksomme

på ikke at gøre specialet mere

svært end det behøver at være.

»Faktisk er RUC’erne jo enormt godt

øvede i at skrive de akademiske projekter

– de tror det bare ikke selv, og i

stedet bliver specialet sat op på et helt

særligt piedestal, hvor det ikke hører

til. Jeg ville ønske, at de studerende

havde mere tillid til alt den erfaring,

som de helt konkret og gentagende

har gjort sig med projektskrivning.

De kan godt.«

Et speciale er et

forskningsprojekt med

meget høje akademiske

krav”.

Svaret er: Nej. Et speciale

er en afsluttende

skriftlige opgave på

kandidaten. Specialet

er på 60-100 sider og

giver 30 ECTS-point.

< Der er ingen grund til at gå

kold i specialet. Læs hvorfor.

Er du gået død?

Kontakt Helle Lausen, studievejleder

i Studie- og Karrierevejledningen

på RUC.

Mail: hlausen@ruc.dk eller

46743287

More magazines by this user
Similar magazines