Virksomhedsberetning 2005 - Odense Centralbibliotek

old.odensebib.dk

Virksomhedsberetning 2005 - Odense Centralbibliotek

4

Modtager OPSA-prisen 2005:

Odense Centralbibliotek

hædres for social indsats

Den hedder offi cielt Odense Prisen

for Socialt Ansvar – forkortet til

OPSA-prisen – og er en hæder til en

virksomhed, der har en målrettet

social dagsorden og en rummelig

personalepolitik.

I 2005 var det Odense Centralbibliotek,

der modtog den hæderfulde

OPSA-pris.

Under prisuddelingen i Festsalen

Odense Rådhus var det rådmand

Jørgen Lund, der forested uddelin-

gen.

Prisen består af et kunstværk, et

diplom og et kontant beløb.

Odense Centralbibliotek Virksomhedsberetning 2005

Folk & funktioner bag facaden

“Det er vigtigt at biblioteket

også kommer ud i afkrogene i

kommunen og møder lånerne

der. Nogle lånere er kommet i

bussen i 25 år.

Vi snakker rigtigt meget om

bøger, for jeg læser jo også meget

selv.”

Ole Holm Nielsen

Bogbuschauffør

Tarup Bibliotek genindvies:

Ny version af den største Odense-fi lial

Et nyindrettet Tarup Bibliotek blev offi cielt

genindviet lørdag den 5. november.

Tarup Bibliotek er den største fi lial i Odense

Centralbibliotek med mere end 200.000

besøgende årligt. Filialen blev taget i brug i

1976, hvorfor efterårets modernisering og

nye indretning var tiltrængt. Resultatet er et

lyst og moderne biblioteksrum, hvor publikum

blandt andet har fl ere PC-adgange til

rådighed.

More magazines by this user
Similar magazines