Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

gladsaxekommune.dk

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 - Gladsaxe Kommune

gyndte man at lave udkast. I 1943 foreslog

Naturfredningsforeningen at området

mod mosen blev fredet, og det gik igennem

i 1948. Derfor gik man væk fra at

tænke på tæt-lavt byggeri, og i stedet gik

man over til at projektere med højhuse.

Gerne i 10 etager eller mere.

Det var industrisammenslutningen ikke

ubetinget lykkelig for. Man ville gerne

have mange boliger, men man var bange

for, at forureningen fra industrikvarteret

ville genere for meget, hvis der blev bygget

i højden.

Alle byggetanker lå naturligvis stille

i krigsårene, men i 1951 udskrev man en

arkitektkonkurrence, og i 1955 var man

omsider ved at være enige om bebyggelsens

udseende. Der ville blive plads til op

imod 8000 personer i de nye højhuse.

Højkonjunkturen fra 1957-1973 satte

yderligere skub i produktionen, hvor

især medicinal-, plastic- og elektronikbrancherne

voksede på grund af de videnskabelige

og elektroniske landvindinger.

Industrien overhalede endegyldigt

land bruget som landets hovederhverv i

1960’erne, hvor man tillige kunne prale

med fuld beskæftigelse og sågar mangel

på arbejdskraft. I Gladsaxe industrikvarter

var der i 1960 omkring 200 virksomheder,

et antal, der forblev ret statisk de

næste mange år.

34

Kilder

Nationalmuseets permanente udstilling: Danmarksbilleder

Filantropi, Folkekoncerter og fornøjelser i Søborg

af Eva Molin

Udstillingsmateriale fra 1996, skrevet af Lone

Dam og Eva Molin

Nordre Birks Tømmermesterforenings arkiv

Gladsaxe Håndværkerforening 75 års jubilæum

Bagsværd Håndværkerforening 1922-72

Gladsaxe Bogen 1 (om bomuldsspinderiet

Enigheden)

Erindringer af Daisy Froberg

Erindringer af Poul Helmuth Petersen

HKs lommebog

Afsnittet om Bristol er venligst skrevet af Arne

Jørgensen

Karen Juul Sørensen og Per Boje: Fra klondyke

til moderne velfærdskommune

Similar magazines