Sæbyvej - Museum Salling

museumsalling.dk

Sæbyvej - Museum Salling

Skive Museum

___________________________________

Bygherrerapport

SMS 972 A

Sæbyvej

Harre herred, Viborg amt

Sted nr. 13.02.05

___________________________________

Peter Birkedahl * 2007


1. Indledning

Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra sen stenalder

og ældre bronzealder på ovennævnte lokalitet. Der blev afdækket ca. 1700 kvm.

2. Årsag til udgravningen. Baggrund og begrundelse for udgravningen.

Baggrunden for udgravningen var en udvidelse af minkfarmen. Der skulle opføres 3

sammenhægende haller på i alt 12.288 kvm. Efter besigtigelse blev en prøvegravning

berammet og udført lige før jul 2006. På grund af tidspres blev der ikke udarbejdet en

prøvegravningsrapport, men prøvegravningen viste bebyggelsesspor fra sen stenalder –

Tidlig bronzealder. Der blev gået direkte til udgravning, med muldafrømning i første uge af

januar 2007. Selve udgravningen blev udført i resten af januar måned.

3. Finansiering og samarbejdspartnere:

Finansieringen af udgravningen blev ifølge museumsloven dækket af bygherren.

Muldafrømningen blev foretaget af Skive Maskinstation. Udgravningen foretaget af Skive

Museum. Ansvarlig arkæolog, museumsinspektør Inge Kjær Kristensen. Udgravningsleder,

arkæolog Peter Birkedahl. Øvrige deltagere, arkæolog Kent Otte Laursen. Materialet fra

udgravningen opbevares på Skive Museum, Arkæologisk afdeling, Østerrisvej 15B, 7840

Højslev. Tlf. 97 53 55 10

4. Landskabet

Lokaliteten ligger på en let sydskrånende bakke, mellem 20 og 23 meter over havet, ca. 500

meter sydøst for Limfjorden, øst for Glyngøre i det nordlige Salling. Terrænet stiger ganske

let nord for lokaliteten. Undergrunden består af sand og sandet grus. Der er dog lerlommer i

området.

5. Andre lokaliteter i området

6. Kulturhistorisk redegørelse for udgravningens hovedresultater.

Udgravningen viser at der på stedet har eksisteret bebyggelser fra sen stenalder til engang i

tidlig bronzealder, ca. 1900 til ca. 1500 år f.kr. Det han ikke afgøres om bebyggelsen har

været kontinuerlig, da det kun er en del af bebyggelsen der er undersøgt. Bebyggelsen

fortsætter sikkert længere mod både øst og nord.

Der lokaliseret 2, måske 3 huse på lokaliteten, samt gruber af forskellig beskaffenhed, nogle

har været lertagningsgruber.

Husene der blev lokaliseret: Hus 1: Stolpebygget hus, med tæt stillede væg stolper:


fig. 1

Her ses syd vægen i hus 1. De tætstillede vægstolper ses tydeligt, selvom de ikke er særligt

dybe. Midt i billedet ses to lidt dybere stolpehuller, det er stolpehuller, der viser syddøren.

Hus 2: Dette hus er ikke helt tydeligt, men et område midt på feltet, viser et område på ca. 30

x 7- 8 meter øst – vest vendt:

Hus 3: Dette hus lå i det sydøstlige hjørne af feltet, huset er ikke helt tydeligt, men måler ca.

25 x ca. 7 meter:

Datering: Husene dateres til sen stenalder tidlig bronzealder, det vil sige 1900 – 1500 f. kr.

Det er en meget spændende periode i dansk forhistorie. Det er den første periode hvor

råmaterialet til redskaber, flinten, ikke lå ”lige uden for døren”. Det var bronzen, der skulle

skaffes. Det krævede at der skulle en organisation til, det bevirkede at hele samfunds


strukturen skulle ændres. Det blev den, vi fik en, som vi ville kalde det i dag, høj konjunktur.

Der udvikledes et samfund, hvis kunst og design påvirkede langt ned i Europa.

7. Udgravningens perspektiver:

Denne lokalitet er en af de første der belyser overgangen fra stenalder til bronzealder.

