Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

gladsaxekommune.dk

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

Buddinge Bageri, Buddinge Hovedgade 31, i 1927.

blev primært organiseret i HK, som startede

i 1900 med blot 700 medlemmer. I

1936 var tallet vokset til 25.000 medlemmer.

Pr. 1/1-2003 var der 375.140 medlemmer.

Der fandtes også opadstræbende funktionærer

som f.eks. Daisy Frobergs mor og

far, som endte på niveau med håndværksmestrene

som selvstændige erhvervsdrivende.

I sine erindringer fortæller hun

bl.a. ”Vi boede på Buddinge Hovedgade

16. Min far, Carl Nielsen, købte grunden

1921, gravede den selv ud med skovl og

spande og sparede derved mange penge.

28

Vi fl yttede ind i huset 1922 far, mor, min

lillebror og jeg selv.

Far var mejerist og arbejdede på mejeriet

Enigheden. Som formand måtte han

tidligt op, og han startede kl. 4 om morgenen

og cyklede den lange vej til arbejdet.

Senere blev han forvalter, fi k en mere normal

arbejdstid og fi k råd til at købe bil.

Da huset blev bygget blev der indrettet

et forretningslokale. Det var til mor,

som åbnede Buddinge Tricotage og Manufakturhandel.

I begyndelsen boede vi

ikke alene i huset, vi havde stue ved siden

af forretningen, bagtil en gang og køkken.

Similar magazines