Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

gladsaxekommune.dk

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

Dyrlæge Jørgen Frederiksen og hans hustru Helga blev gift i 1907. Frederiksen havde inden da

overtaget dyrlægepraksisen efter Helgas far.

karetmager, men gjorde karriere som dyrlæge.

Anders Pedersen og hans hustru fi k

tre døtre, hvoraf den ene Helga i 1907 blev

gift med dyrlæge Frederiksen, som havde

overtaget hendes fars praksis i 1906.

Efter Frederiksens død i 1930 blev

praksisen overtaget af sønderjyden P.

Jessen Petersen. Jessen Petersen efterså

bl.a. de forskellige kvæghold på gårdene

i kommunen. De voldsomme mund-

og klovsyge epidemier i Gladsaxe, Herlev

og Værløse gav ham nok at bestille,

indtil vaccinen til sidst fi k dem til at forsvinde.

En anden udbredt sygdom på egnen

var kvægtuberkulosen. En væsentlig

årsag hertil var at landmændene malke-

12

fedede kvæget. Landmændene opkøbte

kvæg fra andre egne af landet, som det

viste sig havde været udsat for smitte. Det

var meget vigtigt at der blev holdt en nøje

kontrol med kvæget og mælkeproduktionen.

Epidemier kunne opstå på mange

forskellige måder. I 1941 blev både mejeriet

og Simonsens gård i Bagsværd landskendt,

da en landbrugsmedhjælpers bulne

fi nger blev den direkte årsag til en mælkeepidemi.

Epidemien forårsagede i løbet

af få dage anginaanfald hos 2 – 3000

mennesker. Flere mennesker døde eller

blev invalide som følge af komplikationer

til sygdommen. Derefter blev al mælk

landet over pasteuriseret. I Folkebladet

Similar magazines