Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

gladsaxekommune.dk

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

Dette foto fra en privat udfl ugt ca. 1920 viser hovedparten af de mennesker, der nogle år senere

dannede Bagsværd Musikforening. Fra venstre: Ingeborg Mollerup, gift med skolebestyrer Mollerup,

Olaf Forchhammer, senere stads ingeniør i København, hans hustru Ellen, doktor Axel Hansen

fra Hareskov Kuranstalt, Ida Zeuthen, Otto H. Mollerup, billedhugger Felix Nylunds hustru

samt (liggende) frk. Victor Hansen, der var lærerinde på kostskolen. På dette tidspunkt havde nogle

af de afbillede dannet en lille sangkvartet, der dog ebbede ud i slutningen af 1920´erne.

Langt broderparten af medlemmerne

kom fra Søborg, men Bagsværd og Buddinge

var dog også repræsenteret i den

nye forening. Formand blev murermester

Mouritz P. Madsen, som senere tillige

blev medlem af Gladsaxe Sogneråd.

De to tillidsposter kørte dog kun sideløbende

for Madsens vedkommende i 1921,

for i 1922 blev han afl øst som formand i

håndværkerforeningen af snedkermester

Sofus Hansen.

I 1922 skete der også det, at 10 af Glad-

20

saxe Håndværkerforenings medlemmer

meldte sig ud, for at starte en separat forening

i Bagsværd, fordi afstanden til Søborg

var for stor, og dermed var Bagsværd-håndværkerne

i praksis udelukket

fra at deltage i Gladsaxe Håndværkerforenings

møder. Således opstod Bagsværd

Håndværkerforening.

Begge håndværkerforeninger var, udover

at være faglige foreninger, også selskabelige

ditto. Der blev nedsat festudvalg,

og nogle af møderne endte således

Similar magazines