Virksomhedsberetning 2005 - Odense Centralbibliotek

old.odensebib.dk

Virksomhedsberetning 2005 - Odense Centralbibliotek

Debatmøde med Freddy Blak og Dorte Schmidt Brown

Fup og svindel med EU-midler?

Dorte Schmidt-Brown har forsøgt at bekæmpe svindel med EU-midler.

På debatmødet den 6. december kom hun - sammen med Freddy

Blak - ind på, hvordan EU kommer disse problemer til livs. Mødet blev

afholdt på Hovedbiblioteket og var arrangeret i samarbejde med Europæisk

Ungdom, Europabevægelsen og Europe Direct.

Virksomhedsberetning 2005 Odense Centralbibliotek

Mik Schacks EU-service om Tyrkiet i EU:

Utraditionel debat om EU

Tyrkiets eventuelle optagelse i den Europæiske Union er på mange måder et

centralt emne. Det relaterer sig både til spørgsmålet om EUs værdisæt, fordomme,

Europas geografi ske og kulturelle grænser samt visionen for EU i fremtiden.

Den kendte TV-vært Mik Schack fungerede som ordstyrer i en spændende og utraditionel

debat mellem Yildiz Akdogan, formand for Netværket i Tyrkiet, Torben

Rugberg Rasmussen, lektor, cand mag, Syddansk Universitet, samt de to politikere

fra Folketingets Europaudvalg: Erling Bonnesen (Venstre) og Martin Henriksen

(Dansk Folkeparti).

Debatten skulle ha` et ordentlig skud chili (Mik Schack havde dog ikke sit køkken

med denne aften). Med sig til at afbryde havde Mik Schack den »tilbagelænede«

hammondorgelspiller - Torben Steno, trofast mundskænk fra programmet Mik

Schacks Hjemmeservice. Han spillede et lille stykke, når der blev lidt for meget

røg i »køkkenet« eller hvis gryderne gik helt i kog. Det noget anderledes debatmøde

blev afholdt på Hovedbiblioteket og var arrangeret i samarbejde med Europe

Direct, Syddanmark, Vejle og Europe Direct - Informationstjenesten.

Odense Centralbibliotek blev efter en åben udbudsrunde udpeget af Europa-Kommissionen

som ny national koordinator og sparringpartner for udvikling af de nye Europe Direct

netværk i Danmark. Europe Direct er et EU-netværk af informtionscentre i hele EU, der har

til opgave at sikre en direkte og professionel information til og dialog med borgerne i alle EUmedlemslandene.

Jespersen og Metz:

Debat om indvandrernes integration i det

danske samfund

Karen Jespersen og Georg Metz satte fokus på indvandring og integration

ved et spændende debatmøde torsdag den 15. december på AOFs Café

Thit & Thorvald.

Indvandring og integration har længe domineret samfundsdebatten.

Men hvorfor er integrationen så svær at gennemføre, og hvad skal der til

for at få den til at lykkes?

De to drevne samfundsdebattører Karen Jespersen og Georg Metz kom

med oplæg om fl ygtninge/ indvandrer-problematikken før og nu. Efterfølgende

debatterede de, hvad der kunne gøres for at forbedre integrationen.

Debatmødet var arrangeret i samarbejde med AOF Odense.

Optakt til kommunalvalget:

Mød partierne på biblioteket

Som optakt til kommunalvalget i Odense afholdt Vollsmose Biblioteket,

Hovedbiblioteket og Benytternævnet ved Næsby Bibliotek valgarrangementer,

hvor vælgerne havde mulighed for at skifte bekendtskab med

opstillede partier og kandidater.

19

More magazines by this user
Similar magazines