Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

gladsaxekommune.dk

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

2 værelses lejligheder i 2. eller 3. baggård

stort set uden dagslys og uden ordentlige

sanitære forhold. Nogle af disse arbejdere

boede skidt p.g.a. boligmanglen andre

p.g.a. fattigdom. De, der boede der p.g.a.

boligmanglen, begyndte omkring år 1900

at søge udenbys i deres sparsomme fritid

for at dyrke en kolonihave eller bo i et lille,

selvbygget sommerhus.

I 1901 udstykkede proprietær Klamke

Søborggårds jorder og solgte dem i

små bidder. De fl este troede, at manden

var ”gal”, for Søborg lå langt væk fra København

målt med den tids målestok. Der

var ikke trafi kforbindelser, kloakeret, lavet

vejbelysning eller sørget for noget så

elementært som fjernelse af renovation.

Hvordan kunne han dog tro, at nogen som

helst ville købe hans små jordlodder?

Men nybyggerne fra København havde

pionerånd, og snart slog et utal af håndværkere

sig ned i kommunen, så de kunne

tjene på opbygningen af den nye bydel.

I kommunens vejviser fra 1912 kan man

få et indtryk af mængden af håndværkere

i kommunen. Der var: 2 arkitekter; 2

blikkenslagere; 1 cigarfabrikant; 2 entreprenører;

3 glarmestre; 1 gørtler; 2 kurvemagere;

8 malermestre; 17 murermestre;

2 sadelmagermestre; 5 skomagere; 4

skræddermestre; 6 smedemestre; 10 tømmermestre;

1 urmager og 3 vandmestre.

Søborg omkring 1915. Hovedgaden var efterhånden rimeligt bebygget, men bevægede man sig ud i

Søborghus Villakvarter nær Vangederenden, så var det stadig meget landligt, som man vil kunne se

på et billede senere i dette hæfte.

23

Similar magazines