Virksomhedsberetning 2005 - Odense Centralbibliotek

old.odensebib.dk

Virksomhedsberetning 2005 - Odense Centralbibliotek

22

Odense Centralbibliotek Virksomhedsberetning 2005

Biblioteket satte sit præg på HCA-året 2005

Hvad var mere oplagt end at lade Odense være omdrejningspunktet

for mange af de små og store aktiviteter i forbindelse med H.C.

Andersens 200-år i 2005? Og hvad var mere oplagt, end at byens

biblioteksvæsen satte sit præg på årets aktivitetskalender?

Det blev således til en (perle)række af oplevelser for alle størrelser

– og for både daglige brugere af bibliotekets tilbud og en ny

gruppe besøgende, der måske her fi k deres første inspirerende

biblioteksoplevelse.

I vores mix af arrangementer og af særlige tilkøb af HCA-materialer

til vores samlinger lykkedes det os at fi nde et udbud af viden, fakta,

inspiration og oplevelser, der tiltalte mange odenseanere.

Det er vores besøgs- og udlånstal i perioden det bedste bevis på.

Udlånet af H.C. Andersen bøger boomede

I løbet af 2005 steg udlånet af materialer af og om H. C. Andersen

på Hovedbiblioteket med over 60%. Hvor udlånet i de første 9

måneder af 2004 lå på 6.574, var tallet for den tilsvarende periode

i 2005 på 10.764.

Den megen opmærksomhed havde altså også en markant gunstig

indfl ydelse på interessen for Andersens egne værker og for at læse

om hans liv.

Snedronningen

- en moderne ikon udstilling

24 fl otte og fantasifulde ”ikoner” blev lavet af 2. b på

Odense Friskole. Sammen med bl.a. billedkunstner Karin

Hald blev H. C. Andersens eventyr Snedronningen tolket

ud fra religiøse symboler, skrift - og farvesymbolik.

Ikonerne blev lavet på pitch-pine træ fra 1800-tallet, der

gav billederne det helt rigtige udtryk af gammelt og nyt.

1.2. - 18.12. Hovedbiblioteket, Dalum Bibliotek, Næsby

Bibliotek, Sanderum Bibliotek, Vollsmose Bibliotek, Tarup

Bibliotek, Bolbro Bibliotek.

Tegneworkshop med

Thierry Capezzone

Tegneserieværksted for børn i alderen 8 - 12 år med

udgangspunkt i Thierry Capezzones tegneserie: “H. C.

Andersen Junior”. 10. - 18. oktober. Hovedbiblioteket,

Holluf Pile Bibliotek, Næsby Bibliotek, Vollsmose Bibliotek,

Bogbussen, Sanderum Bibliotek, Dalum Bibliotek, Bolbro

Bibliotek, Vollsmose Bibliotek

FOREDRAG :

“Rejse i blåt”: Stig Dalager • “Børnene i H. C. Andersens liv og værker”: Vibeke Stybe • H.C. Andersen – liv og værk: Professor, dr.

phil. Mogens Brøndsted • Mellem mænd, mellem køn: Lektor, ph.d. Dag Heede • Aladdin-drømmen: Adjunkt, cand. phil. Knud Bjarne

Gjesing • Kvindeskildringerne i H.C. Andersens eventyr: Lektor, mag. art. Lise Præstgaard Andersen • Eventyret mellem evangelium

og løgn: Forskningsassistent, cand.mag. Lars Bo Jensen • Genfødsel: Docent, dr. phil. Johan de Mylius • Historien om H. C. Andersens

moder: Forfatter og journalist Svend Erik Sørensen • Odense i H. C. Andersens barndom: Forfatter og journalist Svend Erik Sørensen •

“Den fattige dreng fra Odense”: Lillian Brøgger.

More magazines by this user
Similar magazines