Illustrationer:

ANLÆG 37 FRA SYD


Anlæg 17 fra syd


Anlæg 406 fra syd


Anlæg 4 fra øst.


Feltet en januar morgen


feltet fra nordvest sidst i januar

Tidstavle

Nyere tid 1536 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Middelalder 1050-1536 Middelalder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yngre jernalder 775/800-1050 Vikingetid

375-775/800 Germansk jernalder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ældre jernalder kr. f.-375 Romersk jernalder

500-kr. f. Førromersk jernalder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

yngre 1000-500 f. kr.

Bronzealder Bronzealder

ældre 1700-1000 f. kr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yngre stenalder 2400-1700 f. Kr. Dolktid


2800-2400 f. Kr. Enkeltgravskultur

3900-2800 f. Kr. Tragtbægerkultur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ældre stenalder 5400-3900 f. Kr. Ertebøllekultur

6800-5400 f. Kr. Kongemosekultur

9000-6800 f. Kr. Maglemosekultur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ældste stenalder 10.000-9000 f. Kr. Ahrensburgkultur

11.500-10.000 f. Kr. Brommekultur

12.000-11.500 f. Kr. Federmesserkultur

-12.000 f. Kr. Hamburgkultur

Litteratur om ældre stenalder

Adamsen, Lone B. 2001: Ældre stenalder – jægerstenalder. Maglemosejægere. Skive kommunes

historie. Fra Oldtiden til 1880

Andersen, Søren H. 2001: Oldtiden i Danmark. Jægerstenalderen.

Clemmensen, Benita 2001: Jæger-, fangst- og samlerfolk ved kysten. Skive kommunes historie. Fra

Oldtiden til 1880

Jensen, Agner N. 2001: Ældste stenalder – Jægerstenalder. De første mennesker på Skive-egnen.

Skive kommunes historie. Fra Oldtiden til 1880

Jensen, Jørgen 2001: Danmarks Oldtid. Stenalder 13.000-2000 f. kr.

Litteratur om yngre stenalder

Jensen, Jørgen 2001: Danmarks Oldtid. Stenalder 13.000-2000 f. kr.

Nielsen, Poul O. 2001: Oldtiden i Danmark. Bondestenalderen

Nielsen, Svend 2001: Et arkæologisk problem! Skive kommunes historie. Fra Oldtiden til 1880

Overgaard, K. G. 2001: Yngre stenalder – bondestenalder. 3900-1700 f. kr. De tidligste bønder.

Skive kommunes historie. Fra Oldtiden til 1880

Simonsen, John 2001: Sjældne fund fra stenalderens sidste del. Skive kommunes historie. Fra

Oldtiden til 1880

Litteratur om bronzealderen


Bertelsen, J. B. et al 1996: Bronzealderens bopladser i Midt- og Nordvestjylland.

Hornstrup, K. M. 2001: Bronzealderen 1700-500 f. kr. Rige gravfund, ritualer og bopladser.

Skive kommunes historie. Fra Oldtiden til 1880

Jensen, Jørgen 2002: Danmarks Oldtid. Bronzealder 2.000-500 f. kr.

Jensen, Jørgen 2001: Oldtiden i Danmark. Bronzealderen

Litteratur om ældre jernalder

Holck, Hans 2001: Ældre Jernalder. 500 f. kr.-375 e. kr. En fundrig periode

Skive kommunes historie. Fra Oldtiden til 1880

Hvass, Lone 2002: Oldtiden i Danmark. Jernalderen

Jensen, Jørgen 2003: Danmarks Oldtid. Ældre Jernalder 500 f. kr.-400 e. kr.

Aabo, Christian 2001: Oldtidsagre i Svansø Plantage og en jernalderlandsby ved Siggård. Skive

kommunes historie. Fra Oldtiden til 1880

Litteratur om yngre jernalder og vikingetid

Mikkelsen, Poul 1991: Lundbro – en nyfundet vikingeboplads. MIV 16

Mikkelsen, Poul 2001: Yngre jernalder og vikingetid. 375 e. kr.-1050 e. kr. Spor efter vikinger

og deres forfædre. Skive kommunes historie. Fra Oldtiden til 1880

Roesdahl, Else 2001: Vikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude

More magazines by this user
Similar magazines