Virksomhedsberetning 2005 - Odense Centralbibliotek

old.odensebib.dk

Virksomhedsberetning 2005 - Odense Centralbibliotek

20

Odense Centralbibliotek Virksomhedsberetning 2005

. . . I UDVIKLING

Projekter

Målrettet og inspirerende projektarbejde er en fast del af hverdagen på byens biblioteker. Den brede vifte af projekter sikrer blandt andet et

højt kompetenceniveau blandt medarbejderne, en løbende »produktudvikling« af bibliotekets tilbud til borgerne og en tættere dialog med

netop brugere og borgere omkring »deres bibliotek«.

Som det vil fremgå af de følgende eksempler på projekter i 2005 hvoraf fl ere fortsætter i de kommende år, bringer projekterne brugere,

borgere, medarbejdere og hele biblioteket vidt omkring.

ENTER X

Odense Centralbibliotek

er initiativtager og

medudvikler på et helt

nyt nationalt elektronisk

læringsinitiativ for børn,

der blev igangsat i 2005.

Projekt Enter X arbejder

på udviklingen af et

online læringsspil for

folkeskolens mellemtrin

4.-6. årgang samt formidlere i folkeskolen og på

folkebiblioteket.

Der skal udvikles en konkret e-learningapplikation

som grafi sk og indholdsmæssigt appellerer

til projektets målgrupper (9-12 årige piger og

drenge), således at de også vil benytte den uden for

undervisningssammenhæng. Projektet har modtaget

udviklingsstøtte af Biblioteksstyrelsen.

LÆS MERE OM BIBLIOTEKETS

PROJEKTER PÅ

WWW.ODENSEBIB.DK

Læringsforløbet: ”Kan man sluge en kamel?”

Eller: At have succes med at skabe et fælles kulturforum for danske

og tokulturelle børn

Odense Centralbibliotek har i samarbejde med Institutionsafdelingen i Odense Kommune

gennemført læringsforløb for ca. 300 småbørn i alderen 3-6 år fra forskellige

institutioner i Odense.

Formålet med læringsforløbene har været...:

· at give især tokulturelle børn et indblik i dansk børnelitteratur og –kultur

· at bidrage til at udvikle børnenes sprog samt styrke deres begrebsdannelse og

ordforråd

· at styrke børns og forældres biblioteksbenyttelse

Ideen har i praksis været udført i et samarbejde mellem

pædagoger og bibliotekarer, der bl.a. har givet følgende

respons på forløbet:

“...børnene har fået en stribe gode oplevelser. Teater, kreative

aktiviteter, egen kuffert og mange gode historier. For mig er det

mest betydningsfulde nok, at børnene er blevet præsenteret for

biblioteket. At de har lært, hvordan man opfører sig der og har

oplevet de muligheder, der er ved at komme på biblioteket. Har

begejstret opfordret forældrene til at bruge det...”

More magazines by this user
Similar magazines